Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

А 1.2. Система сертифікації продукції в будівництві (ССПБ). Контроль якості

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Правила обов'язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій

 

Затверд, наказом Держстандарту від 11.04.97 № 192, зареєстр. мін'юстом від 18.06.97 за №222/2026. Зміна - БІС №4, 2000р.

Положение об организации и проведении контроля качества строительно-монтажных работ при сооружении систем газоснабжения

 

Утв. приказ Государственной акционерной холдинговой компании "Укргаз", от 4.02.1997 г N 5, Зарег. в Минюст Украины 15.04.1997 г. N 135/1939

Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні

 

Затверджено: наказ Держспоживстандарту України від 01.02.2005 N 28, pареєстровано в Мінюст 04.05.2005 р.за N 466/10746. Із змінами: наказ N 171 від 14.07.2005, N 219 від 22.08.2005, N 353 від 15.12.2006, N 6 від 29.01.2007, N 142 від 05.07.2007, N 221 від 13.09.2007, N 80 від 24.02.2009 N 137 від 07.04.2009, N 1689-р від 23.12.2009, N 425 від 22.09.2010, N 426 від 22.09.2010, N 162 від 25.10.2011, N 163 від 25.10.2011, 30.07.2012 N 876, 06.11.2013 N 1308, від 06.05.2015 р. N 452, від 06.05.2015 р. N 451, від 13.11.2015 р. № 1443, від 29.08.2016 р. N 1411 Включає Розділ 28. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

 

Термін скасування чинності в Україні перенесений з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 17.11.2017 року N 367. Відновлена дія на період від 01 січня 2019 року до 01 січня 2022 року: наказ від 29 грудня 2018 року N 542

ГОСТ 4.188-85 СПКП. Средства охранной, пожарной и охраннопожарной сигнализации. Номенклатура показателей

 

Затверджено: Держстандарт СРСР, 1985 р.

ДСТУ EN 1330-1:2016 (EN 1330-1:2014, IDT) Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 1. Перелік загальних термінів

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 21.06.2016 № 184 EN 1330-1:2014 Non destructive testing - Terminology - Part 1: List of general terms прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN 1330-1:2016 (EN 1330-1:2014, IDT)

ДСТУ EN 16247-1:2015 Енергетичні аудити. Частина 1. Загальні вимоги (EN 16247-1:2012, IDT)

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21 грудня 2015 р. № 203

ДСТУ EN 16247-3:2015 Енергетичні аудити. Частина 3. Процеси (EN 16247-3:2014, IDT)

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21 грудня 2015 р. № 203

ДСТУ EN 16247-4:2015 Енергетичні аудити. Частина 4. Транспорт (EN 16247-4:2014, IDT)

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21 грудня 2015 р. № 203

ДСТУ EN 9137:2018 (EN 9137:2012, IDT) Системи управління якістю. Настанови щодо застосування AQAP 2110 у системі управління якістю згідно з EN 9100

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 17.10.2018 № 357 EN 9137:2012 Quality management systems — Guidance for the Application of AQAP 2110 within an EN 9100 Quality Management System прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN 9137:2018 (EN 9137:2012, IDT)

ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2017 (EN ISO/IEC 17043:2010; ISO/IEC 17043:2010, IDT) Оцінка відповідності. Загальні вимоги до перевірки професійного рівня

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 травня 2017 р. № 115

ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012;IDT)

 

Наказом Мінекономрозвитку від 30.12.2014 р. № 1494 EN ISO/IEC 17065:2012 Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services (ISO/IEC 17065:2012) прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT)

ДСТУ IEC 60068-2-2:2013 Випробування на дію зовнішніх чинників. Частина 2-2. Випробування. Випробування В: Сухе тепло (IEC 60068-2-2:2007, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 11 грудня 2013 р. № 1469

ДСТУ ISO 14001-97 Системы управления окружающей средой. Состав и описание элементов, руководящие указания по их применению

 

ДСТУ ISO 14004-97 Системы управления окружающей средой. Общие руководящие указания по принципам управления, системам и средствам обеспечения

 

ДСТУ ISO 14010-97 Руководящие указания по осуществлению экологического аудита. Общие принципы

 

ДСТУ ISO 14011-97 Руководящие указания по осуществлению экологического аудита. Процедуры аудита. Аудит систем управления окружающей средой

 

ДСТУ ISO 14012-97 Руководящие указания по осуществлению экологического аудита.Квалификационные требования к аудиторам по экологии

 

ДСТУ ISO 19011:2003 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і/або технологічного управління

 

ДСТУ ISO 19011:2012 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління (ISO 19011:2011, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку від 28.11.2012 р. N 1356

ДСТУ ISO 50001:2014 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання (ISO 50001:2011, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 16 вересня 2014 р. № 1111

ДСТУ ISO 9000-2001 Системи управління якістю.Основні положення та словник

 

ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT)

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 31 грудня 2015 р. за № 221

ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги

 

Затверджено: Держспоживстандарт, наказ №317 від 27-06-2001 року

ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги

 

З 01.01.2016 р. заміняється на ДСТУ ISO 9001:2015: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 05.11.2015 року N 145. Дата скасування перенесена на15.09.2018 р. : наказ ДП "УкрНДНЦ" від 04.12.2015 року N 172 ( скасований: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 26.04.2016 р. N 124) Дата скасування перенесена на 01.01.2016 р. : наказ ДП "УкрНДНЦ" від 15.01.2016 року N 4 ( скасований: наказ ДП "УкрНДНЦ" № 113 від 15.04.2016 р.). Дата скасування перенесена на15.09.2018 р. : наказ ДП "УкрНДНЦ" від № 114 від 15.04.2016 р.

