Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

А 1.1. Система стандартизації та нормування в будівництві (ССНБ). Експертиза

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Положение о Межгосударственной научнотехнической комиссии по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС)

 

Наказ вiд 28.05.97, N 88

Положення про порядок роботи екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок

 

Затв. Наказ Держкомзему України 18.10.2004 № 343. Зареєстровано в міністерстві юстиції України 10.11.2004 р. за № 1432/10031

Положення про наглядову раду з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок

 

Затверджено: постанова Кабінету міністрів України від 17.11.2004 р. N 1552. Із змінами: постанова КМУ від 10 жовтня 2012 р. N 930

Перелік об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи

 

Затверджено Наказ Держбуду України 12.11.2003 № 187. Зареєстровано в міністерстві юстиції України 8 грудня 2003 р. за № 1129/8450.

Інструкція про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження

 

Затверджено Наказом Державного комітету України з енергозбереження від 9.03.1999 р. N 15.Зареєстровано в міністерстві юстиції України 6 травня 1999 р. за N 292/3585. (В текст внесено зміни та доповнення Наказом Державного комітету України з енергозбереження від 27 серпня 2000 р. N 76). *відсутній у версії, виданої 2004р. Держбудом, переліку діючих в Україні будівельних нормативних документів.

Порядок проведення експертизи містобудівної документації

 

Затверджено Постановою Кабінету міністрів України від 20 жовтня 2000 р. N 1577. *відсутній у версії, виданої 2004р. Держбудом, переліку діючих в Україні будівельних нормативних документів.

Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок

 

Затверджено: постанова КМУ від 11.10.2002 р. N 1531. Із змінами: постанова КМУ від 16.11.2011 р. N 1248

Вимоги до ризик-інформованого прийняття рішень з безпеки атомних станцій

 

Затверджено: наказ Державної інспекції ядерного регулювання України 01 грудня 2017 року N 443, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2017 р. за N 1535/31403

Методичні вказівки з підготовки експертного висновку щодо визначення спроможності суб'єктів здійснювати господарську діяльність, пов'язану зі створенням об'єктів архітектури

 

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України.Схвалено рішенням колегії Держархбудінспекції від 14 грудня 2007 р. N 7

Тимчасовий порядок визначення уповноважених установ, організацій на проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов'язану зі створенням об'єктів архітектури

 

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. Державна архітектурно-будівельна інспекція наказ від 19 грудня 2007 року N 77 Про затвердження Тимчасового порядку визначення уповноважених установ, організацій на проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури

Порядок проведення експертизи містобудівної документації

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 548. Із змінами: постанова КМУ N 148 від 27.02.2012 г.

Порядок застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. N 547

Порядок розгляду проектів будівельних норм і нормативних документів у будівництві у центральному апараті Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

 

Наказ Мінбуду України від 16.03.2006 р.№ 68

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності. Перелік видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності, які підлягають ліцензуванню

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. N 256. Зміни: постанова КМУ від 07.06.2017 р. N 401

Порядок проведення державної експертизи містобудівної документації

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 522

Методичні рекомендації з визначення вартості послуг з проведення ліцензійної експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури

 

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, Наказ від 17 липня 2008 року N 325 Про затвердження Методичних рекомендацій з визначення вартості з проведення ліцензійної експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури; Схвалено рішенням Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 березня 2008 р. N 42

Щодо доцільності погодження Міністерством проектів національних стандартів у галузі промисловості будівельних матеріалів, якими встановлюються методи випробувань та контролю лише за технічними показниками будівельних матеріалів

 

Лист Міністерства охорони здоров'я України від 14.05.2009р. N 05.03-11/16-665

Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України 11.05.2011 N 560. Із змінами: постанови КМУ N 1390 від 28.12.2011, N 181 від 07.03.2012, N 317 від 18.04.2012, N 595 від 04.07.2012, від 31.10.2012 р. N 1005, від 17.10.2013 р. № 759, від 20.05.2015 р. N 312, від 26.08.2015 р. N 665, від 27.09.2016 р. N 664, від 07.06.2017 р. N 403, від 4 липня 2018 р. N 521, від 11 липня 2018 р. N 608, від 23 січня 2019 р. N 95, від 23 січня 2019 р. N 128

Перелік експертних організацій, що відповідають Критеріям, встановленим наказом Мінрегіону від 23.05.2011 № 53, та можуть проводити експертизу проектів будівництва

 

Перелік експертних організацій, що відповідають Критеріям, встановленим наказом Мінрегіону від 23.05.2011 № 53, та можуть проводити експертизу проектів будівництва станом на 30.05.2013 р.

