Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

В 1.1. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Технічні вимоги та правила щодо застосування сигналізаторів довибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу у повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд

 

Затверджені наказом Держбуду України від 21.10.98 № 237.

Временная инструкция о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности предприятий тяжелого машиностроения при разработке технико-экономических обоснований (расчетов) и проектов строительства (реконструкции, расширения и технического перевооружения)

 

Утв. Минтяжмаш СССР 28.06.1991

Рішення шостої Всеукраїнської науково-технічної конференції "Будівництво в сейсмічних районах України"

 

25-30.09.2006 р.

Технические требования к установке сигнализаторов и газоанализаторов контроля довзрывоопасных и предельно допустимых концентраций химических веществ в воздухе производственных помещений и открытых установок химических производств

 

затв. Мінпромисловості України 2.10.1995р.; узгоджено: Держнагляд України 28.09.1995р.

ВБН В.1.1-37-200-2004/ Мінагрополітики України Перелік приміщень і будівель підприємств олійно-жирової промисловості з визначенням їх категорій і класів вибухопожежонебезпечних зон

 

ВСН 01-87/Минатомэнерго СССР Противопожарные нормы проектирования атомных станций

 

дія цих ВСН поширюється тільки на ЧАЕС. Затверджено: мінатоменерго СРСР 11.11.1987, Узгоджено: Держатоменергонагляд СРСР 24.08.87 , ГУПО МВС СРСР 01.10.87, мінохорони здоров'я СРСР 21.10.87, Держбуд СРСР 03.11.87, діє з: 01.01.1988

ВСН 12-87/Минморфлот СССР Причальные комплексы для перегрузки нефти и нефтепродуктов. Противопожарная защита. Нормы проектирования

 

Затверджено: мінморфлот СРСР, 1987

ВСН 2-47-81/ МНГС Инструкция по ультразвуковому контролю сварных соединений трубопроводов на строительстве объектов нефтяной и газовой промышленности

 

ВСН 39-84/ Минэнерго СССР Ведомственные строительные нормы. Катодная защита от коррозии оборудования и металлических сооружений

 

Утв. Главниипроектом Минэнерго СССР 26.09.1984г

ВСН 51-1-80/Мингазпром Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов министерства газовой промышленности

 

Мингазпром 5.03.1980 г. № ВД-440

ВСН 601-84/Минсвязи СССР Ведомственные нормы допустимого шума на предприятиях связи

 

ВСН 64-86/Минхимпром СССР Методические указания по установке сигнализаторов и газоанализаторов контроля довзрывоопасных и предельно допустимых концентраций химических веществ в воздухе производственных помещений

 

затв. Мінхімпром СРСР 21.03.1986

ГОСТ 14068-79 Паста ВНИИ НП-232. Технические условия

 

Переиздание с Изменением №1,2, утвержденными в 1982г., 1987г. Наказом ДП "УкрНДНЦ" від 26.10.2017 року N 332 термін скасування чинності в Україні ГОСТ 14068-79 перенесений з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року. Відновлена дія на період від 01 січня 2019 року до 01 січня 2022 року: наказ від 29 грудня 2018 року N 543

ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики

 

Вилучено із сфери компетенції Мінрегіонбуду, лист від 26.02.2010 № 12/19-2-13-10-1975, постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009р. № 1050. Термін скасування чинності перенесений з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.12.2017 р. № 418

ГОСТ 23337-78 (СТ СЭВ 2600-80) Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий

 

Дію подовжено: наказ Мінбуду України від 19.02.2007р. №57, наказ Мінрегіонбуду України від 04.11.2010р. №429. Зміна №1 (публікація: ИУС №4, 1982р.). Вилучено із сфери компетенції Мінрегіонбуду, лист від 13.01.2011р. № 24-10/205/0/6-11, постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009р. № 1050. Термін скасування чинності перенесений з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.12.2017 р. № 418. Відновлена дія від 26 квітня 2019 року до 01 січня 2022 року: наказ від 24 квітня 2019 року N 111

ГОСТ 23426-79 Шум. Методы измерения звукоизоляции кабин наблюдения и дистанционного управления в производственных зданиях

 

Вилучено із сфери компетенції Мінрегіонбуду, лист від 26.02.2010 № 12/19-2-13-10-1975, постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009р. № 1050.

