Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Зварювання

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
ВБН А.3.1-36-1-96 Управление, организация и технология. Сварка при монтаже стальных строительных конструкций

 

З 01.01.2014 р. замінений на ДСТУ-Н Б А.3.1-16:2013 «Настанова щодо виконання зварювальних робіт при монтажі будівельних конструкцій»: наказ Мінрегіон від 07.06.2013 р. № 237

ВБН А.3.1-36-2-96 Зварювання та контроль якості технологічніх тубопроводів на тиск від 9,8 до 245 МПа (від 100 до 2500 кгс/см2)

 

З 01.01.2014 р. заміняється на ДСТУ-Н Б А.3.1-17:2013 «Настанова щодо зварювання технологічних трубопроводів, що експлуатуються під тиском від 9,81 МПа до 245 МПа»: наказ Мінрегіон від 07.06.2013 р. № 237

ВБН А.3.1-36-3-96 Управление, организация и технология. Сварка стальных газопроводов

 

З 01.01.2014 р. замінюється на ДСТУ-Н Б А.3.1-18:2013 «Настанова щодо зварювання конструкцій газопроводів зі сталевих труб»: наказ Мінрегіон від 07.06.2013 р. № 237

ВБН А.3.1-36-4-96 Инструкция по сварке котлоагрегатов

 

З 01.01.2014 р. заміняється на ДСТУ-Н Б А.3.1-19:2013 «Настанова щодо зварювання сталевих конструкцій котлоагрегатів»: наказ Мінрегіон від 07.06.2013 р. № 237

ВПНРМ 484-86/ Минмонтажспецстрой СССР Ведомственные производственные нормы расхода материалов на монтажные и специальные строительные работы. Контроль качества и термическая обработка сварных соединении

 

Утверждены Минмонтажспецстроем СССР 4 августа 1986 г.

ВСН 338-74/ ММСС СССР Технологическая инструкция по ультразвуковой дефектоскопии сварных соединений

 

ВСН 375-77/Минмонтажспедстрой СССР Инструкция по автоматической дуговой под флюсом и электрошлаковой сварке с порошковым присадочным металлом (ППМ)

 

ВСН 416-81/ Минмонтажспецстрой СССР Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 30. Сварочные работы

 

Дополнение - ВСН 452-84

ВСН 427-81/ ММСС СССР Инструкция по сварке стальных конструкций порошковой проволокой ППВ-5

 

ВСН 433-82/ ММСС СССР Инструкция по полуавтоматической сварке порошковой проволокой монтажных соединений стальных конструкций производственных зданий и сооружений

 

ВСН 435-82/ ММСС СССР Сборник норм расхода электросварочного кабеля для строительно-монтажных работ

 

Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР 18 июня 1982 г.

ВСН 452-84/ Минмонтажспецстрой СССР Производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сварка трубопроводов из легированных сталей, автоматическая сварка под флюсом листовых конструкций, сварка стержней арматуры и закладных деталей, газовая резка

 

Минмонтажспецстрой СССР 14.12.1984 г. В дополнение к ВСН 416-81/ ММСС СССР

ДСТУ 7789:2015 Зварювання полімерних матеріалів. Терміни та визначення понять

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61

ДСТУ EN 10222-4:2005 Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 4. Зварювальні дрібнозернисті сталі з високою границею плинності (EN 10222-4:1998, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 5 жовтня 2005 р. № 287, зі зміною дати чинності згідно з наказом № 82 від 11 квітня 2007 р. З 01.01.2019 р. заміняється на ДСТУ EN 10222-4:2018 (EN 10222-4:2017, IDT)

ДСТУ EN 12062:2005 Контроль зварних з’єднань неруйнівний. Загальні правила для металевих матеріалів (EN 12062:1997, IDT)

 

Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 5 жовтня 2005 р. № 287 з 01.01.2007 р., зі зміною дати чинності згідно з наказом № 82 від 11 квітня 2007 р. З 01.01.2016 р. заміняється на ДСТУ ISO 17635:2015(ISO 17635:2010, IDT): наказ ДП «УкрНДНЦ» від 31.12. 2015 р. N 220. Дата скасування перенесена на 01.01.2018 р. : наказ ДП «УкрНДНЦ» від 12.02.2016 р. № 28

ДСТУ EN 12517-2002 Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Критерії приймання для радіографічного контролю зварних з'єднань (EN 12517:1998, IDT)

 

Надано чинності: наказом Держстандарту України від 12 липня 2002 р. № 422

ДСТУ EN 1291-2002 Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Магнітопорошковий контроль зварних з'єднань. Критерії приймання (EN 1291:1998, IDT)

