Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ нормативні документи (НД)

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Перелік будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів і виробів України (станом на 01.01.2012р.)

 

Київ, 2012 р.

Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 1 січня 2014 року

 

Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 1 січня 2015 року

 

Положение о Межгосударственной научнотехнической комиссии по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС)

 

Наказ вiд 28.05.97, N 88

Правила обов'язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій

 

Затверд, наказом Держстандарту від 11.04.97 № 192, зареєстр. мін'юстом від 18.06.97 за №222/2026. Зміна - БІС №4, 2000р.

Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу

 

Затверджено постановою Кабінету міністрів України від 20.12.99 №2328

Положение об эскизном архитектурном проекте

 

Затверд, спільною постановою Держбуду і Спілки архітекторів України від 23.10.91 №51/ -839/1. Діє в частині, що не суперечить вимогам ДБН А.2.2-3-2004

Порядок проведення архітектурних і містобудівних конкурсів

 

Затверджено постановою Кабінету міністрів України від 25.11.99 №2137. Опублікований - БІС №2, 2000р. Із змінами: постанова КМУ від N 266 від 21.02.2007 р., N 532 від 24.07.2013

Типовое положение проведения конкурсного проектирования в строительстве

 

Приказ от 29.06.1987 № 123

Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт

 

Затверд, наказом Держбуду від 05.12.2000 №273, зареєстр, мін'юстом від 25.12.2000 за №945/ 5166. Опубліковано - БіС №2, 2001р.

Положення про архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури

 

Затверджено наказом Держбуду від 09.09.99 №220. Опубліковано - БіС №2, 2000р

Положення про експериментальне будівництво

 

Затверд, наказом Держбуду від 27.12.93 №245, зареєстр. мін'юстом від 11.02.94 за №25/234.

Правила проектування, будівництва та облаштування засобами інженерно-технічного укріплення установ банків

 

Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві

 

Постанова КМУ від 01.08.2005 р. № 668. Із змінами від 17.06.2009, від 28.12.2011 р.

Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи

 

постанова № 483 Кабінет міністрів України 11.04.2002 р., Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 313 від 11.03.2004

Порядок встановлення міжповірочних інтервалів для законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1195

Порядок погодження та супроводу у центральному апараті Мінбуду документів щодо експериментального проектування та будівництва об'єктів житлово-громадського призначення, на які відсутні нормативні вимоги

 

Затв. Наказ Мінбуду України 25.09.2006 р. № 319, Зміна № 1, Наказ Мінбуду України 12.01.2007р. № 24

Національний стандарт №2. Оцінка нерухомого майна

 

Затверджено постановою Кабінету міністрів України від 28.10.2004 р. № 1442. Із змінами: постанова КМУ N 146 від 25.03.2015 р., N 168 від 31.03.2015 р.

Національний стандарт №1. Загальні засади оцінки майна і майнових прав

 

Затверджено постановою Кабінету міністрів України від 10.09.2003 р. N 1440. Із змінами: постанова КМУ N 146 від 25.03.2015 р., N 168 від 31.03.2015 р.

Положення про порядок роботи екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок

 

Затв. Наказ Держкомзему України 18.10.2004 № 343. Зареєстровано в міністерстві юстиції України 10.11.2004 р. за № 1432/10031

Положення про наглядову раду з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок

 

Затверджено: постанова Кабінету міністрів України від 17.11.2004 р. N 1552. Із змінами: постанова КМУ від 10 жовтня 2012 р. N 930

Порядок видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу та спеціальних конструкцій на землях дорожнього господарства вздовж автомобільних доріг загального користування

 

Затверджено: Наказ Державної Служби автомобільних доріг України Укравтодор 08.07.2003 № 314. Зареєстровано в міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 р.за № 794/8115

Перелік об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи

 

Затверджено Наказ Держбуду України 12.11.2003 № 187. Зареєстровано в міністерстві юстиції України 8 грудня 2003 р. за № 1129/8450.

Інструкція про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження

 

Затверджено Наказом Державного комітету України з енергозбереження від 9.03.1999 р. N 15.Зареєстровано в міністерстві юстиції України 6 травня 1999 р. за N 292/3585. (В текст внесено зміни та доповнення Наказом Державного комітету України з енергозбереження від 27 серпня 2000 р. N 76). *відсутній у версії, виданої 2004р. Держбудом, переліку діючих в Україні будівельних нормативних документів.

Порядок проведення експертизи містобудівної документації

 

Затверджено Постановою Кабінету міністрів України від 20 жовтня 2000 р. N 1577. *відсутній у версії, виданої 2004р. Держбудом, переліку діючих в Україні будівельних нормативних документів.

Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів

 

мінтранс України від 21.10.99 р. N 507 мінюст України 4.03.2000 р. за N 160/4381

Порядок прийняття в експлуатацію об'єктів магістральних і міждержавних електричних мереж напругою 220 – 750 кВ і об'єктів їх інфраструктури після модернізації, реконструкції та будівництва

 

Наказ Мінпаливенерго України від 25.09.2006 р. № 346

Положення про головних бухгалтерів підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держбуду України

 

ДержбудуУкраїни від 21.10.2004 р наказ № 199

Фасадная система ПОЛИАЛПАН. Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий

 

2002 г.

Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом

 

1987

Порядок визначення вартості комплексної державної експертизи проектів будівництва (Показники визначення вартості комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації проектів будівництва)

 

Затв. наказ Держбуду України від 7.05.2002 № 88. Роз’яснення щодо визначення вартості проведення державної експертизи з питань охорони праці як складової частини комплексної державної експертизи проектів будівництва (лист Держбуду України від 20.02.04 № 7/8-194 ).

Положение об организации и проведении контроля качества строительно-монтажных работ при сооружении систем газоснабжения

 

Утв. приказ Государственной акционерной холдинговой компании "Укргаз", от 4.02.1997 г N 5, Зарег. в Минюст Украины 15.04.1997 г. N 135/1939

Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок

 

Затверджено: постанова КМУ від 11.10.2002 р. N 1531. Із змінами: постанова КМУ від 16.11.2011 р. N 1248

Порядок визначення вартості комплексної державної експертизи проектів будівництва

 

Затвердежно постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 р. N 427 Питання комплексної державної експертизи проектів будівництва

Порядок здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури. Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури

 

КМУ, постанова від 11 липня 2007 р. N 903 Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури. Зміни: постанова КМУ від 25 квітня 2018 р. N 327

Временные указания по составу, правилам выполнения, комплектованию и оформлению проектной документации на типовые строительные конструкции, изделия и узлы

 

Утв., Госстрой СССР 13 мая 1987 г.

Вимоги до ризик-інформованого прийняття рішень з безпеки атомних станцій

 

Затверджено: наказ Державної інспекції ядерного регулювання України 01 грудня 2017 року N 443, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2017 р. за N 1535/31403

Правила організації виконання комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва

 

Наказ Держбуду України від 04.03.99 N 51, Зареєстрований у Мінюсті України 20.04.99 за N 247/3540.

Порядок видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об'єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування

 

Наказ Державної служби автомобільних доріг України 29.09.2005 N 414; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2005 р. за N 1266/11546

Методичні вказівки з підготовки експертного висновку щодо визначення спроможності суб'єктів здійснювати господарську діяльність, пов'язану зі створенням об'єктів архітектури

 

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України.Схвалено рішенням колегії Держархбудінспекції від 14 грудня 2007 р. N 7

Тимчасовий порядок визначення уповноважених установ, організацій на проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов'язану зі створенням об'єктів архітектури

 

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. Державна архітектурно-будівельна інспекція наказ від 19 грудня 2007 року N 77 Про затвердження Тимчасового порядку визначення уповноважених установ, організацій на проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури

Порядок проведення експертизи містобудівної документації

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 548. Із змінами: постанова КМУ N 148 від 27.02.2012 г.

Порядок застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. N 547

Предельно допустимые уровни напряженности электромагнитного поля, создаваемого индукционными бытовыми печами, работающими на частоте 20 - 22 кгц

 

Утвержд.Зам. Главного государственного санитарного врача СССР от 10.06.1982 г. N 2550-82

Примірний договір підряду в капітальному будівництві

 

Затв.наказ Мінбуду України від 27.10.2005 №3

Перелік вимог до внутрішнього опорядження та обладнання квартир і приміщень загального користування у житлових будинках для громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов

 

Додаток до листа-роз'яснення Мінрегіонбуду України від 11.08.2009 №11/23-1094. Опублікований - ІБ МРБУ № 9, 2009р. та БІС № 1,2010р.

Порядок розгляду проектів будівельних норм і нормативних документів у будівництві у центральному апараті Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

 

Наказ Мінбуду України від 16.03.2006 р.№ 68

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у сфері телекомунікацій

 

Затв. Наказ Мінтрансзв'язку України від 27.02.2006 р. № 180, зареєстр. в Мін'юст України 05.05.2006 за № 520/12394

Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні

 

Затверджено: наказ Держспоживстандарту України від 01.02.2005 N 28, pареєстровано в Мінюст 04.05.2005 р.за N 466/10746. Із змінами: наказ N 171 від 14.07.2005, N 219 від 22.08.2005, N 353 від 15.12.2006, N 6 від 29.01.2007, N 142 від 05.07.2007, N 221 від 13.09.2007, N 80 від 24.02.2009 N 137 від 07.04.2009, N 1689-р від 23.12.2009, N 425 від 22.09.2010, N 426 від 22.09.2010, N 162 від 25.10.2011, N 163 від 25.10.2011, 30.07.2012 N 876, 06.11.2013 N 1308, від 06.05.2015 р. N 452, від 06.05.2015 р. N 451, від 13.11.2015 р. № 1443, від 29.08.2016 р. N 1411 Включає Розділ 28. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

Положення про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

 

постан. Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 р. N 750

Перелік (кодифікатор) робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури

 

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, Державна архітектурно-будівельна інспекція; Затв. наказом Держархбудінспекції від 19 лютого 2008 р. N 24

