Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

А 2.2. Проектування

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу

 

Затверджено постановою Кабінету міністрів України від 20.12.99 №2328

Положение об эскизном архитектурном проекте

 

Затверд, спільною постановою Держбуду і Спілки архітекторів України від 23.10.91 №51/ -839/1. Діє в частині, що не суперечить вимогам ДБН А.2.2-3-2004

Порядок проведення архітектурних і містобудівних конкурсів

 

Затверджено постановою Кабінету міністрів України від 25.11.99 №2137. Опублікований - БІС №2, 2000р. Із змінами: постанова КМУ від N 266 від 21.02.2007 р., N 532 від 24.07.2013

Типовое положение проведения конкурсного проектирования в строительстве

 

Приказ от 29.06.1987 № 123

Правила проектування, будівництва та облаштування засобами інженерно-технічного укріплення установ банків

 

Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи

 

постанова № 483 Кабінет міністрів України 11.04.2002 р., Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 313 від 11.03.2004

Фасадная система ПОЛИАЛПАН. Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий

 

2002 г.

Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом

 

1987

Порядок визначення вартості комплексної державної експертизи проектів будівництва (Показники визначення вартості комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації проектів будівництва)

 

Затв. наказ Держбуду України від 7.05.2002 № 88. Роз’яснення щодо визначення вартості проведення державної експертизи з питань охорони праці як складової частини комплексної державної експертизи проектів будівництва (лист Держбуду України від 20.02.04 № 7/8-194 ).

Порядок визначення вартості комплексної державної експертизи проектів будівництва

 

Затвердежно постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 р. N 427 Питання комплексної державної експертизи проектів будівництва

Правила організації виконання комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва

 

Наказ Держбуду України від 04.03.99 N 51, Зареєстрований у Мінюсті України 20.04.99 за N 247/3540.

Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи; Перелік проектів будівництва об'єктів виробничого призначення, для затвердження яких висновок комплексної державної експертизи необов'язковий

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 р. N 1269 Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи

Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України 11.05.2011 N 560. Із змінами: постанови КМУ N 1390 від 28.12.2011, N 181 від 07.03.2012, N 317 від 18.04.2012, N 595 від 04.07.2012, від 31.10.2012 р. N 1005, від 17.10.2013 р. № 759, від 20.05.2015 р. N 312, від 26.08.2015 р. N 665, від 27.09.2016 р. N 664, від 07.06.2017 р. N 403, від 4 липня 2018 р. N 521, від 11 липня 2018 р. N 608, від 23 січня 2019 р. N 95, від 23 січня 2019 р. N 128

Інструкція про порядок розроблення технічних вимог, контролю проектних і монтажних робіт з оснащення об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона, технічними засобами охорони та контролю на безпеку

 

Затверджено: наказ Управління державної охорони України 18.09.2012 № 404, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 жовтня 2012 р. за № 1673/21985

Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій

 

Затверджено: наказ Державної інспекції ядерного регулювання України 17.10.2016 року N 175, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.11.2016 р. за N 1449/29579

ВБН А.2.2-00018201.02-96/ Держнафтогазпром України Проведення відомчої експертизи проектів, кошторисів і ТЕО інвестицій в будівництві

 

Діє в частині, що не суперечить постанові КМУ від 31.10.2007 р. №1269

ВБН А.2.2-341.002.003.001-98/ Міненерго, Держбуд України Проектування. Порядок розроблення, погодження, затвердження і склад проектної документації для об'єкта «Укриття»

 

ВБН-СГіП-46-1-94/ Мінсільгосппрод України Склад, порядок розробки, погодження та затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво підприємств, будівель і споруд

 

Діє в частині, що не суперечить вимогам ДБН А.2.2-3-2004

ВБН-СГіП-46-2-94/ Мінсільгосппрод України Склад, порядок розробки та затвердження техніко-економічних обгрунтувань і розрахунків

 

Діє в частині, що не суперечить вимогам ДБН А.2.2-3-2004;

ВН и ПФ 01-74/ МНП СССР Временные нормы и правила по технологическому проектированию факельных систем нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических предприятий

 

Изменение Миннефтехимипрома СССР от 09.08.79г. № ОМ-6187/9 и Госнадзора СССР от 08.08.79г. № ОФ-27/515