ГОСТ 23628-79 Шум. Методы измерения звукоизоляции кожухов

 

Зміна №1 -БСТ №12, 1985р.

ГОСТ 27296-87 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения

 

ГОСТ 27679-88 Защита от шума в строительстве. Санитарно-техническая арматура. Метод лабораторных измерений шума

 

ГОСТ 28100-89 (СТ СЭВ 6085-87) Защита от шума в строительстве. Глушители шума. Методы определения акустических характеристик

 

Вилучено із сфери компетенції Мінрегіонбуду, лист від 26.02.2010 № 12/19-2-13-10-1975, постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009р. № 1050.

ДБН В.1.1-1-94 Захист від небезпечних геологічних процесів. Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних районах

 

Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ від 11.07.1994р. №136

ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівництво у сейсмічних районах України

 

Затверджено: Мінбуд України, наказ від 23.08.2006р. №282

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України

 

Затверджено: Мінрегіон, наказ від 16.05.2014 р. № 143. Зміна № 1 чинна з 01.05.2019 р.

ДБН В.1.1-24-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 07.12.2009р. №566, наказ від 29.07.2010р. №287

ДБН В.1.1-25-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення

 

Затверджено: наказ Мінрегіонбуду від 02.12.2009р. №550 з наданням чинності з 01.07.2010р. та від 29.07.2010р. №287

ДБН В.1.1-3-97 Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення

 

Затверджено: Держкоммістобудування України, наказ від 28.02.1997р. №30. З набранням чинності ДБН В.1.1-46:2017 (ДБН В.1.1-46:2017 набирає чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня його опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства «Інформаційний бюлетень Мінрегіон визнається таким, що втратив чинність, ДБН В.1.1-3-97

ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму

 

Затверджено: наказ Мінрегіон від 27.12.2013 р. № 630

ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення

 

Затверджено: наказ Мінрегіон від 03.05.2017 року № 101. ДБН В.1.1-45:2017 набирає чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня його опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства «Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України»

ДБН В.1.1-46:2017 Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення

 

Затверджено: наказ Мінрегіон від 25.04.2017 р. № 96. ДБН В.1.1-46:2017 набирає чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня його опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства «Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України»

ДБН В.1.1-5-2000 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах (Частина І. Будинки і споруди на підроблюваних територіях. Частина II. Будинки і споруди на просідаючих грунтах)

 

Затверджено: Держбуд України, наказ від 30.12.1999р. №314. З набранням чинності ДБН В.1.1-45:2017 (ДБН В.1.1-45:2017 набирає чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня його опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства «Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України») визнається таким, що втратив чинність, ДБН В.1.1-5-2000

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

 

Затверджено: Держбуд України, наказ від 23.01.2007р. №18. Зміна №1. З набранням чинності ДБН В.1.1-7:2016 визнається таким, що втратив чинність, ДБН В.1.1-7-2002. ДБН В.1.1-7:2016 набирають чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства «Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України»

ДБН В.1.1-7-2002 Защита от пожара. Пожарная безопасность объектов строительства

 

Зміна №1, затверджена: Мінбуд України наказ від 23.01.2007р. № 18 з наданням чинності з 01.06.2007 р. З набранням чинності ДБН В.1.1-7:2016 визнається таким, що втратив чинність, ДБН В.1.1-7-2002. ДБН В.1.1-7:2016 набирають чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства «Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України»

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги

 

Затверджено: наказ Мінрегіон від 31.10.2016 року № 287. ДБН набирають чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства «Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України»

ДСТУ ISO 10815:2008 Вібрація механічна. Вимірювання вібрації, яка виникає всередині залізничного тунелю внаслідок проходження поїздів (ISO 10815:1996, IDT)

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 15.08.2008р. № 289

ДСТУ ISO 354:2007 Акустика. Вимірювання звукопоглинання у ревербераційній камері (ISO 354:2003, IDT)

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 30.07.2007р. № 168

ДСТУ ISO 4866:2008 Вібрація та удар механічні. Вібрація будівель. Настанова щодо вимірювання вібрації та оцінювання її впливу на будівлі (ISO 4866:1990, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 15.08.2008 р. № 289

