Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Інші роботи

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
ВБН В.2.1-1-97/ Укрмонтажспецбуд Основи і фундаменти будівель та споруд. Підсилення фундаментів будівель та споруд, побудованих на лесових грунтах, буроін'єкційними палями

 

ВСН 182-81/Минмонтажспецстрой СССР Инструкция по глубинному уплотнению водонасыщенных песчаных оснований

 

ВСН 219-79/ММСС СССР Инструкция по разглинизации скважин на воду вибрационным способом

 

ММСС СССР 29 января 1979 г.

ВСН 261-86/ Минмонтажспецстрой СССР Вибрационная укладка бетона под водой и глинистым раствором

 

ВСН 3-86/ Киевский горисполком Инструкция по проектированию и устройству оснований и фундаментов гражданских и промышленных зданий на намывных песчаных грунтах в г. Киеве

 

ВСН 309-84/Минмонтажспецстрой СССР Проектирование и устройство набивных свай по вибрационной технологии

 

ВСН 385-88/Минмонтажспецстрой СССР Устройство оснований под гражданское и промышленное строительство гидромеханизированным способом

 

Минмонтажспецстрой СССР, 04.07.1988г. Цей документ у Переліку чинних на 2009р виданий ДП Будтехнормування називається ВСН 385-77/ ММСС СССР і не позачений як відмінений

ВСН 388-87/ Минмонтажспецстрой СССР Бурение скважин на воду ударно-канатными станками с вибрационными установками

 

Утверждены Минмонтажспецстроем СССР 25 сентября 1987 г.

ВСН 422-86/ Минмонтажспецстрой СССР Нормирование потребности в покупном металлорежущем инструменте для организаций Минмонтажспецстроя СССР

 

Утверждены Минмонтажспецстроем СССР 11 декабря 1986 г.

ВСН 486-86/ ММСС СССР Обеспечение охраны водной среды при производстве работ гидромеханизированным способом

 

ВСН 490-87/Минмонтажспецстрой СССР Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки

 

ВСН 79-81/ ММСС СССР Инструкция о порядке ведения производственной документации при выполнении земляных работ способом гидромеханизации

 

Утверждены Минмонтажспецстроем СССР 18 декабря 1980 г.

ДСТУ 4481:2005 Бляха біла та алюміній у листах літографовані. Технічні умови

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 25 листопада 2005 р. № 338

ДСТУ 7217:2011 Дріт порошковий для позапічного оброблення металургійних розплавів. Загальні технічні умови

 

Надано чинносты: наказ Держспоживстандарту України від 01 лютого 2011 р. N 35. Зміна № 1 чинна з 01.11.2015 р.

ДСТУ 7556:2014 Профіль вагонного стояка. Сортамент

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 02 грудня 2014 р. № 1431. Поправка: ІПС № 9-2016

ДСТУ 7760:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення ванадію

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22.06.2015 № 61

ДСТУ 7761:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення цирконію

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» України від 22 червня 2015 р. № 61

ДСТУ 8429:2015 Прокат із ресорно-пружинної вуглецевої та легованої сталі. Технічні умови

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21 серпня 2015 р. № 101

ДСТУ 8601:2015 Розрахунки та випробування на міцність. Методика визначення характеристик циклічної тріщиностійкості металів за поперечного зсуву та кімнатної температури

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21 грудня 2015 р. № 204

ДСТУ 8817:2018 Прокат конструкційний з нелегованої та легованої сталі для мостобудування. Технічні умови

 

Надано чинності: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 14 листопада 2018 р. № 415

ДСТУ CEN ISO/TR 25108:2015 (CEN ISO/TR 25108:2006, IDT; ISO/TR 25108:2006, IDT) Неруйнівний контроль. Настанови для організацій, що навчають персонал неруйнівному контролю

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 24.02.2016 р. № 52 CEN ISO/TR 25108:2006 Non-destructive testing - Guidelines for NDT personnel training organizations (ISO/TR 25108:2006) прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ CEN ISO/TR 25108:2015 (CEN ISO/TR 25108:2006, IDT; ISO/TR 25108:2006, IDT)

ДСТУ CEN ISO/TR 25107:2015 (CEN ISO/TR 25107:2006, IDT; ISO/TR 25107:2006, IDT) Неруйнівний контроль. Настанови щодо програм навчання методам неруйнівного контролю