ВНТП-ОП-82 Ведомственные нормы технологического проектирования складов органических перекисей, применяемых в производстве полистиролов и полиэтилена высокого давления

 

Утверждены: Министерство химической промышленности СССР, Министерство нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности; Согласованы: ГУПО МВД СССР, ЦК профсоюза рабочих химической и нефтехимической промышленности; 1982; 2-я редакция

ВСН 014-89/Миннефтегазстрой СССР Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды

 

Діє в частині, що не суперечить вимогам ДБН А.2.2-1-2003

ВСН 1.02.01-85/МГА СССР Ведомственные строительные нормы по выбору площадок для строительства аэропортов и вертолётных станций гражданской авиации

 

Діє в частині, що не суперечить вимогам ДБН А.2.2-3-2004

ВСН 10-78/Миннефтегазпром СССР Временная инструкция по разработке технико-экономических обоснований (ТЭО), рабочих чертежей и смет для строительства объектов обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений

 

Діє в частині, що не суперечить вимогам ДБН А.2.2-3-2004

ВСН 11-84/ Миннерго СССР Инструкция о порядке утверждения предпроектной и проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений

 

Діють в частині, що не суперечить вимогам ДБН А.2.2-3-2004. Дію цих ВСН в Україні поновлено наказом Мінпаливенерго України від 14.06.2004 № 313; Утв.Минэнерго СССР 03.03.1984 г, приказ № 70.

ВСН 17-86/Минметаллургии СССР Требования к исходным данным для проектирования и строительства горнообогатительных и горнометаллургических предприятий

 

Діє в частині, що не суперечить вимогам ДБН А.2.2-3-2004

ВСН 202-75/Минтрансстрой СССР Временная инструкция по разработке проектов и смет для железнодорожного строительства

 

Діє в частині, що не суперечить вимогам ДБН А.2.2-3-2004

ВСН 24-80/Миннефтегазпром СССР Положение о порядке выбора и согласования трасс и площадок для строительства объектов нефтяной промышленности

 

Діє в частині, що не суперечить вимогам ДБН А.2.2-3-2004

ВСН 39-86/Миннефтегазпром СССР Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство скважин на нефть и газ

 

Внесено Зміну №1. діють в частині, що не суперечить вимогам ДБН А.2.2-3-2004

ВСН 51-1-81/ МНГС Инструкция по проектированию морских стационарных платформ

 

ВСН 51-2-79/ МГП Нормы технологического проектирования магистральных газопроводов

 

ВСН 51-2-84/ МГП Инженерные изыскания на континентальном шельфе

 

М., Главморнефтегаз, 1984

ВСН 6-75/ Минхимпром Инструкция по проектированию производства газообразных и сжиженных продуктов разделения воздуха

 

ВУП СНЭ-87 Ведомственные указания по проектированию железнодорожных сливо-наливных эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов

 

Дія обмежена 2012роком за наказом Мінпаливенерго України №588 від 11.12.2007р. Термін дії продовжений до 2017 року: наказ Міненерговугілля від 21 січня 2013 року N 20 (скасовано) Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

ВУПП-88 Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

 

Термін дії продовжений до 2017 року: наказ Міненерговугілля від 21 січня 2013 року N 20 (скасовано) Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений

 

З 01.09.2014 р. заміняється на ДСТУ ГОСТ 2.307:2013

ГОСТ 2.308-79* ЕСКД. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей

 

З 01.09.2014 р. заміняється на ДСТУ ГОСТ 2.308:2013

ГОСТ 2.702-75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем. Межгосударственный стандарт

 

ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 15.12.2003р. №214. Зміна №1, затверджена: наказ Держбуду України від 20.11.2009р. №524

ДБН А.2.2-1-95 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування

 

ДБН А.2.2-14:2016 Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування

 

Затверджено: наказ Мінрегіон від 29.12.2016 р. № 337. ДБН А.2.2-14:2016 набирає чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства «Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України», але не раніше 01.05.2017 р. З набранням чинності ДБН А.2.2-14:2016 визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінрегіонбуду від 23.06.2008 № 262 «Про затвердження державних будівельних норм»

ДБН А.2.2-2-96 Проектування. Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 02.09.1996 №156. Зміна №1 (публікація: БіС №4, 2005р.)

