Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Г1. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Примірне положення про госпрозрахункові підрозділи при місцевих органах містобудування та архітектури

 

Затверджено наказом Держкоммістобудування України і 11.11.96 №193 і зареєстр. мінюстом від 19.12.96 №727/ 1752

Методика оцінки збитків та інших втрат від зсувів, визначення економічної доцільності та ефективності інженерного захисту

 

Схвалена НТР Держкоммістобудування України від 14.05.97 протокол №5. Примітка 1.Мають рекомендаційний характер, діють до їх перегляду чи скасування в частині, що не суперечить чинному законодавству України.

Типовое положение о строительных лабораториях

 

Затверджено Держбудом СРСР у 1977р. Опубліковано - БСТ №7, 1977 р. Примітка 1.Мають рекомендаційний характер, діють до їх перегляду чи скасування в частині, що не суперечить чинному законодавству України.

Основные положения о задачах и функциях управлений малой механизации в строительстве

 

Затверджено Держбудом СРСР за погодженням з Держпланом, Держкомпраці та Будбанком СРСР у 1982р. Примітка 1.Мають рекомендаційний характер, діють до їх перегляду чи скасування в частині, що не суперечить чинному законодавству України.

Положение об основных задачах и функциях трестов (управлений) механизации в строительстве

 

Затверджено Держбудом СРСР у 1982р. Опубліковано - БСТ №10, 1982р, Внесена зміна, що затверджена постановою Держбуду СРСР від 05.02.88 №21. Примітка 1.Мають рекомендаційний характер, діють до їх перегляду чи скасування в частині, що не суперечить чинному законодавству України.

Типовое положение о геодезической службе в строительстве

 

Затверджено Держбудом СРСР у 1987р. Опубліковано - БСТ №4, 1987р. Примітка 1.Мають рекомендаційний характер, діють до їх перегляду чи скасування в частині, що не суперечить чинному законодавству України.

Примерное положение об Отделе контроля качества строительных работ строительно-монтажного (ремонтно-строительного) треста и приравненной к нему организации

 

Затверджено Держбудом СРСР у 1987р. Опубліковано - БСТ №8, 1987р. Внесена зміна - опублікована у БСТ №12, 1987р. Примітка 1. Мають рекомендаційний характер, діють до їх перегляду чи скасування в частині, що не суперечить чинному законодавству України.

Положение о заказчике-застройщике (едином заказчике, дирекции строящегося предприятия) и техническом надзоре

 

Затверджено Держбудом СРСР у 1988р. Опубліковано - БСТ №5, 1988р. Примітка 1.Мають рекомендаційний характер, діють до їх перегляду чи скасування в частині, що не суперечить чинному законодавству України: "Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури", затв. КМУ №903 від 11.07.2007р.;

Сокращённый сортамент металлопроката для применения в строительных стальных конструкциях

 

Зі змінами затверджений постановою Держбуду СРСР від 18.12.1990р. №110. Примітка 1.Мають рекомендаційний характер, діють до їх перегляду чи скасування в частині, що не суперечить чинному законодавству України.

Положение об организации строительства объектов «под ключ»

 

Затверджено Держбудом СРСР у 1989р. Опубліковано - БСТ №2, 1990р. Примітка 1. Мають рекомендаційний характер, діють до їх перегляду чи скасування в частині, що не суперечить чинному законодавству України.

Рекомендации по организации строительства жилищно-гражданских объектов методом «под ключ» в условиях развития рыночных отношений в строительстве

 

Схвалені секцією організації та економіки будівництва НТР Держбуду України, протокол №2 від 29.10.91. Примітка 1.Мають рекомендаційний характер, діють до їх перегляду чи скасування в частині, що не суперечить чинному законодавству України.

Положение о проектной организации - генеральном проектировщике

 

Затверджено Держбудом СРСР у 1969р. Примітка 1.Мають рекомендаційний характер, діють до їх перегляду чи скасування в частині, що не суперечить чинному законодавству України.

Временное положение об оценке технического уровня и качества проектов на строительство, расширение и реконструкцию предприятий

 

Затверджено Держбудом СРСР та ДКНТ СРСР у 1988р. Опубліковано - БСТ №8, 1988р. Примітка 1.Мають рекомендаційний характер, діють до їх перегляду чи скасування в частині, що не суперечить чинному законодавству України.

Положення про підрядні контракти у будівництві України

 

Затверджено НТР мінбудархітектури України, протокол №9 від 15.12.93.

