Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

А 1.3. Система метрологічного забезпечення в будівництві (СМЗБ)

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Порядок встановлення міжповірочних інтервалів для законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1195

Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі

 

Затверджено: наказ Держспоживстандарту України 29.03.2005 N 71, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.04.2005 р. за N 392/10672

Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. N 94

Технічний регламент засобів вимірювальної техніки

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. N 163

Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів

 

Затверджено: наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 08 лютого 2016 року N 193, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 р. за N 278/28408

ГОСТ 11828-86 Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний

 

Утвержден: Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 15.08.86 № 2403. Відновлено дію з 26 січня 2018 року до 01 січня 2019 року: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 26 січня 2018 року N 23

ДСТУ 3240:2015 Метрологія. Забезпечення єдності вимірювань характеристик іонізувальних випромінень і ядерних констант. Основні положення

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61

ДСТУ 3497:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання рівня рідини

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 28 травня 2015 р. № 45

ДСТУ 3741:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання довжини

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 28 травня 2015 р. № 45

ДСТУ 3990:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання звукового тиску в повітряному середовищі

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 28 травня 2015 р. № 45

ДСТУ 4363:2004 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання електричної напруги змінного струму в діапазоні частот від 30 МГц до 1000 МГц

 

Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарт від 09.12.2004 р. № 273

ДСТУ 6097:2009 Метрологія. Трансформатори струму. Методика повірки (ГОСТ 8.217-2003, MOD)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 16 лютого 2009 р. № 72

ДСТУ 6100:2009 Метрологія. Лічильники активної електричної енергеї змінного струму статичні. Методика повірки (ГОСТ 8.584-2004, MOD)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт України від 13.02.2009 р. № 67

ДСТУ 7161:2010 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання індуктивності та тангенса кута втрат

 

Затверджено та надано чинності: Держспоживстандарт, наказ від 22 березня 2010 року N 102

ДСТУ 7212:2011 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювальної техніки площинного кута

 

Надано чинності: Держспоживстандарт, наказ від 01 лютого 2011 р. № 35

ДСТУ 7392:2013 Метрологія. Атестація методик виконання вимірювання. Основні положення та порядок виконання

 

Прийнято та надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 11 грудня 2013 р. № 1469

ДСТУ 7393:2013 Метрологія. Дозатори дискретної дії вагові автоматичні. Методика повірки

 

Прийнято та надано чинності: наказ Мінекономрозвитку від 11.12.2013 р. № 1469

ДСТУ 7394:2013 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання сили

 

Прийнято та надано чинності: наказ Мінекономрозвитку від 11.12.2013 р. № 1469

ДСТУ 7474:2013 Метрологія. Резервуари для скрапленого газу сталеві сферичні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 11.12.2013 р. № 1470

ДСТУ 7475:2013 Метрологія. Резервуари сталеві циліндричні горизонтальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 11.12.2013 р. № 1470

ДСТУ 7475:2016 Метрологія. Резервуари сталеві циліндричні горизонтальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 07 вересня 2016 р. № 267

ДСТУ 7476:2013 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об'єму, маси, об'ємної та масової витрати гарячої води

 

Прийнято та надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 11 грудня 2013 р. № 1470

ДСТУ 7504:2014 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання показника заломлення рідких та твердих речовин і матеріалів

 

Затверджено: наказ Мінекономрозвитку від 16.09.2014 року N 1111

ДСТУ 7690:2015 Метрологія. Неавтоматичні зважувальні прилади. Методика повірки (калібрування)

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 28 травня 2015 р. № 45

ДСТУ 7691:2015 Метрологія. Ваги дискретної дії для сумарного обліку автоматичні бункерні. Методика повірки

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 28.05.2015 р. № 45

ДСТУ 8301:2015 Метрологія. Робочі еталони. Основні положення та вимоги до застосування

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61. З 01.12.2017 р. скасовується: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 13 жовтня 2017 року N 317

ДСТУ 8324:2015 Метрологія. Міри довжини штрихові. Методика повірки (калібрування)

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61

ДСТУ EN 12900:2013 Компресори охолоджувальні. Номінальні умови, допуски та експлуатаційні показники, які подає виробник (ЕN 12900:2005, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 29 листопада 2013 р. № 1424

ДСТУ EN 45501:2007 Прилади неавтоматичні зважувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань ( EN 45501:1992, IDT )

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт України від 29.07.2008 р. № 250. З 01.07.2016 р. заміняється на ДСТУ EN 45501:2016 (EN 45501:2015, IDT): наказ ДП «УкрНДНЦ» № 172 від 15.06.2016 р.