 

Перелік експертних організацій, що відповідають Критеріям, встановленим наказом Мінрегіону від 23.05.2011 № 53, та можуть проводити експертизу проектів будівництва (станом на 29.07.2013 р.)

 

Перелік експертних організацій, що відповідають Критеріям, встановленим наказом Мінрегіону від 23.05.2011 № 53, та можуть проводити експертизу проектів будівництва станом на 20.11.2014 р.

 

Порядок переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. N 321. Зміни: постанова КМУ від 14 червня 2017 р. N 420

Розроблення, викладання та оформлення технічних умов. Методичний посібник

 

Затверджено: наказ ДП «УкрНДНЦ» 26.01.2016 р. №16

Перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. N 406. Зміни: постанова КМУ від 27 грудня 2017 р. N 1063, від 7 листопада 2018 р. N 931, від 20 березня 2019 р. N 236

Правила улаштування та безпечної експлуатації локалізуючих систем безпеки

 

Затверджено: наказ Державної інспекції ядерного регулювання України 03 квітня 2018 року N 140, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2018 р. за N 534/31986

ВБН А.1.1-00018201.01-94/ Держкомнафтогаз України Основні положення по розробці відомчих будівельних норм нафтогазового комплексу України

 

ВБН А.1.1-00018201.02-94/ Держкомнафтогаз України Порядок проведення експертизи відомчих будівельних норм нафтогазового комплексу України

 

діють в частині, що не суперечить вимогам ДБН А.1.1-3-93.

ВБН А.1.1-00018201.03-96/ Держнафтогазпром України Порядок видання, перевидання та розповсюдження відомчих нормативних документів нафтогазового комплексу України

 

ВБН А.1.1-00018201.01-94 Основні положення по розробці відомчих будівельних норм нафтогазового комплексу України.

 

ВБН А.1.1-00018201.02-94 Порядок проведення експертизи відомчих будівельних норм нафтогазового комплексу України

 

ГОСТ 1.0-92 Межгосударственная система стандартизации. Основные положения.

 

(Наименование дано с учётом изменения №6 ). Зміна №1, опубліковано: ІПС№1. 2. 3,1993р., Зміна №2, опубліковано: ІПС №10,1993р., Зміна №3, опубліковано: ІПС №12,1994р., Зміна №4, опубліковано: ІПС №6, 1996р., Зміна №5, опубліковано: ІПС №8, 1999р. Зміна №6 , опубліковано: ІПС №9,2002р.

ГОСТ 1.2-97 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены.

 

(Наименование дано с учётом изменения №1). Поправка, опубліковано: ІПС №11, 1999р, Зміна №1, опубліковано: ІПС №4, 2002р. Изм № 1 ГОСТ 1.2-97 введено в действие на территории Украины с 01.07.2006 г. приказ Госпотребстандарта Украины от 03.03.2006 г. № 63

ГОСТ 1.5-93 Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов

 

Опубліковано: Зміна № 1 - ІПС №10, 1994р. Зміна №2 - ІПС №4, 1996р. Зміна №3 - ІПС №11, 1999р. Поправка, опубліковано: ІПС №2, 1994р.

ГОСТ 19185-73 Гидротехника. Основные положения. Термины и определения

 

Вилучено із сфери компетенції Мінрегіонбуду, лист від 26.02.2010 № 12/19-2-13-10-1975, постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009р. № 1050

ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия. Межгосударственный стандарт

 

Прийнятий Міждержавною Радою із стандартизації, метрології та сертифікації 26.04.1995р. №7-95. Зміна №1, протокол №18 від 18.11.2000р.

ГОСТ 2.503-90 (СТ СЭВ 1631-79, СТ СЭВ 4405-83) ЕСКД. Правила внесения изменений

 

Скасовується з 01.01.2019 р.: наказ ДП «УкрНДНЦ» 13.06.2017 р. № 150. Відновлена дія на період від 01 січня 2019 року до 01 січня 2020 року: від 27 грудня 2018 року N 535

ГОСТ 23009-78 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки)

 

Зміна 1 - ИУС №4, 1988р.

