Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

А З.З. Система технологічної документації в будівництві (СТДБ)

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
ВСН 161-82/Минмонтажспецстрой СССР Инструкция по составлению проектов производства работ на монтаж приборов и средств автоматизации

 

ВСН 193-81/ ММСС СССР Инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу строительных конструкций

 

ВСН 237-80/ ММСС СССР Инструкция по разработке проектов производства работ на монтаж внутренних санитарно-технических устройств

 

ВСН 478-86/ ММСС СССР Производственная документация по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов

 

ВСН 90-86/Минобороны СССР Инструкция по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для объектов Министерства обороны

 

ДСТУ EN ISO 13567-2:2018 (EN ISO 13567-2:2017, IDT; ISO 13567-2:2017, IDT) Технічна документація на продукцію. Улаштування та найменування рівнів для САПР. Частина 2. Поняття, формат та коди, використовувані в будівельній документації

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14.11.2018 № 412 EN ISO 13567-2:2017 Technical product documentation — Organization and naming of layers for CAD — Part 2: Concepts, format and codes used in construction documentation (ISO 13567-2:2017) прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN ISO 13567-2:2018 (EN ISO 13567-2:2017, IDT; ISO 13567-2:2017, IDT)

ДСТУ EN ISO 5459:2018 (EN ISO 5459:2011, IDT; ISO 5459:2011, IDT) Технічні вимоги до геометричних характеристик продукції (GPS). Геометричні допуски. Бази та системи баз

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 23.10.2018 № 378 EN ISO 5459:2011 Geometrical product specifications (GPS) — Geometrical tolerancing — Datums and datum systems (ISO 5459:2011) прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN ISO 5459:2018 (EN ISO 5459:2011, IDT; ISO 5459:2011, IDT)

ДСТУ EN ISO 8826-2:2018 (EN ISO 8826-2:1997, IDT; ISO 8826-2:1994, IDT) Кресленики технічні. Вальниці кочення. Частина 2. Детальне спрощене подання

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 23.10.2018 № 377 EN ISO 8826-2:1997 Technical drawings — Rolling bearings — Part 2: Detailed simplified representation (ISO 8826-2:1994) прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN ISO 8826-2:2018 (EN ISO 8826-2:1997, IDT; ISO 8826-2:1994, IDT)

ДСТУ EN ISO 9222-2:2018 (EN ISO 9222-2:1994, IDT; ISO 9222-2:1989, IDT) Кресленики технічні. Ущільнювачі для рухомого з’єднування. Частина 2. Детальне спрощене подання

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 23.10.2018 № 377 EN ISO 9222-2:1994 Technical drawings — Seals of dynamic application — Part 2: Detailed simplified representation (ISO 9222-2:1989) прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN ISO 9222-2:2018 (EN ISO 9222-2:1994, IDT; ISO 9222-2:1989, IDT)

ДСТУ IEC 82079-1:2018 (IEC 82079-1:2012, IDT) Підготування інструкцій з використання. Структуризація, уміст і подання. Частина 1. Загальні принципи та детальні вимоги

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14.11.2018 № 412 IEC 82079-1:2012 Preparation of instructions for use — Structuring, content and presentation — Part 1: General principles and detailed requirements прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ IEC 82079-1:2018 (IEC 82079-1:2012, IDT)

ДСТУ ISO 10209-2:2009 Документація технічна на вироби. Словник термінів. Частина 2. Методи проеціювання (ISO 10209-2:1993, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 вересня 2009 р. № 346. З 01.01.2019 р. заміняється на ДСТУ EN ISO 10209:2018 (EN ISO 10209:2012, IDT; ISO 10209:2012, IDT): наказ від 14 листопада 2018 року № 412

ДСТУ ISO/TR 23605:2018 (ISO/TR 23605:2018, IDT) Технічна специфікація на продукцію (ТРS). Настанови щодо застосування. Міжнародна модель для національного застосування

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 23.10.2018 № 378 ІS0/ТR 23605:2018 ТесhпісаІ product specificatioп (ТРS) - Аррlісаtіоп guidance - lnternational model for national implementation прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ 150/ТR 23605:2018 (150/ТR 23605:2018, IDT)

ДСТУ ГОСТ 2.702:2013 Єдина система конструкторської документації. Правила виконання електричних схем (ГОСТ 2.702-2011, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 11 грудня 2013 р. № 1470

ДСТУ ГОСТ 2.703:2014 Єдина система конструкторської документації. Правила виконання кінематичних схем (ГОСТ 2.703-2011, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 28 липня 2014 р. № 886

ДСТУ ГОСТ 2.704:2014 Єдина система конструкторської документації. Правила виконання гідравлічних і пневматичних схем (ГОСТ 2.704-2011, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 28 липня 2014 р. № 886

ДСТУ ГОСТ 3.1001:2014 Єдина система технологічної документації. Загальні положення (ГОСТ 3.1001-2011, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 28 липня 2014 р. № 886

ДСТУ ГОСТ 3.1103:2014 Єдина система технологічної документації. Основні написи. Загальні положення (ГОСТ 3.1103-2011, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 28 липня 2014 р. № 886

ДСТУ ГОСТ 3.1105:2014 Єдина система технологічної документації. Форми та правила оформлення документів загального призначення (ГОСТ 3.1105-2011, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 28 липня 2014 р. № 886

ДСТУ ГОСТ 3.1116:2014 Єдина система технологічної документації. Нормоконтроль (ГОСТ 3.1116-2011, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку від 28.07.2014 р. № 886

ДСТУ ГОСТ 3.1127:2014 Єдина система технологічної документації. Загальні правила виконання текстових технологічних документів (ГОСТ 3.1127-93, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 28 липня 2014 р. №886

ДСТУ-Н 7917:2015 Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення технологічного паспорта, карти вимірів і журналу контролю технологічного процесу

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» 22 червня 2015 р. № 61

МУ 2349-81 Методические указания по гигиеническому контролю за изделиями из синтетических материалов, предлагаемых для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения

 

Утвержд.Зам. Главного государственного врача СССР от 23.03.1981 г. N 2349-81