ДСТУ EN 835:2007 Вимірювачі витрат тепла для визначення тепловіддачі кімнатних опалювальних батарей. Прилади випаровувального типу без електроживлення ( EN 835:1994, IDT )

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту від 30.07.2007 р. № 168

ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2014 Оцінка відповідності. Загальні вимоги до перевірки кваліфікації лабораторій (EN ISO/IEC 17043:2010;IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку від 30.12.2014 р. № 1494. З 01.01.2018 р. заміняється на ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2017 (EN ISO/IEC 17043:2010; ISO/IEC 17043:2010, IDT)

ДСТУ IEC 60050-300-312:2006 Електротехнічний словник термінів. Електричні та електронні вимірювання і засоби вимірювальної техніки. Частина 312. Загальні терміни щодо електричного вимірювання (IEC 60050-300:2001, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 29 червня 2006 р. № 180

ДСТУ IEC 80000-6:2016 (IEC 80000-6:2008, IDT) Величини та одиниці. Частина 6. Електромагнітні явища

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21 грудня 2016 р. № 439, з урахуванням зміни, внесеної наказом ДП «УкрНДНЦ» від 25 травня 2017 р. № 123

ДСТУ ILAC-G 24/OIML D10:2013 Метрологія. Настанови щодо визначення міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювальної техніки (ILAC-G 24/OIML D 10:2007, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 11 грудня 2013 р. № 1469

ДСТУ ISO 10004:2013 Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо моніторингу та оцінювання (ISO 10004:2012, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 29.11.2013 р. № 1423

ДСТУ ISO 10012:2005 Системи управління вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання (ISO 10012:2003, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт України від 25.07.2005 р. № 187

ДСТУ ISO 4006:2009 Вимірювання витрати та кількості плинного середовища в закритих трубопроводах. Словник термінів і познак (ISO 4006:1991, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2009 р. № 485

ДСТУ ISO 80000-4:2016 (ISO 80000-4:2006, IDT) Величини та одиниці. Частина 4. Механіка

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 27 грудня 2016 р. № 439

ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 28.12.2017 № 494 ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017, IDT)

ДСТУ OIML D 12:2007 Метрологія. Сфери застосування засобів вимірювальної техніки, що підлягають повірці (OIML D 12:1986, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт від 04.12.2007 р. № 343

ДСТУ OIML D 19:2008 Метрологія. Випробування типу та затвердження типу (OIML D 19:1988, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 16 квітня 2008 р. № 126, від 11 червня 2006 р. № 188

ДСТУ OIML D 20:2008 Метрологія. Первинна та періодична повірка засобів вимірювальної техніки і контроль процесів вимірювання (OIML D 20:1988, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 14 серпня 2008 р. № 284

ДСТУ OIML D 23:2008 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки (OIML D 23:1993, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 29 липня 2008 р. № 250

ДСТУ OIML D 2:2007 Метрологія. Узаконені одиниці вимірювань (OIML D 2:1999, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт від 04.12.2007 р. № 343

ДСТУ OIML D 3:2008 Метрологія. Відповідність засобів вимірювальної техніки законодавчим вимогам (OIML D 3:1979, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 491

ДСТУ OIML D 5:2007 Метрологія. Повірочні схеми для засобів вимірювальної техніки. Правила розроблення (OIML D 5:1982, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт від 04.12.2007 р. № 343

ДСТУ OIML D 7:2008 Метрологія. Оцінювання еталонів витрати та установок для повірки лічильників води (OIML D 7:1984, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 29 липня 2008 р. № 250

ДСТУ OIML D 8:2008 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація (OIML D 8:2004, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт від 29.07.2008 р. № 250

ДСТУ OIML R 101:2013 Метрологія. Показувальні та реєструвальні манометри, вакуумметри і мановакуумметри з пружними чутливими елементами (Робочі засоби вимірювальної техніки) (OIML R 101:1991, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 11.12.2013 р. № 1469

ДСТУ OIML R 110:2013 Метрологія. Манометри вантажопоршневі (OIML R 110:1994, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 11 грудня 2013 р. № 1469

ДСТУ OIML R 34:2014 Метрологія. Класи точності засобів вимірювальної техніки (OIML R 34:1979, IDT)

 

Надано чиносты: наказ Мінекономрозвитку від 02.12.2014 року N 1428

ДСТУ OIML R 55:2014 Метрологія. Спідометри, механічні одометри та хронотахографи для транспортних засобів. Метрологічні вимоги (OIML R 55:1981, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 23 жовтня 2014 р. № 1257

ДСТУ ГОСТ 6651:2014 Метрологія. Термоперетворювачі опору з платини, міді та нікелю. Загальні технічні вимоги та методи випробування (ГОСТ 6651-2009, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 28 липня 2014 р. № 889. Скасовується з 01.01.2019 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 27 березня 2017 р. № 55. Скасовується з 01.07.2017 р.: : наказ ДП "УкрНДНЦ" від 27 квітня 2017 року N 94

