Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

А 2. Вишукування, проектування і територіальна діяльність

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу

 

Затверджено постановою Кабінету міністрів України від 20.12.99 №2328

Положение об эскизном архитектурном проекте

 

Затверд, спільною постановою Держбуду і Спілки архітекторів України від 23.10.91 №51/ -839/1. Діє в частині, що не суперечить вимогам ДБН А.2.2-3-2004

Порядок проведення архітектурних і містобудівних конкурсів

 

Затверджено постановою Кабінету міністрів України від 25.11.99 №2137. Опублікований - БІС №2, 2000р. Із змінами: постанова КМУ від N 266 від 21.02.2007 р., N 532 від 24.07.2013

Типовое положение проведения конкурсного проектирования в строительстве

 

Приказ от 29.06.1987 № 123

Правила проектування, будівництва та облаштування засобами інженерно-технічного укріплення установ банків

 

Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи

 

постанова № 483 Кабінет міністрів України 11.04.2002 р., Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 313 від 11.03.2004

Фасадная система ПОЛИАЛПАН. Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий

 

2002 г.

Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом

 

1987

Порядок визначення вартості комплексної державної експертизи проектів будівництва (Показники визначення вартості комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації проектів будівництва)

 

Затв. наказ Держбуду України від 7.05.2002 № 88. Роз’яснення щодо визначення вартості проведення державної експертизи з питань охорони праці як складової частини комплексної державної експертизи проектів будівництва (лист Держбуду України від 20.02.04 № 7/8-194 ).

Порядок визначення вартості комплексної державної експертизи проектів будівництва

 

Затвердежно постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 р. N 427 Питання комплексної державної експертизи проектів будівництва

Правила організації виконання комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва

 

Наказ Держбуду України від 04.03.99 N 51, Зареєстрований у Мінюсті України 20.04.99 за N 247/3540.

Предельно допустимые уровни напряженности электромагнитного поля, создаваемого индукционными бытовыми печами, работающими на частоте 20 - 22 кгц

 

Утвержд.Зам. Главного государственного санитарного врача СССР от 10.06.1982 г. N 2550-82

Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи; Перелік проектів будівництва об'єктів виробничого призначення, для затвердження яких висновок комплексної державної експертизи необов'язковий

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 р. N 1269 Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи

Положение о проектировании и строительстве экспериментальных объектов

 

Утверждено Госстроем СССР, Госпланом СССР, ГКНТ, Госкомтрудом СССР 24 октября 1980 г. № 105-Д

Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України 11.05.2011 N 560. Із змінами: постанови КМУ N 1390 від 28.12.2011, N 181 від 07.03.2012, N 317 від 18.04.2012, N 595 від 04.07.2012, від 31.10.2012 р. N 1005, від 17.10.2013 р. № 759, від 20.05.2015 р. N 312, від 26.08.2015 р. N 665, від 27.09.2016 р. N 664, від 07.06.2017 р. N 403, від 4 липня 2018 р. N 521, від 11 липня 2018 р. N 608, від 23 січня 2019 р. N 95, від 23 січня 2019 р. N 128

Інструкція про порядок розроблення технічних вимог, контролю проектних і монтажних робіт з оснащення об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона, технічними засобами охорони та контролю на безпеку

 

Затверджено: наказ Управління державної охорони України 18.09.2012 № 404, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 жовтня 2012 р. за № 1673/21985

Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій

 

Затверджено: наказ Державної інспекції ядерного регулювання України 17.10.2016 року N 175, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.11.2016 р. за N 1449/29579

ВБН А.2.2-00018201.02-96/ Держнафтогазпром України Проведення відомчої експертизи проектів, кошторисів і ТЕО інвестицій в будівництві

 

Діє в частині, що не суперечить постанові КМУ від 31.10.2007 р. №1269

ВБН А.2.2-341.002.003.001-98/ Міненерго, Держбуд України Проектування. Порядок розроблення, погодження, затвердження і склад проектної документації для об'єкта «Укриття»