ДБН А.2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

 

Затверджено: Держбуд України, наказ від 20 січня 2004р. №8

ДБН А.2.2-3-2012 Проектування. Склад та зміст проектної документації на будівництво об’єктів

 

Затверджено: наказ Мінрегіон України від 03.03.2012р. №98

ДБН А.2.2-3-97 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

 

Наказ вiд 15.08.97 N 143; З урахуванням положень постанови Кабінету міністрів України від 11.04.2002 №483 діє ДБН А.2.2-3-2004

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

 

Надано чинності: наказ Мінрегіон від 04.06.2014 р. № 163. Зміна № 1 набирає чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України": наказ Мінрегіон від 27 грудня 2017 року N 338. Поправки

ДБН А.2.2-4-2003 Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 13.06.2003р. №84. Діють в частині, що не суперечить "Порядку здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури", затверженого постановою КМУ від 11.07.2007р. №903 З 01.07.2015 р. заміняється на ДСТУ-Н Б А.2.2-11: 2014: наказ Мінрегіон від 31.12.2014 р. № 393

ДБН А.2.2-6-2008 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об'єктів нерухомої культурної спадщини

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 23.06.2008р. №262. Документом вносяться відповідні зміни до ДБН В.3.2.-1-2004 "Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини". З набранням чинності ДБН А.2.2-14:2016 визнається таким, що втратив чинність, наказ Мінрегіонбуду від 23.06.2008 № 262

ДБН А.2.2-_-201_ проект Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам'яток архітектури та містобудування

 

ДСТУ 33.112:2008 Страховий фонд документації. Підготування та відправлення на мікрофільмування проектної документації на об'єкти будівництва. Технічні вимоги

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 496. Зміна № 1 чинна з 01.09.2016 р.: наказ від 22.06.2016 р. № 185. З 01.01.2019 р. заміняється на ДСТУ 33.112:2017: наказ від 20 грудня 2017 року N 437

ДСТУ 33.118:2017 Страховий фонд документації. Достатній склад проектної та виконавчої документації на будівлі та інженерні споруди. Правила визначення

 

Надано чинності: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 07.02.2017 р. N 22

ДСТУ 8773:2018 Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об'єктів. Основні положення

 

Надано чинності: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 15 травня 2018 року N 140

ДСТУ CEN/TR 14383-7:2014 Запобігання злочинам. Місцеве планування та проектування будівель. Частина 7. Проектування та управління об’єктами громадського транспорту (CEN/TR 14383-7:2009, IDT)

 

Наказом Мінекономрозвитку від 30.12.2014 р. № 1494 CEN/TR 14383-7:2009 прийнято як національний методом підтвердження за позначенням ДСТУ CEN/TR 14383-7:2014

ДСТУ EN 14383-1:2014 Запобігання злочинам. Місцеве планування та проектування будівель. Частина 1. Визначення понять спеціальних термінів (EN 14383-1:2006, IDT)

 

Наказом Мінекономрозвитку від 30.12.2014 р. № 1494 EN 14383-1:2006 Prevention of crime - Urban planning and building design – Part 1: Definition of specific terms прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN 14383-1:2014 (EN 14383-1:2006, IDT)

ДСТУ EN 15512:2015 Системи складські стаціонарні сталеві. Збірно-розбірні палетні стелажні системи. Принципи проектування конструкцій (EN 15512:2009, IDT)

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 03.08.2015 № 87 EN 15512:2009 Steel static storage systems - Adjustable pallet racking systems - Principles for structural design прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN 15512:2015 (EN 15512:2009, IDT)

ДСТУ EN 15620:2015 Системи складські стаціонарні сталеві. Збірнорозбірні палетні стелажні системи. Допуски, деформації та зазори (EN 15620:2008, IDT)

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 03.08.2015 № 87 EN 15620:2008 Steel statics to rage systems - Adjustable pallet racking - Tolerances , deformations and clearances прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN 15620:2015 (EN 15620:2008, IDT)

ДСТУ EN 378-2:2017 (EN 378-2:2016, IDT) Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документація

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 07.08.2017 р. № 212 EN 378-2:2016 Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДCTУ EN 378-2:2017 (EN 378-2:2016, IDT)