 

Надано чинності: наказом Держстандарту України від 12 липня 2002 р. № 422

ДСТУ EN 13067:2013 (EN 13067:2012, IDT) Персонал, який виконує зварювання пластмас. Кваліфікаційні випробування зварювальників. Зварні термопластичні конструкції

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 21.06.2016 р. № 183 EN 13067:2012 прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN 13067:2016 (EN 13067:2012, IDT)

ДСТУ EN 13068-1:2007 Неруйнівний контроль. Радіоскопічний контроль. Частина 1. Кількісне вимірювання властивостей зображення (EN 13068-1:1999, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України зід 12.09.2007 р. N 219

ДСТУ EN 1435:2005 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Контроль зварних з’єднань, виконаних плавленням, радіографічний (EN 1435:1997, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт від 05.10.2005 р. № 287

ДСТУ EN 1708-2:2015 (EN 1708-2:2000, IDT) Зварювання. Зварні з’єднання стальних елементів Частина 2. Зварні з’єднання конструкційних елементів , що не працюють під тиском

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 25.12.2015 р. № 207 (у редакції наказу від 20.05.2016 № 137) EN 1708-2:2000 "Welding - Basic weld joint details in steel - Part 2: Non internal pressurized components" прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN 1708-2:2015 (EN 1708-2:2000, IDT)

ДСТУ EN 50240:2009 Обладнання для контактного зварювання. Вимоги для електромагнітної сумісності та методи випробування (EN 50240:2004, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 29 грудня 2009 р № 479

ДСТУ EN 60974-10:2016 (EN 60974-10:2014; EN 60974-10:2014/А1:2015, IDT) Обладнання для дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 28 грудня 2016 р. № 460, від 02 березня 2017 р. № 36

ДСТУ EN ISO 14175:2014 Матеріали зварювальні. Захисні гази для дугового зварювання та різання (EN ISO 14175:2008;IDT)

 

Наказом Мінекономрозвитку від 30.12.2014 № 1494 EN ISO 14175:2008 "Welding consumables - Gases and gas mixtures for fusion welding and allied processes (ISO 14175:2008)" прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN ISO 14175:2014 (EN ISO 14175:2008, IDT)

ДСТУ EN ISO 15613:2016 (EN ISO 15613:2004, IDT; ISO 15613:2004, IDT) Технічні умови та атестація технологій зварювання металевих матеріалів. Атестація на основі довиробничих випробувань

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 27 грудня 2016 р. № 443

ДСТУ EN ISO 17636-1:2014 Неруйнівний контроль зварних швів. Радіографічний контроль. Частина 1. Способи контролю рентгенівським і гамма-випромінюванням із застосуванням плівки (EN ISO 17636-1:2013; IDT)

 

Наказом Мінекономрозвитку від 30.12.2014 № 1494 EN ISO 17636-1:2013 Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 1: X- and gamma-ray techniques with film прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN ISO 17636-1:2014 (EN ISO 17636-1:2013, IDT)

ДСТУ EN ISO 17637:2017 (EN ISO 17637:2016, IDT; ISO 17637:2016, IDT) Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з’єднань, виконаних зварюванням плавленням

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 № 224 EN ISO 17637:2016 "Non-destructive testing of welds — Visual testing of fusion-welded joints (ISO 17637:2016)" прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN ISO 17637:2017 (EN ISO 17637:2016, IDT; ISO 17637:2016, IDT)

ДСТУ EN ISO 17638:2014 Неруйнівний контроль зварних швів. Магнітопорошковий контроль (EN ISO 17638:2009;IDT)

 

Наказом Мінекономрозвитку від 30.12.2014 № 1494 EN ISO 17638:2009 Non-destructive testing of welds - Magnetic particle testing прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN ISO 17638:2014 (EN ISO 17638:2009, IDT)

ДСТУ EN ISO 18273:2018 (EN ISO 18273:2015, IDT; ISO 18273:2015, IDT) Матеріали зварювальні. Електроди, дріт та прутки для зварювання алюмінію та його сплавів. Класифікація

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 07.11.2018 № 400 EN ISO 18273:2015 Welding consumables — Wire electrodes, wires and rods for welding of aluminium and aluminium alloys — Classification (ISO 18273:2015) прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN ISO 18273:2018 (EN ISO 18273:2015, IDT; ISO 18273:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 23278:2014 Неруйнівний контроль зварних швів. Магнитопорошковий контроль зварних швів. Рівні приймання (EN ISO 23278:2009;IDT)

