Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Нормативно-правові акти з паспортизації об'єктів будівництва. Обстеження, оцінка технічного стану

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Структура реєстру аварійно небезпечних виробничих будівель і споруд

 

Затв. спільним наказом Держкоммістобудування та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 №32/288Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N 409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж".

Перелік спеціалізованих організацій, що мають право обстеження та паспортизації існуючих будівель, споруд та інженерних мереж

 

Перелік затв. спільним наказом Держкоммістобудування та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 №32/288 Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N 409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж"; Внесено доповнення: Доповнення №1 - затверджено спільним наказом Держкоммістобудування та Держнаглядохоронпраці України від 01.09.99 №211/158. Доповнення №2 - затверджено спільним наказом Держкоммістобудування та Держнаглядохоронпраці України від 06.03.2000 №43/28. Доповнення №3 - затверджено спільним наказом Держкоммістобудування та Держнаглядохоронпраці України від 10.01.2001 №9/1. Доповнення №4 - затверджено спільним наказом Держкоммістобудування та Держнаглядохоронпраці України від 16.08.2001 №166/94. Доповнення №5 - затверджено спільним наказом Держкоммістобудування та Держнаглядохоронпраці України від 17.07.2002 №10/ 91. Доповнення №6 - затверджено спільним наказом Держкоммістобудування та Держнаглядохоронпраці України від 01.04.2003 №51/34; Доповнення №7 - затверджено спільним наказом Держбуду та Держнаглядохоронпраці України від 20.02.2004 №35/51; Доповнення №8 - затверджено спільним наказом Держбуду та Держнаглядохоронпраці України від 04.02.2005 №28/28; Доповнення №9 - затверджено спільним наказом Мінбуду та МНС України від 15.02.2007 №53/75;

Правила обстежень, оцінки технічного стану, паспортизації та проведення планово-запобіжних ремонтів газопроводів і споруд на них

 

Затверджені наказом Держбуду України від 09.06.98 №124 і зарєстровані мін'юстом Украї ни від 13.11. 98 №723/3163. Чинний до 2012р. за наказом Мінпаливенерго України №588 від 11.12.2007 р. Правила скасовується через два місяці з дня опублікування Розпорядження КМУ від 10.03.2017 р. N 166-р «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади». Скасовуються: наказ Мінрегіон від 07.03.2017 р. N 45

Положення про безпечну та надійну експлуатацію зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації

 

Затв. наказом Держбуду України від 03.04.98 №69 і зарєстровано мін юстом України від 24.11.98 №749/3189. Положення скасовується через два місяці з дня опублікування Розпорядження КМУ від 10.03.2017 р. N 166-р «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади». Скасовуються: наказ Мінрегіон від 01.03.2017 р. N 44

Методические рекомендации по обследованию некоторых частей зданий (сооружений) и их конструкций

 

Затверджені спільним наказам Держбуду та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 №32/288 Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N 409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" та зареєстровані мін'юстом України від 06.07.98 за №423/2863 - №426/2866. Зміни - затверджені спільнім наказом Держбуду та Держнаглядохоронпраці від 28.07.99 № 184/140 і зареєстровані мін'юстом України від 31.08.99 №588/3831 - №591/3834

Правила обстежень, оцінки технічного стану, паспортизації та проведення плановопопереджувальних ремонтів теплових мереж і споруд до них

 

Затверджено Наказом Державного Комітету будівництва, архітектури та житлової Політики України 09.06.1998 р. №123

Методичні рекомендації визначення вартості робіт з обстеження, оцінки технічного стану і паспортизації будівель і споруд

 

Затверджені наказом Держбуду України від 12.07.99 №166. Зміни - затверджені наказом Держбуду України від 27.10.99 №261

Положення з питань обстеження, оцінки технічного стану, паспортизації та поточної експлуатації будівель та споруд в галузі зв'язку

 

Державний комітет зв'язку та інформатизації України наказ від 28.04.2004 р. №88

Порядок внесення плати за видачу сертифіката відповідності державним будівельним нормам, стандартам та правилам і доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р. N 1206. Зміни: постанова КМУ від 27 січня 2010 р. N 160

Перелік центральних органів виконавчої влади, до повноважень яких належить питання нормування у будівництві

 

Затверджено: постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2010 р. N 197. Із змінами: постанова КМУ N 1390 від 28.12.2011 р., від 29.05.2013 р. N 380, від 3 квітня 2019 р. N 290

