Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Б 1.1 Система містобудівної документації (СМБД)

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Положення про містобудівний кадастр. Типове положення про Службу містобудівного кадастру

 

Затверджено: постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 559. Із змінами: постанова КМУ від 10.10.2012 р. N 930, від 29.05.2013 р. N 380, N 379 від 27.05.2015 р., від 24.05.2017 р. N 354

ВСН 3-84/ Гослесхоз СССР Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации зелёных зон городов

 

ВСН 38-82/ Госгражданстрой Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем и проектов районной планировки, планировки и застройки городов, посёлков и сельских населённых пунктов

 

Дополнение - утвержд. приказом Госгражданстроя при Госстрое СССР от 30.03.84 №100. Розділи 3, 4 та 9 втратили силу на території України у зв'язку з введенням в дію ДБН Б.1-3-97. Діє ДБН Б.1.1-11:2011в частині пунктів, що втратили чинність в Україні, пункти 01.4, 01.13, 01.14, 02.1 - 02.11, 09.1, додатки 1, 2, 3 та 4 (в частині, що стосується "схем районной планировки") ВСН 38-82 "Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем и проектов районной планировки, планировки и застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов".

ДБН Б.1-1-93 СМБД. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населенних пунктів

 

Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ від 27.10.1993р. №183. Примітка: в позначенні цих норм шифр «Б.1» був встановлений за Класифікацією НД, що діяла до 01.01.1999р. , і відповідає новому комплексу «Б1.1»

ДБН Б.1-2-95 СМБД. Склад, зміст, порядок розробки, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України

 

Затверджено: Держкоммістобудування, наказ від 27.11.1995р. №229. Примітка: в позначенні цих норм шифр «Б.1» був встановлений за Класифікацією НД, що діяла до 01.01.1999р. , і відповідає новому комплексу «Б1.1». Зміна №1, затверджена: наказ Держбуду України від 05.09.2005р. №152. З 01.09.2018 р. заміняється на ДБН Б.2.2-12:2018

ДБН Б.1-3-97 СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів

 

Затверджено: Держбуд України, наказ від 25.09.1997р. №164. Примітка: в позначенні цих норм шифр «Б.1» був встановлений за Класифікацією НД, що діяла до 01.01.1999р. , і відповідає новому комплексу «Б1.1»

ДБН Б.1.1-11:2011 Склад і зміст схем планування території Автономної Республіки Крим та областей України

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 06.01.2011р. №1

ДБН Б.1.1-13:2012 Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях

 

Затвержено та надано чинності: наказ Мінрегіон України від 12.03.2012 р. № 105. Зміна № 1: наказ Мінрегіон від 18.11.2015 р. N 294

ДБН Б.1.1-14:2012 Склад та зміст детального плану території

 

Затверджено: наказ Мінрегіон України від 12.03.2012 р. № 107. Зміна № 1 набирає чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України": наказ Мінрегіон від 27 грудня 2017 року N 345

ДБН Б.1.1-15:2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту

 

Затверджено: наказ Мінрегіон України від 13.07.2012 р. № 358

ДБН Б.1.1-16:2013 Склад та зміст містобудівного кадастру

 

Прийнято та надано чинності: наказ Мінрегіон від 26.02.2013 р. № 73

ДБН Б.1.1-21:2017 Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад

 

Затверджено: наказ Мінрегіон від 27.12.2017 р. № 343. ДБН набирає чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства «Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України»

ДБН Б.1.1-22:2017 Склад та зміст плану зонування території

 

Затверджено: наказ Мінрегіон від 27.12.2017 р. № 344. ДБН набирає чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства «Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України»

ДБН Б.1.1-4-2002 СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування

 

Поправка - БІС №1, 2003р.Затв. Зміна №1, наказ Держбуду України від 5.09.2005 № 152, чинна з 1.10.2005р. Деякий час був чиний ДБН Б.1.1-4-2009, введений наказом від 13.07.2009р. N 287. Наказ від 13.07.2009р.N 287 відменений наказом від 29.06.2011р. N 68

ДБН Б.1.1-4-2009 СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування

 

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, наказ від 13.07.2009 року N 287

ДБН Б.1.1-5:2007 Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час у містобудівній документації. Друга частина

 

Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ від 23.10.2008р. №282

ДБН Б.1.1-5:2007 Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий час у містобудівній документації. Перша частина

 

Для службового користування. Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 23.10.2007р. №282.

ДБН Б.1.1-6:2007 Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території району

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 31.10.2007 р. №293. Супровід доручений Українському науково-дослідному і проектному інституту цивільного сільського будівництва "УкрНДІПроцивільсільбуд". У Переліку чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва за 2009 має назву ДБН Б.1.1-6-2007

ДБН Б.1.1-7:2007 Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території сільради

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 30.10.2007р. №291

ДБН Б.1.1-9:2009 Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів

 

Наказ Мінрегіонбуду від 13.03.2009 р. № 104

ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 Умовні позначення графічних документів містобудівної документації

 

Надано чинності: наказ Мінрегіон від 01.04.2013 р. № 119

ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 Настанова з виконання розділів "Охорона навколишнього природного середовища" у складі містобудівної документації. Склад та вимоги"

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 28.12.2010р. №559

ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 15.12.2011р. №345

ДСТУ-Н Б Б.1.1-18:2013 Настанова щодо формування та супроводження містобудівного кадастру

 

Прийнято та надано чинності: наказ Мінрегіон від 01.04.2013 р. № 118

ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013 Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на мирний час

 

Затверджено: наказ Мінрегіон України від 30 серпня 2013 р. № 420

ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009 Система містобудівної документації. Настанова щодо складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження детального плану території

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 14.01.2009р. №3

МР 2208-80 Рациональная организация типовых режимов труда и отдыха анодчиков и электролизников в производстве алюминия. Методические рекомендации

 

Утвержд.Зам. Главного государственного санитарного врача СССР 17.09.1980г. N 2208-80

МР 2615-83 Мероприятия по улучшению условий труда и оздоровлению горнорабочих высокопроизводительных очистных забоев угольных шахт. Методические рекомендации

 

Утвержд.Зам. Главного государственного санитарного врача СССР от 25.08.1983 г. N 2615-83

Наказ N 290 від 16.11.2011 р. Порядок розроблення містобудівної документації

 

Затверджено: Наказ Мінрегіону України від 16.11.2011 р. N 290 Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.12.2011 р. за N 1468/20206 Із змінами: наказ Мінрегіон від 20.05.2013 N 199, від 14.08.2018 р. N 213