ГОСТ 24333-97 (Правила ЕЭК ООН № 27) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения предупреждающих треугольников

 

ГОСТ 24369-86 Объекты стандартизации в строительстве. Общие положения. Межгосударственный стандарт

 

Наказ від 04.11.2010 року N 429 - Про внесення зміни до наказу від 19.02.2007 N 57; Наказ від 19.02.2007 N 57;

ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения

 

Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.02.1982 г. № 805

ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения

 

Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.02.1982 г. № 830

ГОСТ 25347-82 Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки

 

Изменение № 1

ГОСТ 26047-83 Конструкции строительные стальные. Условные обозначения (марки)

 

Дію подовжено: наказ Мінбуду України від 19.02.2007р. №57, наказ Мінрегіонбуду України від 04.11.2010р. №429. Втрачає чинність з 01.10.2012р. згідно наказу Мінрегіону України від 30.12.2011р. №445, у зв'язку з прийняттям ДСТУ Б В.2.6-177:2011

ГОСТ 27346-87 Изделия замочно-скобяные. Термины и определения

 

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

 

ГОСТ 27935-88 Плиты древесноволокнистые и древесностружечные. Термины и определения

 

ГОСТ 7016-82* Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности

 

ГОСТ 8.346-2000 ГСОЕИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки. Межгосударственный стандарт

 

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. Минск

ГОСТ 8.563.1-97 ГСОЕИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Диафрагмы, сопла ИСА 1932 и трубы вентури, установленные в заполненных трубопроводах круглого сечения. Технические условия. Межгосударственный стандарт

 

ГОСТ 8.563.2-97 ГСОЕИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Методика выполнения измерений с помощью сужающих устройств. Межгосударственный стандарт

 

ГОСТ 8.563.3-97 ГСОЕИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Процедура и модуль расчетов. Программное обеспечение

 

ГОСТ 8.570-2000 Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки. Межгосударственный стандарт

 

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. Минск

ДБН А.1.1-1-93 ССНБ. Основні положення

 

Зміна №1 - БіС №3, 2000р. Зміна №2 - БіС №1, 2001р.

ДБН А.1.1-1:2009 Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ вiд 29.12.2009р. №696. Наказом вiд 19.07.2010р. №269 перенесено дату надання чинності. * Зміна № 1 чинна з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України": наказ Мінрегіон від 04 квітня 2017 року № 70

ДБН А.1.1-2-93 ССНБ. Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів

 

Зміна №1, наказ Держбуду України від 23.08.2005 № 142, чинна з 1.10.2005 р;

ДБН А.1.1-3-93 ССНБ. Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів

 

Зміна №1, наказ Держбуду України від 23.08.2005 № 142, чинна з 1.10.2005 р;

ДБН А.1.1-4-93 ССНБ. Положення про головну та базову організації по стандартизації та нормуванню

 

ДБН А.1.1-73-2003 Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві

 

Затверджено: Держбуд України, наказ від 29 серпня 2003р. №150. Чинні до 01.02.2015 р.: наказ Мінрегіон від 04.11.2014 р. №302

ДБН А.1.1-94:2010 Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення

 

Наказ від 16.12.2010 р. N 523. Зміна № 1 чинна з 01.07.2014 р.: наказ Мінрегіон від 30.12.2013 р. № 635. Поправка: ІБМ № 3, березень 2019 р.

ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 28.04.2005р. №101. Поправка (публікація: ІПС №5, 2006р.) Скасовується з 01.11.2015 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" № 98 від 19.08.2015 р. Дату скасування змінено на 20.12.2015 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 12.10.2015 р. N 129

ДСТУ 1.10:2005 Національна стандартизація. Правила розроблення, побудови, викладання, оформлення, ведення національних класифікаторів

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 28.04.2005р. №101. Поправка (публікація: ІПС №5, 2006р.)