 

Наказом Мінекономрозвитку від 30.12.2014 № 1494 EN ISO 23278:2009 Non-destructive testing of welds. Magnetic particle testing of welds. Acceptance levels прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN ISO 23278:2014 (EN ISO 23278:2009, IDT)

ДСТУ EN ISO 4136:2014 Випробування зварних з`єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на поперечний розтяг

 

Наказом Мінекономрозвитку від 30.12.2014 р. № 1494 EN ISO 4136:2012 Destructive tests on welds in metallic materials - Transverse tensile test прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN ISO 4136:2014 (EN ISO 4136:2012, IDT)

ДСТУ EN ISO 6520-1:2015 (EN ISO 6520-1:2007, IDT; ISO 6520-1:2007, IDT) Зварювання та споріднені процеси. Класифікація геометричних дефектів в металевих матеріалах. Частина 1. Зварювання плавленням

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 25.12.2015 № 207 (у редакції наказу від 20.05.2016 № 137) EN ISO 6520-1:2007 Welding and allied processes - Classification of geometric imperfections in metallic materials - Part 1: Fusion welding (ISO 6520-1:2007) прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN ISO 6520-1:2015 (EN ISO 6520-1:2007, IDT; ISO 6520-1:2007, IDT)

ДСТУ EN ISO 9606-1:2015 (EN ISO 9606-1:2013, IDT; ISO 9606-1:2013, IDT) Кваліфікаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталі

 

Наказом ДП "УкрНДНЦ" від 25.12.2015 р. № 207 ( у редакції наказу від 20.05.2016 р. № 137 ) EN ISO 9606-1:2013 прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN ISO 9606-1:2015 (EN ISO 9606-1:2013, IDT; ISO 9606-1:2013, IDT). З 01.10.2017 р. заміняється на ДСТУ EN ISO 9606-1:2016 (EN ISO 9606-1:2013, IDT; ISO 9606-1:2012; Cor 1:2012, IDT): наказ ДП «УкрНДНЦ» 27.12.2016 р. № 443

ДСТУ EN ISO 9606-2:2017 (EN ISO 9606-2:2004, IDT; ISO 9606-2:2004, IDT) Кваліфікаційні випробування зварювальників. Зварювання плавленням. Частина 2. Алюміній і алюмінієві сплави

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 22.12.2017 № 447 EN ISO 9606-2:2004 Qualification test of welders — Fusion welding — Part 2: Aluminium and aluminium alloys (ISO 9606-2:2004) прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN ISO 9606-2:2017 (EN ISO 9606-2:2004, IDT; ISO 9606-2:2004, IDT)

ДСТУ EN ISO 9606-3:2017 (EN ISO 9606-3:1999, IDT; ISO 9606-3:1999, IDT) Кваліфікаційні випробування зварювальників. Зварювання плавленням. Частина 3. Мідь і мідні сплави

 

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 26.12.2017 р. № 468 EN ISO 9606-3:1999 Approval testing of welders — Fusion welding — Part 3: Copper and copper alloys (ISO 9606-3:1999) прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ EN ISO 9606-3:2017 (EN ISO 9606-3:1999, IDT; ISO 9606-3:1999, IDT)

ДСТУ EN ISO 9692-3:2014 Зварювання та споріднені процеси. Рекомендації щодо підготовки зварних з'єднань. Частина 3. Дугове зварювання алюмінію і алюмінієвих сплавів в інертному газі плавким і вольфрамовим електродом (EN ISO 9692-3:2001, IDT; A1:2003, IDT)

 

Наказом Мінекономрозвитку від 02.12.2014 № 1429 EN ISO 9692-3:2001, A1:2003 Welding and allied processes - Recommendations for joint preparation - Part 3: Metal inert gas welding and tungsten inert gas welding of aluminium and its alloys прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN ISO 9692-3:2014 (EN ISO 9692-3:2001, A1:2003, IDT)

ДСТУ IEC 60245-6:2005 Кабелі з гумовою ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно. Частина 6. Кабелі для зварювальних електродів (IEC 60245-6:1994, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 14 травня 2005 р. № 91

ДСТУ IEC 60974-10:2016 (IEC 60974-10:2014, IDT) Обладнання для дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 03.08.2016 р. № 228 ІЕС 60974-10:2014 прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ ІЕС 60974-10:2016 (ІЕС 60974-10:2014, IDT). * ДСТУ IEC 60974-10:2016/Зміна №10:2016

ДСТУ IEC 60974-10:2016 Обладнання для дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності (IEC 60974-10:2014, IDT)

