Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

В 3. Експлуатація, ремонт, реставрація та реконструкція

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Положение о проведении планово-предупредительного ремонта верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений железных дорог Союза ССР

 

Затверджено Держбудом СРСР у 1964р. Зміна №1 (діє тільки в Україні) - БУ №3, 1994р.

Рекомендации по содержанию и ремонту металлических пролетных строений автодорожных мостов

 

Утв. Минавтодор РСФСР. Протокол № 29 от 28.10.1982 г.

Рекомендации по устройству кровель из наплавляемых материалов электроконтактным способом

 

1984

Технічні правила користування крематоріями

 

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 9 листопада 2007 р. N 176 "Про затвердження Технічних правил користування крематоріями" Наказ додається

ВБН В.3.1-00013741-07:2007/Мінпаливенерго України Магістральні нафтопроводи. Методи ремонту дефектних ділянок

 

У Переліку чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва за 2009 має назву ВБН В.3.1-00013741-07-2007/Мінпаливенерго України

ВБН В.3.1-00013741-09:2008/Мінпаливенерго України Магістральні нафтопроводи. Технологія капітального ремонту лінійної частини діаметром від 530 мм до 1220 мм із заміною ізоляції без підняття трубопроводу

 

Рішення науково-технічної ради № 148 від 06.11.2008 р. (у робочому порядку) Про проект ВБН В.3.1-_:200_ "Магістральні нафтопроводи. Технологія капітального ремонту лінійної частини діаметром від 530 мм до 1220 мм із заміною ізоляції без підняття трубопроводу" Розглянувши проект відомчих будівельних норм ВБН В.3.1-_:200_ "Магістральні нафтопроводи. Технологія капітального ремонту лінійної частини діаметром від 530 мм до 1220 мм із заміною ізоляції без підняття трубопроводу", розроблений ТОВ "ІЦК-Інститут магістральних трубопроводів" та ВАТ "Укртранснафта", НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА ВИРІШИЛА: 1. Схвалити та рекомендувати до погодження проект ВБН В.3.1-_:200_ "Магістральні нафтопроводи. Технологія капітального ремонту лінійної частини діаметром від 530 мм до 1220 мм із заміною ізоляції без підняття трубопроводу". 2. Управлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д.В.) підготувати лист-погодження зазначеного проекту відомчих будівельних норм. Голова Науково-технічної ради Василь КУЙБІДА

ВБН В.3.1-00013741-06:2006/Мінпаливенерго України Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Капітальний ремонт

 

Мінпаливенерго України наказ №298 від 21.08.06р.

ВБН В.3.1-00013741-10:2008/Мінпаливенерго України Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Технологія. Методи ремонту ділянок трубопроводу на заболоченій місцевості

 

Доповнює основні положення розділу 8 СНиП III-42 у частині, що стосується спорудження балкових надземних переходів. Затверджено: Мінпаливенерго України наказ від 27.04.2009 №222

ВБН В.3.1-218-190-2004/Укравтодор Утримання мостових споруд на автомобільних дорогах загального користування

 

ВБН В.3.1-320.20077720.01-2001/ НАК Нафтогаз України Технологія капітального ремонту магістральних наф­топроводів діаметром 530-1220 мм із заміною ізоляції без підняття трубопроводу з використанням комплексу машин підвищеної продуктивності

 

ВБН В.3.1-320.20077720.02-2001/ НАК Нафтогаз України Табель технічного оснащення ремонтно-будівельної колони з капітального ремонту магістральних нафтопроводів діаметром 219-1220 мм

 

ВБН В.3.1-320.20077720.03-2001/ НАК Нафтогаз України Технологія виготовлення компонентів покриття «Пластобит-40» і його нанесення на зовнішню поверхню лінійної частини нафтопроводу діаметром 377-1220 мм. Загальні вимоги

 

ВБН В.3.1-320.20077720.04-2002/ НАК Нафтогаз України Технічний нагляд за спорудженням та експлуатацією об'єктів магістрального нафтопроводу

 

ВБН В.3.1-320.20077720.05-2003/ НАК "Нафтогаз України" Магістральні трубопроводи. Капітальний ремонт. Розрахунок міцності та стійкості лінійних ділянок магістральних нафтопроводів діаметром від 377мм до 1220 мм.

 

ВБН В.3.2-218-004-95/Укравтодор Технологія ремонту щебеневих і гравійних шарів дорожнього одягу автомобільних доріг із повторним використанням кам'яного матеріалу, обробленого малими дозами цементу

 

З набранням чинності ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016 з 01.04.2017 р. втрачають чинність ВБН В.3.2-218-004-95 : наказ Укравтодор від 20.10.2016 р. N 304 «Про скасування відомчих будівельних норм»

ВБН В.3.2-218-180-2003 Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування

 

ВБН В.3.2-218-182-2003/Укравтодор Класифікація робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування

 

ВБН В.3.2-218-193:2005/Укравтодор Паспортизація об'єктів сервісу на автомобільних дорогах загального користування.

