Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

В 2. Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Инструкция по проектированию и эксплуатации полигонов для твёрдых бытовых отходов

 

Затверд, у 1981р. мінжитлокомунгоспом РРФСР за погодженням з Держбудом СРСР. Діє тільки в частині вимог до експлуатації у зв'язку з прийняттям ДБН В.2.2-15-2005

Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог

 

Схвалено Мінтрансбудом СРСР від 17.01.80.

Правила приёмки в эксплуатацию законченных строительством объектов прудовых рыбоводных хозяйств

 

Затверджені мінрибхозом СРСР у 1980р.

Правила користування, ремонту і утримання автомобільних доріг Міністерства оборони України

 

Затверджено: наказ Міністерства оборони України 21.12.2015 р. N 740, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.04.2016 р. за N 544/28674

Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 14

 

В розвиток ВСН 62-91/ Госкомархитектуры

Руководство по проектированию свайных фундаментов

 

Содержит материалы, разъясняющие требования, изложенные в главе СНиП II-17-77 «Свайные фундаменты. Нормы проектирования».

Руководство по методам полевых испытаний несущей способности свай и грунтов

 

Одобрено Главным техническим управлением Минтрансстроя, 1979

Указания по расчету и проектированию свай из вертикальных элементов, объединенных диафрагмами (СВД)

 

Одобрены секцией № 2 Научно-технического совета НИИСК Госстроя СССР, Протокол № 7 от 18.05.1989 г.

Рекомендации по рациональной области применения в строительстве свай различных видов.

 

Госстрой СССР, 1978

Рекомендации по проектированию и устройству свайных фундаментов на пучинистых грунтах

 

1989

Отраслевые нормы технологического проектирования железнодорожных вокзалов для пассажиров дальнего следования

 

Указан. МПС РФ от 31.12.1997г. № О-1у

Методические указания по применению гидроимпульсных скалоломов для разрушения строительных конструкций при реконструкции промышленных предприятий

 

1989

Руководство по применению невзрывчатых разрушающих средств для разборки строительных конструкций и каменных горных пород

 

1988

Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи

 

Утв. Министерством связи СССР приказом от 30.11.84 № 424

Руководство по составлению проектов производства работ (ППР) на строительство линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи

 

Минсвязи СССР, 1988

ПУЕ:2006. Правила улаштування електроустановок. Глава 1.7. Заземлення і захисні заходи електробезпеки

 

Мінпаливенерго України наказ №305 від 28.08.06р., введено в дію з 01.01.2007р.

ПУЕ:2006. Правила улаштування електроустановок. Розділ 1. Загальні правила. Глава 1.9. Зовнішня ізоляція електроустановок

 

Мінпаливенерго України наказ №367 від 04.10.06р., введено в дію через 60 днів від підписання наказу. Втрачає чинність через 90 днів з дня підписання наказу N 469 від 20.06. 2014 р. з набранням чинності нової редакції Розділу 1 ПУЕ : наказ Міненерговугілля від 20.06.2014 р. N 469

ПУЕ:2006. Правила улаштування електроустановок. Передавання електроенергії. Глава 2.4 Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ, Глава 2.5 Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ

 

Із змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 29.12.2006 р. № 541, від 10.10.2008 року №500

ПУЕ:2006. Правила улаштування електроустановок. Розділ 6. Електричне освітлення

 

Зміни та доповнення до розділу 6. Електричне освітлення Правил улаштування електроустановок, шляхом викладення у новій редакції глав 6.1 - 6.6: наказ Міненерговугілля від 22.08.2014 р. № 597 (дивіться окремо в базі)

ПУЕ:2006. Правила улаштування електроустановок. Глава 4.1 Розподільчі установки напругою до 1,0 кВ змінного струму і до 1,5 кВ постійного струму. Глава 4.2 Розподільчі установки і підстанції напругою понад 1 кВ

 

наказ Міністерства палива та енергетики України від 2 квітня 2008 року N 203

Технічні правила утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 9 листопада 2007 р. N 178 "Про затвердження Технічних правил утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів" Наказ додається

Руководство по строительству сборных железобетонных малых и средних мостов

 

Утверждено Минавтодором РСФСР 10 февраля 1984 г.