Інструкція з організації роботи органів державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки

 

Затвержен: Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 12.01.2010 N 1, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 травня 2010 р. за N 316/17611

ВБН В.3.1-218-174-2002 Мости та труби. Оцінка технічного стану мостів, що експлуатуються

 

Закон України 2658-III Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні

 

Із змінами від 26.11.2015 року

Лист N 10564 від 02.09.2009 р. Роз'яснення постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 року N 502 "Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року"

 

Лист N 10928 від 10.09.2009 р. Щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

Лист N 16067/0/2-09 від 24.12.2009 р. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

Лист N 40-16-2026 від 17.05.2011 р. Щодо отримання дозволу на виконання будівельних робітї

 

Лист N 40-18/1-2801 від 19.09.2011 р. Щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю

 

Лист N 4284 від 16.04.2009 р. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності і періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

 

Наказ N 10/91 від 17.07.2002 р. Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов'язаних з обстеженням і паспортизацією об'єктів, та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будівель і споруд

 

Затверджено:Держбуд,Держнаглядохоронпраці Наказ № 10/91 від 17.07.2002.

Наказ N 166/94 від 16.08.2001 р. Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов’язаних з обстеженням і паспортизацією об’єктів, та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будівель і споруд

 

Затверджено:Держбуд,Держнаглядохоронпраці Наказ № 166/94 від 16.08.2001.

Наказ N 175 від 29.04.2011 р. Про призначення органів з оцінки відповідності продукції Держцентр вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд

 

Наказ N 252 від 19.12.1995 р. Про затвердження Методики обстеження і паспортизації гідротехнічних споруд систем гідравлічного вилучення та складування промислових відходів та хвостів

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1995 р. за N 466/1002; Зміна: Затверджена наказом Держкоммістобудування України від 10.09.96 № 165 і зареєстрована мін'юстом України від 23.10.96 №625/ 1650.

Наказ N 28/28 від 04.02.2005 р. Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов'язаних з обстеженням і паспортизацією об'єктів, та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будівель і споруд

 

Затверджено: Держбуд, Держнаглядохоронпраці Наказ №28/28 від 04.02.2005

Наказ N 32/51 від 20.02.2004 р. Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов'язаних з обстеженням і паспортизацією об'єктів, та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будівель і споруд

 

Затверджено:Держбуд,Держнаглядохоронпраці Наказ № 32/51 від 20.02.2004.

Наказ N 34/51 від 01.04.2003 р. Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов'язаних з обстеженням і паспортизацією об'єктів, та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будинків і споруд

 

Затверджено:Держбуд,Держнаглядохоронпраці Наказ № 34/51 від 01.04.2003.

Наказ N 69 від 03.04.1998 р. Про затвердження нормативних актiв: "Правила обстежень, оцiнки технiчного стану та паспортизацiї зовнiшнiх мереж i споруд водопостачання й каналiзацiї" та "Положення про безпечну та надiйну експлуатацiю зовнiшнiх мереж i споруд водопостачання й каналiзацiї"

 

Зарєстровані мін'юстом Украї ни від 24.11.98 № 748/3188.

НПАОП 45.2-1.01-98 Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд

 

Затв. спільним наказом Держкоммістобудування та Держнаглядохоронпраиі України від 27.11.97 №32/288 Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N 409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" та зареєстровані мін'юстом України від 06.07.98 №423/ 2863. Зміни і доповнення - затверджені спільним наказом Держкоммістобудування та Держнаглядохоронпраиі від 28.07.99 № 184/140 і зареєстровані мін'юстом України від 31.08.99 №588/3881.

НПАОП 45.2-1.01-98 Правила обследования, оценки технического состояния и паспортизации производственных зданий и сооружений

 

Утв. и введ в действ. совместными приказами Госстроя и Госнадзорохрантруда Украины от 27 ноября 1997 г. № 32/288 Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N 409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" и от 30 марта 1998 г. № 62/48. Зарегистр: Минюст Украины 6.07.1998 г. под №№ 423/2863-426/2866. Утв. и зарегистр. изменения: Совместным приказом Госстроя и Госнадзорохрантруда Украины от 28 июля 1999 г. № 184/140. Министерством юстиции Украины 31 августа 1999г. под №№ 588/3831-591/3834.

