Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

А 2.1. Вишукування

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Предельно допустимые уровни напряженности электромагнитного поля, создаваемого индукционными бытовыми печами, работающими на частоте 20 - 22 кгц

 

Утвержд.Зам. Главного государственного санитарного врача СССР от 10.06.1982 г. N 2550-82

ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 05.02.2008р. №56. З набранням чинності ДБН А.2.1-1:2014 визнається таким, що втратив чинність, ДБН А.2.1-1-2008: наказ Мінрегіон від 30 червня 2015 р. № 149

ДБН А.2.1-1:2014 Інженерні вишукування для будівництва

 

Затверджено: Мінрегіон України, наказ від 24.03.2014р. №83. Зміна дати надання чинності: наказ від 28.07.2014 р. N 206, наказ від 17.12.2014 р. № 353. ДБН набирають чинності через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства «Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України»: наказ Мінрегіон від 30 червня 2015 р. № 149

ДСТУ CEN ISO/TS 17892-1:2007 Геотехнічні дослідження та випробування. Випробування ґрунту лабораторні. Частина 1. Визначення вмісту води (CEN ISO/TS 17892-1:2004, IDT)

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 12.09.2007р. № 219, назву змінено: наказ від 02.03.2010р. № 75

ДСТУ CEN ISO/TS 17892-2:2007 Геотехнічні дослідження та випробування. Випробування ґрунту лабораторні. Частина 2. Визначення щільності дрібнозернистого ґрунту (CEN ISO/TS 17892-2:2004, IDT)

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 12.09.2007р. № 219, назву змінено: наказ від 02.03.2010р. № 75

ДСТУ CEN ISO/TS 17892-3:2007 Геотехнічні дослідження та випробування. Випробування ґрунту лабораторні. Частина 3. Визначення щільності частинок пікнометричним методом (CEN ISO/TS 17892-3:2004, IDT)

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 12.09.2007р. № 219, назву змінено: наказ від 02.03.2010р. № 75

ДСТУ CEN ISO/TS 17892-6:2007 Геотехнічні дослідження та випробування. Випробування ґрунту лабораторні. Частина 6. Випробування конусом, що падає (CEN ISO/TS 17892-6:2004, IDT)

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 12.09.2007р. № 219, назву змінено: наказ від 02.03.2010р. № 75

ДСТУ CEN ISO/TS 17892-7:2007 Геотехнічні дослідження та випробування. Випробування ґрунту лабораторні. Частина 7. Випробування необмежуваного опору стисканню дрібнозернистих ґрунтів (CEN ISO/TS 17892-7:2004, IDT)

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 12.09.2007р. № 219, назву змінено: наказ від 02.03.2010р. № 75

ДСТУ CEN ISO/TS 17892-8:2007 Геотехнічні дослідження та випробування. Випробування ґрунту лабораторні. Частина 8. Необ'єднане неосушене просторове випробування (CEN ISO/TS 17892-8:2004, IDT)

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 12.09.2007р. № 219, назву змінено: наказ від 02.03.2010р. № 75

ДСТУ CEN ISO/TS 17892-11:2007 Геотехнічні дослідження та випробування. Випробування ґрунту лабораторні. Частина 11. Визначення проникності за постійного напору та напору, який зменшується (CEN ISO/TS 17892-11:2004, IDT)

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 12.09.2007р. № 219, назву змінено: наказ від 02.03.2010р. № 75

ДСТУ ISO 14688-1:2013 Дослідження та випробування геотехнічні. Ідентифікація i класифікація грунтів. Частина 1. Ідентифікація та опис (ISO 14688- 1:2002, IDT)

 

Затверджено: наказ Мінекономрозвитку від 11.12.2013р. №1469

ДСТУ ISO 22476-2:2008 Дослідження та випробування геотехнічні. Частина 2. Польове випробування динамічним зондуванням (ISO 22476-2:2005, IDT)

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 22.12.2008р. № 493

ДСТУ ISO 22476-3:2008 Дослідження та випробування геотехнічні. Частина 3. Польове стандартне випробування на твердість (ISO 22476-3:2005, IDT)

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 22.12.2008р. № 493

ДСТУ ISO/TR 22476-10:2008 Дослідження та випробування геотехнічні. Частина 10. Польове випробування ваговим зондуванням (ISO/TR 22476-10:2005, IDT)

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 22.12.2008р. № 493

ДСТУ ISO/TR 22476-11:2008 Дослідження та випробування геотехнічні. Частина 11. Польове площинне дилатометричне випробування (ISO/TR 22476-11:2005, IDT)

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 22.12.2008р. № 493

ДСТУ ISO/TS 17892-10:2008 Геотехнічні дослідження та випробування. Частина 10. Лабораторні випробування ґрунту на поперечний зсув (ISO/TS 17892-10:2004, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 15 серпня 2008 р. № 290

ДСТУ ISO/TS 17892-12:2008 Геотехнічні дослідження та випробування. Частина 12. Лабораторні випробування ґрунту для визначення меж Аттерберга (ISO/TS 17892-12:2004, IDT)

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 15.08.2008р. № 290

ДСТУ ISO/TS 17892-4:2008 Геотехнічні дослідження та випробування. Частина 4. Лабораторні випробування ґрунту для визначення гранулометричного складу (ISO/TS 17892-4:2004, IDT)

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 15.08.2008р. № 290

ДСТУ ISO/TS 17892-5:2008 Геотехнічні дослідження та випробування. Частина 5. Лабораторні одометричні випробування ґрунту з прирощуванням навантаження (ISO/TS 17892-5:2004, IDT)

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 15.08.2008р. № 290

ДСТУ ISO/TS 17892-5:2008 Геотехнічні дослідження та випробування. Частина 5. Лабораторні одометричні випробування ґрунту з прирощуванням навантаження (ISO/TS 17892-5:2004, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту від 15.08.2008 р. № 290

ДСТУ ISO/TS 17892-9:2008 Геотехнічні дослідження та випробування. Частина 9. Лабораторні консолідовані тривісні випробування ґрунту, насиченого водою, на стискуваність (ISO/TS 17892-9:2004, IDT)

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 15.08.2008р. № 290

МР 2289-81 Методические рекомендации по изучению влияния животноводческих комплексов на окружающую среду

 

Утвержд.Нач. Главного санитарно-эпидемиологического управления МЗ СССР от 9.02.1981г. N 2289-81

МУ 2349-81 Методические указания по гигиеническому контролю за изделиями из синтетических материалов, предлагаемых для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения

 

Утвержд.Зам. Главного государственного врача СССР от 23.03.1981 г. N 2349-81

РСН 324-82/ Госстрой УССР Инструкция по проектированию и производству ликвидационного тампонажа наблюдательных, разведочных, гидрогеологических, инженерно-геологических, эксплуатационных водозаборных скважин и горных выработок, проходимых при проведении геологических, гидрогеологических, инженерно-геологических съёмок, инженерно-геологических изысканий, разведочных работ на воду, а также целей водоснабжения, выполнивших своё назначение на территории УССР

 

РСН 65-87/Госстрой РСФСР Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Технические требования к производству работ

 

Дію поновлено: наказ Мінбуду України від 23.08.2006р. №282 у зв'язку з наданням чинності з 01.02.2007р. ДБН В.1.1-12:2006

СНиП 1.02.07-87 Инженерные изыскания для строительства

 

Зміна №1(діє тільки на території України), затв. наказом Держбуду України від 31.03.2004 р № 54 і введена в дію з 1 .10.2004 р. Доповн разділами 5 – 8,12 та 13. -БІС №3,2004р.