 

ВБН-СГіП-46-1-94/ Мінсільгосппрод України Склад, порядок розробки, погодження та затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво підприємств, будівель і споруд

 

Діє в частині, що не суперечить вимогам ДБН А.2.2-3-2004

ВБН-СГіП-46-2-94/ Мінсільгосппрод України Склад, порядок розробки та затвердження техніко-економічних обгрунтувань і розрахунків

 

Діє в частині, що не суперечить вимогам ДБН А.2.2-3-2004;

ВН и ПФ 01-74/ МНП СССР Временные нормы и правила по технологическому проектированию факельных систем нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических предприятий

 

Изменение Миннефтехимипрома СССР от 09.08.79г. № ОМ-6187/9 и Госнадзора СССР от 08.08.79г. № ОФ-27/515

ВНТП-ОП-82 Ведомственные нормы технологического проектирования складов органических перекисей, применяемых в производстве полистиролов и полиэтилена высокого давления

 

Утверждены: Министерство химической промышленности СССР, Министерство нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности; Согласованы: ГУПО МВД СССР, ЦК профсоюза рабочих химической и нефтехимической промышленности; 1982; 2-я редакция

ВСН 014-89/Миннефтегазстрой СССР Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды

 

Діє в частині, що не суперечить вимогам ДБН А.2.2-1-2003

ВСН 1.02.01-85/МГА СССР Ведомственные строительные нормы по выбору площадок для строительства аэропортов и вертолётных станций гражданской авиации

 

Діє в частині, що не суперечить вимогам ДБН А.2.2-3-2004

ВСН 10-78/Миннефтегазпром СССР Временная инструкция по разработке технико-экономических обоснований (ТЭО), рабочих чертежей и смет для строительства объектов обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений

 

Діє в частині, що не суперечить вимогам ДБН А.2.2-3-2004

ВСН 11-84/ Миннерго СССР Инструкция о порядке утверждения предпроектной и проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений

 

Діють в частині, що не суперечить вимогам ДБН А.2.2-3-2004. Дію цих ВСН в Україні поновлено наказом Мінпаливенерго України від 14.06.2004 № 313; Утв.Минэнерго СССР 03.03.1984 г, приказ № 70.

ВСН 17-86/Минметаллургии СССР Требования к исходным данным для проектирования и строительства горнообогатительных и горнометаллургических предприятий

 

Діє в частині, що не суперечить вимогам ДБН А.2.2-3-2004

ВСН 202-75/Минтрансстрой СССР Временная инструкция по разработке проектов и смет для железнодорожного строительства

 

Діє в частині, що не суперечить вимогам ДБН А.2.2-3-2004

ВСН 24-80/Миннефтегазпром СССР Положение о порядке выбора и согласования трасс и площадок для строительства объектов нефтяной промышленности

 

Діє в частині, що не суперечить вимогам ДБН А.2.2-3-2004

ВСН 39-86/Миннефтегазпром СССР Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство скважин на нефть и газ

 

Внесено Зміну №1. діють в частині, що не суперечить вимогам ДБН А.2.2-3-2004

ВСН 51-1-81/ МНГС Инструкция по проектированию морских стационарных платформ

 

ВСН 51-2-79/ МГП Нормы технологического проектирования магистральных газопроводов

 

ВСН 51-2-84/ МГП Инженерные изыскания на континентальном шельфе

 

М., Главморнефтегаз, 1984

ВСН 6-75/ Минхимпром Инструкция по проектированию производства газообразных и сжиженных продуктов разделения воздуха

 

ВУП СНЭ-87 Ведомственные указания по проектированию железнодорожных сливо-наливных эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов

 

Дія обмежена 2012роком за наказом Мінпаливенерго України №588 від 11.12.2007р. Термін дії продовжений до 2017 року: наказ Міненерговугілля від 21 січня 2013 року N 20 (скасовано) Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

