Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

В 1.2. Система надійності та безпеки в будівництві (СНББ)

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Порядок віднесення об'єктів будівництва до IV і V категорій складності

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. N 557. Із змінами: постанова КМУ від 02.09.2015 р. N 778

ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчёту

 

Зміна №1 -БУ №5, 1996р.

ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током

 

Введено в дію: Держстандарт України, наказ від 24.04.2001 №186

ГОСТ 30331.4-95 (МЭК 364-4-42-80) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий

 

Введено в дію: Держстандарт України, наказ від 24.04.2001 №186

ГОСТ 30331.5-95 (МЭК 364-4-43-77) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтоков

 

Введено в дію: Держстандарт України, наказ від 24.04.2001 №186

ГОСТ 30331.6-95 (МЭК 364-4-45-84) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения

 

Введено в дію: Держстандарт України, наказ від 24.04.2001 №186

ГОСТ 30331.7-95 (МЭК 364-4-46-81) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление

 

Введено в дію: Держстандарт України, наказ від 24.04.2001 №186

ГОСТ 30331.8-95 (МЭК 364-4-47-81) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током

 

Введено в дію: Держстандарт України, наказ від 24.04.2001 №186

ГОСТ 30331.9-95 (МЭК 364-4-473-77) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Применение мер защиты от сверхтоков

 

Введено в дію: Держстандарт України, наказ від 24.04.2001 №186

ДБН В.1.2-1-95 СНББ. Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд, їх частин та конструктивних елементів

 

Затверджено: Держкоммістбудархітектури України, Держнаглядохоронпраці України, спільний наказ від 25.04.1995р. №85/59. Чинні до 01.02.2015 р.: наказ Мінрегіон від 04.11.2014 р. №302

ДБН В.1.2-10-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ №41 від 26.01.2008р.

ДБН В.1.2-11-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд економія енергії

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ №36 від 26.01.2008р.

ДБН В.1.2-12-2008 Система надійності та безпеки в будівництві. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 27.08.2008р. №385.

ДБН В.1.2-14-2009 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 30.12.2008р. №709, наказ від 22.06.2009р. №245. Зміна №1, затверджена: наказ від 22.12.2011р. №374, чинна з 1 квітня 2012 р.

ДБН В.1.2-14:2018 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд

 

Затверджено: наказ Мінрегіон від 02.08.2018 року № 198. Набирають чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України".

ДБН В.1.2-15:2009 Споруди транспорту. Навантаження та впливи. Мости та труби

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 11.11.2009р. №484 ( назва в наказі ДБН В.1.2-15-2009 Споруди транспорту. Навантаження та впливи. Мости та труби )

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування

 

Затверджено: Мінбуд України, наказ від 03.07.2006р. №220. Зміна № 1 чинна з 01.10.2007 р., наказ Мінрегіонбуд № 143 від 13.08.2007 р.

ДБН В.1.2-4:2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)

 

Для службового користування. Затверджено: Мінбуд України, наказ від 04.08.2006р. №274

ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів

 

Затверджено: Мінбуд України, наказ від 05.04.2007р. №119

ДБН В.1.2-6-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ №40 від 26.01.2008р.

ДБН В.1.2-7-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ №39 від 26.01.2008р.

ДБН В.1.2-8-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ №38 від 26.01.2008р.

ДБН В.1.2-9-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ №37 від 26.01.2008р.

ДСТУ 7201:2010 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 72. Ліфти пожежні (EN 81-72:2003, MOD)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту від 28 грудня 2010 р. № 624. Скасовано обмеження терміну чинності, встановлено необмежений термін чинності: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 18.06.2015 р. № 59. Добровільне застосування ДСТУ 7201:2010 може сприйматися як доказ відповідності ліфтів вимогам Технічного регламенту ліфтів: наказ Мінекономрозвитку від 10.12.2013 р. N 1458 З 01.01.2016 р. замінений на ДСТУ EN 81-72:2015(EN 81-72:2015, IDT): наказ ДП УкрНДНЦ» від 25.12.2015 р. N 207. Дата скасування перенесена на 01.01.2018 р.: наказ ДП УкрНДНЦ» від 16.02.2016 року N 39, наказ № 137 від 20.05.2016 р.

