Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

В 3.1. Експлуатація конструкцій та інженерного обладнання споруд, зовнішніх мереж

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Рекомендации по содержанию и ремонту металлических пролетных строений автодорожных мостов

 

Утв. Минавтодор РСФСР. Протокол № 29 от 28.10.1982 г.

ВБН В.3.1-00013741-07:2007/Мінпаливенерго України Магістральні нафтопроводи. Методи ремонту дефектних ділянок

 

У Переліку чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва за 2009 має назву ВБН В.3.1-00013741-07-2007/Мінпаливенерго України

ВБН В.3.1-00013741-09:2008/Мінпаливенерго України Магістральні нафтопроводи. Технологія капітального ремонту лінійної частини діаметром від 530 мм до 1220 мм із заміною ізоляції без підняття трубопроводу

 

Рішення науково-технічної ради № 148 від 06.11.2008 р. (у робочому порядку) Про проект ВБН В.3.1-_:200_ "Магістральні нафтопроводи. Технологія капітального ремонту лінійної частини діаметром від 530 мм до 1220 мм із заміною ізоляції без підняття трубопроводу" Розглянувши проект відомчих будівельних норм ВБН В.3.1-_:200_ "Магістральні нафтопроводи. Технологія капітального ремонту лінійної частини діаметром від 530 мм до 1220 мм із заміною ізоляції без підняття трубопроводу", розроблений ТОВ "ІЦК-Інститут магістральних трубопроводів" та ВАТ "Укртранснафта", НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА ВИРІШИЛА: 1. Схвалити та рекомендувати до погодження проект ВБН В.3.1-_:200_ "Магістральні нафтопроводи. Технологія капітального ремонту лінійної частини діаметром від 530 мм до 1220 мм із заміною ізоляції без підняття трубопроводу". 2. Управлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д.В.) підготувати лист-погодження зазначеного проекту відомчих будівельних норм. Голова Науково-технічної ради Василь КУЙБІДА

ВБН В.3.1-00013741-06:2006/Мінпаливенерго України Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Капітальний ремонт

 

Мінпаливенерго України наказ №298 від 21.08.06р.

ВБН В.3.1-00013741-10:2008/Мінпаливенерго України Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Технологія. Методи ремонту ділянок трубопроводу на заболоченій місцевості

 

Доповнює основні положення розділу 8 СНиП III-42 у частині, що стосується спорудження балкових надземних переходів. Затверджено: Мінпаливенерго України наказ від 27.04.2009 №222

ВБН В.3.1-218-190-2004/Укравтодор Утримання мостових споруд на автомобільних дорогах загального користування

 

ВБН В.3.1-320.20077720.01-2001/ НАК Нафтогаз України Технологія капітального ремонту магістральних наф­топроводів діаметром 530-1220 мм із заміною ізоляції без підняття трубопроводу з використанням комплексу машин підвищеної продуктивності

 

ВБН В.3.1-320.20077720.02-2001/ НАК Нафтогаз України Табель технічного оснащення ремонтно-будівельної колони з капітального ремонту магістральних нафтопроводів діаметром 219-1220 мм

 

ВБН В.3.1-320.20077720.03-2001/ НАК Нафтогаз України Технологія виготовлення компонентів покриття «Пластобит-40» і його нанесення на зовнішню поверхню лінійної частини нафтопроводу діаметром 377-1220 мм. Загальні вимоги

 

ВБН В.3.1-320.20077720.04-2002/ НАК Нафтогаз України Технічний нагляд за спорудженням та експлуатацією об'єктів магістрального нафтопроводу

 

ВБН В.3.1-320.20077720.05-2003/ НАК "Нафтогаз України" Магістральні трубопроводи. Капітальний ремонт. Розрахунок міцності та стійкості лінійних ділянок магістральних нафтопроводів діаметром від 377мм до 1220 мм.

 

ВСН 316-73/Минмонтажспецстрой СССР Инструкция по эксплуатации вентиляции промышленных предприятий Минмонтажспецстроя СССР

 

ВСН 33-3.2.01-84/ Мннводхоз СССР Типовая инструкция по эксплуатации водохранилищ для нужд орошения ёмкостью до 10 млн. куб. м

 

ВСН 33-3.2.02-82/ Мннводхоз СССР Типовая инструкция по технической эксплуатации речных плотинных водозаборов оросительных систем

 

ВСН 39-83(р)/ Госгражданстрой Инструкция по повторному использованию изделий, оборудования и материалов в жилищно-коммунальном хозяйстве

 

ВСН 48-86(р)/ Госгражданстрой СССР Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта

 

ВСН 53-86(р)/ Госгражданстрой СССР Правила оценки физического износа жилых зданий

 

Утвержден: приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 24 декабря 1986 года N 446.

