Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Законодавчі акти України якими керується будівельна галузь

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Положення про порядок розроблення, прийняття, перегляду і скасування галузевих нормативних документів зі стандартизації та галузевих будівельних норм

 

Затверджено: Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 28.05.2012 N 262

Порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

 

Затверджено: постанова КМУ від 06.04.1995 р. N 244. Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1998 року N 474, від 16 березня 2000 року N 501, від 11 жовтня 2002 року N 1510, N 1182 від 26.09.2007, від 28 грудня 2011 р. N 1390, N 148 від 27.02.2012 р., № 778 від 02.09.2015 р., від 07.06.2017 р. N 405

Положення про центральний фонд будівельних норм. Типове положення про фонд галузевих будівельних норм

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2010 р. N 483. Із змінами: постанова КМУ N 1390 від 28.12.2011 р.

Програма перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року

 

Затверджено: постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 471. Із змінами: постанова КМУ N 1390 від 28.12.2011

Положение о Министерстве регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым

 

Утверждено: Постановление Совета министров Автономной Республики Крым 01.03.2011 N 74. С изменениями: Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 25 октября 2011 года N 539

Перелік національних стандартів (регламентних технічних умов), які є доказом відповідності будівельної продукції вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель та споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1764

 

Типовий договір про участь у фонді фінансування будівництва

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. N 227. Із змінами: постанова КМУ № 467 від 08.07.2015 р.

Кодекс цивільного захисту України

 

Кодекс від 02.10.2012 р. № 5403-VI Із змінами: від 13.04.2017 р.

Порядок здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. N 350

ДК 004:2008 Український класифікатор нормативних документів (ICS:2005, MOD)

 

Наказ N 301 від 26 серпня 2008

ДК 009:2005 Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності

 

Держспоживстандарт України, наказ від 26.12.2005 р. N 375. Відповідно до пункту 1 наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 N 457 "Про затвердження та скасування національних класифікаторів", із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.11.2010 N 530, з 1 січня 2012 року набирає чинності національний класифікатор України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності". Оскільки КВЕД використовується для представлення та аналізу статистичної, фінансової, податкової та іншої економічної інформації, перехід до КВЕД 2010 буде здійснюватись поступово. Для цього протягом 2012 року буде діяти національний класифікатор України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності". Згідно з пунктом 4 наказу N 457 КВЕД 2005 буде скасовано в Україні з 31 грудня 2012 року (лист ДПС України від 30.12.2011 р. N 10974/7/18-3017). Чинність ДК 009:2005 відновлена на період до 31.12.2013 р., наказ Мінекономрозвитку від 7 лютого 2013 року N 113

ДК 009:2010 Класифікація видів економічної діяльності

 

Відповідно до пункту 1 наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 N 457 "Про затвердження та скасування національних класифікаторів", із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.11.2010 N 530, з 1 січня 2012 року набирає чинності національний класифікатор України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності". Оскільки КВЕД використовується для представлення та аналізу статистичної, фінансової, податкової та іншої економічної інформації, перехід до КВЕД 2010 буде здійснюватись поступово. Для цього протягом 2012 року буде діяти національний класифікатор України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності". Згідно з пунктом 4 наказу N 457 КВЕД 2005 буде скасовано в Україні з 31 грудня 2012 року (лист ДПС України від 30.12.2011 р. N 10974/7/18-3017). Чинність ДК 009:2005 відновлена на період до 31.12.2013 р., наказ Мінекономрозвитку від 7 лютого 2013 року N 113

ДСТУ EN 473:2012 Неруйнівний конроль. Кваліфікація і сертифікація персоналу. Основні положення (EN 473:2008, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку від 28.11.2012 р. № 1356. З 01.01.2016 р. заміняється на ДСТУ EN ISO 9712:2014: наказ Мінекономрозвитку від 30.12.2014 р. N 1494

Закон України 1314-VII Про метрологію та метрологічну діяльність

 

Закон України від 05.06.2014 року. Із змінами: від 22.06.2017 р.

