Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Г. РЕКОМЕНДОВАНІ нормативні документи (НД) , ПОСІБНИКИ

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Перелік будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів і виробів України (станом на 01.01.2012р.)

 

Київ, 2012 р.

Примірне положення про госпрозрахункові підрозділи при місцевих органах містобудування та архітектури

 

Затверджено наказом Держкоммістобудування України і 11.11.96 №193 і зареєстр. мінюстом від 19.12.96 №727/ 1752

Методика оцінки збитків та інших втрат від зсувів, визначення економічної доцільності та ефективності інженерного захисту

 

Схвалена НТР Держкоммістобудування України від 14.05.97 протокол №5. Примітка 1.Мають рекомендаційний характер, діють до їх перегляду чи скасування в частині, що не суперечить чинному законодавству України.

Типовое положение о строительных лабораториях

 

Затверджено Держбудом СРСР у 1977р. Опубліковано - БСТ №7, 1977 р. Примітка 1.Мають рекомендаційний характер, діють до їх перегляду чи скасування в частині, що не суперечить чинному законодавству України.

Основные положения о задачах и функциях управлений малой механизации в строительстве

 

Затверджено Держбудом СРСР за погодженням з Держпланом, Держкомпраці та Будбанком СРСР у 1982р. Примітка 1.Мають рекомендаційний характер, діють до їх перегляду чи скасування в частині, що не суперечить чинному законодавству України.

Положение об основных задачах и функциях трестов (управлений) механизации в строительстве

 

Затверджено Держбудом СРСР у 1982р. Опубліковано - БСТ №10, 1982р, Внесена зміна, що затверджена постановою Держбуду СРСР від 05.02.88 №21. Примітка 1.Мають рекомендаційний характер, діють до їх перегляду чи скасування в частині, що не суперечить чинному законодавству України.

Типовое положение о геодезической службе в строительстве

 

Затверджено Держбудом СРСР у 1987р. Опубліковано - БСТ №4, 1987р. Примітка 1.Мають рекомендаційний характер, діють до їх перегляду чи скасування в частині, що не суперечить чинному законодавству України.

Примерное положение об Отделе контроля качества строительных работ строительно-монтажного (ремонтно-строительного) треста и приравненной к нему организации

 

Затверджено Держбудом СРСР у 1987р. Опубліковано - БСТ №8, 1987р. Внесена зміна - опублікована у БСТ №12, 1987р. Примітка 1. Мають рекомендаційний характер, діють до їх перегляду чи скасування в частині, що не суперечить чинному законодавству України.

Положение о заказчике-застройщике (едином заказчике, дирекции строящегося предприятия) и техническом надзоре

 

Затверджено Держбудом СРСР у 1988р. Опубліковано - БСТ №5, 1988р. Примітка 1.Мають рекомендаційний характер, діють до їх перегляду чи скасування в частині, що не суперечить чинному законодавству України: "Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури", затв. КМУ №903 від 11.07.2007р.;

Сокращённый сортамент металлопроката для применения в строительных стальных конструкциях

 

Зі змінами затверджений постановою Держбуду СРСР від 18.12.1990р. №110. Примітка 1.Мають рекомендаційний характер, діють до їх перегляду чи скасування в частині, що не суперечить чинному законодавству України.

Положение об организации строительства объектов «под ключ»

 

Затверджено Держбудом СРСР у 1989р. Опубліковано - БСТ №2, 1990р. Примітка 1. Мають рекомендаційний характер, діють до їх перегляду чи скасування в частині, що не суперечить чинному законодавству України.

Рекомендации по организации строительства жилищно-гражданских объектов методом «под ключ» в условиях развития рыночных отношений в строительстве

 

Схвалені секцією організації та економіки будівництва НТР Держбуду України, протокол №2 від 29.10.91. Примітка 1.Мають рекомендаційний характер, діють до їх перегляду чи скасування в частині, що не суперечить чинному законодавству України.

Положение о проектной организации - генеральном проектировщике

 

Затверджено Держбудом СРСР у 1969р. Примітка 1.Мають рекомендаційний характер, діють до їх перегляду чи скасування в частині, що не суперечить чинному законодавству України.

Временное положение об оценке технического уровня и качества проектов на строительство, расширение и реконструкцию предприятий

 

Затверджено Держбудом СРСР та ДКНТ СРСР у 1988р. Опубліковано - БСТ №8, 1988р. Примітка 1.Мають рекомендаційний характер, діють до їх перегляду чи скасування в частині, що не суперечить чинному законодавству України.