Вимоги щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. N 1065. Зміни: постанова КМУ від 08.11.2017 р. N 846

Методичні рекомендації щодо важливості підвищення енергетичної ефективності будівель

 

ВБН 234 Украины 536-93/Укрстрой Инструкция по применению золошлаковых отходов ТЭС Украины в производстве тяжелых бетонов и конструкций

 

ВБН 46/33-2.5-5-96/Мінсільгосппрод України Сільськогосподарське водопостачання. Зовнішні мережі і споруди. Норми проектування

 

На заміну ВСН 33/10-2.2.10-88 Минводхоз, Госагропром СССР діють в частині, що не суперечить вимогам СніП 2.04.02-84;

ВБН В.2.1-1-97/ Укрмонтажспецбуд Основи і фундаменти будівель та споруд. Підсилення фундаментів будівель та споруд, побудованих на лесових грунтах, буроін'єкційними палями

 

ВБН В.2.2-1-2006 Будинки і споруди. Відомча інструкція з проектування кімнат для затриманих і доставлених чергових частин органів внутрішніх справ. Загальні положення та типові проектні рішення

 

ВБН В.2.2-33-2007 Проектування телекомунікацій. Споруди станційних місцевих телефонних мереж

 

Затверджено: наказ Мінтранс № 1198 від 29.12.2007 р.

ВБН В.2.2-45-1-2004/ Держкомзв'язку України Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди

 

Наказ Держкомзв'язку України від 30.03.2004 № 62.

ВБН В.2.2-58.1-94/ Держкомнафтогаз України Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа

 

Зміна №1, затв: наказом Держнафтогазпрому України від 24. 12. 1999 № 136-а і введена в дію з 1 січня 2000 року

ВБН В.2.2-58.2-94/ Держкомнафтогаз України Резервуари вертикальні сталеві для зберегання нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа

 

Затверджено: Наказ Держкомнафтогазу України від 04.08.1994 р. №286. Наказ від 30.12.2011 р. N 444 - Надати пропозицію Міністерству енергетики та вугільної промисловості України стосовно скасування чинності розділів 1 - 5, 7 - 11 та додатків 1 - 4, 10, 11.1 ВБН В.2.2-58.2-94 "Резервуари вертикальні сталеві для зберігання нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа"

ВБН В.2.2-ЦЗН-2002/ Мінпраці України Будинки і споруди. Центри зайнятості населення базового рівня

 

ВБН В.2.3-00013741-06:2007/Мінпаливенерго України Магістральні трубопроводи. Будівництво. Роботи підготовчого періоду

 

Затверджено: наказ Мінпаливенерго України під 16 червня 2007 р. № 295

ВБН В.2.3-00013741-07:2007/Мінпаливенерго України Магістральні трубопроводи. Будівництво. Земляні роботи та рекультивація

 

Затверджено: Мінпаливенерго України, наказ від 16 червня 2007р. №295

ВБН В.2.3-00013741-05:2006/Мінпаливенерго України Магістральні трубопроводи. Лінійна частина. Будівництво. Основні положення.

 

Офіційні видання розповсюджує НАК "Нафтогаз України"

ВБН В.2.3-00013741-08:2008 Магістральні газопроводи. Приєднання катодно-дренажних виводів до труб діаметром до 1420 мм

 

ВБН В.2.3-00018201.04-2000/ Держнафтогазпром України Розрахунки на міцність діючих магістральних трубопроводів з дефектами

 

ВБН В.2.3-06544.319-2003/ Мінпромполітики України Споруди транспорту. Магістральні трубопроводи для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводи)

 

ВБН В.2.3-218-002-95/Укравтодор Споруди станспорту. Проектування і будівництво основ та покриттів автомобильних доріг із кам'яних матеріалів промислових відходів і грунтів, укріплених цементом

 

ВБН В.2.3-218-003-97/Укравтодор Споруди транспорту. Технологія ремонту та влаштуван ня гідроізоляції проїжджої частини залізобетонних автодорожних мостів і шляхопроводів із застосуванням полімерних матеріалів та водонепроникного бетону

 

ВБН В.2.3-218-005-95/Укравтодор Споруди транспорту. Технологія застосування маломіцних вапняків півдня України, що оброблені та необроблені. В'яжучими матеріалами, для влаштування та ремонту шарів дорожніх одягів автомобільних доріг

 