НПАОП 45.2-4.01-98 Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд

 

Затв. спільним наказом Держкоммістобудування та Держнаглядохоронпраиі України від 27.11.97 №32/288 Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N 409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" та зареєстровано мін'юстом України від 06.07.98 №424/ 2864. Зміни і доповнення - затверджені спільним наказом Держкоммістобудування та Держнаглядохоронпраці від 28.07.99 № 184/140 і зареєстровані мін'юстом України від 31.08.99 №589/3882.

НПАОП 45.2-4.01-98 Положение о безопасной и надежной эксплуатации производственных зданий и сооружений

 

Затв. Держбуд України, Держнаглядохоронпраці: Приказ от 27.10.1997 № 32/288 Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N 409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" та № 62/48 от 30.03.1998. Зареєстровано:мінюст України від 6.07.1998. №№ 423/2863-426/2866. Зміни:Приказ Госстроя и Госнадзорохрантруда Украины от 28.07.1999 г. № 184/140. Министерство юстиции Украины 31.08.1999г. №№ 588/3831-591/3834.

НПАОП 45.2-4.02-98 Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації

 

Затв. спільним наказом Держкоммістобудування та Держнаглядохоронпраиі України від 27.11.97 №32/288 Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N 409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" та зареєстровано мін'юстом України від 06.07.98 №425/2865. Зміни і доповнення - затверджені спільним наказом Держкоммістобудування та Держнаглядохоронпраці від 28.07.99 № 184/140 і зареєстровані мін'юстом України від 31.08.99 №590/3883.

НПАОП 45.2-4.03-98 Положення про головну організацію з координації дій, підготовки нормативних документів і з питань обстежень та паспортизації будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації

 

Затв. спільним наказом Держкоммістобудування та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 №32/288 Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N 409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" та зареєстровано мін'юстом України від 06.07.98 №426/2866. Зміни і доповнення - затверджені спільним наказом Держкоммістобудування та Держнаглядохоронпраці від 28.07.99 № 184/140 і зареєстровані мін'юстом України від 31.08.99 №591/3884.

НПАОП 45.2-7.01-97 Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж

 

Постанова Кабінету міністрів України від 05.05.97 №409. Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, Державний комітет України по нагляду за охороною праці: Наказ N 32/288 від 27.11.97 Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N 409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 липня 1998 р. за N 423/2863 ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Держбуду N 184/140 від 28.07.99 Державного комітету України з будівництва та архітектури N 28/28 від 04.02.2005 )

Спільний наказ N 53/75 від 15.02.2007 р. Про доповнення наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288 щодо Переліку спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов'язаних з обстеженням і паспортизацією об'єктів, та Переліку організацій з проектування підсилення і відбудови конструкції та основ будівель і споруд, що були затверджені цим наказом

 

Затверджено:Спільний наказ Мінбуду України та МНС України від 15 лютого 2007 р. № 53/75

Спільний наказ N 9/1 від 10.01.2001 р. Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов'язаних з обстеженням і паспортизацією об'єктів, та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будівель і споруд

 

Спільний наказ Держбуду та Держнаглядохоронпраці від 10 січня 2001 р. № 9/1; Дивись також - Перелік організацій з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будівель і споруд затверджено: спільним наказом Держкоммістобудування та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 №32/288 Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N 409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж"; Внесено доповнення: Доповнення №1 - затверджено спільним наказом Держкоммістобудування та Держнаглядохоронпраці України від 01.09.99 №211/158. Доповнення №2 - затверджено спільним наказом Держкоммістобудування та Держнаглядохоронпраці України від 06.03.2000 №43/28. Доповнення №3 - затверджено спільним наказом Держкоммістобудування та Держнаглядохоронпраці України від 10.01.2001 №9/1. Доповнення №4 - затверджено спільним наказом Держкоммістобудування та Держнаглядохоронпраці України від 16.08.2001 №166/94. Доповнення №5 - затверджено спільним наказом Держкоммістобудування та Держнаглядохоронпраці України від 17.07.2002 №10/ 91. Доповнення №6 - затверджено спільним наказом Держкоммістобудування та Держнаглядохоронпраці України від 01.04.2003 №51/34; Доповнення №7 - затверджено спільним наказом Держбуду та Держнаглядохоронпраці України від 20.02.2004 №35/51; Доповнення №8 - затверджено спільним наказом Держбуду та Держнаглядохоронпраці України від 04.02.2005 №28/28; Доповнення №9 - затверджено спільним наказом Мінбуду та МНС України від 15.02.2007 №53/75;