Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

В 1. Загальнотехнічні вимоги до життєвого середовища та продукції будівельного призначення

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Технічні вимоги та правила щодо застосування сигналізаторів довибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу у повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд

 

Затверджені наказом Держбуду України від 21.10.98 № 237.

Временная инструкция о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности предприятий тяжелого машиностроения при разработке технико-экономических обоснований (расчетов) и проектов строительства (реконструкции, расширения и технического перевооружения)

 

Утв. Минтяжмаш СССР 28.06.1991

Рішення шостої Всеукраїнської науково-технічної конференції "Будівництво в сейсмічних районах України"

 

25-30.09.2006 р.

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, яка підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

 

Затверджено: постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. N 1164. Зміни: постанова від 31 травня 2017 р. N 383

Технические требования к установке сигнализаторов и газоанализаторов контроля довзрывоопасных и предельно допустимых концентраций химических веществ в воздухе производственных помещений и открытых установок химических производств

 

затв. Мінпромисловості України 2.10.1995р.; узгоджено: Держнагляд України 28.09.1995р.

Порядок віднесення об'єктів будівництва до IV і V категорій складності

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. N 557. Із змінами: постанова КМУ від 02.09.2015 р. N 778

ВБН В.1.1-37-200-2004/ Мінагрополітики України Перелік приміщень і будівель підприємств олійно-жирової промисловості з визначенням їх категорій і класів вибухопожежонебезпечних зон

 

ВСН 01-87/Минатомэнерго СССР Противопожарные нормы проектирования атомных станций

 

дія цих ВСН поширюється тільки на ЧАЕС. Затверджено: мінатоменерго СРСР 11.11.1987, Узгоджено: Держатоменергонагляд СРСР 24.08.87 , ГУПО МВС СРСР 01.10.87, мінохорони здоров'я СРСР 21.10.87, Держбуд СРСР 03.11.87, діє з: 01.01.1988

ВСН 12-87/Минморфлот СССР Причальные комплексы для перегрузки нефти и нефтепродуктов. Противопожарная защита. Нормы проектирования

 

Затверджено: мінморфлот СРСР, 1987

ВСН 2-47-81/ МНГС Инструкция по ультразвуковому контролю сварных соединений трубопроводов на строительстве объектов нефтяной и газовой промышленности

 

ВСН 39-84/ Минэнерго СССР Ведомственные строительные нормы. Катодная защита от коррозии оборудования и металлических сооружений

 

Утв. Главниипроектом Минэнерго СССР 26.09.1984г

ВСН 51-1-80/Мингазпром Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов министерства газовой промышленности

 

Мингазпром 5.03.1980 г. № ВД-440

ВСН 601-84/Минсвязи СССР Ведомственные нормы допустимого шума на предприятиях связи

 

ВСН 64-86/Минхимпром СССР Методические указания по установке сигнализаторов и газоанализаторов контроля довзрывоопасных и предельно допустимых концентраций химических веществ в воздухе производственных помещений

 

затв. Мінхімпром СРСР 21.03.1986

ГОСТ 14068-79 Паста ВНИИ НП-232. Технические условия

 

Переиздание с Изменением №1,2, утвержденными в 1982г., 1987г. Наказом ДП "УкрНДНЦ" від 26.10.2017 року N 332 термін скасування чинності в Україні ГОСТ 14068-79 перенесений з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року

ГОСТ 18957-73 Тензометры для измерения линейных деформаций строительных материалов и конструкций. Общие технические условия

 

Вилучено із сфери компетенції Мінрегіонбуду, лист від 26.02.2010 № 12/19-2-13-10-1975, постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009р. № 1050.

ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики

 

Вилучено із сфери компетенції Мінрегіонбуду, лист від 26.02.2010 № 12/19-2-13-10-1975, постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009р. № 1050. Термін скасування чинності перенесений з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.12.2017 р. № 418

ГОСТ 21778-81 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения

 

ГОСТ 21779-82 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски

 

ГОСТ 21780-83 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчёт точности

 

ГОСТ 23337-78 (СТ СЭВ 2600-80) Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий

 

Дію подовжено: наказ Мінбуду України від 19.02.2007р. №57, наказ Мінрегіонбуду України від 04.11.2010р. №429. Зміна №1 (публікація: ИУС №4, 1982р.). Вилучено із сфери компетенції Мінрегіонбуду, лист від 13.01.2011р. № 24-10/205/0/6-11, постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009р. № 1050. Термін скасування чинності перенесений з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.12.2017 р. № 418

ГОСТ 23426-79 Шум. Методы измерения звукоизоляции кабин наблюдения и дистанционного управления в производственных зданиях

 

Вилучено із сфери компетенції Мінрегіонбуду, лист від 26.02.2010 № 12/19-2-13-10-1975, постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009р. № 1050.

ГОСТ 23615-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Статистический анализ точности

 

Поправка - ИУС №3, 1980р.. Зміна №1 - ИУС №11,1986р.. Поправка - ИУС №2, 1989р..

