Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

А 3.1. Управління, організація і технологія. Дозволи, прийняття в експлуатацію

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт

 

Затверд, наказом Держбуду від 05.12.2000 №273, зареєстр, мін'юстом від 25.12.2000 за №945/ 5166. Опубліковано - БіС №2, 2001р.

Положення про архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури

 

Затверджено наказом Держбуду від 09.09.99 №220. Опубліковано - БіС №2, 2000р

Положення про експериментальне будівництво

 

Затверд, наказом Держбуду від 27.12.93 №245, зареєстр. мін'юстом від 11.02.94 за №25/234.

Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві

 

Постанова КМУ від 01.08.2005 р. № 668. Із змінами від 17.06.2009, від 28.12.2011 р.

Порядок погодження та супроводу у центральному апараті Мінбуду документів щодо експериментального проектування та будівництва об'єктів житлово-громадського призначення, на які відсутні нормативні вимоги

 

Затв. Наказ Мінбуду України 25.09.2006 р. № 319, Зміна № 1, Наказ Мінбуду України 12.01.2007р. № 24

Порядок видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу та спеціальних конструкцій на землях дорожнього господарства вздовж автомобільних доріг загального користування

 

Затверджено: Наказ Державної Служби автомобільних доріг України Укравтодор 08.07.2003 № 314. Зареєстровано в міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 р.за № 794/8115

Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів

 

мінтранс України від 21.10.99 р. N 507 мінюст України 4.03.2000 р. за N 160/4381

Порядок прийняття в експлуатацію об'єктів магістральних і міждержавних електричних мереж напругою 220 – 750 кВ і об'єктів їх інфраструктури після модернізації, реконструкції та будівництва

 

Наказ Мінпаливенерго України від 25.09.2006 р. № 346

Положення про головних бухгалтерів підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держбуду України

 

ДержбудуУкраїни від 21.10.2004 р наказ № 199

Порядок здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури. Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури

 

КМУ, постанова від 11 липня 2007 р. N 903 Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури. Зміни: постанова КМУ від 25 квітня 2018 р. N 327

Порядок видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об'єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування

 

Наказ Державної служби автомобільних доріг України 29.09.2005 N 414; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2005 р. за N 1266/11546

Примірний договір підряду в капітальному будівництві

 

Затв.наказ Мінбуду України від 27.10.2005 №3

Перелік вимог до внутрішнього опорядження та обладнання квартир і приміщень загального користування у житлових будинках для громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов

 

Додаток до листа-роз'яснення Мінрегіонбуду України від 11.08.2009 №11/23-1094. Опублікований - ІБ МРБУ № 9, 2009р. та БІС № 1,2010р.

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у сфері телекомунікацій

 

Затв. Наказ Мінтрансзв'язку України від 27.02.2006 р. № 180, зареєстр. в Мін'юст України 05.05.2006 за № 520/12394

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110 (150) кВ. Настанова

 

Наказ Мінпаливенерго України від 29.12.2006 № 540

Порядок надання дозволу на виконання підготовчих робіт. Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт. Порядок ведення реєстру наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні. Перелік будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл

 

Постанова від 30 вересня 2009 р. N 1104 Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт. Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ N 90 від 27.01.2010 р.Зміни: постанова КМУ від 27 січня 2010 р. N 160 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України. Із змінами: постанова КМУ від 28 липня 2010 р. N 665 Про внесення змін до переліку будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл

Порядок ведення реєстру виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. N 1424

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що розташовані на території іноземних держав і є власністю України

 

Затверджено: Наказ Міністерства закордонних справ України 07.06.2010 N 108; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 червня 2010 р. за N 442/17737

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

 

Затверджено: Постанова КМУ N 461 від 13.04.2011 р. Із змінами: Постанова КМУ N 1390 від 28.12.2011 року, N 43 від 18.01.2012 року, від 15 серпня 2012 р. № 757, від 30.10.2013 р. N 918, від 01.10.2014 р. N 512, від 08.09.2015 р. N 750, від 21.10.2015 р. N 880, від 16.12.2016 р. N 1060, від 07.07.2017 р. N 409, від 25 квітня 2018 р. N 327

Перелік Технічних свідоцтв придатності будівельних виробів для застосування станом на 01.01.2010

 

Перелік Технічних свідоцтв придатності будівельних виробів для застосування станом на 01.01.2009 рік

 

Правила введення в роботу технічно переоснащених або замінених складових частин об'єктів діючих електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110 (150) кВ

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 08.11.2011року N 691, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2011 р. за N 1370/20108

Перелік Технічних свідоцтв придатності будівельних виробів для застосування станом на 01.01.2012

 

Перелік Технічних свідоцтв придатності будівельних виробів для застосування станом на 23.05.2013

 

Технічні свідоцтва з підтвердження придатності нових будівельних виробів до застосування станом на 01.01.2015

 

Порядок проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. N 257

Критерій, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами державного архітектурно-будівельного контролю

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. N 399

Правила надання доступу до інфраструктури об'єкта будівництва

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 р. N 610

Правила надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 р. N 611

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудівної діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) на об'єкті будівництва органами державного архітектурно-будівельного контролю

 

Затверджено: постанова КМУ від 31 жовтня 2018 р. N 899

ВБН А.3.1-1-2008 Управління, організація та технологія. Об'єкти залізничного транспорту. Особливості підтвердження готовності до експлуатації

 

Міністерство транспорту та зв'язку України;

ВБН А.3.1-342.002.000.001-2001/ Мінпаливенерго України Нормативно-технічне забезпечення робіт на об'єкті «Укриття». Основні положення

 

ВБН А.3.1-36-2-96 Зварювання та контроль якості технологічніх тубопроводів на тиск від 9,8 до 245 МПа (від 100 до 2500 кгс/см2)

 

З 01.01.2014 р. заміняється на ДСТУ-Н Б А.3.1-17:2013 «Настанова щодо зварювання технологічних трубопроводів, що експлуатуються під тиском від 9,81 МПа до 245 МПа»: наказ Мінрегіон від 07.06.2013 р. № 237

ВБН А.3.1-36-3-96 Управление, организация и технология. Сварка стальных газопроводов

 

З 01.01.2014 р. замінюється на ДСТУ-Н Б А.3.1-18:2013 «Настанова щодо зварювання конструкцій газопроводів зі сталевих труб»: наказ Мінрегіон від 07.06.2013 р. № 237

ВБН А.3.1-36-4-96 Инструкция по сварке котлоагрегатов

 

З 01.01.2014 р. заміняється на ДСТУ-Н Б А.3.1-19:2013 «Настанова щодо зварювання сталевих конструкцій котлоагрегатів»: наказ Мінрегіон від 07.06.2013 р. № 237

ВБН А.3.1-36-5-97 Управление, организация и технология сварки. Ремонт трубных систем паровых и водогрейных котлов

 

Затверджено Корпорація "Укрмонтажспецбуд" наказ 18 червня 1997 р. З 01.01.2014 р. заміняється на ДСТУ-Н Б А.3.1-20:2013 «Настанова щодо ремонту трубних систем парових та водогрійних котлів»: наказ Мінрегіон від 07.06.2013 р. № 237

ВНТП 01-81/ МГП СССР Нормы технологического проектирования объектов газодобывающего предприятия и станции подземного хранения газа

 

ВСН 004-88/Миннефтегазстрой СССР Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация

 

Розділи 3 і 4 ВСН 004-88/Миннефтегазстрой СССР замінено на ВБН В.2.3-00013741-06:2007 та ВБН В.2.3-000013741-07:2007/Мінпаливенерго України

ВСН 005-88/Миннефтегазстрой СССР Ведомственные строительные нормы. Строительство промысловых стальных трубопроводов. Технология и организация

 

Термін дії продовжений до 2017 року: наказ Міненерговугілля від 21 січня 2013 року N 20 (скасовано) Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

ВСН 012-88/Миннефтегазстрой СССР Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приёмка работ. Части I, II. Формы документации и правила её оформления в процессе сдачи - приёмки

 

Термін дії продовжений до 2017 року: наказ Міненерговугілля від 21 січня 2013 року N 20 (скасовано) Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

ВСН 020-69/Минэнерго СССР Ведомственные строительные нормы. Организация геотехнического контроля в энергетическом строительстве

 

дію цих ВСН в Україні поновлено наказом мінпаливенерго України від 14.06.2004 № 313. Утв. Минэнерго СССР 02.03 1972г., решение № 68

ВСН 05-82/Минметаллургии СССР Правила приёмки в эксплуатацию законченных строительством объектов горнодобывающих предприятий и других объектов цветной металлургии со специфическими условиями производства продукции

 

ВСН 07-81 /Минобороны СССР Технические правила контроля качества и приёмки монтажных работ на объектах Министерства обороны

 

ВСН 09-81/Минобороны СССР Технические правила контроля качества и приёмки строительных работ на объектах Министерства обороны

 

До складу НД входять Приложения к техническим правилам контроля качества и приёмки строительных работ на на объектах МО .

ВСН 1-75/Миннефтегазпром СССР Правила приёмки в эксплуатацию законченных строительством объектов производственного назначения нефтяной промышленности

 

ВСН 10-302.01-86/ Госагропром СССР Правила приёмки в эксплуатацию законченных строительством мелиоративных и водохозяйственных объектов

 

ці ВБН одночасно зареєстровано і як ВСН 33-2.3.08-86/ Водстрой СССР

ВСН 11-75/Минобороны СССР Руководство по применению неразрушающих методов испытаний и контроля качества строительства и эксплуатационной пригодности сооружений Министерства обороны

 

ВСН 116-65/Минтрансстрой СССР Технические указания по технологии производства строительных и монтажных работ при электрификации железных дорог (устройства электроснабжения)

 

ВСН 12-82/Минтрансстрой СССР Инструкция по производству и приёмке строительных и монтажных работ при электрификации железных дорог (устройства электроснабжения)

 

ВСН 141-80/ Минмонтажспецстрой СССР Инструкция по поставке стальных конструкций заводами металлоконструкций

 

ВСН 179-85/Мнннефтегазстрой СССР Инструкция по рекультивации земель при строительстве трубопроводов

 

ВСН 19-89/Минавтодор РСФСР Правила приёмки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог

 

ВСН 2-131-81/Минннефтегазстрой СССР Инструкция по подготовительным работам на строительстве магистральных трубопроводов

 

ВСН 219-78/ ММСС СССР Инструкция по разглинизации скважин на воду вибрационным способом

 

ВСН 25-09.68-85/Минприбор СССР Правила производства и приёмки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

 

ВСН 261-86/ Минмонтажспецстрой СССР Вибрационная укладка бетона под водой и глинистым раствором

 

ВСН 32-83/Минэнерго СССР Инструкция по контролю и приёмке инженерно-геодезических работ

 

дію цих ВСН в Україні поновлено наказом мінпаливенерго України від 14.06.2004 № 313. Утв. Главниипроектом Минэнерго СССР 29.12.1982г., протокол № 40

ВСН 33-2.3.08-86/ Водстрой СССР Правила приёмки в эксплуатацию законченных строительством мелиоративных и водохозяйственных объектов

 

ці ВБН одночасно зареєстровано і як ВСН 10-302.01-86/ Госагропром СССР

ВСН 33-89/ Минэнерго СССР Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организации строительства (электроэнергетика)

 

діють в частині, що не суперечить вимогам ДБН А.3.1-5-96 та Посібника з розробки проектів організації будівництва і проектів виконання робіт. дію цих ВСН в Україні поновлено наказом мінпаливенерго України від 14.06.2004 №313; від 31 серпня 2010 року N 334

ВСН 34-71-1-83/Минэнерго СССР Технологические правила по производству работ при опрессовке проводов с использованием энергии взрыва

 

дію цих ВСН в Україні поновлено наказом мінпаливенерго України від 14.06.2004 № 313; Утв. ПТУ по строительству Минэнерго СССР 10.08.1982г., протокол № 162

ВСН 34-91/Минтрансстрой СССР Правила производства и приёмки работ при строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений. Часть 1,2,3

 

ВСН 394-78/ ММСС СССР Инструкция по монтажу компрессоров и насосов

 

ВСН 4-80/ Главкневгорстрой Инструкция по организации системы централизованного обеспечения объектов строительства Главкиевгорстроя товарным бетоном и раствором

 

ВСН 421-81/ ММСС СССР Инструкция по составам, технологии изготовления и укладке кислотоупорных торкрет-штукатурок

 

ВСН 471-86/ ММСС СССР Правила совмещенного производства монтажных и строительных работ при сооружении птицефабрик

 

ВСН 486-86/ ММСС СССР Обеспечение охраны водной среды при производстве работ гидромеханизированным способом

 

ВСН 51-03-01-76/ МГП Инструкция о составе и оформлении технологических рабочих чертежей зданий и сооружений газовой промышленности. Раздел 3. Технологическая часть газодобывающих предприятий. Раздел 4. Линейная часть магистральных газопроводов

 

ВСН 51-5-85/Мингазпром СССР Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (приёмка работ по скважинам)

 

Утв. МГП 30.10.85р. №27-9

ВСН 66-89-76/Минстрой СССР, Минстройматериалов СССР Инструкция по отделке фасадных поверхностей панелей для наружных стен

 

ВСН 7-59/ Главкиевгорстрой Указания по организации и технологии производства внутренних отделочных работ в жилищном строительстве

 

ДБН А.3.1-3-94 Управління, організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення

 

Зміна №1 -БУ №1, 1999р., Зміна №2 - БіС № 1, 2000р., Зміна №3 - БіС №3, 2000р.

ДБН А.3.1-4-95 Управління, організація і технологія. Положення про гарантійний паспорт-сертифікат на об'єкт, що вводиться в експлуатацію

 

Затв.Наказ Держкоммістобудування України від 15.06.95р.№ 122 і введені в дію з 01.01.96р.

ДБН А.3.1-5-2009 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 25.12.2009р., наказ від 31.08.2010р. №334, наказ від 25.05.2011р. №53. З набранням чинності ДБН А.3.1-5:2016 визнається таким, що втратив чинність, ДБН А.3.1-5:2009: наказ Мінрегіон від 05.05.2016 року N 115

ДБН А.3.1-5-96 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва

 

Наказ від 3.04.96 N 49; Зміна №1 від 22.08.2005 наказ №140. Затв. Зміна №1, наказ Держбуду України від 22.08.2005 № 140, чинна з 1.10.2005 р

ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва

 

Затверджено: наказ Мінрегіон від 05.05.2016 року N 115 ДБН А.3.1-5:2016 набирають чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України". Опублікований в бюлетні за 09/2016.