ДСТУ CEN/TR 14383-2:2014 Запобігання злочинам. Місцеве планування та проектування будівель. Частина 2. Місцеве планування (CEN/TR 14383-2:2007, IDT)

 

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.12.2014 № 1494 CEN/TR 14383-2:2007 еn: Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 2: Urban planning прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ CEN/TR 14383-2:2014

ДСТУ CEN/TR 14383-8:2014 Запобігання злочинам. Місцеве планування та проектування будівель. Частина 8. Захист будівель та місць забудови від кримінальних атак автотранспортними засобами (CEN/TR 14383-8:2009, IDT)

 

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.12.2014 № 1494 CEN/TR 14383-8:2009 еn: Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 8: Protection of buildings and sites against criminal attacks with vehicles прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ CEN/TR 14383-8:2014

ДСТУ EN 12158-1:2009 Будівельні підіймачі для вантажів. Частина 1. Підіймачі з доступними платформами. Вимоги щодо безпеки (EN 12158-1:2000, IDT)

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 30.12.2009р. № 494

ДСТУ EN 12629-2:2008 Машини для виготовлення будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 2. Машини для виготовлення блоків (EN 12629-2:2002, ІDТ)

 

Надано чинності: Держспоживстандарт України, наказ від 22.12.2008р. № 489

ДСТУ EN 12629-3:2008 Машини для виготовлення будівельних виробів з бетону й силікату кальцію. Безпека. Частина 3. Машини з лінійним і обертальним рухом стола (EN 12629-3:2002, ІDТ)

 

Надано чинності: Держспоживстандарт України, наказ від 22.12.2008р. № 490

ДСТУ EN 12629-4:2008 Машини для виготовляння будівельних виробів з бетону і силікату кальцію. Безпека. Частина 4. Машини для виготовляння черепиці з бетону (EN 12629-4:2001, IDT)

 

Надано чинності: Держспоживстандарт України, наказ від 22.12.2008р. № 490

ДСТУ EN 12629-8:2008 Машини для виготовлення будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 8. Машини та устатковання для виготовлення будівельних виробів з силікату кальцію (і бетону) (EN 12629-8:2002, ІDТ)

 

Надано чинності: Держспоживстандарт України, наказ від 22.12.2008р. № 489

ДСТУ EN 13120:2008 Внутрішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки (EN 13120:2004, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт № 266 від 04.08.2008 р.

ДСТУ EN 13123-2:2006 Вікна, двері та жалюзі. Стійкість до вибуху. Класифікація та технічні вимоги. Частина 2. Діапазон випробування (EN 13123-2:2004, IDT)

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 07.09.2006р. № 272

ДСТУ EN 13124-2:2006 Вікна, двері та жалюзі. Стійкість до вибуху. Метод випробування. Частина 2. Діапазон випробування (EN 13124-2:2004, IDT)

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 07.09.2006р. № 272

ДСТУ EN 13561:2008 Зовнішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки (EN 13561:2004, IDT)

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 22.12.2008р. № 493

ДСТУ EN 13862:2008 Машини для обробляння підлоги. Безпека (EN 13862:2001, ІDТ)

 

Надано чинності: Держспоживстандарт України, наказ від 30.12.2008р. № 519

ДСТУ EN 61439-4:2014 Перемикачі низької напруги і регулюючі пристрої. Частина 4. Спеціальні вимоги до комплектів, які використовуються на будівельних майданчиках

 

Прийнято та надано чинності: наказ Мінекономрозвитку від 29.12.2014 р. N 1483. З 01.01.2019 р. заміняється на ДСТУ EN 61439-4:2017 (EN 61439-4:2013, IDT; IEC 61439-4:2012, IDT): наказ ДП "УкрНДНЦ" від 07.11.2017 року N 353

ДСТУ EN 791:2010 Установки бурові. Вимоги щодо безпеки (EN 791:1995+A1:2009, IDT)

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 28.12.2010р. №620

ДСТУ EN 81-2:2003/зміна № 1:2008 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні. Зміна № 1 (EN 81-2:1998/А1:2005, IDT)