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 03.08.2016 № 228 ІЕС 60974-10:2014 Arc welding equipment — Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ ІЕС 60974-10:2016 (ІЕС 60974-10:2014, IDT)

ДСТУ ISO 10882-1:2008 Охорона здоров'я та безпека у зварюванні та споріднених процесах. Відбирання проб аерозолів і газів у зоні дихання оператора. Частина 1. Відбирання аерозолів (ISO 10882-1:2001, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 4 серпня 2008 р. № 265

ДСТУ ISO 10882-2:2008 Охорона здоров'я та безпека у зварюванні та споріднених процесах. Відбирання проб аерозолів і газів у зоні дихання оператора. Частина 2. Відбирання газів (ISO 10882-2:2000, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 4 серпня 2008 р. № 265

ДСТУ ISO 14175:2004 Матеріали зварювальні. Захисні гази для дугового зварювання та різання

 

З 01.01.2016 р. заміняється на ДСТУ EN ISO 14175:2014: наказ Мінекономрозвитку від 30.12.2014 р. N 1494

ДСТУ ISO 14731:2008 Координація зварювальних робіт. Завдання та функції (ISO 14731:2006, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт від 22.12.2008 р. № 490

ДСТУ ISO 15011-1:2008 Охорона здоров'я і безпека у зварюванні та споріднених процесах. Лабораторний метод відбирання аерозолів і газів, утворюваних під час дугового зварювання. Частина 1. Визначення рівня виділень і відбір проб для аналізу мікрочастинок аерозолів (ISO 15011-1:2002, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 15 серпня 2008 р. № 289

ДСТУ ISO 15011-2:2008 Охорона здоров'я і безпека у зварюванні та споріднених процесах. Лабораторний метод відбирання аерозолів і газів, утворюваних під час дугового зварювання. Частина 2. Визначення рівня виділень газів, за винятком озону (ISO 15011-2:2003, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 15 серпня 2008 р. № 289

ДСТУ ISO 15011-4:2008 Охорона здоров'я і безпека у зварюванні та споріднених процесах. Лабораторний метод відбирання аерозолів і газів. Частина 4. Форма для запису даних про аерозолі (ISO 15011-4:2006, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 15 серпня 2008 р. № 289

ДСТУ ISO 15011-5:2008 Охорона здоров'я і безпека у зварюванні та споріднених процесах. Лабораторний метод відбирання аерозолів і газів. Частина 5. Ідентифікація продуктів теплової деструкції, утворюваних під час зварювання чи різання виробів, що цілком або частково складаються з органічних матеріалів (ISO 15011-5:2006, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 15 серпня 2008 р. № 289

ДСТУ ISO 15607:2008 Технічні умови і атестація технології зварювання металевих матеріалів. Загальні правила (ISO 15607:2003, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт України від 30.12.2008 р. № 520

ДСТУ ISO 15610:2005 Технічні умови і атестація технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Атестація на основі випробуваних зварювальних матеріалів (ISO 15610:2003, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 25 липня 2005 р. № 187 з 01.01.2007 р., зі зміною дати чинності згідно з наказом № 82 від 11 квітня 2007 р.

ДСТУ ISO 15613:2005 Технічні умови і атестація технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Атестація на основі довиробничих випробувань (ISO 15613:2004, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт України від 25.05.2005 р. № 128

ДСТУ ISO 18275:2008 Матеріали зварювальні. Покриті електроди для ручного дугового зварювання високоміцних сталей. Класифікація (ISO 18275:2005, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт України від 30.12.2008 р. № 520

ДСТУ ISO 2503:2015 (ISO 2503:2009, IDT) Устатковання для газового зварювання. Регулятори тиску та регулятори тиску з потоком приладів обліку для газових балонів, використовуваних при зварюванні, різанні і суміжних процесах до 300 бар (30 МПа)

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 25.12.2015 № 207 (у редакції наказу від 20.05.2016 № 137) ISO 2503:2009 Gas welding equipment – Pressure regulators and pressure regulators with flow-metering devices for gas cylinders used in welding, cutting and allied processes up to 300 bar (30 MPa) прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ ISO 2503:2015 (ISO 2503:2009, IDT). ДСТУ ISO 2503:2015/Зміна №1:2015 (ISO 2503:2009/Amd 1:2015, IDT)

ДСТУ ISO 3834-1:2008 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 1. Критерії для вибирання відповідного рівня вимог до якості (ISO 3834-1:2005, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 490

ДСТУ ISO 3834-2:2008 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 2. Всебічні вимоги до якості (ISO 3834-2:2005, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 490