ДСТУ ГОСТ 8.061:2014 Метрологія. Повірочні схеми. Зміст і побудова (ГОСТ 8.061-2007, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 28 липня 2014 р. № 886

ДСТУ ГОСТ 8.140:2014 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання теплопровідності твердих тіл в діапазоні від 0,02 Вт/(м•К) до 20 Вт/(м•К) за температури від 90 K до 1100 K (ГОСТ 8.140-2009, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 28 липня 2014 р. № 886

ДСТУ ГОСТ 8.259:2007 Метрологія. Лічильники електричні індукційні активної та реактивної енергії. Методика повірки ( ГОСТ 8.259-2004, IDT )

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 17 жовтня 2007 р. № 267

ДСТУ ГОСТ 8.335:2009 Метрологія. Міри твердості еталонні. Методика повірки (ГОСТ 8.335-2004, IDT)

 

ДСТУ ГОСТ 8.461:2014 Метрологія. Термоперетворювачі опору з платини, міді та нікелю. Методика повірки

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 28 липня 2014 р. № 886

ДСТУ ГОСТ 8.516:2003 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання твердості металів за шкалою твердості Шора D (ГОСТ 8.516-2001, IDT)

 

Надано чинності: наказом Держспоживстандарту України від 31 жовтня 2003 р. № 188

ДСТУ ГОСТ 8.590:2014 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання кута обертання площини поляризації (ГОСТ 8.590-2009, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 28 липня 2014 р. № 886

ДСТУ ГОСТ 8.593:2014 Метрологія. Мікроскопи сканувальні зондові атомно-силові. Методика повірки (ГОСТ 8.593-2009, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 28 липня 2014 р. № 886

ДСТУ-Н 5018:2008 Метрологія. Системи для вимірювання витрати, об'єму та маси води автоматизовані. Типова програма державної метрологічної атестації методики виконання вимиірювання

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 12 червня 2008 p. № 192

ДСТУ-Н 7531:2014 Метрологія. Впровадження концепції невизначеності вимірювання під час випробування з урахуванням вимог ДСТУ ISO/IEC 17025

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 23.10.2014 р. № 1257

ДСТУ-Н ISO Guide 31:2008 Метрологія. Стандартні зразки. Зміст сертифікатів і етикеток (ISO Guide 31:2000, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 486

ДСТУ-Н Б А.1.3-1:2016 Визначення параметрів будівель, споруд і території забудови. Загальні вимоги

 

Надано чинності: наказ Мінрегіон від 13.06.2016 р. № 149

ДСТУ-Н ПМГ 44:2013 Метрологія. Порядок визнання методик виконання вимірювання (ПМГ 44-2001, IDT)

 

Надано чинності: : наказ Мінекономрозвитку України від 11.12.2013 № 1

ДСТУ-Н РМГ 43:2006 Метрологія. Застосування «Руководства по выражению неопределенности измерений» (РМГ 43:2001, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України вщ 11 липня 2006 р. № 196

ДСТУ-Н РМГ 53:2014 Метрологія. Стандартні зразки. Оцінювання метрологічних характеристик з використанням еталонів і зразкових засобів вимірювання (РМГ 53-2002, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 23.10.2014 р. № 1257

ДСТУ-Н РМГ 54:2014 Метрологія. Характеристики градуювальні засобів вимірювання складу та властивостей речовин і матеріалів. Методика виконання вимірювання з використанням стандартних зразків (РМГ 54-2002, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 23.10.2014 р. № 1257

ДСТУ-Н РМГ 56:2014 Метрологія. Комплекти стандартних зразків складу речовин і матеріалів. Методика взаємного звіряння (РМГ 56-2002, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 23.10.2014 р. № 1257

ДСТУ-Н РМГ 60:2014 Метрологія. Суміші атестовані. Загальні вимоги щодо розроблення (РМГ 60-2003, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 23.10.2014 р. № 1257

ДСТУ-Н РМГ 63:2013 Метрологія. Забезпечення ефективності вимірювання під час керування технологічними процесами. Метрологічна експертиза технічної документації (РМГ 63-2003, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 29 листопада 2013 р. № 1423

ДСТУ-Н РМГ 74:2009 Метрологія. Методи визначення міжповіркового та міжкалібрувального інтервалів засобів вимірювання (РМГ 74-2004, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держстандарт від 19.10.2009 р. № 384. Поправка: ІПС №1-2010

Лист N 4-4/9-5784 від 07.09.2001 р. Щодо повірки водолічильників

 

Держстандарт України

ПМУ 15-99 Інструкція про порядок перевірки точності результатів вимірювань у вимірювальних лабораторіях

 

Наказ Держстандарту України від 12.08.1999 р. N 99, Зареєстр. в Мінюст України 2.12.1999 р. за N 833/4126