ВБН В.2.3-218-005:2009 Технологія застосування матеріалів із вапняків, що оброблені та не оброблені в'яжучими матеріалами, для влаштування та ремонту шарів дорожніх одягів автомобільних доріг

 

Державна служба автомобільних доріг України Наказ від 13 серпня 2009 року N 375 Про затвердження відомчих будівельних норм України; Погоджено Міністерством регіонального розвитку та будівництва України (рішення НТР від 01.07.2009 N 87). З набранням чинності ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016 з 01.04.2017 р. втрачають чинність ВБН В.2.3-218-005:2009: наказ Укравтодор від 20.10.2016 р. N 304 «Про скасування відомчих будівельних норм»

ВБН В.2.3-218-008-97/Укравтодор Споруди транспорту. Пректування та будівництво жорстких та з жорсткими прошарками дорожніх одягів

 

Затверджено наказом Української державної корпорації “Укравтодор” від 06.11.1997 р. № 227. Зміна №1, наказ Укравтодор від 06.02.2007 р. №40. Зміна № 2, наказ Укравтодор від 15.12.2010 р. № 467. З 01.04.2017 р. у чатині проектування заміняється на ГБН В.2.3-37641918-557:2016: наказ Мінінфраструктури від 11.12.2016 р. № 460

ВБН В.2.3-218-010-97/Укравтодор Споруди транспорту. Влаштування шорстких поверхневих обробок покриттів автомобільних доріг

 

Затверджено наказом Української державної корпорації “Укравтодор” від 10.03.1998 р. № 38. З набранням чинності ДСТУ-Н Б В.2.3-38:2016 з 01.04.2017 р. втрачає чинність ВБН В.2.3-218-010-97 : наказ Укравтодор від 20.10.2016 р. N 304 «Про скасування відомчих будівельних норм»

ВБН В.2.3-218-171-2002/Укравтодор Споруди транспорту. Спорудження земляного полотна автомобільних доріг

 

Затверджено та надано чинності: наказ Державної служби автомобільних доріг від 13.10. 2003 р. № 613

ВБН В.2.3-218-175-2002/Укравтодор Споруди транспорту. Влаштування тонкошарових покриттів з литих емульсійно-мінеральних та холодних асфальтобетонних сумішей

 

З набранням чинності ДСТУ-Н Б В.2.3-38:2016 з 01.04.2017 р. втрачають чинність ВБН В.2.3-218-175-2002 : наказ Укравтодор від 20.10.2016 р. N 304 «Про скасування відомчих будівельних норм»

ВБН В.2.3-218-178-2004/Укравтодор Споруди транспорту. Влаштування поверхневих обробок покриття автомобільних доріг на основі бітумних емульсій

 

З набранням чинності ДСТУ-Н Б В.2.3-38:2016 з 01.04.2017 р. втрачають чинність ВБН В.2.3-218-178-2004 : наказ Укравтодор від 20.10.2016 р. N 304 «Про скасування відомчих будівельних норм»

ВБН В.2.3-218-186-2004/Укравтодор Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу

 

* Зміна N 3 чинна 01.11.2013 р.: наказ Державного агентства автомобільних доріг України від 08.08.2013 р. N 278, погоджена Мінрегіон України (лист від 08.07.2013 N 7/16-10522). З 01.06.2019 р. заміняється на ГБН В.2.3-37641918-559:2019: наказ Мінінфраструктури від 22.02.2019 №120

ВБН В.2.3-218-192:2005/Укравтодор Споруди транспорту. Перехрещення та примикання автомобільних доріг в одному рівні. Методи проектування та організації дорожнього руху

 

ВБН В.2.3-218-197:2005/Укравтодор Споруди транспорту. Проектування та влаштування гідроізоляції залізобетонних мостових споруд

 

Затверджено наказом Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор) від 27.05.2005р № 213

ВБН В.2.3-218-532:2007/Укравтодор Споруди транспорту. Влаштування тонкошарових покриттів на автомобільних дорогах державного значення

 

З набранням чинності ДСТУ-Н Б В.2.3-38:2016 з 01.04.2017 р. втрачають чинність ВБН В.2.3-218-532:2007 : наказ Укравтодор від 20.10.2016 р. N 304 «Про скасування відомчих будівельних норм»

ВБН В.2.3-218-533:2007/Укравтодор Споруди транспорту. Шви деформаційні щебенево-мастикові для штучних споруд на автомобільних дорогах

