Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Посібники до нормативних документів (НД)

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Щодо проведення експертизи проектів будівництва з питань екології

 

Роз'яснення Мінрегіон від 10.12.2013 р.

Рекомендации по монтажу гипсокартонных перегородок

 

1988 г

Тимчасове положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно

 

Затв. Наказ Мінюст України 28.01.2003 N 6/5, Зареєстр. в Мінюсті України 28.01.2003 р. за № 66/7387

Кровли. Технические требования, правила приемки, проектирование и строительство, методы испытаний (пособие)

 

Методики, 1997 р

Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения. Проектирование учебных комплексов и центров

 

Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения. Проектирование высших учебных заведений и институтов повышения квалификации

 

Правила проектирования, монтажа, приемки и эксплуатации вентиляционных установок

 

Презид. ЦК профсоюза рабочих авиаоборонпрома, Протокол № 19 от 27.01.1969г.

Рекомендации по эксплуатации и ремонту кровель из рулонных материалов

 

1986г.

Рекомендации по проектированию музеев

 

1988г.

Рекомендации по применению метода виброзондирования при инженерно-геологических изысканиях

 

1987г.

Методические рекомендации по применению электроограждений для диких животных

 

Всесоюзный институт охраны природы и заповедного дела, протокол № 19 от 8.12.1989 г.

Межразрядные коэффициенты по разрядам работ в строительстве

 

2003 р.

ВСН 182-82/ Главмосстрой Инструкция по технологии монтажа воздуховодов с бесфланцевыми конструкциями стыков

 

Главмосстрой

ВСН 28-95/ Главмоспромстрой Инструкция по технологии монтажа и отделке подвесных потолков индустриальными методами

 

Утв. Научно-техническим управлением Департамента строительства 5.10.1995 г.

ГОСТ 4.212-80 СПКП. Строительство. Бетоны. Номенклатура показателей

 

Наказ від 04.11.2010 року N 429 - Про внесення зміни до наказу від 19.02.2007 N 57; Наказ від 19.02.2007 N 57; Зміна № 1 - ИУС №9, 1990р.

ДСТУ 3431-96 Вагони вантажні. Терміни та визначення

 

наказ Держстандарту України від 2 жовтня 1996 р. № 409

МДС 21-1.98 Предотвращение распространения пожара. Пособие к СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

 

МР 21.01-95 Методические рекомендации по составлению спецификации оборудования, изделий и материалов

 

Прийняті МНТКБ як міждержавний документ. Схвалені та рекомендовані для застосування на території України як посібник до ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95) рішенням секції НТР Держбуду України від 03.03.97, протокол №5..

МР 21.03-99 Пособие по исходным требованиям к разработке конструкторской документации на оборудование индивидуального изготовления (к СНиП 11-01-95, ГОСТ 21.401-88, ГОСТ 21.114-95)

 

ПМП-91 Пособие по изысканиям и проектированию железнодорожных и автодорожных мостовых переходов через водотоки

 

Посібник до ВБН 46/33-2.5-5-96/Мінсільгосппрод України Проектування систем штучного поповнення підземних вод. Підземні водосховища

 

Державний комітет України по водному господарству,Затверджено Наказом ВАТ "Укрводпроект" від 22 березня 2005 р. № 11-0 та введений в дію з 1 квітня 2005 р.

Посібник до ДБН А.2.2-1-95 Рекомендації стосовно врахування можливого транскордонного впливу господарської діяльності, що планується

 

Діє в частині, що не суперечить вимогам ДБНА.2.2-1-2003

Посібник до ДБН А.2.3-1-99 Посібник по здійсненню територіальної діяльності у напрямі «Морський транспорт»

 

Чинні до 01.02.2015 р.: наказ Мінрегіон від 04.11.2014 р. №302

Посібник до ДБН А.2.3-1-99 Посібник по здійсненню територіальної діяльності у газопостачанні та комунальному теплопостачанні

 

