Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Інші роботи

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
ВБН В.2.1-1-97/ Укрмонтажспецбуд Основи і фундаменти будівель та споруд. Підсилення фундаментів будівель та споруд, побудованих на лесових грунтах, буроін'єкційними палями

 

ВСН 182-81/Минмонтажспецстрой СССР Инструкция по глубинному уплотнению водонасыщенных песчаных оснований

 

ВСН 219-79/ММСС СССР Инструкция по разглинизации скважин на воду вибрационным способом

 

ММСС СССР 29 января 1979 г.

ВСН 261-86/ Минмонтажспецстрой СССР Вибрационная укладка бетона под водой и глинистым раствором

 

ВСН 3-86/ Киевский горисполком Инструкция по проектированию и устройству оснований и фундаментов гражданских и промышленных зданий на намывных песчаных грунтах в г. Киеве

 

ВСН 309-84/Минмонтажспецстрой СССР Проектирование и устройство набивных свай по вибрационной технологии

 

ВСН 385-88/Минмонтажспецстрой СССР Устройство оснований под гражданское и промышленное строительство гидромеханизированным способом

 

Минмонтажспецстрой СССР, 04.07.1988г. Цей документ у Переліку чинних на 2009р виданий ДП Будтехнормування називається ВСН 385-77/ ММСС СССР і не позачений як відмінений

ВСН 388-87/ Минмонтажспецстрой СССР Бурение скважин на воду ударно-канатными станками с вибрационными установками

 

Утверждены Минмонтажспецстроем СССР 25 сентября 1987 г.

ВСН 422-86/ Минмонтажспецстрой СССР Нормирование потребности в покупном металлорежущем инструменте для организаций Минмонтажспецстроя СССР

 

Утверждены Минмонтажспецстроем СССР 11 декабря 1986 г.

ВСН 486-86/ ММСС СССР Обеспечение охраны водной среды при производстве работ гидромеханизированным способом

 

ВСН 490-87/Минмонтажспецстрой СССР Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки

 

ВСН 79-81/ ММСС СССР Инструкция о порядке ведения производственной документации при выполнении земляных работ способом гидромеханизации

 

Утверждены Минмонтажспецстроем СССР 18 декабря 1980 г.

ДСТУ 7217:2011 Дріт порошковий для позапічного оброблення металургійних розплавів. Загальні технічні умови

 

Надано чинносты: наказ Держспоживстандарту України від 01 лютого 2011 р. N 35. Зміна № 1 чинна з 01.11.2015 р.

ДСТУ 7556:2014 Профіль вагонного стояка. Сортамент

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 02 грудня 2014 р. № 1431. Поправка: ІПС № 9-2016

ДСТУ 7760:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення ванадію

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22.06.2015 № 61

ДСТУ 7761:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення цирконію

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» України від 22 червня 2015 р. № 61

ДСТУ 8429:2015 Прокат із ресорно-пружинної вуглецевої та легованої сталі. Технічні умови

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21 серпня 2015 р. № 101

ДСТУ 8601:2015 Розрахунки та випробування на міцність. Методика визначення характеристик циклічної тріщиностійкості металів за поперечного зсуву та кімнатної температури

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21 грудня 2015 р. № 204

ДСТУ CEN ISO/TR 25108:2015 (CEN ISO/TR 25108:2006, IDT; ISO/TR 25108:2006, IDT) Неруйнівний контроль. Настанови для організацій, що навчають персонал неруйнівному контролю

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 24.02.2016 р. № 52 CEN ISO/TR 25108:2006 Non-destructive testing - Guidelines for NDT personnel training organizations (ISO/TR 25108:2006) прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ CEN ISO/TR 25108:2015 (CEN ISO/TR 25108:2006, IDT; ISO/TR 25108:2006, IDT)

ДСТУ CEN/TR 14748:2015 (CEN/TR 14748:2004, IDT) Неруйнівний контроль. Методологія кваліфікації методів неруйнівного контролю

 

Наказом № 52 від 24.02.2016 р. ДП "УкрНДНЦ" CEN/TR 14748:2004 прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ CEN/TR 14748:2015 (CEN/TR 14748:2004, IDT)

ДСТУ EN 10016-1:2006 Катанка з нелегованої сталі для волочіння та (або) холодного прокатування. Частина 1. Загальні вимоги (EN 10016-1:1994, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт від 29.06.2006 р. № 179

ДСТУ EN 10016-2:2006 Катанка з нелегованої сталі для волочіння та(або) холодного прокатування. Частина 2. Спеціальні вимоги до катанки загальної призначеності (EN 10016-2:1994, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт від 29.06.2006 р. № 179