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 24.02.2016 р. № 52 CEN ISO/TR 25107:2006 Non-destructive testing ? Guidelines for NDT training syllabuses (ISO/TR 25107:2006) прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ CEN ISO/TR 25107:2015 (CEN ISO/TR 25107:2006, IDT; ISO/TR 25107:2006, IDT)

ДСТУ CEN/TR 14748:2015 (CEN/TR 14748:2004, IDT) Неруйнівний контроль. Методологія кваліфікації методів неруйнівного контролю

 

Наказом № 52 від 24.02.2016 р. ДП "УкрНДНЦ" CEN/TR 14748:2004 прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ CEN/TR 14748:2015 (CEN/TR 14748:2004, IDT)

ДСТУ EN 10016-1:2006 Катанка з нелегованої сталі для волочіння та (або) холодного прокатування. Частина 1. Загальні вимоги (EN 10016-1:1994, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт від 29.06.2006 р. № 179

ДСТУ EN 10016-2:2006 Катанка з нелегованої сталі для волочіння та(або) холодного прокатування. Частина 2. Спеціальні вимоги до катанки загальної призначеності (EN 10016-2:1994, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт від 29.06.2006 р. № 179

ДСТУ EN 10083-3:2007 Сталі поліпшувані. Частина 3. Технічні умови постачання легованих сталей (EN 10083-3:2006, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 6 липня 2007 р. № 147

ДСТУ EN 10088-3:2010 Сталі нержавкі. Частина 3. Напівготова продукція, заготівки, прутки, дріт, профілі та полірована продукція з корозійнотривких сталей загальної призначеності. Технічні умови постачання (EN 10088-3:2005, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 624

ДСТУ EN 10131:2009 Вироби плоскі холоднокатані з низько вуглецевої сталі без покриву та з електролітичним цинковим або цинко-нікелевим покривом з високою границею плинності для холодного штампування. Допуски на розміри та форму

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 14 грудня 2009 р. № 448

ДСТУ EN 10160:2015 (EN 10160:1999, IDT) Контроль ультразвуковий сталевих виробів плоскої форми завтовшки 6 мм або більше (метод відбиття)

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 24.02.2016 р. № 52 EN 10160:1999 "Ultrasonic testing of steel flat product of thickness equal or greater than 6 mm (reflection method)" прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN 10160:2015 (EN 10160:1999, IDT)

ДСТУ EN 10163-1:2016 Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні під час постачання. Частина 1. Загальні вимоги

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 21.06.2016 № 184 EN 10163-1:2004 Deiivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections — Part 1: General requirements прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN 10163-1:2016 (EN 10163-1:2004, IDТ). ДСТУ EN 10163-1:2016/Поправка №1:2016 (EN 10163-1:2004/АС:2007, IDT)

ДСТУ EN 10163-3:2016 (EN 10163-3:2004, IDT) Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні під час постачання. Частина 3. Профілі

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 21.06.2016 № 184 EN 10163-3:2004 Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections — Part 3: Sections прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN 10163-3:2016 (EN 10163-3:2004, IDT)

ДСТУ EN 10164:2009 Вироби сталеві з поліпшеними деформаційними властивостями у перпендикулярному напрямку до поверхні виробу. Технічні умови постачання (EN 10164:2004, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2009 р. № 494

ДСТУ EN 10168:2018 (EN 10168:2004, IDT) Сталеві вироби. Документи щодо приймання. Перелік інформації та опис

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 29.11.2018 р. № 446 EN 10168:2004 Steel products — Inspection documents — List of information and description прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN 10168:2018 (EN 10168:2004, IDT)

ДСТУ EN 10204:2017 (EN 10204:2004, IDT) Вироби металеві. Види документів контролю

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 26.12.2017 № 460 EN 10204:2004 Metallic products — Types of inspection documents прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN 10204:2017 (EN 10204:2004, IDT)

ДСТУ EN 10210-2:2009 Профілі порожнисті гарячого оброблення з нелегованих і дрібнозернистих сталей для конструкцій. Частина 2. Розміри, граничні відхили та характеристики (EN 10210-2:2006, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 вересня 2009 р. № 346

ДСТУ EN 10213-4:2005 Виливки сталеві для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 4. Марки аустенітної та аустенітно-феритної сталі (EN 10213-4:1995, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт від 30.12.2005 р. № 385

