Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Загальні нормативні документи

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
ВБН Д.1.1-40.1.20.201-2005/ Мінпаливенерго СОУ-Н МПЕ 40.1.20.201:2005 Особливості визначення вартості будівництва в умовах Чорнобильської АЕС

 

Наказ Мінпаливенерго України від 22.07.2005 № 337

ВСН 11-84/ Миннерго СССР Инструкция о порядке утверждения предпроектной и проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений

 

Діють в частині, що не суперечить вимогам ДБН А.2.2-3-2004. Дію цих ВСН в Україні поновлено наказом Мінпаливенерго України від 14.06.2004 № 313; Утв.Минэнерго СССР 03.03.1984 г, приказ № 70.

ВСН 16-80/ Минэнерго СССР Временная инструкция о порядке подготовки документов, содержащих знания и опыт для передачи по лицензионным соглашениям

 

Утв. Главниипроектом и Главзагранэнерго Минэнерго СССР 16.02.1980г., протокол №10.

ВСН 33-82*/ Минэнерго СССР Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организации строительства (электроэнергетика)

 

Утв Минэнерго СССР 12.07.1989 г.

ДСТУ 3338-96 (ГОСТ 21023-97) Трансформатори силові. Методи вимірювань характеристик часткових розрядів під час випробуваннь напругою промислової частоти

 

З 01.01.2017 р. заміняється на ДСТУ EN 60270:2016 (EN 60270:2001, IDT): наказ ДП "УкрНДНЦ" від 22.08.2016 року N 244

ДСТУ 3645-97 (ГОСТ 3484.2-98); (IEC 60076-2:1993) Трансформатори силові. Допустимі перевищення температури та методи випробування на нагрівання

 

З 01.01.2017 р. заміняється на ДСТУ EN 60076-2:2016 (EN 60076-2:2011, IDT): наказ ДП "УкрНДНЦ" від 22.08.2016 року N 244

ДСТУ EN 50438:2015 Вимоги для паралельного приєднання мікрогенераторів до низьковольтної розподільчої мережі загальної призначеності (EN 50438:2007, IDT)

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 28 травня 2015 р. № 45

ДСТУ EN 50529-1:2015 Електромагнітна сумісність мереж. Частина І. Проводові лінії телекомунікаційних мереж із використанням телефонних кабелів (EN 50529-1:2010,IDT)

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» України від 4 серпня 2015 р. № 88

ДСТУ EN 50529-2:2015 Електромагнітна сумісність мереж. Частина 2. Проводові лінії телекомунікаційних мереж із використанням коаксіальних кабелів (EN 50529-2:2010,IDT)

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 4 серпня 2015 р. № 88

ДСТУ EN 60076-1:2016 (EN 60076-1:2011, IDT) Трансформатори силові. Частина 1. Загальні відомості

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 22.08.2016 № 244 EN 60076-1:2011 Power transformers — Part 1: General прийнято як національний стандарт методом " підтвердження" за позначенням ДСТУ EN 60076-1:2016 (EN 60076-1:2011, IDТ)

ДСТУ EN 60598-2-22:2014 Світильники. Частина 2-22. Додаткові вимоги. Світильники для аварійного освітлення (EN 60598-2-22:1998; А1:2003, А2:2008, ІDТ)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 24 липня 2014 р. № 869

ДСТУ IEC 60870-6-802:2014 Пристрої та системи телекерування. Частина 6-802. Протоколи телекерування, сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-T. Об'єктні моделі TASE.2 (IEC 60870-6-802:2005, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 2 грудня 2014 р. № 1432

ДСТУ ГОСТ 14340.7:2014 Проводи емальовані круглі. Метод випробування ізоляції напругою (ГОСТ 14340.7-74, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 02 грудня 2014 р. № 1430

ДСТУ ГОСТ 30830-2003 (МЭК 60076-1-93) Трансформатори силові. Частина 1. Загальні положення

 

наказ Держспоживстандарту України від 31 жовтня 2003 р. № 188

Наказ N 313 від 14.06.2004 р. Перелік відомчих нормативних документів колишнього СРСР, чинність яких продовжено в Україні до 1.01.2007 року для використання на об'єктах електроенергетичної галузі

 

Мінпаливенерго України , затв. відомчі нормативні документи колишнього СРСР, якіі надалі використовуватимуться в діяльності підприємствами, установами та організаціями в галузі електроенергетики до 1.04.2007р.

НАПБ 03.005-2002 ГНД 34.03.307-2004 Захист від пожежі. Протипожежні норми проектування атомних електростанцій з водо-водяними енергетичними реакторами

 

Наказ Мінпаливенерго України від 05.04.2002р. № 208; Узгоджено: Держдеп. ПБ МНС України, Держком ЯР, Мінекології, Держбуд України;