Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

В 2. Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
СНиП II-25-80 Деревянные конструкции

 

Зміна (публікація: БСТ №11, 1988р.)

СНИП II-26-76 Кровли

 

СНиП II-35-76 Котельные установки

 

Зміна (публікація: БСТ №11, 1977р.), затверджена постановою Держбуду СРСР від 11.01.1985р №3. Розділ 13 і додатки 6-8 втратили чинність з 01.01.1990р. Доповнення (діє тільки в Україні, (публікація: БУ №№5, 6, 1994р.). Зміна №1 (діє тільки в Україні, публікація: БУ №1, 1999р.) Зміна №2 (діє тільки в Україні, публікація: БІС №4, 2003р.). Зміна №3, 2006р, про відповідну зміну №1 до Посібника до СНиП II-35-76 "Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі". Поправка згідно листа Мінрегіонбуду від 20.06.2007р. №11/9-135

СНиП II-39-76 Железные дороги колеи 1520 мм

 

Зміна №1 - БСТ №8, 1983р. Зміна №2 - БСТ№11,1990р.

СНиП II-44-78 Тоннели железнодорожные и автодорожные

 

Зміни і доповнення (публікація: БСТ №12, 1981р.)

СНиП II-58-75 Электростанции тепловые

 

Поправка (публікація: БСТ №9 1976р.) Зміни (публікація: БСТ №2, 1978р., БСТ №9, 1979р.)

СНиП II-85-80 Вокзалы

 

Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 30 декабря 1980 г. № 215

СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий

 

Зміна (б/н, публікація: БСТ №4, 1985р.). Зміна (б/н, публікація: БСТ №7, 1986р.). Зміна №2 (публікація: БСТ №3, 1987р.). Зміна №3 (публікація: БСТ №11, 1990р.). З 01.09.2018 р. заміняється на ДБН Б.2.2-12:2018

СНиП II-94-80 Подземные горные выработки

 

Поправка (публікація: БСТ №7, 1982р.)

СНиП III-18-75 Металлические конструкции

 

Згідно наказу Мінрегіонбуду України від 16.12.2010р. №521, крім розділів 3 - 8, замінений на ДБН В.2.6-135:2010 (позначення замінено на ДБН В.2.6-163:2010). Зміни (публікація: БСТ №7, 1978р., БСТ №4, 1985р.). 3 введенням в дію з 01.07.1988р. СніП 03.03.01-87 відмінено вимоги в частині монтажу конструкцій З 01.01.2013 р. СНиП III-18-75 не застосовується на території України у повному обсязі: наказ Мінрегіон від 16.12.2010р. №521

СНиП III-24-75 Промышленные печи и кирпичные трубы

 

СНиП III-38-75 Железные дороги

 

Зміни і доповнення(публікація: БСТ №4, 1982р.)

СНиП III-39-76 Трамвайные пути

 

СНиП III-41-76 Контактные сети электрифицированного транспорта

 

СНиП III-42-80 Магистральные трубопроводы

 

Зміни (публікація: БСТ №1, №3, 1983р., БСТ №3, 1987р.)

СНиП III-44-77 Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены

 

Зміни (публікація: БСТ №8, 1981р.) Вимоги щодо метрополітенів скасовано у зв'язку з введенням в дію з 01.01.2004р. ДБН В.2.3-7-2003

СОУ 45.2-00018112-025:2007 Дорожньо - будівельні матеріали. Матеріали геосинтетичні. Методи випробувань

 

Затверджено: наказ Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор) № 788 від 25.12.2007 р.

СОУ МПП 79.080-153:2007/Мінпромполітики Щити паркетні художні. Технічні умови

 

СОУ МПП 79.080-154:2007/Мінпромполітики Паркет штучний (планковий) клеєний. Технічні умови

 

СОУ МПП 79.120-152:2007/Мінпромполітики Пакети транспортні з паркету штучного (планкового), дощок і щитів паркетних. Формування, маркування, транспортування та зберігання

 

СТ СЭВ 1406-78 Конструкции бетонные и железобетонные. Основные положения проектирования

 

Дію подовжено: наказ Мінбуду України від 19.02.2007р. №57, наказ Мінрегіонбуду України від 04.11.2010р. №429 Втратив чинність, та не застосовується на території України з 01.04. 2014 року без заміни на відповідний національний стандарт: наказ Мінрегіон N 36 від 30.01.2014 р.