Положення про підрядні контракти у будівництві України

 

Затверджено НТР мінбудархітектури України, протокол №9 від 15.12.93.

Положення про взаємовідносини організацій - генеральних підрядчиків з субпідрядними організаціями

 

Затверджено НТР мінбудархітектури України, протокол №4 від 14.12.94

Щодо проведення експертизи проектів будівництва з питань екології

 

Роз'яснення Мінрегіон від 10.12.2013 р.

Інструкція із застосування класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр та родовищ будівельного і облицювального каменю. Керівний нормативний документ

 

Порядок здійснення контролю за дотриманням сторонами зобов'язань за договором підряду про виконання робіт на будівництві об'єктів

 

Національний стандарт № 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності"

 

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1185.

Рекомендации по монтажу гипсокартонных перегородок

 

1988 г

Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства. Часть I – IV.

 

Утв постановл. Госстроя СССР от 16.07.1981 г. № 121. С дополн., утв. постановл. Госстроя СССР от 1.03.1990 г. № 22

Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства. Часть V – VIII.

 

Утв постановл. Госстроя СССР от 16.07.1981 г. № 121. С дополн., утв. постановл. Госстроя СССР от 1.03.1990 г. № 22

Методичні рекомендації стосовно визначення нерухомого майна, що знаходиться на земельних ділянках, право власності на які підлягає державній реєстрації

 

Міністерство юстиції України Наказ від 14 квітня 2009 року N 660/5 Про затвердження Методичних рекомендацій стосовно визначення нерухомого майна, що знаходиться на земельних ділянках, право власності на які підлягає державній реєстрації

Положення про технічне обслуговування устаткування підприємств гірничо-металургійного комплексу

 

Затверджено: Наказ Міністерства промислової політики України 15.06.2004 N 285; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 червня 2004 р. за N 807/9406; Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства промислової політики N 200 від 06.06.2005 , N 695 від 07.10.2009; Назва рос. мовою: Положение о техническом обслуживании оборудования предприятий горно-металлургического комплекса.

Ценник на разработку технической документации на АСУТП

 

Минэлектротехприбор СССР 19.02.1991г., В Україні діє за виключенням: пункту 1.2 частин I- III; пунктiв 1.8.в - 1.8.г частини I; пунктiв 1.9.в - 1.9.г частин II - III «Указаний по применению цен».

Инструкция о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества

 

приказ Госком строительства, архитектуры и жилищной политики Украины от 24.05.2001 г. № 127. Зарегистр в Минюст Украины 10 июля 2001 г. за № 582/5773

Кровли. Технические требования, правила приемки, проектирование и строительство, методы испытаний (пособие)

 

Методики, 1997 р

Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения. Проектирование учебных комплексов и центров

 

Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения. Проектирование высших учебных заведений и институтов повышения квалификации

 

Методичні рекомендації з проектування та перегляду норм часу на будівельно-монтажні роботи

 

Затв. наказом Держбуду України від 02.09.2004 №170.

Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей

 

Утв. Минэнерго СССР 11.09.91 г, приказ № 92 В

Методичні рекомендації щодо порядку передачі в оренду майна державних підприємств, які входять до сфери управління Мінагрополітики, та надання згоди на здійснення поліпшень орендованого майна

 

Наказ Мінагрополітики України від 14.12.2006 року N 769

Каталог нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 1 січня 2010 року за класифікацією Мінрегіонбуду)

 

Затверджений Мінрегіонбудом України наказ №28 від 28 січня 2010р..

Технічний регламент ліфтів

 

Затверджено: постанова Кабінет Міністрів України від 22.04.2009 р. N 465. Із змінами: постанова КМУ від 08.04. 2013 р. N 235, N 632 від 28.08.2013, N 76 від 11.02.2016 р.

Рекомендации по эксплуатации и ремонту кровель из рулонных материалов

 

1986г.

Рекомендации по проектированию музеев

 

1988г.

Рекомендации по применению метода виброзондирования при инженерно-геологических изысканиях

 

1987г.

Методические рекомендации по применению электроограждений для диких животных

 

Всесоюзный институт охраны природы и заповедного дела, протокол № 19 от 8.12.1989 г.