ДСТУ EN 10160:2015 (EN 10160:1999, IDT) Контроль ультразвуковий сталевих виробів плоскої форми завтовшки 6 мм або більше (метод відбиття)

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 24.02.2016 р. № 52 EN 10160:1999 "Ultrasonic testing of steel flat product of thickness equal or greater than 6 mm (reflection method)" прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN 10160:2015 (EN 10160:1999, IDT)

ДСТУ EN 10213-4:2005 Виливки сталеві для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 4. Марки аустенітної та аустенітно-феритної сталі (EN 10213-4:1995, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт від 30.12.2005 р. № 385

ДСТУ EN 10222-1:2005 Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 1. Загальні вимоги до поковок вільного кування (EN 10222-1:1998, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 5 жовтня 2005 р. № 287, зі зміною дати чинності згідно з наказом № 82 від 11 квітня 2007 р.

ДСТУ EN 10222-3:2005 Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 3. Сталі нікелеві із заданими властивостями для експлуатації за низьких температур (EN 10222-3:1998, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 5 жовтня 2005 р. № 287, зі зміною дати чинності згідно з наказом № 82 від 11 квітня 2007 р.

ДСТУ EN 10248-2:2010 Палі шпунтові гарячекатані із нелегованої сталі. Частина 2. Допуски за формою та розмірами (EN 10248-2:1995, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 633

ДСТУ EN 10277-2:2014 Прутки сталеві калібровані. Технічні умови постачання. Частина 2. Сталі загальної призначеності (EN 10277-2:2008, IDT)

 

Наказом Мінекономрозвитку від 30.12.2014 р. № 1494 EN 10277-2:2008 прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN 10277-2:2014

ДСТУ EN 12084:2005 Неруйнівний контроль. Контроль вихрострумовий. Загальні вимоги і рекомендації (EN 12084:2001, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт від 05.10.2005 р. № 287, від 11.04.2007 р. № 82

ДСТУ EN 12680-1:2015 (EN 12680-1:2003, IDT) Литво. Ультразвуковий контроль. Частина 1. Відливки зі сталі загальної призначеності

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 24.02.2016 р. № 52 EN 12680-1:2003 "Founding - Ultrasonic examination - Part 1: Steel castings for general purposes" прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN 12680-1:2015 (EN 12680-1:2003, IDT)

ДСТУ EN 1290-2002 Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Магнітопорошковий контроль зварних з'єднань (EN 1290:1998, IDT)

 

Надано чинності: наказом Держстандарту України від 12 липня 2002 р. № 422. Скасовується з 01.07.2016 р.: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21.06.2016 року N 182 «Про скасування нормативних документів України». Чинність відновлена: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 02.03.2017 року N 36. Скасовано з 20.09.2017 р.: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 19.09.2017 р. № 289

ДСТУ EN 13018:2005 Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Загальні вимоги (EN 13018:2001, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт від 05.10.2005 р. № 287

ДСТУ EN 1330-10:2016 (EN 1330-10:2003, IDT) Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 10. Терміни, які використовують у візуальному контролі

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 21.06.2016 р. № 184 EN 1330-10:2003 "Non-destructive testing - Terminology - Part 10: Ternis used in visual testing" прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN 1330-10:2016 (EN 1330-10:2003, ГОТ)

ДСТУ EN 1330-2:2008 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 2. Загальні терміни стосовно методів неруйнівного контролю (EN 1330-2:1998, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспожистандарту України від 22 грудня 2008 р. № 493

ДСТУ EN 1330-5:2008 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 5. Терміни стосовно вихрострумового контролю (EN 1330-5:1998, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспожистандарту України від 22 грудня 2008 р. № 493

ДСТУ EN 1330-7:2009 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 7. Терміни, застосовні в магнітопорошковому контролі (EN 1330-7:2005, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 4 серпня 2009 р. № 284. З 01.01.2019 р. заміняється на ДСТУ EN ISO 12707:2017 (EN ISO 12707:2016, IDT; ISO 12707:2016, IDT): наказ від 20 грудня 2017 року N 435

ДСТУ EN 14096-1:2006 Неруйнівний контроль. Оцінювання цифрових радіографічних плівкових систем. Частина 1. Визначення, кількісні виміри параметрів якості зображення, стандартна контрольна плівка та контроль якості (EN 14096-1:2003, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 29 червня 2006 р. № 179

ДСТУ EN 14127:2014 Неруйнівний контроль. Ультразвукове вимірювання товщини (EN 14127:2011, IDT)

 

Наказом Мінекономрозвитку від 30.12.2014 р. № 1494 EN 14127:2011 прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN 14127:2014

ДСТУ EN 25580:2006 Неруйнівний контроль. Промислові радіографічні негатоскопи. Мінімальні вимоги (EN 25580:1992, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 29 червня 2006 р. № 179

