Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Нормативно-правові акти з пожежної безпеки

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Державний реєстр нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки. (Реєстр НАПБ)

 

Затверджений наказом МНС України від 10.10.2003 №388. Зі змінами та доповненнями станом на 01.09.2005

Методичні рекомендації щодо розроблення розділу "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту ( цивільної оборони )" у складі проектної документації об'єктів

 

Затверджено: наказ МНС України від 10.02.2012 року № 485

ВБН-СГіП-46-3.94/Мінсільгосппрод України Перелік будівель і приміщень підприємств міністерства сільського господарства та продовольства України з встановленням їх категорії по вибухопожежній небезпеці, а також класів вибухопожежонебезпечних зон по ПУЕ

 

Надано чинності: Мінсільгосппрод України рішенням від 10.01.95, протокол №31, Узгоджено: МінбудархІтектури України, ГУПО МВС України, 08.02.94 №8/16

ДСТУ 2055-92 Система технічного обслуговування та ремонту вогнегасників. Терміни та визначення

 

Затверджено: Держстандарт України, 22.12.92 Наказ №139; Зареєстровано: УкрНВЦ Держстандарту України 28.12.92 №081/002014

ДСТУ 2108-92 (ГОСТ 12963-93) Сітки всмоктувальні. Технічні умови

 

Затверджено: Держстандарт України, 25.12.92 Наказ №140 діє з: 01.01.1994

ДСТУ 2109-92 (ГОСТ 7498-93) Гідроелеватор пожежний. Технічні умови

 

Затверджено: Держстандарт України, 25.12.92 Наказ №140 діє з: 01.01.1994

ДСТУ 2272:2006 ССБП. Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №162 від 09.06.2006

ДСТУ 2273:2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №177 від 29.06.2006 р. В частині розділу 4.9 'Засоби пожежної сигналізації' замінений на ДСТУ ISO 7240-1:2007 з 01.08.2007 р.

ДСТУ 2798-94 (ГОСТ 14286-95) Ключі для пожежної з’єднувальної арматури. Технічні умови

 

Затверджено: Держстандарт України 30.09.94 Наказ №241; Держстандарт України 20.06. 95 Наказ №196

ДСТУ 2799-94 (ГОСТ 2071-95) Затискачі для пожежних рукавів. Технічні умови

 

Затверджено: Держстандарт України, 30.09.94 Наказ №241; Держстандарт України 20.06. 95 Наказ №196

ДСТУ 2800-94 (ГОСТ 14279-95) Водозбирач рукавний. Технічні умови

 

Затверджено: Держстандарт України, Наказ № 241 від 30.09.94;

ДСТУ 2801-94 (ГОСТ 7499-95) Колонка пожежна. Технічні умови

 

Затверджено: Держстандарт України, 30.09.94 Наказ №241; Держстандарт України 20.06. 95 Наказ №196

ДСТУ 2802-94 (ГОСТ 9029-95) Стволи пожежні лафетні комбіновані. Технічні умови

 

Затверджено: Держстандарт України, 30.09.1994 р. наказ №241. ВВедено в дію: Держстандарт України 20.06.1995 р. наказ №196

ДСТУ 3105-95 (ГОСТ 26952-97) Порошки вогнегасні. Загальні технічні вимоги і методи випробувань

 

Затверджено: Держстандарт України, Наказ № 165 від 22.05. 95 (про затвердження), Наказ №603 від 26.09. 97 (про введення в дію);

ДСТУ 3286-95 (ГОСТ 26938-95) Пожежна техніка. Автомобілі гасіння. Загальні технічні умови

 

Затверджено: Держстандарт України, 29.12.1995 р. наказ №448. Введено в дію: наказ Держстандарт України №17 від 17.01.1996 р. З 01.03.2013 р. у частині розділів 1-4 замінюється на ДСТУ-П 7290:2012: наказ Мінекономрозвитку від 28.11.2012 р. N 1358

ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань

 

Узгоджено: Держнаглядохоронпраці України 08.05.97 №03-22/1201, ГУДПО МВС України 08.05.97 №12/4/ 749, ТК 25 09.09.97 № 43/Ц-813. Затверджено: Держстандарт України, Наказ № 59 від 30.01.98; Зміна №1, ІПС 8-2004р;