Справочник базовых цен на разработку технической документации на автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП)

 

Утв. Министерством промышленности Российской Федерации 14.03.1997г. (Минстрой РФ, письмо от 27.01.97 г. №9-4/8). Со дня введения его в действие 15.04.1997 года утрачивает силу Ценник на разработку технической документации на АСУТП, утв. Минэлектротехприбором СССР 19.02.1991г.

Положення про організацію та порядок здійснення технічного нагляду за промірними роботами на акваторіях і підхідних каналах до портів, суднобудівних і судноремонтних заводів та судноплавних шляхах України

 

Наказ Мінтранспорту та зв'язку України 12.05.2006 N 463, Зареєстр. в Мінюсті України 29.05.2006 р. за N 619/12493

Положення про організацію та порядок здійснення державного технічного нагляду за судноплавними гідротехнічними спорудами та гідротехнічними спорудами портів, суднобудівних та судноремонтних заводів, що перебувають в експлуатації

 

Затв. наказ Міністерства транспорту України 20.11.2003 N 906, Зареєстр. в Мінюсті України 17.12.2003 р. за N 1174/8495

Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення вартості ремонту і модернізації пасажирських та вантажних ліфтів, які використовуються в будинках житлового та цивільного призначення

 

Рішення Держкомбуду, архітектури та житлової політики України N 7 від 09.02.2001

Положення про технічне обслуговування устаткування гірничодобувних підприємств

 

Мінпромполітики України наказ 04.07.2003 N 281, Зареєстр. в Мінюсті України 22.08.2003 р. за N 733/8054

Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва

 

Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 21.10.2005 N 2, Зареєстр. в Мінюсті України 29.12.2005 р. за N 1582/11862

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП). Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Розділ 1. Керівники, професіонали, фахівці

 

З Доповненням № 1, затвердженим наказом Держбуду України від 22.12.2003 р. № 218. З Доповненням № 2, затвердженим наказом Держбуду України від 18.10.2004 р. № 171. Із Зміною № 3, затвердженою наказом Мінбуду України від 05.12.2006 р № 399.Зміна № 4: наказ Мінрегіон від 10 серпня 2010 року N 304. Зміна N 7: наказ Мінрегіонбуду від 28 грудня 2010 року N 558. Зміна № 8: наказ Мінрегіон 27.01.2014 № 26.* Зміна № 9: наказ Мінрегіон від 25.01.2013 р. № 26. * Зміна № 10: наказ Мінрегіон від 23.01.2014 р. № 24. Зміна № 11: наказ Мінрегіон від 8 серпня 2017 року N 192

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП). Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Розділ 2. Робітники. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи

 

З Доповн. № 1, 2, 3, 4, 5 затв. наказами Держбуду України від 08.08.2002 № 25, 29.08.2003 № 149, 22.12.2003 №218; 18.10.2004 №171; 02.02.2005 №9. Зі змінами № 7, 8 до розділу 2. Зміни № 10, № 11: наказ від 10 серпня 2010 року N 304. * Зміна № 13: наказ Мінрегіон від 25.01.2013 р. № 26. * Зміна № 14: наказ Мінрегіон від 23.01.2014 р. № 24. Зміна № 15: наказ Мінрегіон від 8 серпня 2017 року N 192

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП). Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Розділ 4. Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг (з урахуванням змін і доповнень)

 

З доповненням №6, затвердженим: Наказ Держбуду України від 02.12.2005 №9. Із змінами № 7 до розділу 4. * Зміна № 10: наказ Мінрегіон від 23.01.2014 р. № 24

Положення про науково-методичну раду з питань реставрації та регенерації історичної забудови Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, та Склад науково-методичної ради з питань реставрації та регенерації

 

Мінбуд, архітектури та житлокомунгосп України, наказ від 6.11.2006р. N 366

Методика розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення (наведені Типові рішення сходово-ліфтових вузлів житлових будинків масових серій будівництва)

 

Мінбуд, архітектури та житлокомунгосп України наказ від 31.10.2006 р. N 359 Зареєстр: в Мінюст України 27.11.2006 р. за N 1237/13111

Методические рекомендации по определению грузоподъемности железобетонных пролетных строений автодорожных мостов при пропуске сверхнормативной нагрузки вероятностным методом

 

1989

Методические рекомендации по приготовлению и применению силикатных красок для разметки автомобильных дорог

 

1986

Методические рекомендации по применению литых бетонных смесей с комплексными добавками, включающими суперпластификатор, для устройства цементобетонных покрытий и оснований

 

1987

Методические рекомендации по разработке выемок в глинистых грунтах влажностью выше оптимальной и использованию этих грунтов для возведения насыпей автомобильных дорог во ІІ и ІІІ дорожно-климатических зонах

 

Одобрены Главным техническим управлением (письмо № 37-03-105/14 от 18.02.87 г.)

