Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

А 1. Стандартизація, нормування, сертифікація і метрологія

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Перелік будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів і виробів України (станом на 01.01.2012р.)

 

Київ, 2012 р.

Положение о Межгосударственной научнотехнической комиссии по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС)

 

Наказ вiд 28.05.97, N 88

Правила обов'язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій

 

Затверд, наказом Держстандарту від 11.04.97 № 192, зареєстр. мін'юстом від 18.06.97 за №222/2026. Зміна - БІС №4, 2000р.

Порядок встановлення міжповірочних інтервалів для законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1195

Національний стандарт №2. Оцінка нерухомого майна

 

Затверджено постановою Кабінету міністрів України від 28.10.2004 р. № 1442. Із змінами: постанова КМУ N 146 від 25.03.2015 р., N 168 від 31.03.2015 р.

Національний стандарт №1. Загальні засади оцінки майна і майнових прав

 

Затверджено постановою Кабінету міністрів України від 10.09.2003 р. N 1440. Із змінами: постанова КМУ N 146 від 25.03.2015 р., N 168 від 31.03.2015 р.

Положення про порядок роботи екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок

 

Затв. Наказ Держкомзему України 18.10.2004 № 343. Зареєстровано в міністерстві юстиції України 10.11.2004 р. за № 1432/10031

Положення про наглядову раду з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок

 

Затверджено: постанова Кабінету міністрів України від 17.11.2004 р. N 1552. Із змінами: постанова КМУ від 10 жовтня 2012 р. N 930

Перелік об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи

 

Затверджено Наказ Держбуду України 12.11.2003 № 187. Зареєстровано в міністерстві юстиції України 8 грудня 2003 р. за № 1129/8450.

Інструкція про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження

 

Затверджено Наказом Державного комітету України з енергозбереження від 9.03.1999 р. N 15.Зареєстровано в міністерстві юстиції України 6 травня 1999 р. за N 292/3585. (В текст внесено зміни та доповнення Наказом Державного комітету України з енергозбереження від 27 серпня 2000 р. N 76). *відсутній у версії, виданої 2004р. Держбудом, переліку діючих в Україні будівельних нормативних документів.

Порядок проведення експертизи містобудівної документації

 

Затверджено Постановою Кабінету міністрів України від 20 жовтня 2000 р. N 1577. *відсутній у версії, виданої 2004р. Держбудом, переліку діючих в Україні будівельних нормативних документів.

Положение об организации и проведении контроля качества строительно-монтажных работ при сооружении систем газоснабжения

 

Утв. приказ Государственной акционерной холдинговой компании "Укргаз", от 4.02.1997 г N 5, Зарег. в Минюст Украины 15.04.1997 г. N 135/1939

Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок

 

Затверджено: постанова КМУ від 11.10.2002 р. N 1531. Із змінами: постанова КМУ від 16.11.2011 р. N 1248

Вимоги до ризик-інформованого прийняття рішень з безпеки атомних станцій

 

Затверджено: наказ Державної інспекції ядерного регулювання України 01 грудня 2017 року N 443, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2017 р. за N 1535/31403

Методичні вказівки з підготовки експертного висновку щодо визначення спроможності суб'єктів здійснювати господарську діяльність, пов'язану зі створенням об'єктів архітектури

 

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України.Схвалено рішенням колегії Держархбудінспекції від 14 грудня 2007 р. N 7

Тимчасовий порядок визначення уповноважених установ, організацій на проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов'язану зі створенням об'єктів архітектури

 

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. Державна архітектурно-будівельна інспекція наказ від 19 грудня 2007 року N 77 Про затвердження Тимчасового порядку визначення уповноважених установ, організацій на проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури

Порядок проведення експертизи містобудівної документації

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 548. Із змінами: постанова КМУ N 148 від 27.02.2012 г.

Порядок застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. N 547

Порядок розгляду проектів будівельних норм і нормативних документів у будівництві у центральному апараті Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

 

Наказ Мінбуду України від 16.03.2006 р.№ 68

Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні

 

Затверджено: наказ Держспоживстандарту України від 01.02.2005 N 28, pареєстровано в Мінюст 04.05.2005 р.за N 466/10746. Із змінами: наказ N 171 від 14.07.2005, N 219 від 22.08.2005, N 353 від 15.12.2006, N 6 від 29.01.2007, N 142 від 05.07.2007, N 221 від 13.09.2007, N 80 від 24.02.2009 N 137 від 07.04.2009, N 1689-р від 23.12.2009, N 425 від 22.09.2010, N 426 від 22.09.2010, N 162 від 25.10.2011, N 163 від 25.10.2011, 30.07.2012 N 876, 06.11.2013 N 1308, від 06.05.2015 р. N 452, від 06.05.2015 р. N 451, від 13.11.2015 р. № 1443, від 29.08.2016 р. N 1411 Включає Розділ 28. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

Перелік (кодифікатор) робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури

 

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, Державна архітектурно-будівельна інспекція; Затв. наказом Держархбудінспекції від 19 лютого 2008 р. N 24