Положення про взаємовідносини організацій - генеральних підрядчиків з субпідрядними організаціями

 

Затверджено НТР мінбудархітектури України, протокол №4 від 14.12.94

Інструкція із застосування класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр та родовищ будівельного і облицювального каменю. Керівний нормативний документ

 

Порядок здійснення контролю за дотриманням сторонами зобов'язань за договором підряду про виконання робіт на будівництві об'єктів

 

Інструкція про проведення перевірок визначення вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ та організацій

 

Затв. Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 25.07.2001 №150

Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства. Часть I – IV.

 

Утв постановл. Госстроя СССР от 16.07.1981 г. № 121. С дополн., утв. постановл. Госстроя СССР от 1.03.1990 г. № 22

Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства. Часть V – VIII.

 

Утв постановл. Госстроя СССР от 16.07.1981 г. № 121. С дополн., утв. постановл. Госстроя СССР от 1.03.1990 г. № 22

Инструкция о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества

 

приказ Госком строительства, архитектуры и жилищной политики Украины от 24.05.2001 г. № 127. Зарегистр в Минюст Украины 10 июля 2001 г. за № 582/5773

Методичні рекомендації з проектування та перегляду норм часу на будівельно-монтажні роботи

 

Затв. наказом Держбуду України від 02.09.2004 №170.

Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей

 

Утв. Минэнерго СССР 11.09.91 г, приказ № 92 В

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП). Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Розділ 1. Керівники, професіонали, фахівці

 

З Доповненням № 1, затвердженим наказом Держбуду України від 22.12.2003 р. № 218. З Доповненням № 2, затвердженим наказом Держбуду України від 18.10.2004 р. № 171. Із Зміною № 3, затвердженою наказом Мінбуду України від 05.12.2006 р № 399.Зміна № 4: наказ Мінрегіон від 10 серпня 2010 року N 304. Зміна N 7: наказ Мінрегіонбуду від 28 грудня 2010 року N 558. Зміна № 8: наказ Мінрегіон 27.01.2014 № 26.* Зміна № 9: наказ Мінрегіон від 25.01.2013 р. № 26. * Зміна № 10: наказ Мінрегіон від 23.01.2014 р. № 24. Зміна № 11: наказ Мінрегіон від 8 серпня 2017 року N 192

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП). Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Розділ 2. Робітники. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи

 

З Доповн. № 1, 2, 3, 4, 5 затв. наказами Держбуду України від 08.08.2002 № 25, 29.08.2003 № 149, 22.12.2003 №218; 18.10.2004 №171; 02.02.2005 №9. Зі змінами № 7, 8 до розділу 2. Зміни № 10, № 11: наказ від 10 серпня 2010 року N 304. * Зміна № 13: наказ Мінрегіон від 25.01.2013 р. № 26. * Зміна № 14: наказ Мінрегіон від 23.01.2014 р. № 24. Зміна № 15: наказ Мінрегіон від 8 серпня 2017 року N 192

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП). Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Розділ 4. Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг (з урахуванням змін і доповнень)

 

З доповненням №6, затвердженим: Наказ Держбуду України від 02.12.2005 №9. Із змінами № 7 до розділу 4. * Зміна № 10: наказ Мінрегіон від 23.01.2014 р. № 24

Методические рекомендации по нормированию расхода топливно-энергетических ресурсов на ЦБЗ, базах и складах дорожного строительства

 

Одобрены Главзапсибдорстроем (письмо № 6204/26-241 от 19.04.85 г.)

Меморандум про взаєморозуміння для започаткування Діалогу про регіональну політику та розвиток регіонального співробітництва між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Європейською Комісією

 

Підписано в Брюселі, 22 липня 2009 року

Порядок підготовки та надання звітності забудовником управителю ФФБ за кожним об'єктом будівництва

 

Затверджено Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 07.07.2009 N 532, Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України 07.07.2009 N 275; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2009 р. за N 722/16738

Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних програм будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки

 

Порядок укладення договорів обов'язкового страхування будівельно-монтажних робіт

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. N 629

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням об'єктів права інтелектуальної власності, та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. N 1174. Із змінами: постанова КМУ N 1113 від 26.10.2011 р.

Рекомендации по восстановлению и усилению зданий массовой застройки

 

Утвержден: ЦНИИСК им В.А.Кучеренко 29.09.1989г.