ДСТУ EN 583-4:2007 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Частина 4. Контролювання несуцільностей, перпендикулярних до поверхні (EN 583-4:2002, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт України від 12.09.2007 р. № 219

ДСТУ EN ISO 16826:2015 (EN ISO 16826:2014, IDT; ISO 16826:2014, IDT) Неруйнівний контроль. Ультразвукове вимірювання товщини

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 24.02.2016 р. № 52 EN ISO 16826:2014 Non-destructive testing – Ultrasonic testing – Examination for discontinuities perpendicular to the surface (ISO 16826:2012) прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN ISO 16826:2015 (EN ISO 16826:2014, IDT; ISO 16826:2012, IDT)

ДСТУ EN ISO 19232-1:2016 (EN ISO 19232-1:2013, IDT; ISO 19232-1:2013, IDT) Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 1. Визначення показника якості зображення за допомогою індикатора якості зображення дротового типу

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 21.06.2016 р. № 184 EN ISO 19232-1:2013 Non-destructive testing - Image quality of radiographs -Part 1: Determination of the image quality value using wire-type image quality indicators (ISO 19232-1:2013) прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN ISO 19232-1:2016 (EN ISO 19232-1:2013, IDT; ISO 19232-1:2013, IDT)

ДСТУ EN ISO 9934-2:2005 Неруйнівний контроль. Контроль магнітопорошковий. Частина 2. Засоби контролювання (EN ISO 9934-2:2002, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 05.10.2005 р. № 287, зі зміною дати чинності згідно з наказом № 82 від 11.04.2007 р.

ДСТУ EN ISO 9934-3:2005 Неруйнівний контроль. Контроль магнітопорошковий. Частина 3. Обладнання (EN ISO 9934-3:2002, IDT)

 

Надано чинності: Наказ Держспоживстандарту України від 05.10.2005 р. № 287

ДСТУ ENV 583-6:2005 Неруйнівний контроль. Контроль ультразвуковий. Частина 6. Дифракційно-часовий метод для виявлення і визначення розмірів несуцільностей (ENV 583-6:2000, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт від 05.10.2005 р. № 287, зі зміною дати чинності згідно з наказом від 11.04.2007 р. № 82

ДСТУ ISO 15350:2004 Сталь та чавун. Визначання загального вуглецю і сірки методом інфрачервоної спектроскопії після спалювання в індукційній печі (поточний метод)(ISO 15350:2000, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт від 21.09.2004 р. № 205

ДСТУ ISO 18265:2010 Металеві матеріали. Переведення значень твердості (ISO 18265:2003, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 632

ДСТУ ISO 4552-1:2010 Феросплави. Відбирання та готування проб для хімічного аналізування. Частина 1. Ферохром, феросилікохром, феросиліцій, феросилікомарганець, феромарганець (ISO 4552-1:1987, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 620

ДСТУ ISO 4968:2010 Сталь. Макрографічне дослідження за сірчаним відбитком (метод Баумана) (ISO 4968:1979, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. №624

ДСТУ ISO 4969:2010 Сталь. Макроскопічне дослідження травленням сильними мінеральними кислотами (ISO 4969:1980, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 624

ДСТУ ISO 643:2009 Сталі. Мікрографічний метод визначення видимого розміру зерна (ISO 643:2003, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2009 р. № 477

ДСТУ ISO 6507-4:2008 Металеві матеріали. Визначення твердості за Віккерсом. Частина 4. Таблиця значень твердості (ISO 6507-4:2005, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 15 серпня 2008 р. № 289

ДСТУ ISO 6998:2014 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Пек для електродів. Метод визначення коксового числа (ISO 6998:1997, IDT + ISO 6998:1997/ Cor 1:1999, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 20 травня 2014 р. № 573

ДСТУ ГОСТ 1535:2007 Прутки мідні. Технічні умови (ГОСТ 1535-2006, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 16 січня 2008 р. № 11

ДСТУ ГОСТ 1652.11:2009 (ИСО 4742-84) Сплавы медно-цинковые. Методы определения никеля (ГОСТ 1652.11-77 (ИСО 4742-84), IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 12.10.2009 № 368, ГОСТ 1652.11-77 прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 1652.11:2009

ДСТУ ГОСТ 1652.1:2009 (ИСО 1554-76) Сплавы медно-цинковые. Методы определения меди (ГОСТ 1652.1-77 (ИСО 1554-76), IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 12.10.2009 № 368, ГОСТ 1652.1-77 прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 1652.1:2009

ДСТУ-П ISO/TR 17055:2010 Сталь. Визначення кремнію методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою (ISO/TR 17055:2002, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 631