СТ СЭВ 3284-81 Двери деревянные. Метод испытания сопротивления пробиванию

 

СТ СЭВ 3285-81 Двери деревянные. Метод испытания надёжности

 

СТ СЭВ 3477-81 Цементы. Отбор и подготовка проб

 

Наказ від 04.11.2010 року N 429 - Про внесення зміни до наказу від 19.02.2007 N 57. Наказ від 19.02.2007 N 57 Подвійна відміна: ДСТУ Б В.2.7-44-96, наказ від 2 вересня 1996 р. № 157 та втратив чинність, та не застосовується на території України з 01.04. 2014 року без заміни на відповідний національний стандарт: наказ Мінрегіон N 36 від 30.01.2014 р.

СТ СЭВ 3975-83 Здания животноводческие, птицеводческие и звероводческие. Основные положения проектирования

 

Діє в частині, що не суперечить вимогам ДБН В.2.2-1-95. Скасовується повністю з 01.01.2018 р.: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 30.12. 2015 р. N 215

СТ СЭВ 3976-83 Здания жилые и общественные. Основные положения проектирования

 

Дію подовжено: наказ Мінбуду України від 19.02.2007р. №57, наказ Мінрегіонбуду України від 04.11.2010р. №429 Втратив чинність, та не застосовується на території України з 01.04. 2014 року без заміни на відповідний національний стандарт: наказ Мінрегіон N 36 від 30.01.2014 р.

СТ СЭВ 3977-83 Здания производственных промышленных предприятий. Основные положения проектирования

 

Дію подовжено: наказ Мінбуду України від 19.02.2007р. №57, наказ Мінрегіонбуду України від 04.11.2010р. №429 Втратив чинність, та не застосовується на території України з 01.04. 2014 року без заміни на відповідний національний стандарт: наказ Мінрегіон N 36 від 30.01.2014 р.

СТ СЭВ 4178-83 Двери деревянные. Метод испытания сопротивления статической нагрузке, действующей в плоскости створки

 

СТ СЭВ 4179-83 Двери деревянные. Метод испытания сопротивления статической нагрузке, действующей перепендикулярно плоскости створки

 

СТ СЭВ 4180-83 Двери деревянные. Метод испытания сопротивления ударной нагрузке

 

СТ СЭВ 4181-83 Двери деревянные. Метод определения плоскостности

 

СТ СЭВ 4182-83 Двери деревянные. Метод измерения размеров и отклонений от прямоугольности

 

СТ СЭВ 4420-83 Защита от коррозии в строительстве. Общие положения

 

Наказ від 04.11.2010 року N 429 - Про внесення зміни до наказу від 19.02.2007 N 57; Наказ від 19.02.2007 N 57;

СТ СЭВ 4421-83 Защита от коррозии в строительстве. Защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре. Электрохимический метод испытаний

 

Скасовується повністю з 01.01.2018 р.: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 30.12. 2015 р. N 215

СТ СЭВ 4534-84 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Требования к первичной защите

 

Дію подовжено: наказ Мінбуду України від 19.02.2007р. №57, наказ Мінрегіонбуду України від 04.11.2010р. №429. Скасовується повністю з 01.01.2018 р.: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 30.12. 2015 р. N 215

СТ СЭВ 4927-84 Изделия асбестоцементные. Классификация

 

Дію подовжено: наказ Мінбуду України від 19.02.2007р. №57, наказ Мінрегіонбуду України від 04.11.2010р. №429. Скасовується повністю з 01.01.2018 р.: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 30.12. 2015 р. N 215

СТ СЭВ 4940-84 Дороги автомобильные. Учёт интенсивности движения

 

СТ СЭВ 5060-85 Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции пластмассовые. Основные положения по расчёту

 

Скасовується повністю з 01.01.2018 р.: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 30.12. 2015 р. N 215

СТ СЭВ 5497-86 Дороги автомобильные международные. Определение несущей способности дорожных конструкций и их конструктивных слоев установкой динамического нагружения (УДН)

 

Скасовується повністю з 01.01.2018 р.: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 30.12. 2015 р. N 215

ТР 72-98 Технические рекомендации по конструкциям и технологии строительства дорог, тротуаров, площадок на территориях культурно-бытового назначения

 

ТР 80-98 Технические рекомендации по технологии бетонирования безобогревным способом монолитных конструкций с применением термоса и ускоренного термоса

 

25.12.1998 г.

ТУ У 88.023.018-95 Картоны тепло-, теплозвукоизоляционные на основе стеклянных штапельных волокон из горных пород. Технические условия

 

ТУ У В.2.7-88.023.025-96 Холсты из микро, ультра, супертонких и стекломикрокристаллических стеклянных штапельных волокон из горных пород. Технические условия

 

Госком Украины по делам градостроительства и архитектуры письмом от 20.05.98