Методические рекомендации по строительству оснований и покрытий из виброукатанного цементобетона

 

1991

Методические рекомендации по технологии заполнения деформационных швов цементобетонных покрытий битумно-бутилкаучуковой мастикой с применением элекртогерметизаторов типа “стык”

 

Одобрены Главдорстроем Минтрансстроя (письмо ГДС № 5603/516 от 18.08.86).

Національний стандарт № 3 "Оцінка цілісних майнових комплексів"

 

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. № 1655

Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва (станом на 1 січня 2009 року)

 

З вказанням на помилки в "Переліку" та з наведенням правільної інформації. До "Переліка" включений "Каталог помилок, які містить «Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва (за станом на 1 січня 2009 року)»" 9 сторінок. «Каталог помилок» є результатом перевірки відповідності офіційного видання «Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва (за станом на 1 січня 2009 року)», реєстру нормативних документів будівельної галузі що входить до складу професійної нормативно-правової бібліотеки «Норматив PRO». До «Каталога помилок» внесені тільки помилки з «Переліка», що не визивають сумніву - хибна інформація з «Переліку», на кшталт помилкової назви документа або факту наявності у «Переліку» документів, що не діють та втратили чинність, інші подібні за рівнем до них помилки. Видавництво "Будтехнормування". Включений "Каталог помилок" - розробка "Норматив PRO".

Каталог помилок, які містить «Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва (за станом на 1 січня 2009 року)»

 

Даний «Каталог помилок» є результатом перевірки відповідності офіційного видання «Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва (за станом на 1 січня 2009 року)», ( далі «Перелік») реєстру нормативних документів будівельної галузі що входить до складу професійної нормативно-правової бібліотеки «Норматив PRO». До «Каталога помилок» внесені тільки помилки з «Переліка», що не визивають сумніву - хибна інформація з «Переліку», на кшталт помилкової назви документа або факту наявності у «Переліку» документів, що не діють та втратили чинність, інші подібні за рівнем до них помилки. До «Каталогу помилок» не внесені деякі посібники до відмінених СНиП***, або замінених іншими документами СНиП, оскільки питання діючі ці посібники чи ні, є достатньо суперечливим з юридичної точки зору. Відповідними наказами відміняються саме СНиП, але не відміняються посібники до них. Якщо СНиП замінений новими ДБН, то юридичний статус посібника до відміненого або заміненого СНиП чітко не визначений. Також не несе практичної цінності для роботи фахівців формулюрування з «Переліка» на кшталт «діє в частині, что не суперечить вимогам…» без вказівки, яким саме вимогам суперечіть законодавству документ, та які саме розділи (параграфи, частини) документа є дійсно чинними. Досить суперечливим, нерозкритим законодавчо і невідомим для користувачів є питання про критерії відбору документів до «Переліка». У порівнянні з самим «Переліком», повна кількість нормативних документів, що мають відношення до будівельної галузі, за критеріями Норматив PRO (розділ будівництво), повинна бути значно більша. В цілому, загальна кількість документів, що містить «Норматив PRO», збільшена за рахунок діючих на території України стандартів і відомчих документів, які мають безпосереднє відношення до проектування, будівництва та до виробництва і нормування будівельних матеріалів. Враховуючи наведене, правильніше було б сказати, що саме «Перелік» значно скорочений за рахунок відсутньості в ньому цих документів. В «Каталозі помилок» ця тема практично не розкривається, крім помилок, що вже зовсім не визивають сумніву щодо необхідності включення цих документів до «Переліка», саме таких помилок, як відсутність в Переліку діючих ДБН на проектування тощо. Враховуючи те, що судячи зі своєї назви, «Перелік» передбачає перелік абсолютно усіх документів будівельної галузі, треба зазначити відсутність в ньому досить об’ємного розділу кошторисних будівельних документів, які безумовно відносяться до будівництва. У продовження теми відбору документів для «Переліка», слід звернути увагу на декілька десятків нормативних документів, які не були скасовані або замінені за останній рік, та при цьому присутні в подібному „Переліку чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва (за станом на 1 січня 2008 року)” та одночасно відсутні в «Переліку». Причини виключення ціх документів з діючих не розкриті. В «Каталозі помилок» не прописані числені помилки, з подібних «Переліків» за попередні роки, у тому випадку, якщо ці помилки були виправлені в діючому «Переліку». Також, в «Каталозі помилок» не вказані наявні синтаксичні помилки в позначенні або назві документа та помилки макетування (як приклад, безпідставне вживання букв різного регістру в назвах документів (стор.VII Переліка, документ - ВСН 51-5-85/МиннеФтегазпром, хоча слід відзначити, що на сторінці опису документа назва вже є виправленою) Також є дуже спірною практика формування назв (позначень) документів, що застосована в «Переліку». На погляд спеціалістів «Норматив PRO», назва документа повинна співпадати з текстом орігіналу цього документа. У «Переліку» позначення документів не співпадають з позначеням документів, що містяться в самому тексті документа. Мають місце абревіатури та скорочення. Як приклад можно навести позначення в документах «Переліка» „ММСС” (стор. 45 «Переліка»), у той час, коли в текстах орігінальних вони позначені „Минмонтажспецстрой”. Ці документи не перелічені в «Каталозі помилок», тому, що назва організації в позначенні нібито і присутня, але звернути увагу на таку невідповідність все ж потрібно. В «Каталозі помилок» не вивчалось відсутність або наявність помилок в „додаткових даних” до документів „Переліка” та правильність вказання організації-розробника по кожному документу.