Чинні до 01.02.2015 р.: наказ Мінрегіон від 04.11.2014 р. №302

Посібник до ДБН А.3.1-5-96 Посібник з розробки проектів організації будівництва і проектів виконання робіт

 

Посібник до ДБН Б.2.4-1-94 Типові правила планування і забудови сільських поселень

 

Схвалено рішенням НТР Держбуду України, протокол №7 від 14.08.96 року. З 01.09.2018 р. заміняється на ДБН Б.2.2-12:2018

Посібник до ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм і правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

 

Чинні до 01.02.2015 р.: наказ Мінрегіон від 04.11.2014 р. №302

Посібник до ДБН В.2.2-9-99 Культові будинки та споруди різних конфесій

 

Вийшло видання 2009р. зі змінами;

Посібник до ДБН В.2.6-14-97 Рекомендации по проектированию, устройству и ремонту кровель из асбоцементных волнистых листов среднего профиля (СВ 40/150)

 

Посібник до ДБН В.2.2-3-97 Пособие по проектированию общеобразовательных учебных заведений

 

Посібник до ДБН В.2.2-3-97, ДБН В.2.2-4-97 Пособие по проектированию учебно-воспитательных комплексов «Детский сад - начальная школа»

 

Посібник до ДБН В.2.2-3-97, ДБН В.2.2-4-97 Рекомендации по проектированию сети учебно-воспитательных учреждений, номенклатуре типов зданий, проектированию новых и реконструкции существующих зданий яслей-садов и общеобразовательных школ для городского строительства

 

Посібник до ДБН В.2.2-3-97, ДБН В.2.2-4-97 Рекомендації з архітектурно-планувальних рішень нових типів будинків навчально-виховного та лікувально-оздоровчого призначення для дітей-інвалідів, сиріт і дітей, якізалишились без піклування батьків (будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, школи-інтернати загального та спеціального типів)

 

Посібник до ДБН В.2.6-14-97 Рекомендации по проектированию, устройству и ремонту кровель из битумно-полимерных рулонных кровельных материалов с использованием эффективных утеплителей

 

Посібник до ДБН В.2.2-15-2005, ДБН В.2.2-9-99 Нормали планировочных элементов жилых и общественных зданий с учетом возможностей инвалидов

 

Посібник до ДБН В.2.2-15-2005 Рекомендації з проектування житлових будинків з квартирами соціального призначення

 

Посібник до ДБН В.2.2-15-2005 Коментарі до вимог ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення".

 

Посібник до ДСТУ 3760:2006 Рекомендации по применению арматурного проката по ДСТУ 3760-98 при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры

 

Ці Рекомендації розроблені до ДСТУ 3760-98, прийнятні при застосуванні ДСТУ 3760:2006

Посібник до СНиП II-35-76 Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі. («Котельные установки» )

 

2-е видання, перероблене та доповнене, 1998 р.; Зміна №1, затв. наказами УкрНДІінжпроекту від 22.12.2005р. №60 та від 13.04.2006р. №10

Посібник до СніП 2.08.01-89, ДБН В.2.2-9-99 Нормали планировочных элементов жилых и общественных зданий с учётом возможностей инвалидов

 

Пособие 1.91 к СНиП 2.04.05-91 Расход и распределение приточного воздуха

 

Пособие 10.91 к СНиП 2.04.05-91 Проектирование антикоррозионной защиты вентиляционных систем

 

Пособие 11.91 к СНиП 2.04.05-91 Расчетные параметры наружного воздуха для типовых проектов

 

Пособие 12.91 к СНиП 2.04.05-91 Рекомендации по расчету инфильтрации наружного воздуха в одноэтажные производственные здания

 

Пособие 13.91 к СНиП 2.04.05-91 Противопожарные требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования

 

Пособие 2.91 к СНиП 2.04.05-91 Расчет поступлений теплоты солнечной радиации в помещения

 

Пособие 3.91 к СНиП 2.04.05-91 Вентиляторные установки

 

Взамен раздела 11 пособия к СНиП 2.04.05-86

Пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91 Пособие по противодымной защите при пожаре