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ №489 від 22.12.2008 р. Добровільне застосування ДСТУ EN 81-2:2003 може сприйматися як доказ відповідності ліфтів вимогам Технічного регламенту ліфтів: наказ Мінекономрозвитку від 10.12.2013 р. N 1458. З 01.01.2017 р. заміняється на ДСТУ EN 81-20:2015 (EN 81-20:2014, IDT), ДСТУ EN 81-50:2015 (EN 81-50:2014, IDT): наказ ДП «УкрНДНЦ» від 31.12.2015 р. N 219. Термін скасування перенесений на 01.01.2018 р.: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 30.05.2016 р. № 147. Дія відновлена з 01 лютого 2018 року до 01 січня 2019 року: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 24 січня 2018 року N 13

ДСТУ EN 81-2:2003/зміна № 2:2008 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні. Зміна № 2. Машинні та блочні простори (EN 81-2:1998/А2:2004, IDT)

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ №489 від 22.12.2008 р. Добровільне застосування ДСТУ EN 81-2:2003 може сприйматися як доказ відповідності ліфтів вимогам Технічного регламенту ліфтів: наказ Мінекономрозвитку від 10.12.2013 р. N 1458. З 01.01.2017 р. заміняється на ДСТУ EN 81-20:2015 (EN 81-20:2014, IDT), ДСТУ EN 81-50:2015 (EN 81-50:2014, IDT): наказ ДП «УкрНДНЦ» від 31.12.2015 р. N 219. Термін скасування перенесений на 01.01.2018 р.: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 30.05.2016 р. № 147. Дія відновлена з 01 лютого 2018 року до 01 січня 2019 року: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 24 січня 2018 року N 13

ДСТУ EN 81-70:2010 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 70. Зручність доступу до ліфтів пасажирів, зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями (EN 81-70:2003, IDT)

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 28.12.2010 р. № 610. Добровільне застосування ДСТУ EN 81-70:2010 може сприйматися як доказ відповідності ліфтів вимогам Технічного регламенту ліфтів: наказ Мінекономрозвитку від 10.12.2013 р. N 1458

ДСТУ EN 81-71+А1:2008 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 71. Ліфти, стійкі до вандалізму (EN 81-71:2005+А1, IDT)

 

Надано чинності: Держспоживстандарт, наказ №493 від 22.12.2008р. З урахувавнням зміни А1, внесеної до prEN 81-71:2002, IDT. Добровільне застосування ДСТУ EN 81-71+А1:2008 може сприйматися як доказ відповідності ліфтів вимогам Технічного регламенту ліфтів: наказ Мінекономрозвитку від 10.12.2013 р. N 1458

ДСТУ EN 81-73:2010 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 73. Режим роботи ліфтів у разі пожежі (EN 81-73:2005, IDT)

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 28.12.2010р. № 618. Добровільне застосування ДСТУ EN 81-73:2010 може сприйматися як доказ відповідності ліфтів вимогам Технічного регламенту ліфтів: наказ Мінекономрозвитку від 10.12.2013 р. N 1458. З 01.01.2019 р. заміняється на ДСТУ EN 81-73:2017 (EN 81-73:2016, IDT): наказ ДП "УкрНДНЦ" від 07.12.2017 року N 402

ДСТУ EN 81-80:2006 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Існуючі ліфти. Частина 80. Норми для поліпшення безпеки в існуючих пасажирських та вантажопасажирських ліфтах (EN 81-80:2003, IDT)

 

Надано чинності: Держспоживстандарт України, наказ від 29.06.2006р. № 180

ДСТУ IEC 60335-2-21:2004 Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. Частина 2-21. Додаткові вимоги до акумуляційних водонагрівачів

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту №169 від 02.07.2004р. Існує ДСТУ IEC 60335-2-21:2006 з подібною назвою, але юридичного підтвердження скасування немає.

ДСТУ IEC 60335-2-21:2006 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-21. Додаткові вимоги до акумуляційних водонагрівачів (IEC 60335-2-21:2004, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт від 16.08.2006 р. № 246

ДСТУ IEC 60335-2-51:2007 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-51. Додаткові вимоги до стаціонарних циркуляційних насосів для установок обігрівання та водопостачання (IEC 60335-2-51:2005, IDT)

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 05.07.2007р. № 143. * Зміна № 1, № 2 чинні з 01.01.2016 р.: наказ Мінекономрозвитку від 29.2014 р. N 1480. З 01.01.2016 р. заміняється на ДСТУ EN 60335-2-51:2015 (EN 60335-2-51:2003, IDT): наказ ДП "УкрНДНЦ" від 25.12.2015 р. № 206. Дата скасування перенесена на 01.01.2018 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 12.02.2016 р. № 34