ВУПП-88 Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

 

Термін дії продовжений до 2017 року: наказ Міненерговугілля від 21 січня 2013 року N 20 (скасовано) Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений

 

З 01.09.2014 р. заміняється на ДСТУ ГОСТ 2.307:2013

ГОСТ 2.308-79* ЕСКД. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей

 

З 01.09.2014 р. заміняється на ДСТУ ГОСТ 2.308:2013

ГОСТ 2.702-75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем. Межгосударственный стандарт

 

ГОСТ 21.002-81 СПДС. Нормоконтроль проектно-сметной документации

 

Наказ від 04.11.2010 року N 429 - Про внесення зміни до наказу від 19.02.2007 N 57; Наказ від 19.02.2007 N 57;

ГОСТ 21.112-87 СПДС. Подъёмно-транспортное оборудование. Условные изображения

 

ГОСТ 21.113-88 СПДС. Обозначения характеристик точности

 

Наказ від 04.11.2010 року N 429 - Про внесення зміни до наказу від 19.02.2007 N 57; Наказ від 19.02.2007 N 57;

ГОСТ 21.203-78 СПДС. Правила учета и хранения подлинников проектной документации

 

Наказ від 04.11.2010 року N 429 - Про внесення зміни до наказу від 19.02.2007 N 57; Наказ від 19.02.2007 N 57;

ГОСТ 21.401-88 СПДС. Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам

 

ГОСТ 21.402-83 СПДС. Антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи

 

Наказ від 04.11.2010 року N 429 - Про внесення зміни до наказу від 19.02.2007 N 57; Наказ від 19.02.2007 N 57;

ГОСТ 21.403-80 СПДС. Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое

 

ГОСТ 21.404-85 СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах

 

ГОСТ 21.406-88 СПДС. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах

 

Поправка - ИУС №1, 1990р. Зміна №1 - ІПС №4, 1997р.

ГОСТ 21.507-81 СПДС. Интерьеры. Рабочие чертежи

 

Наказ від 04.11.2010 року N 429 - Про внесення зміни до наказу від 19.02.2007 N 57; Наказ від 19.02.2007 N 57; Зміна №1 - ИУС №11, 1986р.

ГОСТ 21.510-83 СПДС. Пути железнодорожные. Рабочие чертежи

 

Наказ від 04.11.2010 року N 429 - Про внесення зміни до наказу від 19.02.2007 N 57; Наказ від 19.02.2007 N 57; Зміна №1 - ИУС №4, 1985р.

ГОСТ 21.511-83 СПДС. Автомобильные дороги. Земляное полотно и дорожная одежда. Рабочие чертежи

 

Наказ від 04.11.2010 року N 429 - Про внесення зміни до наказу від 19.02.2007 N 57; Наказ від 19.02.2007 N 57; Зміна №1 - ИУС №4, 1985р.

ГОСТ 21.513-83 СПДС. Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи

 

Наказ від 04.11.2010 року N 429 - Про внесення зміни до наказу від 19.02.2007 N 57; Наказ від 19.02.2007 N 57;

ГОСТ 21.601-79 СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи

 

Наказ від 04.11.2010 року N 429 - Про внесення зміни до наказу від 19.02.2007 N 57; Наказ від 19.02.2007 N 57; Зміна №1 - ИУС №1, 1981р. Зміна №2 - БСТ №3, 1983р.

ГОСТ 21.602-79 СПДС. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи

 

Зміна №1 - ИУС №1, 1981р.