Методичні рекомендації з процедури підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування на території України (відповідно до вимог Євродирективи 89/106/ЄЕС)

 

Рішення секції технічного регулювання у будівництві науково-технічної ради Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та рекомендовані до використання (протокол № 9 від 11 жовтня 2006 року пункт 8).

Меморандум про взаєморозуміння для започаткування Діалогу про регіональну політику та розвиток регіонального співробітництва між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Європейською Комісією

 

Підписано в Брюселі, 22 липня 2009 року

Порядок підготовки та надання звітності забудовником управителю ФФБ за кожним об'єктом будівництва

 

Затверджено Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 07.07.2009 N 532, Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України 07.07.2009 N 275; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2009 р. за N 722/16738

Руководство по искусственному освещению футбольных полей

 

Техническое пособие для официальных лиц ФИФА, Членов футбольных Ассоциаций и владельцев футбольных стадионов. ФИФА (Federation Internationale de Football Association) Технический отдел * Hitzigweg 11 * CH – 8030 Zurich Тел. 41-1/384 9595 * факс. 41-1/384 9696 Internet: www.fifa.com Philips Sports Lighting Rue des Brotteaux * 01708 Miribel Cedex * France e-mail: info.sportslighting@philips.com Макет издания Press’Citron * Dijon * France

Державна цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. N 1249. Із змінами: постанова КМУ N 970 від 24.10.2012 р.

Методические материалы по применению ДСТУ 3957-2000, ДСТУ 3419-96, ДСТУ 3417-96

 

наказ Держспоживстандарту України від 26 грудня 2006 р. № 372 з 2007-07-01

Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних програм будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки

 

Порядок укладення договорів обов'язкового страхування будівельно-монтажних робіт

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. N 629

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням об'єктів права інтелектуальної власності, та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. N 1174. Із змінами: постанова КМУ N 1113 від 26.10.2011 р.

Каталог будівельних норм та нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 1 січня 2011 року)

 

Наказ від 23 грудня 2010 року N 540

Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 1 січня 2011 року

 

Рекомендации по восстановлению и усилению зданий массовой застройки

 

Утвержден: ЦНИИСК им В.А.Кучеренко 29.09.1989г.

Руководство по устройству буронабивных свай большого диаметра

 

1977 г.

Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 1 січня 2012 року

 

Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів

 

Затверджено: постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. N 438. Зміни: від 10 травня 2018 р. N 352

ВБН Г.1-218-006:2006/ Укравтодор Виробничі норми природних втрат основних дорожньо-будівельних матеріалів

 

Затверджено: Наказ Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор) № 500 від 31.10.2006 року.