ДСТУ EN 10222-1:2005 Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 1. Загальні вимоги до поковок вільного кування (EN 10222-1:1998, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 5 жовтня 2005 р. № 287, зі зміною дати чинності згідно з наказом № 82 від 11 квітня 2007 р. З 01.01.2019 р. заміняється на ДСТУ EN 10222-1:2018 (EN 10222-1:2017, IDT)

ДСТУ EN 10222-2:2005 Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 2. Феритні і мартенситні сталі із заданими властивостями для експлуатації за підвищених температур (EN 10222-2:1999, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 05 жовтня 2005 р. № 287, зі зміною дати чинності згідно з наказом № 82 від 11 квітня 2007 р.

ДСТУ EN 10222-3:2005 Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 3. Сталі нікелеві із заданими властивостями для експлуатації за низьких температур (EN 10222-3:1998, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 5 жовтня 2005 р. № 287, зі зміною дати чинності згідно з наказом № 82 від 11 квітня 2007 р. З 01.01.2019 р. заміняється на ДСТУ EN 10222-3:2018 (EN 10222-3:2017, IDT)

ДСТУ EN 10228-4:2017 (EN 10228-4:2016, IDT) Неруйнівний контроль поковок із сталі. Частина 4. Ультразвуковий контроль поковок із аустенітних і аустенітно-феритних нержавких сталей

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 224 EN 10228-4:2016 Non-destructive testing of steel forgings — Part 4: Ultrasonic testing of austenitic and austenitic-ferritic stainless steel forgings прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN 10228-4:2017 (EN 10228-4:2016, IDT)

ДСТУ EN 10246-3:2006 Неруйнівний контроль. Частина 3. Автоматизований вихрострумовий контроль безшовних та зварних (крім зварених під флюсом) сталевих труб для виявлення дефектів (EN 10246-3:1999, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 6 квітня 2006 р. № 107

ДСТУ EN 10246-7:2006 Неруйнівний контроль. Частина 7. Автоматизований ультразвуковий контроль безшовних та зварних (крім зварених під флюсом) феромагнітних сталевих труб для виявлення поздовжніх дефектів (EN 10246-7:1996, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 6 квітня 2006 р. № 107

ДСТУ EN 10248-1:2010 Палі шпунтові гарячекатані із нелегованої сталі. Частина 1. Технічні умови постачання (EN 10248-1:1995, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. №633

ДСТУ EN 10248-2:2010 Палі шпунтові гарячекатані із нелегованої сталі. Частина 2. Допуски за формою та розмірами (EN 10248-2:1995, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 633

ДСТУ EN 10263-2:2005 Пруток, стрижні і дріт сталеві для холодного висаджування та холодного видавлювання. Частина 2. Технічні умови постачання сталей, не призначених для термічного обробляння після холодного деформування (EN 10263-2:2001, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2005 р. № 385

ДСТУ EN 10277-2:2014 Прутки сталеві калібровані. Технічні умови постачання. Частина 2. Сталі загальної призначеності (EN 10277-2:2008, IDT)

 

Наказом Мінекономрозвитку від 30.12.2014 р. № 1494 EN 10277-2:2008 прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN 10277-2:2014

ДСТУ EN 10306:2017 (EN 10306:2001, IDT) Залізо і сталь. Ультразвуковий контроль двотаврових балок Н і І перетинів з паралельними полицями

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 224 EN 10306:2001 Iron and steel — Ultrasonic testing of H beams with parallel flanges and IPE beams прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN 10306:2017 (EN 10306:2001, IDТ)

ДСТУ EN 10307:2017 (EN 10307:2001, IDT) Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль листового прокату із аустенітних і аустенітно-феритних нержавких сталей завтовшки 6 мм і більше (метод відбиття)

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 224 EN 10307:2001 Non-destructive testing— Ultrasonic testing of austenitic and austenitic-ferritic stainless steels flat products of thickness equal to or greater than 6 mm (reflection method) прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN 10307:2017 (EN 10307:2001, IDТ)

ДСТУ EN 10308:2015 (EN 10308:2001, IDT) Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль сталевого сортового прокату

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 24.02.2016 р. № 52 EN 10308:2001 "Non destructive testing Ultrasonic testing of steel bars" прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN 10308:2015 (EN 10308:2001, IDT)