ДСТУ ISO 8569:2008 Вібрація та удар механічні. Вимірювання та оцінювання впливу вібрації і удару на чутливе устатковання в будівлях (ISO 8569:1996, IDT)

 

Надано чинності: Держспоживстандарт України, наказ від 15.08.2008р. № 289

ДСТУ ISO/TS 10811-1:2008 Вібрація та удар механічні. Вібрація та удар в будівлях з чутливим устаткованням. Частина 1. Вимірювання та оцінювання (ISO/TS 10811-1:2000, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 15 серпня 2008 р. № 289

ДСТУ ISO/TS 10811-2:2008 Вібрація та удар механічні. Вібрація та удар в будівлях з чутливим устаткованням. Частина 2. Класифікування (ISO/TS 10811-2:2000, IDT)

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 15.08.2008р. № 289

ДСТУ Б CEN/TS 14816:2013 Стаціонарні системи пожежогасіння. Дренчерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування (CEN/TS 14816:2008, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінрегіон від 21.06.2013 р. № 254

ДСТУ Б EN 12354-1:2014 Будівельна акустика. Визначення акустичних характеристик будівель за характеристиками їх елементів. Частина 1. Ізоляція повітряного шуму між приміщеннями (EN 12354-1:2000, IDT)

 

Затверджено: наказ Мінрегіон від 23.12.2014 р. № 370

ДСТУ Б EN 12354-2:2014 Будівельна акустика. Визначення акустичних характеристик будівель за характеристиками їх елементів. Частина 2. Ізоляція ударного шуму між приміщеннями (EN12354-2:2000, IDT)

 

Затверджено: наказ Мінрегіон від 23.12.2014 р. № 370

ДСТУ Б EN 12845:2011 Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування (EN 12845:2004+A2:2009, IDT)

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 07.12.2011р. №333

ДСТУ Б EN 13238:2011 Випробування будівельних виробів щодо реакції на вогонь. Методи кондиціювання та загальні правила відбирання основи (EN 13238:2010, IDT)

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 30.12.2011р. №423

ДСТУ Б EN 13565-2:2013 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пінного пожежогасіння. Частина 2. Проектування, монтування та технічне обслуговування (EN 13565-2:2009, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінрегіон від 21.06.2013 р. № 253

ДСТУ Б EN ISO 1716:2011 Випробування виробів щодо реакції на вогонь. Визначення вищої (нижчої) теплоти згоряння (EN ISO 1716:2010, IDT)

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 30.12.2011р. №424

ДСТУ Б В.1.1-10:2004 Захист від пожежі. Матеріали будівельні. Метод випробувань на поширення полум'я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку

 

Затверджено: Держбуд України, наказ №193 від 20.10.2004р.

ДСТУ Б В.1.1-11:2005 Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість

 

Затверджено: Держбуд України, наказ від 07.07.2005р. №109

ДСТУ Б В.1.1-13:2007 Захист від пожежі. Балки. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1365-3:1999, NEQ)

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ №64 від 22.06.2007p.

ДСТУ Б В.1.1-14:2007 Захист від пожежі. Колони. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1365-4:1999, NEQ)

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ №63 від 22.06.2007p.

ДСТУ Б В.1.1-15:2007 Захист від пожежі. Перегородки. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1364-1:1999, NEQ)

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ №62 від 22.06.2007р.

ДСТУ Б В.1.1-16:2007 Захист від пожежі. Повітропроводи. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1366-1:1999, NEQ)

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ №61 від 22.06.2007р.

ДСТУ Б В.1.1-17:2007 Захист від пожежі. Вогнезахисті покриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності (EN 13381-4:2002, NEQ)

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ №65 від 22.06.2007р.

ДСТУ Б В.1.1-18:2007 Захист від пожежі. Споруди та фрагменти будівель. Метод натурних вогневих випробувань. Загальні вимоги

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 26.10.2007р. №286

ДСТУ Б В.1.1-19:2007 Захист від пожежі. Несучі стіни. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1365-1:1999, MOD)

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 26.10.2007р. №285

ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96) Захист від пожежі. Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість

 

Затверджено: Держкоммістобудування України, наказ №157 від 15.09.1997р. Прийнято МНТКБ, 15.05.1996р.