Закон України 1728-VIII Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

Закон України від 3 листопада 2016 року N 1728-VIII

Закон України 1817-VIII Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності

 

Закон України від 17 січня 2017 року

Закон України 1817-VIII Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності

 

Закон України від 17 січня 2017 року № 1817-VIII

Закон України 2118-VIII Про енергетичну ефективність будівель

 

Закон України 22 червня 2017 року N 2118-VIII

Закон України N 1704-VI Про будівельні норми

 

Із змінами від 20.11.2012 року

Закон України N 3038-VI Про регулювання містобудівної діяльності

 

Із змінами від 13.04.2017 року

Закон України N 3392-VI Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

 

Із змінами від 08.12.2016 року

Лист N 01-06/84/2013 від 22.01.2013 р. Про деякі питання застосування законодавства у сфері містобудівної діяльності

 

Лист N 40-16-1902 від 10.05.2011 р. Щодо приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством України

 

Наказ N 232 від 13.10.2011 р. Методичні рекомендації з підготовки у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України проектів нормативно-правових актів

 

Затверджено: наказ від 13 жовтня 2011 року N 232 Про затвердження Методичних рекомендацій з підготовки у Мінрегіоні України нормативно-правових актів. Із змінами: наказ від 03.01.2012 року № 1

Наказ N 310 від 12.08.2010 р. Про впорядкування роботи з розгляду та погодження проектів технічних умов

 

Затверджує: Регламент роботи з розгляду та погодження проектів технічних умов на продукцію будівельного призначення Мінрегіонбудом; Зразок листа звернення до Мінрегіонбуду; Перелік документів, які подаються до Мінрегіонбуду для погодження проектів технічних умов на продукцію будівельного призначення (згідно ДСТУ 1.3:2004); Перелік базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві; Форма висновку до проекту НД (згідно ДСТУ 1.11:2004); Таблиця зауважень до проекту технічних умов ТУ У "Назва"; Журнал обліку листів звернень та видачі листів-погоджень проектів технічних умов.

Наказ N 341 від 07.09.2010 р. Про затвердження Положення про експертну комісію з розгляду питань щодо надання статусу базової організації з науково-технічної діяльності у будівництві та регламент її роботи

 

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, Затверджує бланк: Форма заяви про надання статусу базової організації з науково-технічної діяльності у будівництві

Наказ N 420 від 27.10.2010 р. Про забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 N 1982-р "Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики з нормативного забезпечення будівництва в Україні на період до 2015 року"

 

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

Постанова N 1764 від 20.12.2006 р. Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд

 

Розроблений з урахуванням директиви Ради Європи 89/106 ЕЄС від 21.12.88 р. Постананова КМУ від 20.12.2006 р. N 1764. Із змінами: постанова КМУ від 30 червня 2010 р. N 543

Постанова N 197 від 30.04.2014 р. Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

 

Зміни: постанова КМУ від 08.10.2014 р. N 515, від 26.11.2014 р. N 690, № 499 від 17.07.2015, від 26.10.2016 р. N 765, від 19 квітня 2017 р. N 273

Постанова N 240 від 01.03.2006 р. Правила підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування

 

Зміни: постанова КМУ від 4 жовтня 2017 р. N 753

Постанова N 543 від 30.06.2010 р. Порядок розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 р. N 543. Із змінами: постанова КМУ N 1390 від 28.12.2011 р., від 01.03.2017 р. N 112, від 28 березня 2018 р. N 340, від 24 квітня 2019 р. N 352

Постанова N 56 від 18.01.2003 р. Про делегування повноважень щодо стандартизації у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

 

Кабінет Міністрів України. Із змінами: Постанова КМУ від 7 жовтня 2009 р. N 1050

Постанова N 589 від 14.07.2010 р. Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р. N 589. Із змінами: постанова КМУ N 1390 від 28.12.2011 р.

Розпорядження N 1110-р від 09.11.2011 р. Про платну адміністративну послугу, що надається Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

 

Розпорядження N 1114-р від 09.11.2011 р. Питання управління Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства об'єктами державної власності

 

Розпорядження N 1436-р від 14.07.2010 р. Концепція реалізації державної політики з нормативного забезпечення будівництва в Україні на період до 2015 року

 

Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р. № 1436-р Про схвалення Концепції реалізації державної політики з нормативного забезпечення будівництва в Україні на період до 2015 року

Указ Президента України від 12 травня 2011 року Про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

 

Указ Президента України від 12 травня 2011 року № 580/2011