 

2-я редакция

Пособие 5.91 к СНиП 2.04.05-91 Размещение вентиляционного оборудования

 

Пособие 6.91 к СНиП 2.04.05-91 Огнестойкие воздуховоды

 

Пособие 7.91 к СНиП 2.04.05-91 Схемы прокладки воздуховодов в зданиях

 

Пособие 8.91 к СНиП 2.04.05-91 Численность персонала по эксплуатации систем отопления, вентиляции и кондиционирования

 

Пособие 9.91 к СНиП 2.04.05-91 Годовой расход энергии системами отопления, вентиляции и кондиционирования

 

Пособие к ВСН 57-88(р) Пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий

 

В развитие ВСН 57-88(р), включает детальную рабочую методику предпроектных обследований и оценки состояния оснований и конструктивных элементов реконструируемых зданий, с рекомендациями по применению существующих приборов и инструментов. Пособие содержит требования охраны труда при обследовании зданий.

Пособие к ВСН 97-83/Минэнерго СССР Пособие по проектированию городских и поселковых электрических сетей

 

Пособие к главе СНиП 3.06.04-91«Мосты и трубы. Правила производства и приемки работ» и др.СНиП Контроль качества на строительстве мостов. Пособие для инженерно-технических работников мостостроительных организаций

 

Пособие к СН 527-80 Пособие по расчету на прочность технологических стальных трубопроводов на Ру до 10 МПа

 

Пособие к СН 550-82 Пособие по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб

 

Минхимпром СССР, 12.06.83 г. №321

Пособие к СНиП 1.02.01-85 Пособие по составлению раздела проекта (рабочего проекта) «Охрана окружающей природной среды»

 

діє в частині, що не суперечить вимогам ДБН А.2.2-1-2003 та ДБН А.2.2-3-200

Пособие к СНиП 1.04.03-85 Пособие по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений

 

Пособие к СНиП 2.01.01-82 Справочное пособие к СНиП «Строительная климатология и геофизика»

 

Пособие к СНиП 2.01.14-83 Пособие по определению расчетных гидрогеологических характеристик

 

Пособие к СНиП 2.01.28-85 Пособие по проектированию полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов

 

Утв приказ Госстроя СССР от 15.06.1984 г. № 47

Пособие к СНиП 2.01.07-85 Рекомендации по назначению аэродинамических коэффициентов при определении ветровой нагрузки на покрытия одноэтажных зданий промышленных предприятий

 

Пособие к СНиП 2.02.01-83 Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений

 

Пособие к СНиП 2.03.01-84 Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений

 

Пособие к СНиП 2.03.01-84 Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов

 

Пособие к СНиП 2.03.01-84 Пособие по проектированию самонапряженных железобетонных конструкций

 

Пособие к СНиП 2.03.01-84 Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры

 

Пособие к СНиП 2.03.01-84 Пособие по проектированию предварительно напряжённых железобетонных конструкций из тяжёлых и легких бетонов. Часть 1. Разделы 1-3 (Общие указания. Материалы для ж/б конструкций. Расчет элементов ж/б конструкций по предельным состояниям первой группы). Часть 2. Разделы 4-5 (Расчет элементов ж/б конструкций по предельным состояниям второй группы. Конструктивные требования)

 

Пособие к СНиП 2.03.01-84 Проектирование железобетонных сборномонолитных конструкций

 

Пособие к СНиП 2.03.01-84, СНиП 2.02.01-83 Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений

 

Пособие к СНиП 2.03.03-85 Пособие по проектированию армоцементных конструкций

 

Пособие к СНиП 2.03.04-84 Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для работы в условиях повышенных и высоких температур

 

Пособие к СНиП 2.03.09-85 Проектирование асбестоцементных конструкций. Справочное пособие к СНиП

 

З 01.07.2015 р. заміняється на ДСТУ-Н Б В.2.6-201:2014: наказ Мінрегіон від 30.12.2014 р. № 383