CHиП 5.01.06-86 Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам электроэнергетики

 

Утверждены постановлением Государственного строительного комитета CCCP и Государственного планового комитета CCCP от 10.09.86 г. № 1/161. Дата введения 15.09.1986

ВБН Г.1-218-006:2006/ Укравтодор Виробничі норми природних втрат основних дорожньо-будівельних матеріалів

 

Затверджено: Наказ Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор) № 500 від 31.10.2006 року.

ВБН Г.1-218-007-2004/Укравтодор Виробничі норми витрат матеріалів на будівництво і ремонт автомобільних доріг і мостів

 

ВБН Г.1-218-020:2006 Норми часу на виконання дорожньо-будівельних робіт

 

Зміни:Наказ від 7.11.2007 року N 621, Укравтодор;

ВБН Г.1-218-025:2006 Норми часу на приготування матеріалів та виробів і вантажно-розвантажувальні роботи

 

Зміни: наказ Укравтодор від 7.11.2007 р. N 619

ВБН Г.1-218-050:2001/Укравтодор Міжремонтні строки експлуатації дорожніх одягів та покриттів на автомобільних дорогах загального користування

 

Затверджено та надано чинності: Наказ Української державної корпорації “Укравтодор" від 26 грудня 2001р. № 363. * Зміна N 1 чинна з 01.01.2013 р., погоджена листом Мінрегіону від 23.10.2012 N 7/16-17091

ВБН Г.1-218-182:2006 Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування

 

Рішення колегії Укравтодору від 10.04.2006 №16

ВБН Г.1-218-530:2006 Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Класифікація робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування

 

Рішення колегії Укравтодору від 10.04.2006 №16

ВБН Г.1-320.20077720.02-2001/НАК Нафтогаз України Норми витрат праці. Капітальний ремонт ізоляції магістральних нафтопроводів. Випуск І. Трубопроводи діаметром 720 мм

 

ВБН Г.1-320.20077720.04-2001/НАК Нафтогаз України Виробничі норми витрат матеріалів. Капітальний ремонт ізоляції магістральних нафтопроводів. Випуск І. Трубопроводи діаметром 720 мм

 

ВСН 011-67/Минэнерго СССР Инструкция по организации и работе построечных лабораторий бетона и строительных материалов

 

Утв. Минэнерго СССР 19.08.1967г., решение № 343; Изменения к Инструкции: Штаты построечных лабораторий бетона на гидротехнических строительствах и перечень нормативных документов по бетону.

ВСН 02-83/Минэнерго СССР Ведомственные производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 02. Монтаж стальных конструкций гидротехнических сооружений

 

Утв. Минэнерго СССР 06.09.1983г., приказ № 268

ВСН 03-85/Минстройматериалов СССР Ведомственные нормы продолжительности реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий промышленности строительных материалов

 

ВСН 03-86/Минэнерго СССР Ведомственные производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 03. Монтаж сборных и устройство монолитных и бетонных конструкций гидротехнических сооружений

 

Утв. Минэнерго СССР 20.03.1986г

ВСН 04-86/ Минэнерго СССР Ведомственные производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 04. Линии электропередачи и строительные конструкции открытых распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше

 

Утв. Минэнерго СССР 09.09.1986г.

ВСН 1-93 Инструкция по проектированию молниезащиты радиообъектов

 

Утв. Минсвязи России от 15.07.1993 г. Приказ№ 168. выполнена на основании инструкции по проектированию молниезащиты радиообъектов ВСН-1-77

ВСН 10-87/ Минэнерго СССР Ведомственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 10. Обмуровочные работы

 

Утв. Минэнерго СССР 02.07.1987г, приказ №215а

ВСН 11-87/ Минэнерго СССР Ведомственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 11. Теплоизоляционные работы

 

Утв. Минэнерго СССР 02.07.1987г, приказ №215а

ВСН 12-87/ Минэнерго СССР Ведомственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 12. Противокоррозионная и специальная защита оборудования и стройконструкций

 

Утв. Минэнерго СССР 02.07.1987г, приказ №215а

ВСН 14-73/Минморфлот СССР Нормы удельных капитальных вложений в строительство, развитие и реконструкцию морских портов

 

ВСН 14-86/ Минэнерго СССР Ведомственные производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 05. Открытые распределительные устройства напряжением 35 кВ и выше

 

Утв. Минэнерго СССР 09.09.1986г.