 

ВСН 13-89/Минавтодор РСФСР Указания по составлению и утверждению проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них

 

ВСН 316-73/Минмонтажспецстрой СССР Инструкция по эксплуатации вентиляции промышленных предприятий Минмонтажспецстроя СССР

 

ВСН 33-3.2.01-84/ Мннводхоз СССР Типовая инструкция по эксплуатации водохранилищ для нужд орошения ёмкостью до 10 млн. куб. м

 

ВСН 33-3.2.02-82/ Мннводхоз СССР Типовая инструкция по технической эксплуатации речных плотинных водозаборов оросительных систем

 

ВСН 39-83(р)/ Госгражданстрой Инструкция по повторному использованию изделий, оборудования и материалов в жилищно-коммунальном хозяйстве

 

ВСН 41-85(р)/ Госгражданстрой СССР Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий

 

ВСН 42-85(р)/ Госгражданстрой СССР Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых домов

 

ВСН 48-86(р)/ Госгражданстрой СССР Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта

 

ВСН 490-87/Минмонтажспецстрой СССР Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки

 

ВСН 53-86(р)/ Госгражданстрой СССР Правила оценки физического износа жилых зданий

 

Утвержден: приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 24 декабря 1986 года N 446.

ВСН 55-87(р)/Госгражданстрой СССР Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий

 

ВСН 57-88(р)/ Госкомархитектуры Положение по техническому обследованию жилых зданий

 

ВСН 58-88(р)/ Госгражданстрой СССР Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обследования жилых зданий, объектов коммунального хозяйства и социально-культурного назначения

 

ВСН 61-89(р)/Госкомархитектуры Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования

 

ГБН проект В.3.1-_______:20__ Магістральні газопроводи. Ремонт дуговим зварюванням в умовах експлуатації

 

ГОСТ 14068-79 Паста ВНИИ НП-232. Технические условия

 

Переиздание с Изменением №1,2, утвержденными в 1982г., 1987г. Наказом ДП "УкрНДНЦ" від 26.10.2017 року N 332 термін скасування чинності в Україні ГОСТ 14068-79 перенесений з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року

ГОСТ 15171-78 Присадка АКОР-1. Технические условия

 

Переиздание с Изменениями №1,2,3. Термін скасування чинності в Україні перенесений з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 18 серпня 2017 року N 239

ГОСТ 18852-73* Смазка ВНИИ НП-246. Технические условия

 

Переиздание с Изменением №1, утвержденным в 1984г. Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 02.11.2017 р. № 346 термін скасування чинності в Україні ГОСТ 18852-73* перенесений з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року

ГОСТ 19337-73 Смазка ВНИИ НП-274. Технические условия

 

Переиздание с Изменениями №1,2,3. Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 02.11.2017 р. № 346 термін скасування чинності в Україні ГОСТ 19337-73 перенесений з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року

ГОСТ 19782-74 Паста ВНИИ НП-225. Технические условия

 

Переиздание с Изменениями №1,2. Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 02.11.2017 р. № 346 термін скасування чинності в Україні ГОСТ 19782-74 перенесений з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року

ГОСТ 20458-75 Смазка ТОРСИОЛ-55

 

Переиздание с Изменениями №1,2. Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 02.11.2017 р. № 346 термін скасування чинності в Україні ГОСТ 20458-75 перенесений з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року

ГОСТ 21532-76 Смазка часовая РС-1. Технические условия

 

Продлен до 01.01.94 ИУС 1992 №3, с.22. Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 02.11.2017 р. № 346 термін скасування чинності в Україні ГОСТ 21532-76 перенесений з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року

ГОСТ 24300-80 Смазка ЛЗ-31. Технические условия

 

Переиздание с Изменениями №1,2.

ДБН 362-92 Оцінка технічного стану стальних конструкцій виробничих будинків і споруд, що експлуатуються

 

Затверджено: Держбуд України, наказ від 15.03.1992 р. №32

ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ промислових будинків і споруд

 

Затверджено: Держбуд України, наказ від 02.12.2002р. №85

ДБН В.3.2-1-2004 Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини

 

Затверджено: Держбуд України, наказ від 13.09.2004р. №173. Зміна №1, затверджена наказом від 17.11.2010р. №453. Зміна № 2 чинна з 01.12.2013 р., затверджена наказом від 27.08.2013 № 409

ДБН В.3.2-2-2009 Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 22.07.2009р. №295

ДСТУ CEN/TS 15379:2014 Управління будівлями. Термінологія та сфера застосування послуг (CEN/TS 15379:2006, IDT)

 

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.12.2014 № 1494 CEN/TS 15379:2006 прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ СЕІЧ/Т8 15379:2014

ДСТУ ENV 1628:2005 Будівельна фурнітура. Вікна, двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Метод випробування на тривкість до статичного навантаження ( ENV 1628:1999, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт № 128 від 25.05.2005 р. З 01.01.2016 р. заміняється на ДСТУ EN 1628:2014: наказ Мінекономрозвитку від 30.12.2014 р. N 1494