ГОСТ 23616-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности

 

Зміна №1 - ИУС №9, 1984р..

ГОСТ 23628-79 Шум. Методы измерения звукоизоляции кожухов

 

Зміна №1 -БСТ №12, 1985р.

ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения

 

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

 

Поправка - ИУС №12,1990р.

ГОСТ 26607-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски

 

ГОСТ 27296-87 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения

 

ГОСТ 27679-88 Защита от шума в строительстве. Санитарно-техническая арматура. Метод лабораторных измерений шума

 

ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчёту

 

Зміна №1 -БУ №5, 1996р.

ГОСТ 28100-89 (СТ СЭВ 6085-87) Защита от шума в строительстве. Глушители шума. Методы определения акустических характеристик

 

Вилучено із сфери компетенції Мінрегіонбуду, лист від 26.02.2010 № 12/19-2-13-10-1975, постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009р. № 1050.

ГОСТ 28984-91 Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения

 

Дію подовжено: наказ Мінбуду України від 19.02.2007р. №57, наказ Мінрегіонбуду України від 04.11.2010р. №429. Втрачає чинність з 01.10.2012р. згідно наказу Мінрегіону України від 30.12.2011р. №448, в звязку з прийняттям ДСТУ Б В.1.3-3:2011

ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током

 

Введено в дію: Держстандарт України, наказ від 24.04.2001 №186

ГОСТ 30331.4-95 (МЭК 364-4-42-80) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий

 

Введено в дію: Держстандарт України, наказ від 24.04.2001 №186

ГОСТ 30331.5-95 (МЭК 364-4-43-77) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтоков

 

Введено в дію: Держстандарт України, наказ від 24.04.2001 №186

ГОСТ 30331.6-95 (МЭК 364-4-45-84) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения

 

Введено в дію: Держстандарт України, наказ від 24.04.2001 №186

ГОСТ 30331.7-95 (МЭК 364-4-46-81) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление

 

Введено в дію: Держстандарт України, наказ від 24.04.2001 №186

ГОСТ 30331.8-95 (МЭК 364-4-47-81) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током

 

Введено в дію: Держстандарт України, наказ від 24.04.2001 №186

ГОСТ 30331.9-95 (МЭК 364-4-473-77) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Применение мер защиты от сверхтоков

 

Введено в дію: Держстандарт України, наказ від 24.04.2001 №186

ДБН В.1.1-1-94 Захист від небезпечних геологічних процесів. Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних районах

 

Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ від 11.07.1994р. №136

ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівництво у сейсмічних районах України

 

Затверджено: Мінбуд України, наказ від 23.08.2006р. №282

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України

 

Затверджено: Мінрегіон, наказ від 16.05.2014 р. № 143

ДБН В.1.1-24-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 07.12.2009р. №566, наказ від 29.07.2010р. №287

ДБН В.1.1-25-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення

 

Затверджено: наказ Мінрегіонбуду від 02.12.2009р. №550 з наданням чинності з 01.07.2010р. та від 29.07.2010р. №287

ДБН В.1.1-3-97 Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення

 

Затверджено: Держкоммістобудування України, наказ від 28.02.1997р. №30. З набранням чинності ДБН В.1.1-46:2017 (ДБН В.1.1-46:2017 набирає чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня його опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства «Інформаційний бюлетень Мінрегіон визнається таким, що втратив чинність, ДБН В.1.1-3-97

ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму

 

Затверджено: наказ Мінрегіон від 27.12.2013 р. № 630

ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення

 

Затверджено: наказ Мінрегіон від 03.05.2017 року № 101. ДБН В.1.1-45:2017 набирає чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня його опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства «Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України»

ДБН В.1.1-46:2017 Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення

 

Затверджено: наказ Мінрегіон від 25.04.2017 р. № 96. ДБН В.1.1-46:2017 набирає чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня його опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства «Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України»

ДБН В.1.1-5-2000 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах (Частина І. Будинки і споруди на підроблюваних територіях. Частина II. Будинки і споруди на просідаючих грунтах)

 

Затверджено: Держбуд України, наказ від 30.12.1999р. №314. З набранням чинності ДБН В.1.1-45:2017 (ДБН В.1.1-45:2017 набирає чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня його опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства «Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України») визнається таким, що втратив чинність, ДБН В.1.1-5-2000

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

 

Затверджено: Держбуд України, наказ від 23.01.2007р. №18. Зміна №1. З набранням чинності ДБН В.1.1-7:2016 визнається таким, що втратив чинність, ДБН В.1.1-7-2002. ДБН В.1.1-7:2016 набирають чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства «Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України»

ДБН В.1.1-7-2002 Защита от пожара. Пожарная безопасность объектов строительства

 

Зміна №1, затверджена: Мінбуд України наказ від 23.01.2007р. № 18 з наданням чинності з 01.06.2007 р. З набранням чинності ДБН В.1.1-7:2016 визнається таким, що втратив чинність, ДБН В.1.1-7-2002. ДБН В.1.1-7:2016 набирають чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства «Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України»

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги

 

Затверджено: наказ Мінрегіон від 31.10.2016 року № 287. ДБН набирають чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства «Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України»

ДБН В.1.2-1-95 СНББ. Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд, їх частин та конструктивних елементів

 

Затверджено: Держкоммістбудархітектури України, Держнаглядохоронпраці України, спільний наказ від 25.04.1995р. №85/59. Чинні до 01.02.2015 р.: наказ Мінрегіон від 04.11.2014 р. №302

ДБН В.1.2-10-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ №41 від 26.01.2008р.