ДСТУ ISO 3834-3:2008 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 3. Типові вимоги до якості (ISO 3834-3:2005, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 490

ДСТУ ISO 3834-4:2008 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 4. Елементарні вимоги до якості (ISO 3834-4:2005, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 490

ДСТУ ISO 3834-5:2008 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 5. Документи, вимоги яких потрібно виконувати для підтвердження відповідності ISO 3834-2, ISO 3834-3 або ISO 3834-4 (ISO 3834-5:2005, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 490

ДСТУ ISO 5172:2009 Устаткування для газового зварювання. Пальники для газового зварювання, різання і підігрівання. Технічні умови та методи випробовування (ISO 5172:2006, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 23 грудня 2009 р. № 471

ДСТУ ISO 5173:2009 Випробування зварних з'єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на згин (ISO 5173:2000, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2009 р. № 477

ДСТУ ISO 5175:2009 Устаткування для газового зварювання, різання і споріднених процесів. Запобіжні пристрої для пальних газів і кисню чи стисненого повітря. Загальні технічні умови, вимоги та методи випробування (ISO 5175:1987, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від З грудня 2009 р. № 442

ДСТУ ISO 5817:2016 (ISO 5817:2014, IDT) Зварювання. Зварні шви під час зварювання плавленням сталі, нікелю, титану та інших сплавів (крім променевого зварювання). Рівні якості залежно від дефектів

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 21.06.2016 № 184 ISO 5817:2014 "Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) - Quality levels for imperfections" прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ ISO 5817:2016 (ISO 5817:2014, IDT)

ДСТУ ISO 5826:2010 Устатковання для контактного зварювання. Трансформатори. Загальні технічні вимоги (ISO 5826:1999, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 201 Ор. № 620

ДСТУ ISO 669:2010 Контактне зварювання. Устатковання для контактного зварювання. Механічні та електричні вимоги (ISO 669:2000, IDT)

 

Надано чинносты: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 620

ДСТУ ISO 6947:2014 Зварювання та споріднені процеси. Робочі положення (ISO 6947:2011, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 28 липня 2014 р. № 886. Поправка: ІПС № 5-2015

ДСТУ ISO 7286:2010 Устатковання для контактного зварювання. Графічні умовні познаки апаратів для контактного зварювання (ISO 7286:1986, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 608

ДСТУ ISO 9015-2:2009 Випробування зварних з'єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на твердість. Частина 2. Випробування на мікротвердість (ISO 9015-2:2003, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2009 р. № 477

ДСТУ ISO 9539:2015 (ISO 9539:2010, IDT) Устатковання для газового зварювання. Матеріали для устатковання, використовуваного в газовому зварюванні, різанні та споріднених процесах

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 25.12.2015 № 207 (у редакції наказу від 20.05.2016 № 137) ISO 9539:2010 Gas welding equipment – Materials for equipment used in gas welding, cutting and allied processes прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ ISO 9539:2015 (ISO 9539:2010, IDT) *ДСТУ ISO 9539:2015/Зміна №1:2015 (ISO 9539:2010/Amd 1:2015,IDT)

ДСТУ ISO 9606-2:2008 Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 2. Алюміній та алюмінієві сплави (ISO 9606-2:2004, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 490

ДСТУ ISO 9606-3:2005 Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 3. Мідь та мідні сплави (ISO 9606-3:1999, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 р. № 371

ДСТУ ISO 9606-4:2005 Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 4. Нікель та сплави нікелю (ISO 9606-4:1999, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 р. № 371

ДСТУ ISO 9606-5:2005 Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 5. Титан та сплави титану, цирконій та сплави цирконію (ISO 9606-5:2000, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 р. № 371

ОСТ 36-145-88 Трубопроводы стальные технологические на давление Ру до 10 МПа. Автоматическая дуговая сварка под флюсом. Типовой технологический процесс

 

ОСТ 36-39-80 Трубопроводы стальные технологические на давление Ру до 9,81МПа(100кгс/см2). Ручная дуговая сварка покрытыми металлическими электродами. Типовой технологический процесс

 

ОСТ 36-50-86 Трубопроводы стальные технологические. Термическая обработка сварных соединений. Типовой технологический процесс

 

Дія обмежена 2012 роком за наказом Мінпаливенерго України №588 від 11.12.2007р. (скасовано) Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

ОСТ 36-57-81 Трубопроводы стальные технологические из углеродистых и легированных сталей на давление Ру до 9,81 МПа(100кгс/см2). Ручная аргонодуговая сварка. Типовой технологический процесс