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності. Перелік видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності, які підлягають ліцензуванню

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. N 256. Зміни: постанова КМУ від 07.06.2017 р. N 401

Порядок проведення державної експертизи містобудівної документації

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 522

Перелік регламентних технічних умов і будівельних норм, відповідність вимогам яких свідчить про відповідність вимогам технічного регламенту будівельних виробів, будівель та споруд

 

Перелік нової енергоємної техніки, технологій та енергоємних матеріалів, на документацію яких видаються експертні висновки державної експертизи з енергозбереження

 

Затверджено Наказом Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів від 14 січня 2008 р. № 2 Про затвердження переліку нової енергоємної техніки, технологій та енергоємних матеріалів, на документацію яких видаються експертні висновки державної експертизи з енергозбереження; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 березня 2008 р. № 180/14871

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110 (150) кВ. Настанова

 

Наказ Мінпаливенерго України від 29.12.2006 № 540

Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи; Перелік проектів будівництва об'єктів виробничого призначення, для затвердження яких висновок комплексної державної експертизи необов'язковий

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 р. N 1269 Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи

Правила обов'язкової сертифікації підіймальних споруд

 

Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 24 січня 1997 р. N 37, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 квітня 1997 р. за N 110/1914

Положення про позаштатного (громадського) інспектора державного архітектурно-будівельного контролю

 

Затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 19.11. 2007 р. N 318, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2007 р. за N 1340/14607

Положення про інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі

 

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 19 листопада 2007 року N 317 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 грудня 2007 р. за N 1361/14628; Із змінами від 20.01.2009 р.

Методичні рекомендації з визначення вартості послуг з проведення ліцензійної експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури

 

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, Наказ від 17 липня 2008 року N 325 Про затвердження Методичних рекомендацій з визначення вартості з проведення ліцензійної експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури; Схвалено рішенням Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 березня 2008 р. N 42

Положение о проектировании и строительстве экспериментальных объектов

 

Утверждено Госстроем СССР, Госпланом СССР, ГКНТ, Госкомтрудом СССР 24 октября 1980 г. № 105-Д

Щодо доцільності погодження Міністерством проектів національних стандартів у галузі промисловості будівельних матеріалів, якими встановлюються методи випробувань та контролю лише за технічними показниками будівельних матеріалів

 

Лист Міністерства охорони здоров'я України від 14.05.2009р. N 05.03-11/16-665

Порядок надання дозволу на виконання підготовчих робіт. Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт. Порядок ведення реєстру наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні. Перелік будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл

 

Постанова від 30 вересня 2009 р. N 1104 Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт. Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ N 90 від 27.01.2010 р.Зміни: постанова КМУ від 27 січня 2010 р. N 160 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України. Із змінами: постанова КМУ від 28 липня 2010 р. N 665 Про внесення змін до переліку будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл

Порядок ведення реєстру виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. N 1424

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що розташовані на території іноземних держав і є власністю України

 

Затверджено: Наказ Міністерства закордонних справ України 07.06.2010 N 108; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 червня 2010 р. за N 442/17737

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

 

Затверджено: Постанова КМУ N 461 від 13.04.2011 р. Із змінами: Постанова КМУ N 1390 від 28.12.2011 року, N 43 від 18.01.2012 року, від 15 серпня 2012 р. № 757, від 30.10.2013 р. N 918, від 01.10.2014 р. N 512, від 08.09.2015 р. N 750, від 21.10.2015 р. N 880, від 16.12.2016 р. N 1060, від 07.07.2017 р. N 409, від 25 квітня 2018 р. N 327

Перелік Технічних свідоцтв придатності будівельних виробів для застосування станом на 01.01.2010

 

Перелік Технічних свідоцтв придатності будівельних виробів для застосування станом на 01.01.2009 рік

 

Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 1 січня 2011 року

 

Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

 

Затверджено Указом Президента України від 31 травня 2011 року N 633/2011 Із змінами: указ Президента України від 08.07.2011 р.

Порядок проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури. Перелік видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, відповідальні виконавці яких проходять професійну атестацію

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. N 554. Із змінами: постанова КМУ N 955 від 25.12.2013 р., від 15.11.2017 р. N 869, від 25 квітня 2018 р. N 327

Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України 11.05.2011 N 560. Із змінами: постанови КМУ N 1390 від 28.12.2011, N 181 від 07.03.2012, N 317 від 18.04.2012, N 595 від 04.07.2012, від 31.10.2012 р. N 1005, від 17.10.2013 р. № 759, від 20.05.2015 р. N 312, від 26.08.2015 р. N 665, від 27.09.2016 р. N 664, від 07.06.2017 р. N 403, від 4 липня 2018 р. N 521, від 11 липня 2018 р. N 608, від 23 січня 2019 р. N 95, від 23 січня 2019 р. N 128

Руководство по проектированию речных портов

 

Утвержнено Минречфлот РСФСР,19.11.1982 г.;

Правила введення в роботу технічно переоснащених або замінених складових частин об'єктів діючих електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110 (150) кВ

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 08.11.2011року N 691, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2011 р. за N 1370/20108