ВСН 16-80/ Минэнерго СССР Временная инструкция о порядке подготовки документов, содержащих знания и опыт для передачи по лицензионным соглашениям

 

Утв. Главниипроектом и Главзагранэнерго Минэнерго СССР 16.02.1980г., протокол №10.

ВСН 16-89/ Минэнерго СССР Ведомственные производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 16. Буровзрывные работы

 

Утв. Минэнерго СССР 30.03.86 г., приказ № 165

ВСН 17-89/ Минэнерго СССР Ведомственные производственные нормы расхода материалов. Сборник 17. Строительство железобетонных градирен и труб

 

Утв. Минэнерго СССР в 1989г

ВСН 18-89/ Минэнерго СССР Ведомственные производственные нормы расхода материалов. Подземные работы

 

Утв. Минэнерго СССР в 1989г.

ВСН 181-85/ МНГС Ведомственные производственные нормы расхода материалов в строительстве

 

ВСН 19-89/ Минэнерго СССР Ведомственные производственные нормы расхода материалов. Сантехнические работы при производстве подземных работ

 

Утв. Минэнерго СССР в 1989 г.

ВСН 20-89/ Минэнерго СССР Ведомственные производственные нормы расхода материалов. Сборник 20. Электромонтажные работы при производстве подземных работ

 

Утв. Минэнерго СССР в 1989 г.

ВСН 21-83/Минавтодор РСФСР Указания по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительство и реконструкцию автомтбильных дорог

 

ВСН 26-76/ Госгражданстрой Временная инструкция по безобогревному выполнению швов и стыков в крупнопанельных жилых домах

 

ВСН 33-82/ Минэнерго СССР Инструкция по разработке проектов организации строительства (электроэнергетика). Ведомственные строительные нормы

 

Утв. Министерство энергетики и электрификации СССР 5 октября 1982 г; Срок введения в действие 15 октября 1982 г.

ВСН 34.11.047-90/ Минэнерго СССР Ведомственные производственные нормы расхода материалов. Специальные гидротехнические работы. Раздел 1. Свайные работы. Раздел 2. Бурение и цементация скальных работ

 

Утв. Минэнерго СССР, 01.06.1990г

ВСН 34.11.047-90/ Минэнерго СССР Ведомственные производственные нормы расхода материалов. Специальные гидротехнические работы. Раздел 3. Инъекционная завеса в нескальных грунтах. Раздел 4 Противофильтрационные завесы и конструктции, возводимые методом «Стена в грунте». Химическое закрепление грунтов

 

Утв. Минэнерго СССР 01.06.90г.

ВСН 437-83/Минмонтажспецстрой СССР Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 31. Электромонтажные работы (электроосвещение и проводки сильного тока)

 

ВСН 438-83/Минмонтажспецстрой СССР Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 22. Теплоизоляционные работы

 

ВСН 44-86/ Госгражданстрой Правила проектирования, строительства и определения стоимости кооперативных жилых домов и квартир

 

ВСН 45.122-77 Инструкция по проектированию искусственного освещения предприятий связи

 

Утверждена приказом министра связи СССР от 6.04.1977 года № 172

ВСН 461-85/ ММСС СССР Инструкция по склеиванию стыков стальных трубопроводов

 

ВСН 467-85/Минмонтажспецстрой СССР Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 7. Монтаж стальных конструкций, резервуаров и газгольдеров

 

ВСН 47-86(р)/ Госгражданстрой Нормы продолжительности проведения работ по ремонту жилищ (квартир, домов) по заказам населения

 

ВСН 81-88/Минобороны СССР Нормы продолжительности строительства и нормативы задела объектов, зданий и сооружений Министерства обороны. . Часть 1 . Общие положения. Часть 2. Объекты, здания и сооружения для всех родов войск. Часть 3. Объекты, здания и сооружения складов горючего. Часть 4. Объекты, здания и сооружения связи. Часть 5. Объекты, здания и сооружения ПВО. Часть 6. Объекты, здания и сооружения ВВС. Часть 7. Объекты, здания и сооружения ВМФ. Части 8-10. Объекты, здания и сооружения специального назначения

 

ВУП СНЭ-87 Ведомственные указания по проектированию железнодорожных сливо-наливных эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов

 

Дія обмежена 2012роком за наказом Мінпаливенерго України №588 від 11.12.2007р. Термін дії продовжений до 2017 року: наказ Міненерговугілля від 21 січня 2013 року N 20 (скасовано) Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1