ДСТУ 3687-98 Насоси пожежні відцентрові. Загальні технічні умови

 

Затверджено: Держстандарт України, наказ № 131 від 27.02.98

ДСТУ 3728-98 Каска пожежна. Загальні технічні вимоги та методи випробування

 

Узгоджено: міністерство охорони здоров’я України 05.12. 97 № 5.05.07-124/2770, Держнаглядохоронпраці України 02.10.97 №01-3-02/2685, ГУДПО МВС України 23.09.97 №12/4/1453. Затверджено: Держстандарт України, наказ № 360 від 29.05.98. Зміна №1 з 01.05.2005 р. ІПС 2-2005

ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги

 

Затверджений наказом Держстандарту №360 від 29.05.98; Зміна №1 від 03.09.2004р.

ДСТУ 3789-98 Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробувань

 

Узгоджено: ГУДПО МВС України 23.12. 97 №12/4/2017; Затверджено: Держстандарт України, Наказ № 739 від 25.09.98

ДСТУ 3810-98 Техніка пожежна. Рукава пожежні напірні. Загальні технічні умови

 

Узгоджено: Міністерство охорони здоров’я України 30.0398 № 5.05.07-100/1200, Держнаглядохоронпраці України 10.04.98№02- 22/857, ГУДПО МВС України 08.04.98 №12/4/706. Затверджено: Держстандарт України, наказ № 991 від 21.12.98. Зміна №1 з 01.05.2005 р. ІПС 2-2005

ДСТУ 3855-99 Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення

 

Затверджений наказом Держстандарту №120 від 19.03.99; В редакції зміни 1, наказ Держспоживстандарту від 29.06.2006р №177;

ДСТУ 3906-99 Техніка пожежна. Драбини пожежні ручні. Загальні технічні умови

 

Затверджений наказом Держстандарту №196 від 17.09.99 р. Зміна №1 з 01.05.2002 р. ІПС 2-2005

ДСТУ 3931-99 Техніка пожежна. Рукава пожежні всмоктувальні та напірно-всмоктувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань

 

Затверджений наказом Держстандарту №408 від 21.12.99

ДСТУ 3950-2000 Техніка пожежна. Головки з'єднувальні для пожежного обладнання. Загальні технічні умови

 

Затверджений наказом Держстандарту №260 від 06.04.2000;

ДСТУ 3958-2000 Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості, загальні технічні вимоги та методи випробувань

 

Затверджений наказом Держстандарту №260 від 06.04.2000. В частині технічних вимог до діоксиду вуглецю замінений з 01.10.2010 на ДСТУ 5092:2008. З 01.07.2016 р. заміняється на ДСТУ 3958:2015: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 22.06.2015 р. № 61

ДСТУ 3972-2000 Техніка пожежна. Установки порошкового пожежогасіння. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань

 

Затверджений наказом Держстандарту №429 від 07.07.2000 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2003 р. (ІПС № 11-2002), наказ від 11.11.2002 р. № 13. Зміна № 2 чинна з 01.02.2013 р., наказ Мінекономрозвитку від 28.11.2012 р. N 1353

ДСТУ 3979-2000 Техніка пожежна. Карабін пожежний. Технічні умови

 

Затверджений наказом Держстандарту №429 від 07.07.2000

ДСТУ 3987-2000 (IEC 60695-2-4/0:1991) Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2. Методи випробувань. Розділ 4/0. Методи випробувань полум'ям дифузійного та попередньо змішаного типів

 

Затверджений наказом Держстандарту №574 від 25.09.2000

ДСТУ 3988-2000 (IEC 60695-2-4/1:1991) Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2. Методи випробувань. Розділ 4/1. Випробувальне полум'я попередньо змішаного типу номінальною потужністю 1 кВт та настанови щодо його використання

 

Затверджений наказом Держстандарту №574 від 25.09.2000 р.