ДСТУ ISO 9004-2001 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности

 

ДСТУ ISO 9004:2012 Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі управління якістю (ISO 9004:2009, IDT)

 

Надано чинності: Наказ Мінекономрозвитку від 28 листопада 2012 року N 1355. З 01.01.2020 р. заміняється на ДСТУ ISO 9004:2018 (ISO 9004:2018, IDT): наказ від 12 грудня 2018 року N 479

ДСТУ ISO/IEC 17007:2009 Оцінювання відповідності. Настанови щодо складання нормативних документів, придатних до використання для оцінювання відповідності (ISO/IEC 17007:2009, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2009 р. № 490

ДСТУ ISO/IEC 17040:2007 Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до рівноправного оцінювання органів оцінювання відповідності та органів акредитації

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт від 12.09.2007 р. № 219

ДСТУ ISO/IEC Guide 28:2007 Оцінювання відповідності. Настанови щодо системи сертифікації продукції третьою стороною (ISO/IEC Guide 28:2004, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт від 12.09.2007 р. № 219

ДСТУ ISO/IEC Guide 53:2008 Оцінювання відповідності. Порядок використання системи управління якістю організації під час сертифікації продукції (ISO/IEC Guide 53:2005, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт від 15.07.2008 р. № 290

ДСТУ ISO/IEC Guide 60:2007 Оцінювання відповідності. Кодекс усталеної практики ( ISO/IEC Guide 60:2004, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт від 12.09.2007 р. № 219

ДСТУ ISO/IEC Guide 67:2008 Оцінювання відповідності. Засади сертифікації продукції (ISO/IEC Guide 67:2004, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт від 15.07.2008 р. № 290

ДСТУ ISO/TR 10013-2003 Настанови з розробляння документації системи управління якістю

 

Затверджено: Держспоживстандарт, наказ №215 від 28-11-2003 р.

ДСТУ ISO/TR 10017:2005 Настанови щодо застосування статистичних методів згідно з ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт від 02.10.2005 р. № 239. Поправка: ІПС №4-2007

ДСТУ OIML R 87:2012 Кількість фасованого товару в упаковках (OIML R 87:2004, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 21 грудня 2012 р. № 1476

ДСТУ Б А.1.2-1:2007 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівівель і споруд. Основні положення

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 21.01.2008р. №15

ДСТУ Б А.1.2-2:2009 Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 12.11.2009р. №489

ДСТУ Б А.1.2-3:2009 Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок розгляду та критерії аналізування документів під час призначення органів з оцінювання відповідності

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 12.11.2009р. №488

ДСТУ Б А.1.2-4:2009 Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Реєстр декларацій відповідності, сертифікатів та бланки документів

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 12.11.2009р. №490

ДСТУ Б А.1.2-5:2009 Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Вимоги до персоналу та порядок його сертифкації (атестації)

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 12.11.2009р. №491

ДСТУ ГОСТ 2.052:2006 Єдина система конструкторської документації. Електронна модель виробу. Загальні положення (ГОСТ 2.052-2006, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 26 грудня 2006 р. № 373. Поправка: ІПС № 5-2007

ДСТУ ГОСТ 2.511:2014 Єдина система конструкторської документації. Правила передавання електронних конструкторських документів. Загальні вимоги (ГОСТ 2.511-2011, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 28 липня 2014 р. № 886

ДСТУ ГОСТ 2.611:2014 Єдина система конструкторської документації. Електронний каталог виробів. Загальні вимоги (ГОСТ 2.611-2011, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку від 28.07.2014 р. № 886

ДСТУ ГОСТ 2.612:2014 Єдина система конструкторської документації. Електронний формуляр. Загальні вимоги (ГОСТ 2.612-2011, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 28 липня 2014 р. № 886

ДСТУ-ЗТ ISO/TR 8550-1:2009 Статистичний контроль. Настанови щодо вибирання та використання систем вибіркового приймального контролю для перевірянні окремих предметів у партіях. Частина 1. Контроль вибірковий приймальний (ISO/TR 8550-1:2007, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2009 р. № 489

ДСТУ-Н 7256:2011 Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001 в організаціях сфери послуг

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 5 липня 2011 р. № 244

ДСТУ-Н 7918:2015 Система технологічного підготовлення виробництва. Настанови щодо вибирання засобів контролювання

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22.06.2015 р. № 61

ДСТУ-Н 7919:2015 Система технологічного підготовлення виробництва. Настанови щодо проектування систем і процесів технічного контролювання

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» 22.06.2015 р. № 61

ДСТУ-Н GHTF/SG3/N99-10:2015 Системи управління якістю. Настанова щодо валідації процесів (GHTF/SG3/N99.10:2004, IDT)

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21 грудня 2015 р. № 204

ДСТУ-Н Б А.1.2-6:2010 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Настанова з порядку проведення оцінки відповідності із застосуванням розрахункового методу підтвердження відповідності

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 07.07.2010p. №252

Наказ N 69 від 20.03.2006 р. Порядок проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Перелік нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві

 

Затверджено: Наказ Мінбуду України № 69 від 20.03.2006 Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві; Зареєстровано в Мін'юсті 18.05.2006 року № 577/12451. Із змінами: наказ Мінрегіонбуду від 2 липня 2007 року N 76 Про внесення змін до наказу Мінбуду України від 20 березня 2006 року N 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві" ; наказ Мінрегіону України від 06.12.2011 року N 327 Про внесення змін до наказу Мінбуду від 20.03.2006 N 69

Постанова КМУ N 1 від 14.01.2015 р. Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2015 рік

 

Із змінами: постанова КМУ № 773 від 30.09.2015