ДСТУ Б В.1.1-20:2007 Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1365-2:1999, NEQ)

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 26.10.2007р. №284

ДСТУ Б В.1.1-21:2009 Захист від пожежі. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Метод великомасштабних вогневих випробувань (ISO 13785-2:2002, MOD)

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 24.01.2009р. №27

ДСТУ Б В.1.1-22:2009 Захист від пожежі. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Метод середньомасштабних вогневих випробувань (ISO 13785-1:2002, MOD)

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 27.01.2009р. №42

ДСТУ Б В.1.1-23:2009 Захист від пожежі. Сходи. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1365-6:2004, MOD)

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 14.02.2009р. №578

ДСТУ Б В.1.1-26:2010 Захист від пожежі. Балкони та проходи. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1365-5:2004, MOD)

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 20.01.2010р. №15

ДСТУ Б В.1.1-28:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Шкала сейсмічної інтенсивності

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 23.12.2010р. №539

ДСТУ Б В.1.1-30:2012 Покриття вогнезахисні для будівельних несучих залізобетонних конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності (ENV 13381-3:2002, MOD)

 

Надано чинності: наказ Мінрегіон від 28.09.2012 р. № 500

ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

 

Надано чинності: наказ Мінрегіон від 15.06.2016 р. № 158

ДСТУ Б В.1.1-4-98* Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

 

Стандарт відповідає міжнародному стандарту ISO 834: 1975 "Испытания на огнестойкость. Элементы конструкций зданий" у частині методів випробувань, граничних станів конструкцій з вогнестійкості, а також міждержавному стандарту ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" у частині методів випробувань та техніки безпеки. Затверджено: Держкоммістобудування України, наказ вiд 28.10.1998р. 247. Зміна №1, затверджена: наказ Держбуду України від 07.07.2005 №108

ДСТУ Б В.1.1-43:2016 Протипожежний захист громадських будинків з умовною висотою від 100 м до 150 м

 

Затверджено: наказ Мінрегіон від 01 липня 2016 р. № 205

ДСТУ Б В.1.1-6-2001 Захист від пожежі. Двері і ворота. Методи випробувань на вогнестійкість (EN 1634-1:2000, NEQ)

 

Затверджено: Держбуд України, наказ №215 від 30.11.2001р.

ДСТУ Б В.1.1-8:2003 Захист від пожежі. Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість (prEN 1366-3:1996)

 

Затверджено: Держбуд України, наказ від 20.11.2003р. №190

ДСТУ Б В.1.1-9:2003 Захист від пожежі. Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1364-2:1996, NEQ)

 

Затверджено: Держбуд України, наказ від 11.11.2003р. №185

ДСТУ ГОСТ 31324:2007 (ИСО 11820:1996) Шум. Визначення характеристик глушників під час випробування на місці встановлення

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 17.10.2007р. № 267

ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010 Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 1. Загальні правила, сейсмічні дії, правила щодо споруд (EN 1998-1:2004, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінрегіон від 27.12.2010 р. N 549. * Зміна № 1 чинна з 01.07.2014 р.: наказ Мінрегіон від 27.12.2013 р. № 629

ДСТУ-Н Б EN 1998-5:2012 Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 5. Фундаменти, підпірні конструкції та геотехнічні аспекти (EN 1998-5:2004, IDT)

 

Затверджено: Мінрегіон, наказ від 21.12.2012 р. № 652. Зміна № 1 чинна з 01.07.2014 р.: наказ Мінрегіон від 27.12.2013 р. № 629 ( дивіться окремо в базі )

ДСТУ-Н Б EN 1998-5:2012. Зміна № 1 Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 5. Фундаменти, підпірні конструкції та геотехнічні аспекти (EN 1998-5:2004, IDT)

 

Затверджено: наказ Мінрегіону № 629 від 27.12.2013 р.

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 16.12.2010р. №511. Поправка ІПС № 2-2017

ДСТУ-Н Б В.1.1-32:2013 Настанова з проектування захисту від шуму в приміщеннях засобами звукопоглинання та екранування

 

Прийнято та надано чинності: наказ Мінрегіон від 10.07.2013 р. N 306