ДСТУ ISO 2633:2013 Визначення навантажень на перекриття у промислових спорудах і складах (ISO 2633:1974, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 29.11.2013 р. № 1424

ДСТУ ISO/TR 11071-1:2007 Порівняння світових стандартів безпеки ліфтів. Частина 1. Ліфти (елеватори) електричні (ISO/TR 11071-1:2004, IDT)

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 16.10.2007р. № 260

ДСТУ ISO/TS 22559-1:2005 Вимоги безпеки для ліфтів (елеваторів). Частина 1. Загальні суттєві вимоги безпеки (ISO/TS 22559-1:2004, IDT)

 

Надано чинності: Держспоживстандарт України, наказ від 03.03.2005р. №57

ДСТУ prEN 81-11-2002 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 11. Нові ліфти в існуючих будинках (prEN 81-11:1998, IDT)

 

Затверджено: Держстандарт України, наказ від 01.04.2002р. №205. Поправка: Назва повинна бути - ДСТУ prEN 81-11-2001. Згідно з наказом від 17.12.2009р. №456, є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів

ДСТУ prEN 81-22-1:2006 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для транспортування осіб та вантажів. Частина 22-1. Електричні пасажирські і вантажопасажирські ліфти з нахиленою рухомою частиною (prEN 81-22-1:2003, IDT)

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 29.06.2006р. № 180

ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування

 

Затверджено: Мінбуд України, наказ від 05.07.2006р. №224

ДСТУ проект Б В.1.2-..:201Х Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Обстеження і паспортизація технічного стану будівель та інженерних споруд

 

ДСТУ-Н Б EN 1990:2008 Єврокод. Основи проектування конструкцій (EN 1990:2002, IDT)

 

Затверджено: наказ від 30.12.2008р. N 710. Перенесено термін дії: наказ від 01.02.2011 р. N 17. Змінено назву та позначення: наказ Мінрегіон від 21.12.2012 р. N 654. Зміна № 1 чинна з 01.08.2013 р.: наказ Мінрегіон від 26.06.2013 р. № 273 ( дивіться окремо в базі ). Зміна № 2 чинна з 01.07.2014 р.: наказ Мінрегіон від 27.12.2013 р. № 615 ( дивіться окремо в базі ). Зміна № 3 чинна з 01.07.2014 р.: наказ Мінрегіон від 27.12.2013 р. № 615 ( дивіться окремо в базі )

ДСТУ-Н Б EN 1990:2008. Зміна № 1 Єврокод. Основи проектування конструкцій (EN 1990:2002, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінрегіон від 26.06.2013 р. № 273

ДСТУ-Н Б EN 1990:2008. Зміна № 2 Єврокод. Основи проектування конструкцій (EN 1990:2002, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінрегіон від 27.12.2013 р. № 615

ДСТУ-Н Б EN 1990:2008. Зміна № 3 Єврокод. Основи проектування конструкцій (EN 1990:2002, IDT)

 

Затверджено: наказ Мінрегіон від 27.12.2013 р. № 615

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-1:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-1. Загальні дії. Питома вага, власна вага, експлуатаційні навантаження для споруд (EN 1991-1-1:2002, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінрегіон від 27.12.2010 р. N 552. Зміна № 1 чинна з 01.07.2014 р.: наказ Мінрегіон від 27.12.2013 р. № 617

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-2:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1 - 2. Загальні дії. Дії на конструкції під час пожежі (EN 1991-1-2:2002, IDT)

 

Надано чинності: наказ від 27.12.2010 р. N 549. Зміна № 1 чинна з 01.07.2014 р.: наказ Мінрегіон від 27.12.2013 р. № 616 (дивіться окремо в базі)

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-2:2010. Зміна № 1 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1 - 2. Загальні дії. Дії на конструкції під час пожежі (EN 1991-1-2:2002, IDT)

 

Прийнято та надано чинності: наказ Мінрегіон № 616 від 27.12.2013 р.

