Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Б 2. Планування та забудова територій і населенних пунктів

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Типові правила розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності

 

Затверд, наказом Держбуду від 13.10.2000 №227, зареєстров. мін'юстом від 27.10.2000 за №755/4976. Опубліковані - БіС №1, 2001р.

Типові регіональні правила забудови

 

Затверд, наказом Держбуду від 10.12.2001 №219, зареєстров. мін'юстом від 03.01.2002 за №4/6292. Опубліковані - БіС №2,2002р.

Типове положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури

 

Затверд, наказом Держбуду від 01.09.99 №210, зареєстроване мінюстом від 22.11.99 за №807/4100. Опубліковано - БіС №4, 2000р.

Типовые региональные правила застройки

 

Затв. Держбуд України Наказ № 219 від 10.12.2001. Зареєстровано:мінюст України від 3.01.2002 № 4/6292

Типове положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури

 

Затв. наказ Мінрегіонбуду від 14.05.2007 №15 Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури, зареєстров. мінюст від 31.05.2007 за №564/13831; Із змінами на 27.03.2009;

Положення про науково-гігієнічну раду з питань планування та забудови населелених пунктів

 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 05.09.2008 № 518

Методичні рекомендації щодо встановлення порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності

 

Затв. наказ Мінбуду від 04.09.2006 № 296

Типове положення про комітети забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

 

Затв: спільн. наказ Мінбуд та Мінпраці України від 08.09.2006 №300/339. Опублік - ІБДУ №9, 2006р. та БіС No 1,2007р.

Примірне положення про інспекцію з благоустрою населеного пункту

 

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 9 листопада 2007 р. N 177 "Про затвердження Примірного положення про інспекцію з благоустрою населеного пункту" Наказ додається

Тимчасовий порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. N 1035. Зміни: постанова КМУ від 27 січня 2010 р. N 90 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання документів дозвільного характеру в сфері будівництва. Зміни: постанова КМУ від 27 січня 2010 р. N 160 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Положення про порядок будівництва та встановлення гаражів на території міста Чернівців

 

Затверджено: Рішення Чернівецької міської ради від 16.06.2011 року N 198

ВСН 18-84/Минавтодор РСФСР Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию автомобильных дорог

 

ВСН 34-89/ Минобороны СССР Планировка и застройка военных городков

 

ВСН 62-91/ Госкомархитектуры Проектирование среды жизнедеятельности с учётом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения

 

Опубліковані - БСТ №12, 1991р.

ДБН 360-92** Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

 

Затверджений: Держбуд України. Перевидання 2002р. (зі змінами №1 - №10). Дозвіл Держбуду на перевидання: лист від 19.03.2002р. №1/52-170. Згідно з наказом від 23.08.2006р. №282 з 01.02.2007р. скасовано примітку 1.п.3.6 у зв'язку з наданням чинності ДБН В.1.1-12:2006р. Зміна №1, затверджена наказом від 13.10.2008р. Зміна №2, затверджена наказом від 13.04.2009р. №174. Зміна №3, затверджена наказом від 04.12.2009р. №555. Наказом від 18.01.2011р. №12 скасована Зміна №2 та Зміна №3. Зміна №4, затверджена наказом Мінрегіонбуду України від 21.06.2011р. №67 з наданням чинності з 01.10.2011р. З прийняттям Зміни №4, зміна №1 втрачає чинність. Зміна № 5 чинна з 01.01.2014 р.: наказ Мінрегіон від 20.09.2013 р. № 455. З 01.09.2018 р. заміняється на ДБН Б.2.2-12:2018

ДБН 360-92** Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень

 