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності. Перелік видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності, які підлягають ліцензуванню

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. N 256. Зміни: постанова КМУ від 07.06.2017 р. N 401

Порядок проведення державної експертизи містобудівної документації

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 522

Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт: Додаток 1, Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт при індивідуальному проектуванні будівель, споруд і комплексів житла і соціальної сфери на конкретних ділянках станом на 1.07.2007р.; Додаток 4, Індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один люд.-день станом на 1.07.2007 р.; Додаток 9, Індекси визначення кошторисної вартості до відомчих збірників цін на проектно-вишукувальні та конструкторські роботи, що діють на території України, станом на 1.07.07 р.;

 

Затв. наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України 06.07.2007р. № 92

Правила обов'язкової сертифікації підіймальних споруд

 

Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 24 січня 1997 р. N 37, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 квітня 1997 р. за N 110/1914

Методичні рекомендації з визначення вартості послуг з проведення ліцензійної експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури

 

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, Наказ від 17 липня 2008 року N 325 Про затвердження Методичних рекомендацій з визначення вартості з проведення ліцензійної експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури; Схвалено рішенням Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 березня 2008 р. N 42

Щодо доцільності погодження Міністерством проектів національних стандартів у галузі промисловості будівельних матеріалів, якими встановлюються методи випробувань та контролю лише за технічними показниками будівельних матеріалів

 

Лист Міністерства охорони здоров'я України від 14.05.2009р. N 05.03-11/16-665

Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 1 січня 2011 року

 

Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України 11.05.2011 N 560. Із змінами: постанови КМУ N 1390 від 28.12.2011, N 181 від 07.03.2012, N 317 від 18.04.2012, N 595 від 04.07.2012, від 31.10.2012 р. N 1005, від 17.10.2013 р. № 759, від 20.05.2015 р. N 312, від 26.08.2015 р. N 665, від 27.09.2016 р. N 664, від 07.06.2017 р. N 403, від 4 липня 2018 р. N 521, від 11 липня 2018 р. N 608, від 23 січня 2019 р. N 95, від 23 січня 2019 р. N 128

Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 1 січня 2012 року

 

Перелік експертних організацій, що відповідають Критеріям, встановленим наказом Мінрегіону від 23.05.2011 № 53, та можуть проводити експертизу проектів будівництва

 

Перелік експертних організацій, що відповідають Критеріям, встановленим наказом Мінрегіону від 23.05.2011 № 53, та можуть проводити експертизу проектів будівництва станом на 30.05.2013 р.

 

Перелік експертних організацій, що відповідають Критеріям, встановленим наказом Мінрегіону від 23.05.2011 № 53, та можуть проводити експертизу проектів будівництва (станом на 29.07.2013 р.)

 

Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі

 

Затверджено: наказ Держспоживстандарту України 29.03.2005 N 71, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.04.2005 р. за N 392/10672

Перелік експертних організацій, що відповідають Критеріям, встановленим наказом Мінрегіону від 23.05.2011 № 53, та можуть проводити експертизу проектів будівництва станом на 20.11.2014 р.

 

Порядок переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. N 321. Зміни: постанова КМУ від 14 червня 2017 р. N 420

Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. N 94

Технічний регламент засобів вимірювальної техніки

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. N 163

Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів

 

Затверджено: наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 08 лютого 2016 року N 193, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 р. за N 278/28408

Розроблення, викладання та оформлення технічних умов. Методичний посібник

 

Затверджено: наказ ДП «УкрНДНЦ» 26.01.2016 р. №16

Перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. N 406. Зміни: постанова КМУ від 27 грудня 2017 р. N 1063, від 7 листопада 2018 р. N 931, від 20 березня 2019 р. N 236

Правила улаштування та безпечної експлуатації локалізуючих систем безпеки

 

Затверджено: наказ Державної інспекції ядерного регулювання України 03 квітня 2018 року N 140, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2018 р. за N 534/31986

ВБН А.1.1-00018201.01-94/ Держкомнафтогаз України Основні положення по розробці відомчих будівельних норм нафтогазового комплексу України

 

ВБН А.1.1-00018201.02-94/ Держкомнафтогаз України Порядок проведення експертизи відомчих будівельних норм нафтогазового комплексу України

 

діють в частині, що не суперечить вимогам ДБН А.1.1-3-93.

ВБН А.1.1-00018201.03-96/ Держнафтогазпром України Порядок видання, перевидання та розповсюдження відомчих нормативних документів нафтогазового комплексу України

 

ВБН А.1.1-00018201.01-94 Основні положення по розробці відомчих будівельних норм нафтогазового комплексу України.

 

ВБН А.1.1-00018201.02-94 Порядок проведення експертизи відомчих будівельних норм нафтогазового комплексу України

 

ВБН А.3.1-1-2008 Управління, організація та технологія. Об'єкти залізничного транспорту. Особливості підтвердження готовності до експлуатації

 

Міністерство транспорту та зв'язку України;

ГОСТ 1.0-92 Межгосударственная система стандартизации. Основные положения.