ДСТУ EN ISO 11091:2018 (EN ISO 11091:1999, IDT; ISO 11091:1994, IDT) Кресленики будівельні. Правила підготовки планів місцевості

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 02.11.2018 № 392 EN 150 11091:1999 Coпstructioп drawiпgs - Laпdscape drawiпg practice (150 11091:1994) прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN 150 11091:2018 (EN 150 11091:1999, IDT; 150 11091:1994, IDT)

ДСТУ EN ISO 3766:2018 (EN ISO 3766:2003, IDT; ISO 3766:2003, IDT) Кресленики будівельні. Спрощене подання для залізобетонної арматури

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 02.11.2018 № 392 EN ISO 3766:2003 Construction drawings — Simplified representation of concrete reinforcement (ISO 3766:2003) прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN ISO 3766:2018 (EN ISO 3766:2003, IDT; ISO 3766:2003, IDT)

ДСТУ EN ISO 4157-1:2018 (EN ISO 4157-1:1998, IDT; ISO 4157-1:1998, IDT) Кресленики будівельні. Системи позначення. Частина 1. Будівлі та частини будівель

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 02.11.2018 № 392 EN ISO 4157-1:1998 Construction drawings — Designation systems — Part 1: Buildings and parts of buildings (ISO 4157-1:1998) прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN ISO 4157-1:2018 (EN ISO 4157-1:1998, IDT; ISO 4157-1:1998, IDT)

ДСТУ EN ISO 4157-2:2018 (EN ISO 4157-2:1998, IDT; ISO 4157-2:1998, IDT) Кресленики будівельні. Системи позначення. Частина 2. Назва та номери приміщень

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 02.11.2018 № 392 EN 150 4157-2:1998 Coпstructioп drawiпgs - Desigпatioп systems - Part 2: Room пames апd пumbers (150 4157-2:1998) прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN 150 4157-2:2018 (EN 150 4157-2:1998, IDT; 150 4157-2:1998, IDT)

ДСТУ EN ISO 4157-3:2018 (EN ISO 4157-3:1998, IDT; ISO 4157-3:1998, IDT) Кресленики будівельні. Системи позначення. Частина 3. Ідентифікація приміщень

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 02.11.2018 № 392 EN ISO 4157-3:1998 Construction drawings — Designation systems — Part 3: Room identifiers (ISO 4157-3:1998) прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN ISO 4157-3:2018 (EN ISO 4157-3:1998, IDT; ISO 4157-3:1998, IDT)

ДСТУ EN ISO 4172:2018 (EN ISO 4172:1996, IDT; ISO 4172:1991, IDT) Кресленики технічні. Кресленики будівельні. Кресленики монтажні для збірних конструкцій

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 02.11.2018 № 392 EN ISO 4172:1996 Technical drawings — Construction drawings — Drawings for the assembly of prefabricated structures (ISO 4172:1991) прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN ISO 4172:2018 (EN ISO 4172:1996, IDT; ISO 4172:1991, IDT)

ДСТУ EN ISO 6284:2018 (EN ISO 6284:1999, IDT; ISO 6284:1996, IDT) Кресленики будівельні. Позначення граничних відхилів

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 02.11.2018 № 392 EN ISO 6284:1999 Construction drawings — Indication of limit deviations (ISO 6284:1996) прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN ISO 6284:2018 (EN ISO 6284:1999, IDT; ISO 6284:1996, IDT)

ДСТУ EN ISO 6412-2:2018 (EN ISO 6412-2:2018, IDT; ISO 6412-2:2017, IDT) Кресленики технічні. Спрощене подання трубопроводів. Частина 2. Ізометрична проекція

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 02.11.2018 № 392 EN ISO 6412-2:2018 Technical product documentation — Simplified representation of pipelines — Part 2: Isometric projection (ISO 6412-2:2017) прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN ISO 6412-2:2018 (EN ISO 6412-2:2018, IDT; ISO 6412-2:2017, IDT)

ДСТУ EN ISO 6412-3:2018 (EN ISO 6412-3:2018, IDT; ISO 6412-3:2017, IDT) Кресленики технічні. Спрощене подання трубопроводів. Частина 3. Арматура для вентиляційних та дренажних систем