 

ВБН В.2.3-218-537:2008/Укравтодор Споруди транспорту. Влаштування шарів дорожнього одягу методом ресайклінгу з використанням гранульованих доменних шлаків

 

Затверджено наказом Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор) від 18.07.2008 р. № 413

ВБН В.2.3-218-539:2008/Укравтодор Споруди транспорту. Влаштування шарів дорожнього одягу автомобільних доріг загального користування із холодних сумішей, що містять фрезерований асфальтобетон

 

Затверджено наказом Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор) від 17.03.2008р № 119

ВБН В.2.3-218-545:2009 Споруди транспорту. Укріплення та стабілізація шарів дорожнього одягу за методом холодного ресайклінгу

 

Затверджено: Наказ Державної служби автомобільних доріг України N604 від 25.12.2009р.

ВБН В.2.3-218-546:2009/Укравтодор Споруди транспорту. Спеціальні допоміжні споруди для будівництва мостів. Проектування

 

ВБН В.2.5-341.004.001.001-02/ Мінпаливенерго України Улаштування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами

 

наказ №713 від 06.12.02 p.

ВБН В.2.5-78.11.01-2003 /МВС України Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи сигналізації охоронного призначення

 

ВБН В.2.7-218-001-94/Укравтодор Технологія приготування дьогтеполімерних в'яжучих та їх застосування при будівництві та ремонті дорожніх одягів

 

ВБН В.2.7-218-176-2003/Укравтодор Застосування поверхневоактивних речовин в дорожні технологіях з використанням бітумів

 

ВБН В.2.7-218-185-2004/Укравтодор Приготування, зберігання та застосування бітумів модифікованих полімерами

 

ВБН В.2.8-218-046-2001 /Укравтодор Річні терміни експлуатації дорожніх машин та механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг

 

Зміна №1 - БіС №1,2004р.,Зміна №2 - БіС №1,2005р.

ВБН В.2.8-218-046:2006 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Річні терміни експлуатації дорожніх машин і механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг

 

ВСН 003-88/Миннефтегазстрой Строительство и проектирование трубопроводов из пластмассовых труб

 

ВСН 006-89/Миннефтегазстрой СССР Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка

 

Цей документ у Переліку діючих будівельних нормативів 2009 р. має назву ВСН 006-88/Миннефтегазстрой СССР. Термін дії продовжений до 2017 року: наказ Міненерговугілля від 21 січня 2013 року N 20 (скасовано) Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

ВСН 007-67/Минэнерго СССР Временная производственная инструкция по устройству эпоксидного антикоррозионного покрытия для защиты металлических трубопроводов

 

Утв. Главтехстройпроектом Минэнерго СССР 20.02.1967г.

ВСН 007-88/Миннефтегазстрой СССР Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Конструкции и балластировка

 

ВСН 008-88/Миннефтегазстрой СССР Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция

 

Термін дії продовжений до 2017 року: наказ Міненерговугілля від 21 січня 2013 року N 20 (скасовано). Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1. З 01.04.2016 р. заміняється на ДСТУ-Н Б А.3.1-29:2015 в частині, що стосується магістральних трубопроводів: наказ Мінрегіон від 03.07.2015 р.№ 153

ВСН 009-88/Миннефтегазстрой Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Средства и установки электрохимзащиты

 

Термін дії продовжений до 2017 року: наказ Міненерговугілля від 21 січня 2013 року N 20 (скасовано) Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

ВСН 01-73/Минэнерго СССР Указания по расчёту стока насосов

 

Утв. Минэнерго СССР в 1973 г.

ВСН 01-74/Минэнерго СССР Указания по организации натурных наблюдений и исследований на строящихся гидротехнических сооружениях

 

ВСН 01-82/ Минлеспром СССР Инструкция по проектированию лесозаготовительных предприятий

 

ВСН 01-89/Минавтотранс РСФСР Предприятия по обслуживанию автомобилей

 

ДБН В.2.3-15:2007 на заміну ВСН 01-89 участині проектування автостоянок і гаражів для легкових автомобілів.

ВСН 010-88/Миннефтегазстрой СССР Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Подводные переходы

 

Термін дії продовжений до 2017 року: наказ Міненерговугілля від 21 січня 2013 року N 20 (скасовано) Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1