ДСТУ EN 12084:2005 Неруйнівний контроль. Контроль вихрострумовий. Загальні вимоги і рекомендації (EN 12084:2001, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт від 05.10.2005 р. № 287, від 11.04.2007 р. № 82

ДСТУ EN 12441-2:2010 Цинк і цинкові сплави. Хімічний аналіз. Частина 2. Визначення магнію у сплавах цинку методом полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії (EN 12441-2:2001, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. No 633

ДСТУ EN 12451:2015 (EN 12451:2012, IDT) Мідь і мідні сплави. Безшовні труби круглого перерізу для теплообмінників

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 25.12.2015 № 207 (у редакції наказу від 20.05.2016 № 137) EN 12451:2012 Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for heat exchangers прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN 12451:2015 (EN 12451:2012, IDT)

ДСТУ EN 12452:2015 (EN 12452:2012, IDT) Мідь і мідні сплави. Безшовні катані ребристі труби для теплообмінників

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 25.12.2015 № 207 (у редакції наказу від 20.05.2016 № 137) EN 12452:2012 Copper and copper alloys - Rolled, finned, seamless tubes for heat exchangers прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN 12452:2015 (EN 12452:2012, IDT)

ДСТУ EN 12668-2:2015 (EN 12668-2:2010, IDT) Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація обладнання для ультразвукового контролю. Частина 2. Перетворювачі

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 24.02.2016 р. № 52 EN 12668-2:2010 Non-destructive testing – Characterization and verification of ultrasonic examination equipment – Part 2: Probes прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN 12668-2:2015 (EN 12668-2:2010, IDT)

ДСТУ EN 12668-3:2015 (EN 12668-3:2013, IDT) Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація обладнання для ультразвукового контролю. Частина 3. Комбіноване обладнання

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 31.12.2015 р. № 220 EN 12668-3:2013 Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic examination equipment - Part 3: Combined equipment прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN 12668-3:2015 (EN 12668-3:2013, IDT)

ДСТУ EN 12680-1:2015 (EN 12680-1:2003, IDT) Литво. Ультразвуковий контроль. Частина 1. Відливки зі сталі загальної призначеності

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 24.02.2016 р. № 52 EN 12680-1:2003 "Founding - Ultrasonic examination - Part 1: Steel castings for general purposes" прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN 12680-1:2015 (EN 12680-1:2003, IDT)

ДСТУ EN 1290-2002 Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Магнітопорошковий контроль зварних з'єднань (EN 1290:1998, IDT)

 

Надано чинності: наказом Держстандарту України від 12 липня 2002 р. № 422. Скасовується з 01.07.2016 р.: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21.06.2016 року N 182 «Про скасування нормативних документів України». Чинність відновлена: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 02.03.2017 року N 36. Скасовано з 20.09.2017 р.: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 19.09.2017 р. № 289

ДСТУ EN 13018:2005 Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Загальні вимоги (EN 13018:2001, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт від 05.10.2005 р. № 287

ДСТУ EN 13018:2017 (EN 13018:2016, IDT) Неруйнівний контроль. Візуальний контроль. Загальні принципи

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 № 224 EN 13018:2016 "Non-destructive testing — Visual testing — General principles" прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN 13018:2017 (EN 13018:2016, IDT)

ДСТУ EN 13184:2015 (EN 13184:2001, IDT) Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Манометричний метод

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 24.02.2016 № 52 EN 13184:2001 Non-destructive testing – Leak testing – Pressure change method прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN 13184:2015 (EN 13184:2001, IDT). * ДСТУ EN 13184:2015/Зміна №1:2015 (EN 13184:2001/ A1:2003, IDT)

ДСТУ EN 1330-10:2016 (EN 1330-10:2003, IDT) Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 10. Терміни, які використовують у візуальному контролі

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 21.06.2016 р. № 184 EN 1330-10:2003 "Non-destructive testing - Terminology - Part 10: Ternis used in visual testing" прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN 1330-10:2016 (EN 1330-10:2003, ГОТ)

ДСТУ EN 1330-2:2008 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 2. Загальні терміни стосовно методів неруйнівного контролю (EN 1330-2:1998, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспожистандарту України від 22 грудня 2008 р. № 493

ДСТУ EN 1330-3:2008 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 3. Терміни стосовно промислового радіаційного контролю (EN 1330-3:1997, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 493