ДСТУ 1.11:2004 Національна стандартизація. Правила проведення експертизи проектів національних нормативних документів

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт № 181 від 17.08.2004 р. Зміна № 1 чинна з 01.09.2009 р.: наказ Держспоживстандарт № 254 від 15.07.2009 р. Зміна № 2 чинна з 01.10.2011 р.: наказ № 232 від 23.06.2011 р. Скасовується з 01.11.2015 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" № 98 від 19.08.2015 р. Дату скасування змінено на 20.12.2015 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 12.10.2015 р. N 129

ДСТУ 1.12:2004 Національна стандартизація. Правила ведення справ нормативних документів

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 31.03.2004р. №59 Скасовується з 01.07.2015 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" № 98 від 19.08.2015 р. Дату скасування змінено на 20.12.2015 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 12.10.2015 р. N 129

ДСТУ 1.13-2001 Національна стандартизація. Правила надавання повідомлень торговим партнерам України

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 30.04.2002р. №268. Поправка (публікація: ІПС №4, 2003р.). З 01.04.2016 р. заміняється на ДСТУ 1.13:2015: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 31.12.2015 р. N 217. Перенесений термін скасування з 01.04.2016 р. на 01.07.2016 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 31.03.2016 р. N 95 Перенесений термін скасування з 01.07.2016 р. на 01.08.2016 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 20.05.2016 р. N 138 Перенесений термін скасування з 01.08.2016 р. на 10.10.2016 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 06.07.2016 р. N 198

ДСТУ 1.13:2015 Національна стандартизація. Правила надавання повідомлень торговим партнерам України

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 31.12.2015 р. N 217. Перенесений термін надання чинності з 01.04.2016 р. на 01.07.2016 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 31.03.2016 р. N 95 Перенесений термін надання чинності з 01.07.2016 р. на 01.08.2016 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 20.05.2016 р. N 138 Перенесений термін надання чинності з 01.08.2016 р. на 10.10.2016 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 06.07.2016 р. N 198

ДСТУ 1.14:2015 Національна стандартизація. Процедури створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 31 грудня 2015 р. № 217; зміна назви: наказ від 18 лютого 2016 р. № 43

ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 24.02.2003p. №32 Дату скасування змінено на 20.12.2015 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 12.10.2015 р. N 129

ДСТУ 1.1:2015 (ISO/IEC Guide 2:2004, MOD) Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 19 серпня 2015 р. № 98

ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Порядок розроблення національних нормативних документів

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 24.02.2003p №32. Зміна №1 чинна з 01.10.2011р., затверджена: наказ від 23.06.2011р. №232

ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 19 серпня 2015 р. No 98. Поправка: ІПС № 5-2016

ДСТУ 1.3-93 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, узгодження, затвердження, позначення та реєстрації технічних умов

 

Зміна №1 - ІПС №2, 2000р. Зміна №2 - ІПС № 12, 2000р. Зміна №3 - ІПС №5, 2003р.. Замінений з 1.10.04 ДСТУ 1.6:2004 в ч. реєстрації.

ДСТУ 1.3:2004 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 30.04.2004p №86. Зміна №1 чинна з 01.04.2006р., затверджена: наказ від 28.02.2006р. №54. Поправки до ДСТУ 1.3:2004 та до Зміни №1 (публікація: ІПС №5, 2006р.). Зміна №2 (публікація: ІПС №12, 2006р.), затверджена: наказ від 26.12.2006р. №372. Зміна № 3 (ІПС 2-2009) та Зміна № 4 (ІПС 9-2011). Зміна N 5, наказ Мінекономрозвитку від 26 травня 2014 року N 615 Скасовується з 01.11.2015 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" № 98 від 19.08.2015 р. Дату скасування змінено на 20.12.2015 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 12.10.2015 р. N 129

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 26.02.2009p №87. Поправка (публікація: ІПС №8, 2004р. с.87), Поправка (публікація: ІПС №2, 2006р.). Поправка (публікація: ІПС №12, 2007р. с.103). З 01.04.2016 р. заміняється на ДСТУ 1.5:2015: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 31.12.2015 р. N 217. Перенесений термін скасування з 01.04.2016 р. на 01.07.2016 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 31.03.2016 р. N 95. Перенесений термін скасування з 01.07.2016 р. на 01.09.2016 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 20.05.2016 р. N 138. Перенесений термін скасування з 01.09.2016 р. на 01.02.2017 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 29.08.2016 р. N 254

ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 31.12.2015 р. N 217. Зміна позначення: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 18.02.2016 р. № 43. Перенесений термін надання чинності з 01.04.2016 р. на 01.07.2016 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 31.03.2016 р. N 95. Перенесений термін надання чинності з 01.07.2016 р. на 01.09.2016 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 20.05.2016 р. N 138 Перенесений термін надання чинності з 01.09.2016 р. на 01.02.2017 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 29.08.2016 р. N 254