ВСН 57-88(р)/ Госкомархитектуры Положение по техническому обследованию жилых зданий

 

ВСН 58-88(р)/ Госгражданстрой СССР Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обследования жилых зданий, объектов коммунального хозяйства и социально-культурного назначения

 

ГБН проект В.3.1-_______:20__ Магістральні газопроводи. Ремонт дуговим зварюванням в умовах експлуатації

 

ГОСТ 14068-79 Паста ВНИИ НП-232. Технические условия

 

Переиздание с Изменением №1,2, утвержденными в 1982г., 1987г. Наказом ДП "УкрНДНЦ" від 26.10.2017 року N 332 термін скасування чинності в Україні ГОСТ 14068-79 перенесений з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року

ГОСТ 15171-78 Присадка АКОР-1. Технические условия

 

Переиздание с Изменениями №1,2,3. Термін скасування чинності в Україні перенесений з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 18 серпня 2017 року N 239

ГОСТ 18852-73* Смазка ВНИИ НП-246. Технические условия

 

Переиздание с Изменением №1, утвержденным в 1984г. Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 02.11.2017 р. № 346 термін скасування чинності в Україні ГОСТ 18852-73* перенесений з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року

ГОСТ 19337-73 Смазка ВНИИ НП-274. Технические условия

 

Переиздание с Изменениями №1,2,3. Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 02.11.2017 р. № 346 термін скасування чинності в Україні ГОСТ 19337-73 перенесений з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року

ГОСТ 19782-74 Паста ВНИИ НП-225. Технические условия

 

Переиздание с Изменениями №1,2. Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 02.11.2017 р. № 346 термін скасування чинності в Україні ГОСТ 19782-74 перенесений з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року

ГОСТ 20458-75 Смазка ТОРСИОЛ-55

 

Переиздание с Изменениями №1,2. Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 02.11.2017 р. № 346 термін скасування чинності в Україні ГОСТ 20458-75 перенесений з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року

ДБН 362-92 Оцінка технічного стану стальних конструкцій виробничих будинків і споруд, що експлуатуються

 

Затверджено: Держбуд України, наказ від 15.03.1992 р. №32

ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ промислових будинків і споруд

 

Затверджено: Держбуд України, наказ від 02.12.2002р. №85

ДСТУ CEN/TS 15379:2014 Управління будівлями. Термінологія та сфера застосування послуг (CEN/TS 15379:2006, IDT)

 

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.12.2014 № 1494 CEN/TS 15379:2006 прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ СЕІЧ/Т8 15379:2014

ДСТУ ENV 1628:2005 Будівельна фурнітура. Вікна, двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Метод випробування на тривкість до статичного навантаження ( ENV 1628:1999, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт № 128 від 25.05.2005 р. З 01.01.2016 р. заміняється на ДСТУ EN 1628:2014: наказ Мінекономрозвитку від 30.12.2014 р. N 1494

ДСТУ Б В.3.1-2:2016 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ будівель і споруд

 

Надано чинності: наказ Мінрегіон від 24.06.2016 р. № 182

НАПБ Б.01.004-2000 Правила технічного утримування установок пожежної автоматики

 

Наказ МВС України від 29.07.2000 р. № 507, Зареєстровано в мінюст України 28.9.2000р. № 662/4883

НД 31.3.002-2003/ Мінтранс України Інструкція з інженерного обстеження та паспортизації портових гідротехнічних споруд

 

НД 31.3.003-2005/ Мінтранс України Правила технічної експлуатації портових гідротехнічних споруд

 

Затверджено: Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 27.05.2005 N 257, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2005 р. за N 1191/11471. Із змінами: Наказ Міністерства інфраструктури України 18.06.2013 N 411

РД 31.35.11-89/Минморфлот СССР Инструкция по инженерным обследованиям морских портовых гидротехнических сооружений

 

СОУ-Н ЕЕ 20.572:2006/Мінпаливенерго України Методичні вказівки з обстеження металевих та залізобетонних порталів відкритих розподільчих установок напругою 35-750 кВ

 

Затверджено: Наказ № 214 МПЕ України від 21.06.06; -96с.

СОУ-Н МПЕ 40.1.21.525:2006/Мінпаливенерго України Виробничі будівлі та споруди суб'єктів електроенергетики. Типова інструкція з експлуатації. Частина 1. Організація експлуатації будівель і споруд

 

Наказ Мінпаливенерго України від 19.05.2006 № 170