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 02.11.2018 № 392 EN ISO 6412-3:2018 Technical product documentation — Simplified representation of pipelines — Part 3: Terminal features of ventilation and drainage systems (ISO 6412-3:2017) прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN ISO 6412-3:2018 (EN ISO 6412-3:2018, IDT; ISO 6412-3:2017, IDT)

ДСТУ EN ISO 6413:2018 (EN ISO 6413:1994, IDT; ISO 6413:1988, IDT) Кресленики технічні. Подання виступів і пазів

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 02.11.2018 № 392 EN ISO 6413:1994 Technical drawings — Representation of splines and serrations (ISO 6413:1988) прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN ISO 6413:2018 (EN ISO 6413:1994, IDT; ISO 6413:1988, IDT)

ДСТУ EN ISO 6433:2018 (EN ISO 6433:2012, IDT; ISO 6433:2012, IDT) Кресленики технічні. Позначення деталей

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 02.11.2018 № 392 EN ISO 6433:2012 Technical product documentation — Part references (ISO 6433:2012) прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN ISO 6433:2018 (EN ISO 6433:2012, IDT; ISO 6433:2012, IDT)

ДСТУ EN ISO 7437:2018 (EN ISO 7437:1996, IDT; ISO 7437:1990, IDT) Кресленики технічні. Кресленики будівельні. Загальні правила виконання креслеників для попереднього виготовлення будівельних елементів

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 02.11.2018 № 392 EN ISO 7437:1996 Technical drawings — Construction drawings — General rules for execution of production drawings for prefabricated structural components (ISO 7437:1990) прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN ISO 7437:2018 (EN ISO 7437:1996, IDT; ISO 7437:1990, IDT)

ДСТУ EN ISO 7518:2018 (EN ISO 7518:1999, IDT; ISO 7518:1983, IDT) Кресленики технічні. Кресленики будівельні. Спрощене подання розбирання та перебудови приміщень

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 02.11.2018 № 392 EN ISO 7518:1999 Technical drawings — Construction drawings — Simplified representation of demolition and rebuilding (ISO 7518:1983) прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN ISO 7518:2018 (EN ISO 7518:1999, IDT; ISO 7518:1983, IDT)

ДСТУ EN ISO 7519:2018 (EN ISO 7519:1996, IDT; ISO 7519:1991, IDT) Кресленики технічні. Кресленики будівельні. Загальні принципи подання креслеників загального виду та складальних креслеників

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 02.11.2018 № 392 EN ISO 7519:1996 Technical drawings — Construction drawings — General principles of presentation for general arrangement and assembly drawings (ISO 7519:1991) прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN ISO 7519:2018 (EN ISO 7519:1996, IDT; ISO 7519:1991, IDT)

ДСТУ EN ISO 8560:2018 (EN ISO 8560:1999, IDT; ISO 8560:1986, IDT) Кресленики технічні. Кресленики будівельні. Подання модульних розмірів, ліній та сіток

 

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 02.11.2018 № 392 EN ISO 8560:1999 ТесhпісаІ drawiпgs - Coпstructioп drawiпgs - Represeпtatioп of modular sizes, Ііпеs апd grids (ISO 8560:1986) прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN ISO 8560:2018 (EN ISO 8560:1999, IDT; ISO 8560:1986, IDT)

ДСТУ EN ISO 9431:2018 (EN ISO 9431:1999, IDT; ISO 9431:1990, IDT) Кресленики будівельні. Поле для креслеників, тексту та штампів на креслярських аркушах

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 02.11.2018 № 392 EN ISO 9431:1999 Construction drawings — Spaces for drawing and for text, and title blocks on drawing sheets (ISO 9431:1990) прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN ISO 9431:2018 (EN ISO 9431:1999, IDT; ISO 9431:1990, IDT)

ДСТУ ISO 10578:2014 Кресленики технічні. Допуски орієнтування та розташування. Виступне поле допуску (ISO 10578:1992, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 02 грудня 2014 р. № 1435

ДСТУ ISO 128-22:2005 Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 22. Основні положення та правила застосування ліній-виносок і полиць ліній-виносок (ISO 128-22:1999, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт від 02.12.2005 р. № 345