Затверджений: Держбуд України. Перевидання 2002р. (зі змінами №1 - №10). Дозвіл Держбуду на перевидання: лист від 19.03.2002р. №1/52-170. Згідно з наказом Мінбуду України від 23.08.2006р. № 282 з 1.02.2007 р. скасовано примітку 1.п.3.6 ДБН 360-92* у зв'язку з наданням чинності ДБН В.1.1-12:2006р; Зміна № 1, Наказ Мінрегіонбуду України від 13.10.2008р. № 457 - з наданням чинності 01.02.2009 р.; Зміна № 2, Наказ Мінрегіонбуду України від 13.04.2009р. № 174, строк введення в дію встановлений з 01.09.2009 р; Зміна № 3, Наказ Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 № 555 - з наданням чинності 01.03.2010р.; Наказ від 18.01.2011 р. N 12 Про скасування наказів Мінрегіонбуду від 29.04.2009р. N 174 (Зміна № 2), від 30.04.2009р. N 175 та від 04.12.2009р. N 555 (Зміна № 3) Зміна № 4, Наказ Мінрегіонбуду України від 21.06.2011р. N 67 - з наданням чинності з 01.10.2011р. (з прийняттям зміна №1 втрачає чинність) Зміна № 5 чинна з 01.01.2014 р.: наказ Мінрегіон від 20.09.2013 р. № 455. З 01.09.2018 р. заміняється на ДБН Б.2.2-12:2018

ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій

 

Затверджено: наказ Мінрегіон від 23.04.2018 р. № 110. Поправка внесена листом Мінрегіону від 16.07.2018 № 8/16-422-18. Дію наказу Мінрегіону від 23.04.2018 № 100 зупинено згідно з наказом Мінрегіону від 30.08.2018 № 228

ДБН Б.2.2-1:2008 Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ №44 від 26.01.2008р.

ДБН Б.2.2-2-2008 Планування та забудова міст і функціональних територій. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 11.06.2008р. №249

ДБН Б.2.2-3-2008 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць України

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 11.06.2008р. №248

ДБН Б.2.2-3:2012 Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту

 

Затверджено: наказ Мінрегіон України від 12.03.2012 р. № 106

ДБН Б.2.2-4-2008 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження проекту розподілу території мікрорайону

 

Наказ N 712 від 30.12.2008 року;

ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій територій

 

Затверджено: наказ Мінрегіон України від 28.10.2011 р. № 259. Чинний з 01.09.2012 р., наказ Мінрегіон України від 30.03.2012 р. № 139. Зміна № 1 чинна з 01.10.2018 р.

ДБН Б.2.2-6:2013 Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту

 

Затверджено: наказ Мінрегіон від 21.08. 2013 р. № 395

ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільских поселень

 

Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ від 05.01.1994р. №6. В позначенні ДБН шифр "Б.2.4" був встановлений за Класифіка цією НД, що діяла до 01.01.1999р., і відповідає комплексу "Б2.3". Поправка (публікація: БіС №3, 2000р.). Зміна №1 (публікація: БіС №2, 2001р.). З 01.09.2018 р. заміняється на ДБН Б.2.2-12:2018

ДБН Б.2.4-2-94 Планування і забудова сільских поселень. Види, склад, порядок розробки, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень

 

Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ від 29.06.1994р. №121. В позначенні ДБН шифр "Б.2.4" був встановлений за Класифікацією НД, що діяла до 01.01.1999р., і відповідає комплексу "Б2.3". Зміна №1, затверджена: наказ від 05.09.2005р. №152

ДБН Б.2.4-3-95 Планування і забудова сільских поселень. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств

 

Затверджено: Держкоммістобудування України, наказ від 27.01.1995р. №17. В позначенні ДБН шифр «Б.2.4» був встановлений за Класифікацією НД, що діяла до 01.01.1999р. , і відповідає комплексу «Б2.3». З 01.09.2018 р. заміняється на ДБН Б.2.2-12:2018

ДБН Б.2.4-4-97 Планування і забудова сільских поселень. Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств

 

Затверджено: Держкоммістобудування України, наказ від 25.03.1997р. №42. В позначенні ДБН шифр «Б.2.4» був встановлений за Класифікацією НД, що діяла до 01.01.1999, і відповідає комплексу «Б2.3». З 01.09.2018 р. заміняється на ДБН Б.2.2-12:2018

ДБН проект Б.2.2-1-01 Містобудування. Планування і забудова населених пунктів

 

Надаємо тільки проект (перша редакція) документу. Після введення в дію ДБН на території України втрачають дію:ДБН 360-92 “містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, ДБН 360-92* “містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, ДБН Б.2.4-2-94 “Планування і забудова сільських поселень”, ВСН 43-85** “Застройка территорий коллективных садов”, СН 441-72 “Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений”, окремі пункти ДБН 79-92 “Житлові будинки для індивідуальних забудовників”, ВСН 62-91 “Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения”‚ а також їнших нормативних актів, яківключають планувальні розділи або планувальні параметри.

ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 Склад та зміст науково- проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування

 

Надано чинності: наказ Мінрегіон від 24.06.2016 р. № 178

ДСТУ Б Б.2.2-11:2016 Елементи (частини) об’єктів благоустрою населених пунктів. Загальні технічні вимоги

 

Надано чинності: наказ Мінрегіон від 30.06.2016 р. № 189

ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 Настанова з улаштування контейнерних майданчиків

 

Затверджено: Мінрегіон, наказ від 22.10.2013 р. № 506

ДСТУ-Н Б Б.2.2-8:2013 Настанова з розроблення проектів організації територій зоологічних парків

 

Затверджено: Мінрегіон, наказ від 30.12.2013р. №637

ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови

 

Затверджено: наказ Мінрегіон від 26.02.2014 р. № 56

Закон України 401-XIV Про столицю України - місто-герой Київ

 

Із змінами від 07.09.2010

МВ 03450778-736:2014 Методичні вказівки з визначення вартості матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель та споруд або отриманих шляхом добування попутно будівництву

 

Наказ N 103 від 05.07.2011 р. Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки

 

Зміни: дивіться наказ N 66 від 25.02.2013 р. Про внесення змін до Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Наказ N 108 від 07.07.2011 р. Типове положення про архітектурно-містобудівні ради

 

Наказ від 07 липня 2011 року N 108 Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради. Із змінами: наказ Мінрегіон від 20.05.2013 N 199

Наказ N 42/94 від 26.02.2001 р. Про затвердження Типового положення про Консультативну раду з питань охорони культурної спадщини місцевих органів охорони культурної спадщини

 

Затверд, спільним наказом Держбуду та мінкультури від 26.02.2001 №42/94, зарєєстру мін'юстом від 15.03.2001 за № 235/5426. Опубліковано - БіС №3, 2001р.

НЗМ 1-95 Нормативи забудови м. Києва

 

Рішення виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів від 3 липня 1995 р. N 207 Про затвердження нормативів забудови м. Києва

Постанова N 2а-10699/11/2670 від 01.12.2011 р. Про будівництво житлового будинку в межах архітектурної охоронної зони

 

Постанова N 466 від 13.04.2011 р. Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт. Перелік об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта

 

Із змінами: Постанова КМ N 949 від 07.09.2011, N 43 від 18.01.2012, N 148 від 27.02.2012, № 653 від 11.07.2012, від 30.10.2013 р. N 918, № 747 від 26.08.2015, від 21.10.2015 р. N 879, від 16.12.2016 р. N 1060, від 07.06.2017 р. N 404, від 25 квітня 2018 р. N 327, від 23 січня 2019 р. N 128

РСН 167-83/ Госстрой УССР Инструкция по составлению проектов районной планировки сельских административных районов Украинской ССР

 

РСН 183-84/ Госстрой УССР Нормы проектирования зеленых насаждений городов в различных зонах Украинской ССР

 

РСН 310-79/ Госстрой УССР Инструкция о порядке проектирования и сооружения (создания) произведений монументально-декоративного искусства и малых архитектурных форм на территории Украинской ССР

 

Утверждена приказом Государственного комитета Украинской ССР по делам строительства от 17 августа 1978 г. № 198 и приказом Министерства культуры УССР от 12 янвяря 1979 г. №32;

РСН 320-86/ Госстрой УССР Планировка, застройка и благоустройство производственных зон сельских населённых пунктов Украинской ССР

 

РСН 341-86/ Госстрой УССР Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Украинской ССР