ДБН В.1.2-11-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд економія енергії

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ №36 від 26.01.2008р.

ДБН В.1.2-12-2008 Система надійності та безпеки в будівництві. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 27.08.2008р. №385.

ДБН В.1.2-14-2009 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 30.12.2008р. №709, наказ від 22.06.2009р. №245. Зміна №1, затверджена: наказ від 22.12.2011р. №374, чинна з 1 квітня 2012 р. Заміняються на ДБН В.1.2-14:2018 (набирають чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "І нформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України")

ДБН В.1.2-14:2018 За гальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд

 

Затверджено: наказ Мінрегіон від 02.08.2018 року № 198. Набирають чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України".

ДБН В.1.2-15:2009 Споруди транспорту. Навантаження та впливи. Мости та труби

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 11.11.2009р. №484 ( назва в наказі ДБН В.1.2-15-2009 Споруди транспорту. Навантаження та впливи. Мости та труби )

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування

 

Затверджено: Мінбуд України, наказ від 03.07.2006р. №220. Зміна № 1 чинна з 01.10.2007 р., наказ Мінрегіонбуд № 143 від 13.08.2007 р.

ДБН В.1.2-4:2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)

 

Для службового користування. Затверджено: Мінбуд України, наказ від 04.08.2006р. №274

ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів

 

Затверджено: Мінбуд України, наказ від 05.04.2007р. №119

ДБН В.1.2-6-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ №40 від 26.01.2008р.

ДБН В.1.2-7-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ №39 від 26.01.2008р.

ДБН В.1.2-8-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ №38 від 26.01.2008р.

ДБН В.1.2-9-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ №37 від 26.01.2008р.

ДБН В.1.3-2:2010 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 21.01.2010р. №20. Зміна № 1 набирає чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства «Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України»: наказ Мінрегіон від 27.12.2017 р. № 340

ДБН В.1.4-0.01-97 СРББ. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Основні положення

 

Затверджено: Держкоммістобудування України, наказ вiд 24.07.1997р. №124. Чинні до 01.02.2015 р.: наказ Мінрегіон від 04.11.2014 р. №302

ДБН В.1.4-0.02-97 СРББ. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Типові документи

 

Затверджено: Держкоммістобудування України, наказ вiд 24.07.1997р. №124. Чинні до 01.02.2015 р.: наказ Мінрегіон від 04.11.2014 р. №302

ДБН В.1.4-1.01-97 СРББ. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

 

Затверджено: Держкоммістобудування України, наказ вiд 24.07.1997р. №124. Чинні до 01.02.2015 р.: наказ Мінрегіон від 04.11.2014 р. №302

ДБН В.1.4-2.01-97 СРББ. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

 

Затверджено: Держкоммістобудування України, наказ вiд 24.07.1997р. №124. Чинні до 01.02.2015 р.: наказ Мінрегіон від 04.11.2014 р. №302

ДСТУ 7201:2010 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 72. Ліфти пожежні (EN 81-72:2003, MOD)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту від 28 грудня 2010 р. № 624. Скасовано обмеження терміну чинності, встановлено необмежений термін чинності: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 18.06.2015 р. № 59. Добровільне застосування ДСТУ 7201:2010 може сприйматися як доказ відповідності ліфтів вимогам Технічного регламенту ліфтів: наказ Мінекономрозвитку від 10.12.2013 р. N 1458 З 01.01.2016 р. замінений на ДСТУ EN 81-72:2015(EN 81-72:2015, IDT): наказ ДП УкрНДНЦ» від 25.12.2015 р. N 207. Дата скасування перенесена на 01.01.2018 р.: наказ ДП УкрНДНЦ» від 16.02.2016 року N 39, наказ № 137 від 20.05.2016 р.

ДСТУ EN 12158-1:2009 Будівельні підіймачі для вантажів. Частина 1. Підіймачі з доступними платформами. Вимоги щодо безпеки (EN 12158-1:2000, IDT)

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 30.12.2009р. № 494

ДСТУ EN 12629-2:2008 Машини для виготовлення будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 2. Машини для виготовлення блоків (EN 12629-2:2002, ІDТ)

 

Надано чинності: Держспоживстандарт України, наказ від 22.12.2008р. № 489