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-3:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1 - 3. Загальні дії. Снігові навантаження (EN 1991-1-3:2003, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінрегіон від 27.12.2010р. N 552. * Зміна № 1 чинна з 01.07.2014 р.: наказ Мінрегіон від 27.12.2013 р. № 618. Зміна № 2 чинна з 01.02.2019 р.: наказ від 14 листопада 2018 року N 414

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-4:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-4. Загальні дії. Вітрові навантаження (EN 1991-1-4:2005, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінрегіон від 27.12.2010 р. N 552. Зміна № 1 чинна з 01.07.2014 р.: наказ Мінрегіон від 27.12.2013 р. № 618 ( дивіться окремо в базі)

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-4:2010 Зміна № 1 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-4. Загальні дії. Вітрові навантаження (EN 1991-1-4:2005, IDT)

 

Прийнято та надано чинності: наказ Мінрегіон № 618 від 27.12.2013 р.

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-5:2012 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-5. Загальні дії. Теплові дії (EN 1991-1-5:2003, IDT)

 

Наказ Мінрегіон від 21.12.2012 р. № 653. Зміна № 1 чинна з 01.07.2014 р.: наказ Мінрегіон від 27.12.2013 р. № 621 (дивіться окремо в базі)

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-5:2012. Зміна № 1 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-5. Загальні дії. Теплові дії (EN 1991-1-5:2003, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінрегіону України від 27.12.2013 р. № 621

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-6:2012 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-6. Загальні дії. Дії під час зведення (EN 1991-1-6:2005, IDT)

 

Наказ Мінрегіон від 21.12.2012 р. № 653. Зміна № 1 чинна з 01.07.2014 р.: наказ Мінрегіон від 27.12.2013 р. № 621 (дивіться окремо в базі)

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-6:2012. Зміна № 1 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-6. Загальні дії. Дії під час зведення (EN 1991-1-6:2005, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінрегіону України від 27.12.2013 р. No 621

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-7:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-7. Загальні дії. Особливі динамічні впливи (EN 1991-1-7:2006, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінреігон від 27.12.2010 р. N 552. Зміна № 1 чинна з 01.07.2014 р.: наказ Мінрегіон від 27.12.2013 р. № 623. Зміна № 2 чинна з 01.02.2019 р.: наказ від 14 листопада 2018 року N 414

ДСТУ-Н Б EN 1991-2:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 2. Рухомі навантаження на мости (EN 1991-2:2003, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінрегіон від 27.12.2010 р. N 551. * Зміна № 1 чинна з 01.07.2014 р.: наказ Мінрегіон від 27.12.2013 р. № 622

ДСТУ-Н Б EN 1991-3:2012 проект Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 3. Дії викликані кранами та обладнанням (EN 1991-3:2006, IDT)

 

Затверджено: наказ Мінрегіон від 21.12.2012 р. № 653. * Зміна № 1 чинна з 01.07.2014 р.: наказ Мінрегіон від 27.12.2013 р. № 620

ДСТУ-Н Б EN 1991-4:2012 проект Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 4. Бункери і резервуари (EN 1991-4:2006, IDT)

 

Затверджено: наказ Мінрегіон від 21.12.2012 р. № 651. * Зміна № 1 чинна з 01.07.2014 р.: наказ Мінрегіон від 27.12.2013 р. № 621

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-11:2012. Зміна № 1 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-11. Проектування конструкцій з розтягнутими елементами (EN 1993-1-11:2006, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінрегіону України від 27.12.2013 р. № 623

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-10:2012 проект Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-10. Властивості тріщиностійкості і міцності матеріала у напрямі товщини прокату (EN 1993-1-10:2005, IDT)

 

Затверджено: наказ Мінрегіон від 21.12.2012 р. № 653. В наказі № 653 мав назву: Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-10. Ударна в’язкість (EN 1993-1-10:2005, IDT). Наказом від 13.05.2013 № 190 змінена назва. Зміна № 1 чинна з 01.07.2014 р.: наказ Мінрегіон від 27.12.2013 р. № 623 ( дивіться окремо в базі )

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-11:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-11. Проектування конструкцій з розтягнутими елементами (EN 1993-1-11:2006, IDT)

 

Наказ Мінрегіон від 21.12.2012 р. № 653. Зміна назви на «ДСТУ-Н Б EN 1993-1-10:2012 «Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-10. Властивості тріщиностійкості і міцності матеріалу у напрямі товщини прокату (EN 1993-1-10:2005, IDT)»: наказ Мінрегіон від 13.05.2013 р. № 190. Зміна № 1 чинна з 01.07.2014 р.: наказ Мінрегіон від 27.12.2013 р. № 623 (представлена окремо в базі)