ДСТУ 4016-2001 Техніка пожежна. Мотузки пожежні рятувальні. Загальні технічні умови

 

Затверджений наказом Держстандарту №145 від 30.03.2001; ІПС №3-2001;

ДСТУ 4041-2001 Піноутворювачі спеціального призначення, що використовуються для гасіння пожеж водонерозчинних і водорозчинних горючих рідин. Загальні технічні вимоги і методи випробувань

 

Затверджений наказом Держстандарту №317 від 27.06.2001 р. З 01.07.2010 р. до 01.07.2013 р. в частині методів був замінений на ДСТУ 7144:2009, в частині вимог був замінений на ДСТУ 7145:2009

ДСТУ 4043-2001 Матеріали текстильні для штор та занавісок. Метод визначення характеристики горіння

 

Держспоживстандарт України 27.07.2001 Наказ №369; Чинний з 01.10.2001

ДСТУ 4095-2002 Пожежна техніка. Установки газового пожежогасіння. Модулі та батарейне обладнання. Загальні технічні вимоги. Методи випробовування

 

Затверджений наказом Держстандарту №326 від 03.06.2002. З 01.03.2012 замінюється на ДСТУ 4095:2012, Наказ Мінекономрозвитку від 28 листопада 2012 року N 1353

ДСТУ 4125-2002 Одяг для захисту від впливу тепла і полум'я. Метод оцінювання реакції матеріалів на вплив теплового випромінювання

 

Затверджений наказом Держстандарту №19 від 29.11.2002

ДСТУ 4126-2002 Покриття текстильні для підлоги. Метод визначення характеристик горіння під дією малопотужного джерела запалювання

 

Затверджений наказом Держстандарту №19 від 29.11.2002

ДСТУ 4155-2003 Захист від пожеж. Матеріали текстильні. Метод випробовування на займистість

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №32 від 24.02.2003

ДСТУ 4216:2003 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1. Випробовування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю

 

Затверджений: Держспоживстандарт, наказ від 21.07.2003 №126. Поправка ІПС 2-2005: дата введення в дію перенесена - чинний з 01.07.2005 року. З 01.01.2015 р. заміняється на ДСТУ 4237-1-1:2014 у частині вимог до випробовувального устатковання, на ДСТУ 4237-1-2:2014 у частині вимог до методу випробовування, наказ Мінекономрозвитку від 16.09.2014 р. N 1111

ДСТУ 4217:2003 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 2. Випробовування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №126 від 21.07.2003 р. Поправка ІПС 2-2005. З 01.01.2015 р. у частині вимог до випробовувального устатковання заміняється на ДСТУ 4237-2-1:2014, у частині вимог до методу випробовування - на ДСТУ 4237-2-2:2014, наказ Мінекономрозвитку від 16.09.2014 р. N 1111

ДСТУ 4237-3-10:2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-10. Випробування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Устатковання

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №166 від 02.10.2003 р. Поправка ІПС 9-2004 Нове позначення затверджено наказом Держспоживстандарту №205 від 21.09.2004

ДСТУ 4237-3-21:2004 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-21. Випробовування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія A F/R

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №205 від 21.09.2004.

ДСТУ 4237-3-22:2004 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-22. Випробовування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія A

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №205 від 21.09.2004 р.

ДСТУ 4237-3-23:2004 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-23. Випробовування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія B

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №205 від 21.09.2004 р.

ДСТУ 4237-3-24:2004 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-24. Випробовування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія C

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №205 від 21.09.2004 р.

ДСТУ 4237-3-25:2004 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-25. Випробовування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія D

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №205 від 21.09.2004 р.

ДСТУ 4240:2003 Пожежна техніка. Установки газового пожежогасіння. Розподільчі пристрої. Загальні технічні вимоги та методи випробовування

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту № 185 від 29.10.2003

ДСТУ 4262:2003 Пояси пожежні рятувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №214 від 28.11.2003

ДСТУ 4297:2004 Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №86 від 30.04.2004

ДСТУ 4312:2004 Пожежна техніка. Установки газового пожежогасіння. Резервуари ізотермічні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №130 від 05.07.2004

ДСТУ 4401-2:2005 Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 2. Кран-комплекти пожежні з плоскоскладними рукавами. Загальні вимоги

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №128 від 25.05.2005. З 01.10.2017 р. заміняється на ДСТУ EN 671-2:2017 (EN 671-2:2012, IDT)

ДСТУ 4442:2005 Пожежна техніка. Установки аерозольного пожежогасіння. Генератори вогнегасного аерозолю. Загальні технічні вимоги та методи випробування

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту № І75 від 15.07.2005 р.

ДСТУ 4446:2005 Взуття пожежника захисне. Загальні технічні вимоги та методи випробування

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №201від 09.08.2005.

ДСТУ 4466-10:2006 Система газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 10. Вогнегасна речовина HFC 23

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №375 від 27.12.2006

ДСТУ 4466-11:2006 Система газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 11. Вогнегасна речовина HFC 236fa

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №375 від 27.12.2006

ДСТУ 4466-12:2006 Система газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 12. Вогнегасна речовина ІG-01

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №375 від 27.12.2006 р.

ДСТУ 4466-13:2005 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 13. Вогнегасна речовина ІG-100

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №287 від 05.10.2005

ДСТУ 4466-13:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 13. Вогнегасна речовина IG-100 (ISO 14520-13:2005, MOD)

 

Надано чинності: Держспоживстандарт, наказ №318 від 03-09-2008

ДСТУ 4466-14:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 14. Вогнегасна речовина IG-55

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №334 від 19.09.2008. З 01.01.2016 р. заміняється на ДСТУ EN 15004-9:2014: наказ Мінекономрозвитку від 30.12.2014 р. N 1494

ДСТУ 4466-15:2005 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 15. Вогнегасна речовина ІG-541

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №287 від 05.10.2005

ДСТУ 4466-15:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 15. Вогнегасна речовина IG-541 (ISO 14520-15:2005, MOD)

 

Надано чинності: Держспоживстандарт, наказ №318 від 03.09.2008 р.

ДСТУ 4466-1:2005 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 1. Загальні вимоги

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №345 від 02.12.2005

ДСТУ 4466-2:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 2. Вогнегасна речовина CF3I

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №334 від 19.09.2008

ДСТУ 4466-5:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 5. Вогнегасна речовина FK-5-1-12

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №334 від 19.09.2008 З 01.01.2016 р. заміняється на ДСТУ EN 15004-2:2014: наказ Мінекономрозвитку від 30.12.2014 р. N 1494

ДСТУ 4466-6:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 6. Вогнегасна речовина HCFC. Суміш A

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №334 від 19.09.2008

ДСТУ 4466-8:2005 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 8. Вогнегасна речовина HCFC 125

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №287 від 05.10.2005

ДСТУ 4466-8:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 8. Вогнегасна речовина HCFC 125

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №318 від 03.09.2008 р. Поправка ІПС 10-2010

ДСТУ 4466-9:2005 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 9. Вогнегасна речовина HFC 227еа

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №287 від 05.10.2005

ДСТУ 4466-9:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 9. Вогнегасна речовина HFC 227ea

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №318 від 03.09.2008. З 01.01.2016 р. заміняється на ДСТУ EN 15004-5:2014: наказ Мінекономрозвитку від 30.12.2014 р. N 1494

ДСТУ 4469-10:2006 Пожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 10. Манометри та реле тиску. Загальні вимоги

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №179 від 29.06.2006

ДСТУ 4469-13:2008 Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 13. Зворотні та незворотні клапани. Загальні вимоги

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №126 від 16.04.2008.

ДСТУ 4469-1:2006 Пожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 1. Електричні пристрої автоматичного контролю і затримки. Загальні вимоги

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №320 від 07.11.2006. З 01.01.2016 р. заміняється на ДСТУ EN 12094-1:2015 (EN 12094-1:2003, IDT): наказ ДП «УкрНДНЦ» від 31.12. 2015 р. N 220. Дата скасування перенесена на 01.01.2018 р. : наказ ДП «УкрНДНЦ» від 12.02.2016 р. № 28

ДСТУ 4469-2:2007 Пожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 2. Неелектричні прилади автоматичного керування та затримування. Загальні вимоги

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №143 від 05.07.2007

ДСТУ 4469-3:2005 Системи газового пожежогасіння. Частина 3. Пристрої ручного запускання та зупинення. Загальні вимоги

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №306 від 21.10.2005

ДСТУ 4469-6:2007 Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 6. Неелектричні прилади вимикання. Загальні вимоги

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №344 від 04.12.2007

ДСТУ 4469-7:2005 Пожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 7. Насадки систем пожежогасіння діоксидом вуглецю. Загальні вимоги

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №306 від 21.10.2005