ГОСТ 21.603-80 СПДС. Связь и сигнализация. Рабочие чертежи

 

ГОСТ 21.604-82 СПДС. Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи

 

Наказ від 04.11.2010 року N 429 - Про внесення зміни до наказу від 19.02.2007 N 57; Наказ від 19.02.2007 N 57;

ГОСТ 21.605-82 СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи

 

Наказ від 04.11.2010 року N 429 - Про внесення зміни до наказу від 19.02.2007 N 57; Наказ від 19.02.2007 N 57; Поправка - ИУС №8, 1983р. Зміна №1 - ИУС №1, 1988р.

ГОСТ 21.607-82 СПДС. Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи

 

Наказ від 04.11.2010 року N 429 - Про внесення зміни до наказу від 19.02.2007 N 57; Наказ від 19.02.2007 N 57;

ГОСТ 21.608-84 СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи

 

Наказ від 04.11.2010 року N 429 - Про внесення зміни до наказу від 19.02.2007 N 57; Наказ від 19.02.2007 N 57;

ГОСТ 21.609-83 СПДС. Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие чертежи

 

Наказ від 04.11.2010 року N 429 - Про внесення зміни до наказу від 19.02.2007 N 57; Наказ від 19.02.2007 N 57;

ГОСТ 21.610-85 СПДС. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи

 

Наказ від 04.11.2010 року N 429 - Про внесення зміни до наказу від 19.02.2007 N 57; Наказ від 19.02.2007 N 57; Зміна №1 -ИУС№12,1987р., якою в позначення винесено посилання на СТ СЭВ 5047-85.

ГОСТ 21.611-85 СПДС. Централизованное управление энергоснабжением. Условные графические и буквенные обозначения вида и содержания информации

 

ГОСТ 21.613-88 СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи

 

Наказ від 04.11.2010 року N 429 - Про внесення зміни до наказу від 19.02.2007 N 57; Наказ від 19.02.2007 N 57;

ГОСТ 21.614-88 СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах

 

Поправка - ИУС №8, 1988р.

ГОСТ 21.615-88 СПДС. Правила выполнения чертежей гидротехнических сооружений

 

Наказ від 04.11.2010 року N 429 - Про внесення зміни до наказу від 19.02.2007 N 57; Наказ від 19.02.2007 N 57;

ГОСТ 21.616-88 СПДС. Правила выполнения чертежей гидромелиоративных линейных сооружений

 

Наказ від 04.11.2010 року N 429 - Про внесення зміни до наказу від 19.02.2007 N 57; Наказ від 19.02.2007 N 57;

ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 05.02.2008р. №56. З набранням чинності ДБН А.2.1-1:2014 визнається таким, що втратив чинність, ДБН А.2.1-1-2008: наказ Мінрегіон від 30 червня 2015 р. № 149

ДБН А.2.1-1:2014 Інженерні вишукування для будівництва

 

Затверджено: Мінрегіон України, наказ від 24.03.2014р. №83. Зміна дати надання чинності: наказ від 28.07.2014 р. N 206, наказ від 17.12.2014 р. № 353. ДБН набирають чинності через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства «Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України»: наказ Мінрегіон від 30 червня 2015 р. № 149

ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 15.12.2003р. №214. Зміна №1, затверджена: наказ Держбуду України від 20.11.2009р. №524

ДБН А.2.2-1-95 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування

 

ДБН А.2.2-14:2016 Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування

 

Затверджено: наказ Мінрегіон від 29.12.2016 р. № 337. ДБН А.2.2-14:2016 набирає чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства «Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України», але не раніше 01.05.2017 р. З набранням чинності ДБН А.2.2-14:2016 визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінрегіонбуду від 23.06.2008 № 262 «Про затвердження державних будівельних норм»

ДБН А.2.2-2-96 Проектування. Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 02.09.1996 №156. Зміна №1 (публікація: БіС №4, 2005р.)

ДБН А.2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

 

Затверджено: Держбуд України, наказ від 20 січня 2004р. №8

ДБН А.2.2-3-2012 Проектування. Склад та зміст проектної документації на будівництво об’єктів

 

Затверджено: наказ Мінрегіон України від 03.03.2012р. №98