ДСТУ EN 1330-5:2008 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 5. Терміни стосовно вихрострумового контролю (EN 1330-5:1998, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспожистандарту України від 22 грудня 2008 р. № 493

ДСТУ EN 1330-7:2009 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 7. Терміни, застосовні в магнітопорошковому контролі (EN 1330-7:2005, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 4 серпня 2009 р. № 284. З 01.01.2019 р. заміняється на ДСТУ EN ISO 12707:2017 (EN ISO 12707:2016, IDT; ISO 12707:2016, IDT): наказ від 20 грудня 2017 року N 435

ДСТУ EN 13477-1:2016 (EN 13477-1:2001, IDT) Неруйнівний контроль. Акустична емісія. Характеристика устатковання. Частина 1. Технічні характеристики устатковання

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 21.06.2016 № 184 EN 13477-1:2001 Non-destructive testing — Acoustic emission — Equipment characterization — Part 1: Equipment description прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN 13477-1:2016 (EN 13477-1:2001, IDT)

ДСТУ EN 13477-2:2016 (EN 13477-2:2010, IDT) Неруйнівний контроль. Акустична емісія. Характеристика устатковання. Частина 2. Експлуатаційні показники

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 21.06.2016 № 184 EN 13477-2:2010 Non-destructive testing - Acoustic emission - Equipment characterisation - Part 2: Verification of operating characteristic прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN 13477-2:2016 (EN 13477-2:2010, IDT)

ДСТУ EN 14096-1:2006 Неруйнівний контроль. Оцінювання цифрових радіографічних плівкових систем. Частина 1. Визначення, кількісні виміри параметрів якості зображення, стандартна контрольна плівка та контроль якості (EN 14096-1:2003, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 29 червня 2006 р. № 179

ДСТУ EN 14127:2014 Неруйнівний контроль. Ультразвукове вимірювання товщини (EN 14127:2011, IDT)

 

Наказом Мінекономрозвитку від 30.12.2014 р. № 1494 EN 14127:2011 прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN 14127:2014

ДСТУ EN 15317:2015 (EN 15317:2013, IDT) Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Характеристика і верифікації обладнання для ультразвукової товщинометрії

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 24.02.2016 № 52 EN 15317:2013 Non-destructive testing – Ultrasonic testing – Characterization and verification of ultrasonic thickness measuring equipment прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN 15317:2015 (EN 15317:2013, IDT)

ДСТУ EN 15495:2016 (EN 15495:2007, IDT) Неруйнівний контроль. Акустична емісія. Контролювання металевого устатковання, яке працює під тиском, під час контрольних випробовувань. Визначення місцеположення джерел акустичної емісії

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 21.06.2016 № 184 EN 15495:2007 Non Destructive testing - Acoustic emission - Examination of metallic pressure equipment during proof testing - Zone location of AE sources прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN 15495:2016 (EN 15495:2007, IDT)

ДСТУ EN 1593:2015 (EN 1593:1999, IDT) Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Пухирковий метод

 

Із зміною № 1: ДСТУ EN 1593:2015/Зміна №1:2015 (EN 1593:1999/A1:2003, IDT). Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 24.02.2016 № 52 EN 1593:1999 Non-destructive testing ? Leak testing ? Bubble emission techniques прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN 1593:2015 (EN 1593:1999, IDT)

ДСТУ EN 16392-2:2015 (EN 16392-2:2014 , IDT) Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація ультразвукового обладнання з фазованими антенними решітками. Частина 1. Перетворювачі

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 24.02.2016 № 52 EN 16392-2:2014 Non-destructive testing – Characterisation and verification of ultrasonic phased array equipment – Part 2: Probes прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN 16392-2:2015 (EN 16392-2:2014, IDT)

ДСТУ EN 16714-3:2018 (EN 16714-3:2016, IDT) Неруйнівний контроль. Частина 3. Термографічний контроль. Терміни та визначення понять

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 23.11.2018 № 435 EN 16714-3:2016 Non-destructive testing — Thermographic testing — Part 3: Terms and definitions прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN 16714-3:2018 (EN 16714-3:2016, IDT)

ДСТУ EN 1779:2015 (EN 1779:1999, IDT) Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Критерії вибору методу і способу контролю

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 24.02.2016 № 52 EN 1779:1999 Non-destructive testing - Leak testing - Criteria for method and technique selection прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN 1779:2015 (EN 1779:1999, IDT)