ДСТУ Б В.3.1-2:2016 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ будівель і споруд

 

Надано чинності: наказ Мінрегіон від 24.06.2016 р. № 182

ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 Настанова з виконання термомодернізації житлових будинків

 

Прийнято та надано чинності: наказ Мінрегіон від 31.12.2014 р. № 389

ДСТУ-Н Б В.3.2-4:2016 Настанова щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках архітектури та містобудування

 

Надано чинності: наказ Мінрегіон від 21.06.2016 р. № 174

ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016 Настанова з ліквідації вибоїн покриття нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг

 

Надано чинності: наказ Мінрегіон від 01.07.2016 року № 195

КДП-204-12 Укр215-92/Держжитлокомунгосп України Правила прийняття в експлуатацію відремонтованих житлових будівель, об'єктів культурно-побутового призначення, їх частин та окремих елементів

 

діє в частині, що не суперечить постанові Кабінету міністрів України від 22.09.2004 №1243

КДП-204-12 Укр216-92 /Держжитлокомунгосп України Положення про авторський нагляд проектних організацій за ремонтом житлових будівель та об'єктів культурно-побутового призначення

 

діє в частині, що не суперечить вимогам ДБН А.2.2-4-2003.

Наказ N 304 від 20.10.2016 р. Про скасування відомчих будівельних норм

 

НАПБ Б.01.004-2000 Правила технічного утримування установок пожежної автоматики

 

Наказ МВС України від 29.07.2000 р. № 507, Зареєстровано в мінюст України 28.9.2000р. № 662/4883

НД 31.3.002-2003/ Мінтранс України Інструкція з інженерного обстеження та паспортизації портових гідротехнічних споруд

 

НД 31.3.003-2005/ Мінтранс України Правила технічної експлуатації портових гідротехнічних споруд

 

Затверджено: Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 27.05.2005 N 257, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2005 р. за N 1191/11471. Із змінами: Наказ Міністерства інфраструктури України 18.06.2013 N 411

НПАОП 45.2-4.01-98 Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд

 

Затв. спільним наказом Держкоммістобудування та Держнаглядохоронпраиі України від 27.11.97 №32/288 Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N 409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" та зареєстровано мін'юстом України від 06.07.98 №424/ 2864. Зміни і доповнення - затверджені спільним наказом Держкоммістобудування та Держнаглядохоронпраці від 28.07.99 № 184/140 і зареєстровані мін'юстом України від 31.08.99 №589/3882.

НПАОП 45.2-4.01-98 Положение о безопасной и надежной эксплуатации производственных зданий и сооружений

 

Затв. Держбуд України, Держнаглядохоронпраці: Приказ от 27.10.1997 № 32/288 Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N 409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" та № 62/48 от 30.03.1998. Зареєстровано:мінюст України від 6.07.1998. №№ 423/2863-426/2866. Зміни:Приказ Госстроя и Госнадзорохрантруда Украины от 28.07.1999 г. № 184/140. Министерство юстиции Украины 31.08.1999г. №№ 588/3831-591/3834.

РД 31.31.38-86/Минморфлот СССР Инструкция по усилению и реконструкции причальных сооружений

 

РД 31.35.03-86/Минморфлот СССР Указания по разработке проектно-сметной документации на ремонт зданий и сооружений на морском транспорте

 

РД 31.35.08-84/Минморфлот СССР Ведомственное положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений на морском транспорте

 

Утверждены Заместителем министра морского флота; Согласованы с Госпланом СССР, Госстроем СССР, Госбанком СССР

РД 31.35.11-89/Минморфлот СССР Инструкция по инженерным обследованиям морских портовых гидротехнических сооружений

 

РД 31.35.13-90/Минморфлот СССР Указания по ремонту гидротехнических сооружений на морском транспорте

 

РНиП 102-84 Временная инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения научно-проектной документации по памятникам истории и культуры

 

Затверджено за погодженням з Держбудом СРСР наказом мінкультури СРСР від 23.08.84 №446

РСН 342-91/ Госстрой УССР Технология производства работ по усилению строительных конструкций на реконструируемых предприятиях

 

РСН 343-86/ Госстрой УССР Технология разрушения строительных конструкций при реконструкции промышленных предприятий

 

СОУ-Н ЕЕ 20.572:2006/Мінпаливенерго України Методичні вказівки з обстеження металевих та залізобетонних порталів відкритих розподільчих установок напругою 35-750 кВ

 

Затверджено: Наказ № 214 МПЕ України від 21.06.06; -96с.

СОУ-Н МПЕ 40.1.21.525:2006/Мінпаливенерго України Виробничі будівлі та споруди суб'єктів електроенергетики. Типова інструкція з експлуатації. Частина 1. Організація експлуатації будівель і споруд

 

Наказ Мінпаливенерго України від 19.05.2006 № 170