Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

В 1.3. Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві (СТГП)

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
ГОСТ 18957-73 Тензометры для измерения линейных деформаций строительных материалов и конструкций. Общие технические условия

 

Вилучено із сфери компетенції Мінрегіонбуду, лист від 26.02.2010 № 12/19-2-13-10-1975, постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009р. № 1050.

ГОСТ 21778-81 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения

 

ГОСТ 21779-82 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски

 

ГОСТ 21780-83 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчёт точности

 

ГОСТ 23615-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Статистический анализ точности

 

Поправка - ИУС №3, 1980р.. Зміна №1 - ИУС №11,1986р.. Поправка - ИУС №2, 1989р..

ГОСТ 23616-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности

 

Зміна №1 - ИУС №9, 1984р..

ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения

 

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

 

Поправка - ИУС №12,1990р.

ГОСТ 26607-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски

 

ГОСТ 28984-91 Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения

 

Дію подовжено: наказ Мінбуду України від 19.02.2007р. №57, наказ Мінрегіонбуду України від 04.11.2010р. №429. Втрачає чинність з 01.10.2012р. згідно наказу Мінрегіону України від 30.12.2011р. №448, в звязку з прийняттям ДСТУ Б В.1.3-3:2011

ДБН В.1.3-2:2010 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 21.01.2010р. №20. Зміна № 1 набирає чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства «Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України»: наказ Мінрегіон від 27.12.2017 р. № 340

ДСТУ ISO 10360-4:2013 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Приймальні та контрольні випробування координатно-вимірювальних машин (КВМ). Частина 4. КВМ, що працюють у режимі вимірювання скануванням (ISO 10360-4:2000, IDT + ISO 10360-4:2000/Cor 1:2002, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 29 листопада 2013 р. № 1424

ДСТУ ISO 10579:2014 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Проставляння розмірів і допусків. Нежорсткі деталі (ISO 10579:2010, IDT+ISO 10579:2010/Cor.1:2011, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 02 грудня 2014 р. № 1428

ДСТУ ISO 1660:2014 Кресленики технічні. Проставляння розмірів і допусків профілів (ISO 1660:1987, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 02 грудня 2014 р. № 1428. З 01.01.2019 р. заміняється на ДСТУ EN ISO 1660:2018 (EN ISO 1660:2017, IDT; ISO 1660:2017, IDT): наказ від 23 жовтня 2018 р. № 378

ДСТУ ISO 2692:2013 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Геометричні допуски. Вимоги щодо максимуму матеріалу (MMR), мінімуму матеріалу (LMR) та взаємодії (RPR) (ISO 2692:2006, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 29 листопада 2013 р. № 1424. З 01.01.2019 р. заміняється на ДСТУ EN ISO 2692:2018 (EN ISO 2692:2014, IDT; ISO 2692:2014, IDT): наказ від 23 жовтня 2018 року N 378

ДСТУ Б В.1.3-3:2011 Модульна координація розмірів у будівництві. Загальні положення

 

Затверджено: Мінрегіон України, наказ від 30.12.2011р. №448

ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 24.12.2009р. №685

МР 2208-80 Рациональная организация типовых режимов труда и отдыха анодчиков и электролизников в производстве алюминия. Методические рекомендации

 

Утвержд.Зам. Главного государственного санитарного врача СССР 17.09.1980г. N 2208-80

МР 2615-83 Мероприятия по улучшению условий труда и оздоровлению горнорабочих высокопроизводительных очистных забоев угольных шахт. Методические рекомендации

 

Утвержд.Зам. Главного государственного санитарного врача СССР от 25.08.1983 г. N 2615-83

СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве