Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

А З. Виробництво продукції в будівництві

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт

 

Затверд, наказом Держбуду від 05.12.2000 №273, зареєстр, мін'юстом від 25.12.2000 за №945/ 5166. Опубліковано - БіС №2, 2001р.

Положення про архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури

 

Затверджено наказом Держбуду від 09.09.99 №220. Опубліковано - БіС №2, 2000р

Положення про експериментальне будівництво

 

Затверд, наказом Держбуду від 27.12.93 №245, зареєстр. мін'юстом від 11.02.94 за №25/234.

Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві

 

Постанова КМУ від 01.08.2005 р. № 668. Із змінами від 17.06.2009, від 28.12.2011 р.

Порядок погодження та супроводу у центральному апараті Мінбуду документів щодо експериментального проектування та будівництва об'єктів житлово-громадського призначення, на які відсутні нормативні вимоги

 

Затв. Наказ Мінбуду України 25.09.2006 р. № 319, Зміна № 1, Наказ Мінбуду України 12.01.2007р. № 24

Порядок видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу та спеціальних конструкцій на землях дорожнього господарства вздовж автомобільних доріг загального користування

 

Затверджено: Наказ Державної Служби автомобільних доріг України Укравтодор 08.07.2003 № 314. Зареєстровано в міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 р.за № 794/8115

Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів

 

мінтранс України від 21.10.99 р. N 507 мінюст України 4.03.2000 р. за N 160/4381

Порядок прийняття в експлуатацію об'єктів магістральних і міждержавних електричних мереж напругою 220 – 750 кВ і об'єктів їх інфраструктури після модернізації, реконструкції та будівництва

 

Наказ Мінпаливенерго України від 25.09.2006 р. № 346

Положення про головних бухгалтерів підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держбуду України

 

ДержбудуУкраїни від 21.10.2004 р наказ № 199

Порядок здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури. Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури

 

КМУ, постанова від 11 липня 2007 р. N 903 Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури. Зміни: постанова КМУ від 25 квітня 2018 р. N 327

Порядок видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об'єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування

 

Наказ Державної служби автомобільних доріг України 29.09.2005 N 414; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2005 р. за N 1266/11546

Примірний договір підряду в капітальному будівництві

 

Затв.наказ Мінбуду України від 27.10.2005 №3

Перелік вимог до внутрішнього опорядження та обладнання квартир і приміщень загального користування у житлових будинках для громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов

 

Додаток до листа-роз'яснення Мінрегіонбуду України від 11.08.2009 №11/23-1094. Опублікований - ІБ МРБУ № 9, 2009р. та БІС № 1,2010р.

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у сфері телекомунікацій

 

Затв. Наказ Мінтрансзв'язку України від 27.02.2006 р. № 180, зареєстр. в Мін'юст України 05.05.2006 за № 520/12394

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110 (150) кВ. Настанова

 

Наказ Мінпаливенерго України від 29.12.2006 № 540

Порядок надання дозволу на виконання підготовчих робіт. Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт. Порядок ведення реєстру наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні. Перелік будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл

 

Постанова від 30 вересня 2009 р. N 1104 Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт. Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ N 90 від 27.01.2010 р.Зміни: постанова КМУ від 27 січня 2010 р. N 160 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України. Із змінами: постанова КМУ від 28 липня 2010 р. N 665 Про внесення змін до переліку будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл

Порядок ведення реєстру виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. N 1424

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що розташовані на території іноземних держав і є власністю України

 

Затверджено: Наказ Міністерства закордонних справ України 07.06.2010 N 108; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 червня 2010 р. за N 442/17737

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

 

Затверджено: Постанова КМУ N 461 від 13.04.2011 р. Із змінами: Постанова КМУ N 1390 від 28.12.2011 року, N 43 від 18.01.2012 року, від 15 серпня 2012 р. № 757, від 30.10.2013 р. N 918, від 01.10.2014 р. N 512, від 08.09.2015 р. N 750, від 21.10.2015 р. N 880, від 16.12.2016 р. N 1060, від 07.07.2017 р. N 409, від 25 квітня 2018 р. N 327

Перелік Технічних свідоцтв придатності будівельних виробів для застосування станом на 01.01.2010

 

Перелік Технічних свідоцтв придатності будівельних виробів для застосування станом на 01.01.2009 рік

 

Правила введення в роботу технічно переоснащених або замінених складових частин об'єктів діючих електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110 (150) кВ

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 08.11.2011року N 691, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2011 р. за N 1370/20108

Перелік Технічних свідоцтв придатності будівельних виробів для застосування станом на 01.01.2012

 

Порядок проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. N 605

Перелік Технічних свідоцтв придатності будівельних виробів для застосування станом на 23.05.2013

 

Технічні свідоцтва з підтвердження придатності нових будівельних виробів до застосування станом на 01.01.2015

 

Порядок проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. N 257

Критерій, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами державного архітектурно-будівельного контролю

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. N 399

Правила надання доступу до інфраструктури об'єкта будівництва

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 р. N 610

Правила надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 р. N 611

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудівної діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) на об'єкті будівництва органами державного архітектурно-будівельного контролю

 

Затверджено: постанова КМУ від 31 жовтня 2018 р. N 899

ВБН А.3.1-1-2008 Управління, організація та технологія. Об'єкти залізничного транспорту. Особливості підтвердження готовності до експлуатації

 

Міністерство транспорту та зв'язку України;

ВБН А.3.1-342.002.000.001-2001/ Мінпаливенерго України Нормативно-технічне забезпечення робіт на об'єкті «Укриття». Основні положення

 

ВБН А.3.1-36-2-96 Зварювання та контроль якості технологічніх тубопроводів на тиск від 9,8 до 245 МПа (від 100 до 2500 кгс/см2)

 

З 01.01.2014 р. заміняється на ДСТУ-Н Б А.3.1-17:2013 «Настанова щодо зварювання технологічних трубопроводів, що експлуатуються під тиском від 9,81 МПа до 245 МПа»: наказ Мінрегіон від 07.06.2013 р. № 237

ВБН А.3.1-36-3-96 Управление, организация и технология. Сварка стальных газопроводов

 

З 01.01.2014 р. замінюється на ДСТУ-Н Б А.3.1-18:2013 «Настанова щодо зварювання конструкцій газопроводів зі сталевих труб»: наказ Мінрегіон від 07.06.2013 р. № 237

ВБН А.3.1-36-4-96 Инструкция по сварке котлоагрегатов

 

З 01.01.2014 р. заміняється на ДСТУ-Н Б А.3.1-19:2013 «Настанова щодо зварювання сталевих конструкцій котлоагрегатів»: наказ Мінрегіон від 07.06.2013 р. № 237

ВБН А.3.1-36-5-97 Управление, организация и технология сварки. Ремонт трубных систем паровых и водогрейных котлов

 

Затверджено Корпорація "Укрмонтажспецбуд" наказ 18 червня 1997 р. З 01.01.2014 р. заміняється на ДСТУ-Н Б А.3.1-20:2013 «Настанова щодо ремонту трубних систем парових та водогрійних котлів»: наказ Мінрегіон від 07.06.2013 р. № 237

ВБН А.3.2-36-3-97 Рекомендації по управлінню процесами переміщення вантажів кранами. Знакова сигналізація. Сигналізація голосом

 

ВНТП 01-81/ МГП СССР Нормы технологического проектирования объектов газодобывающего предприятия и станции подземного хранения газа

 

ВСН 004-88/Миннефтегазстрой СССР Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация

 

Розділи 3 і 4 ВСН 004-88/Миннефтегазстрой СССР замінено на ВБН В.2.3-00013741-06:2007 та ВБН В.2.3-000013741-07:2007/Мінпаливенерго України

ВСН 005-88/Миннефтегазстрой СССР Ведомственные строительные нормы. Строительство промысловых стальных трубопроводов. Технология и организация

 

Термін дії продовжений до 2017 року: наказ Міненерговугілля від 21 січня 2013 року N 20 (скасовано) Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

ВСН 012-88/Миннефтегазстрой СССР Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приёмка работ. Части I, II. Формы документации и правила её оформления в процессе сдачи - приёмки

 

Термін дії продовжений до 2017 року: наказ Міненерговугілля від 21 січня 2013 року N 20 (скасовано) Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

ВСН 020-69/Минэнерго СССР Ведомственные строительные нормы. Организация геотехнического контроля в энергетическом строительстве

 

дію цих ВСН в Україні поновлено наказом мінпаливенерго України від 14.06.2004 № 313. Утв. Минэнерго СССР 02.03 1972г., решение № 68

ВСН 05-82/Минметаллургии СССР Правила приёмки в эксплуатацию законченных строительством объектов горнодобывающих предприятий и других объектов цветной металлургии со специфическими условиями производства продукции

 

ВСН 07-81 /Минобороны СССР Технические правила контроля качества и приёмки монтажных работ на объектах Министерства обороны

 

ВСН 09-81/Минобороны СССР Технические правила контроля качества и приёмки строительных работ на объектах Министерства обороны

 

До складу НД входять Приложения к техническим правилам контроля качества и приёмки строительных работ на на объектах МО .

ВСН 1-75/Миннефтегазпром СССР Правила приёмки в эксплуатацию законченных строительством объектов производственного назначения нефтяной промышленности

 

ВСН 10-302.01-86/ Госагропром СССР Правила приёмки в эксплуатацию законченных строительством мелиоративных и водохозяйственных объектов

 

ці ВБН одночасно зареєстровано і як ВСН 33-2.3.08-86/ Водстрой СССР

ВСН 11-75/Минобороны СССР Руководство по применению неразрушающих методов испытаний и контроля качества строительства и эксплуатационной пригодности сооружений Министерства обороны

 

ВСН 116-65/Минтрансстрой СССР Технические указания по технологии производства строительных и монтажных работ при электрификации железных дорог (устройства электроснабжения)

 

ВСН 12-82/Минтрансстрой СССР Инструкция по производству и приёмке строительных и монтажных работ при электрификации железных дорог (устройства электроснабжения)

 

ВСН 141-80/ Минмонтажспецстрой СССР Инструкция по поставке стальных конструкций заводами металлоконструкций

 

ВСН 161-82/Минмонтажспецстрой СССР Инструкция по составлению проектов производства работ на монтаж приборов и средств автоматизации

 

ВСН 179-85/Мнннефтегазстрой СССР Инструкция по рекультивации земель при строительстве трубопроводов

 

ВСН 19-89/Минавтодор РСФСР Правила приёмки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог

 

ВСН 193-81/ ММСС СССР Инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу строительных конструкций

 

ВСН 2-131-81/Минннефтегазстрой СССР Инструкция по подготовительным работам на строительстве магистральных трубопроводов

 

ВСН 219-78/ ММСС СССР Инструкция по разглинизации скважин на воду вибрационным способом

 

ВСН 237-80/ ММСС СССР Инструкция по разработке проектов производства работ на монтаж внутренних санитарно-технических устройств

 

ВСН 25-09.68-85/Минприбор СССР Правила производства и приёмки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

 

ВСН 261-86/ Минмонтажспецстрой СССР Вибрационная укладка бетона под водой и глинистым раствором

 

ВСН 31-81/Миннефтегазпром СССР Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов Министерства нефтяной промышленности

 

ВСН 32-83/Минэнерго СССР Инструкция по контролю и приёмке инженерно-геодезических работ

 

дію цих ВСН в Україні поновлено наказом мінпаливенерго України від 14.06.2004 № 313. Утв. Главниипроектом Минэнерго СССР 29.12.1982г., протокол № 40

ВСН 33-2.3.08-86/ Водстрой СССР Правила приёмки в эксплуатацию законченных строительством мелиоративных и водохозяйственных объектов

 

ці ВБН одночасно зареєстровано і як ВСН 10-302.01-86/ Госагропром СССР

ВСН 33-89/ Минэнерго СССР Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организации строительства (электроэнергетика)

 

діють в частині, що не суперечить вимогам ДБН А.3.1-5-96 та Посібника з розробки проектів організації будівництва і проектів виконання робіт. дію цих ВСН в Україні поновлено наказом мінпаливенерго України від 14.06.2004 №313; від 31 серпня 2010 року N 334

ВСН 34-71-1-83/Минэнерго СССР Технологические правила по производству работ при опрессовке проводов с использованием энергии взрыва

 

дію цих ВСН в Україні поновлено наказом мінпаливенерго України від 14.06.2004 № 313; Утв. ПТУ по строительству Минэнерго СССР 10.08.1982г., протокол № 162

ВСН 34-91/Минтрансстрой СССР Правила производства и приёмки работ при строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений. Часть 1,2,3

 

ВСН 37-84/Минавтодор РСФСР Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ

 

ВСН 394-78/ ММСС СССР Инструкция по монтажу компрессоров и насосов

 

ВСН 4-80/ Главкневгорстрой Инструкция по организации системы централизованного обеспечения объектов строительства Главкиевгорстроя товарным бетоном и раствором

 

ВСН 421-81/ ММСС СССР Инструкция по составам, технологии изготовления и укладке кислотоупорных торкрет-штукатурок

 

ВСН 471-86/ ММСС СССР Правила совмещенного производства монтажных и строительных работ при сооружении птицефабрик

 

ВСН 478-86/ ММСС СССР Производственная документация по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов

 

ВСН 486-86/ ММСС СССР Обеспечение охраны водной среды при производстве работ гидромеханизированным способом

 

ВСН 51-03-01-76/ МГП Инструкция о составе и оформлении технологических рабочих чертежей зданий и сооружений газовой промышленности. Раздел 3. Технологическая часть газодобывающих предприятий. Раздел 4. Линейная часть магистральных газопроводов