 

(Наименование дано с учётом изменения №6 ). Зміна №1, опубліковано: ІПС№1. 2. 3,1993р., Зміна №2, опубліковано: ІПС №10,1993р., Зміна №3, опубліковано: ІПС №12,1994р., Зміна №4, опубліковано: ІПС №6, 1996р., Зміна №5, опубліковано: ІПС №8, 1999р. Зміна №6 , опубліковано: ІПС №9,2002р.

ГОСТ 1.2-97 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены.

 

(Наименование дано с учётом изменения №1). Поправка, опубліковано: ІПС №11, 1999р, Зміна №1, опубліковано: ІПС №4, 2002р. Изм № 1 ГОСТ 1.2-97 введено в действие на территории Украины с 01.07.2006 г. приказ Госпотребстандарта Украины от 03.03.2006 г. № 63

ГОСТ 1.5-93 Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов

 

Опубліковано: Зміна № 1 - ІПС №10, 1994р. Зміна №2 - ІПС №4, 1996р. Зміна №3 - ІПС №11, 1999р. Поправка, опубліковано: ІПС №2, 1994р.

ГОСТ 11828-86 Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний

 

Утвержден: Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 15.08.86 № 2403. Відновлено дію з 26 січня 2018 року до 01 січня 2019 року: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 26 січня 2018 року N 23. Відновлена дія на період від 01 січня 2019 року до 01 січня 2022 року: наказ від 29 грудня 2018 року N 545

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

 

Термін скасування чинності в Україні перенесений з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 17.11.2017 року N 367. Відновлена дія на період від 01 січня 2019 року до 01 січня 2022 року: наказ від 29 грудня 2018 року N 542

ГОСТ 19185-73 Гидротехника. Основные положения. Термины и определения

 

Вилучено із сфери компетенції Мінрегіонбуду, лист від 26.02.2010 № 12/19-2-13-10-1975, постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009р. № 1050

ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия. Межгосударственный стандарт

 

Прийнятий Міждержавною Радою із стандартизації, метрології та сертифікації 26.04.1995р. №7-95. Зміна №1, протокол №18 від 18.11.2000р.

ГОСТ 2.503-90 (СТ СЭВ 1631-79, СТ СЭВ 4405-83) ЕСКД. Правила внесения изменений

 

Скасовується з 01.01.2019 р.: наказ ДП «УкрНДНЦ» 13.06.2017 р. № 150. Відновлена дія на період від 01 січня 2019 року до 01 січня 2020 року: від 27 грудня 2018 року N 535

ГОСТ 23009-78 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки)

 

Зміна 1 - ИУС №4, 1988р.

ГОСТ 24333-97 (Правила ЕЭК ООН № 27) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения предупреждающих треугольников

 

ГОСТ 24369-86 Объекты стандартизации в строительстве. Общие положения. Межгосударственный стандарт

 

Наказ від 04.11.2010 року N 429 - Про внесення зміни до наказу від 19.02.2007 N 57; Наказ від 19.02.2007 N 57;

ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения

 

Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.02.1982 г. № 805

ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения

 

Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.02.1982 г. № 830

ГОСТ 25347-82 Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки

 

Изменение № 1

ГОСТ 26047-83 Конструкции строительные стальные. Условные обозначения (марки)

 

Дію подовжено: наказ Мінбуду України від 19.02.2007р. №57, наказ Мінрегіонбуду України від 04.11.2010р. №429. Втрачає чинність з 01.10.2012р. згідно наказу Мінрегіону України від 30.12.2011р. №445, у зв'язку з прийняттям ДСТУ Б В.2.6-177:2011

ГОСТ 27346-87 Изделия замочно-скобяные. Термины и определения

 

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

 

ГОСТ 27935-88 Плиты древесноволокнистые и древесностружечные. Термины и определения

 

ГОСТ 4.188-85 СПКП. Средства охранной, пожарной и охраннопожарной сигнализации. Номенклатура показателей

 

Затверджено: Держстандарт СРСР, 1985 р.

ГОСТ 7016-82* Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности

 

ГОСТ 8.346-2000 ГСОЕИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки. Межгосударственный стандарт

 

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. Минск

ГОСТ 8.563.1-97 ГСОЕИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Диафрагмы, сопла ИСА 1932 и трубы вентури, установленные в заполненных трубопроводах круглого сечения. Технические условия. Межгосударственный стандарт

 

ГОСТ 8.563.2-97 ГСОЕИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Методика выполнения измерений с помощью сужающих устройств. Межгосударственный стандарт

 

ГОСТ 8.563.3-97 ГСОЕИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Процедура и модуль расчетов. Программное обеспечение

 

ГОСТ 8.570-2000 Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки. Межгосударственный стандарт

 

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. Минск

ДБН А.1.1-1-93 ССНБ. Основні положення

 

Зміна №1 - БіС №3, 2000р. Зміна №2 - БіС №1, 2001р.

ДБН А.1.1-1:2009 Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ вiд 29.12.2009р. №696. Наказом вiд 19.07.2010р. №269 перенесено дату надання чинності. * Зміна № 1 чинна з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України": наказ Мінрегіон від 04 квітня 2017 року № 70