Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Стандарты Украины

Органічні кислоти

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
ГОСТ 14310-78 Кислота 2-аминобензойная техническая. Технические условия

 

Коды КВЕД: 71.080.40

ГОСТ 17354-71 Кислота 4-оксибензойная техническая. Технические условия

 

Коды КВЕД: 71.080.40

ГОСТ 18911-73 Кислота 1-окси-2-нафтойная техническая. Технические условия

 

Коды КВЕД: 71.080.40

ГОСТ 19814-74 Кислота уксусная синтетическая и регенерированная. Технические условия

 

Коды КВЕД: 71.080.40

ГОСТ 22385-94 Кислоты синтетические жирные. Фотометрический метод определения эфирного числа

 

Коды КВЕД: 71.080.40

ГОСТ 23239-89 Кислоты жирные синтетические фракций С5-С6, С7-С9, С5-С9, С10-С13, С10-С16, С17-С20. Технические условия

 

Коды КВЕД: 71.080.40

ГОСТ 23527-79 Кислоты жирные синтетические. Метод определения карбонильного числа

 

Коды КВЕД: 71.080.40

ГОСТ 23631-79 Кислоты жирные синтетические. Рефрактометрический метод определения содержания неомыляемых веществ

 

Коды КВЕД: 71.080.40

ГОСТ 23710-86 Кислоты жирные синтетические. Фотоколориметрический метод определения цветности по йодной шкале

 

Коды КВЕД: 71.080.40

ГОСТ 25219-87 Кислоты жирные синтетические. Методы определения фракционного состава газовой хроматографией

 

Коды КВЕД: 71.080.40

ГОСТ 26028-83 Сырье темноокрашенное для ПАВ. Метод определения кислотного числа

 

Коды КВЕД: 71.080.40

Комментарий от Норматив PRO: 2017-08-18 № 239 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 29039-91 Кислота олеиновая техническая. Приемка и методы испытаний

 

Коды КВЕД: 71.080.40

Комментарий от Норматив PRO: діяв до 2018-01-01, 2018-01-24 № 17 дію відновлено з 2018-01-25 до 2019-01-01

ГОСТ 6413-77 Кислота бензойная техническая. Технические условия

 

Коды КВЕД: 71.080.40

Комментарий от Норматив PRO: 2017-12-20 № 439 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 6484-96 Кислота стеариновая техническая (стеарин). Технические условия

 

Коды КВЕД: 71.080.40

ГОСТ 6968-76 Кислота уксусная лесохимическая. Технические условия

 

Коды КВЕД: 71.080.40

Комментарий от Норматив PRO: 2017-12-28 № 493 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ДСТУ 4610:2006 Деодистилят (олія скруберна, олія кисла). Технічні умови

 

Коды КВЕД: 71.080.40

ДСТУ 4829:2007 Кислоти жирні тваринних жирів. Технічні умови

 

Коды КВЕД: 71.080.40

ДСТУ 4830:2007 Кислоти жирні олій. Технічні умови

 

Коды КВЕД: 71.080.40

ДСТУ 4860:2007 Кислоти жирні соапстоків світлих олій та модифікованих жирів. Технічні умови

 

Коды КВЕД: 71.080.40

ДСТУ 5074:2008 Кислоти жирні, соапстоки концентровані. Метод якісного визначання наявності мінеральних кислот

 

Коды КВЕД: 71.080.40

ДСТУ 6024:2008 Кислоти жирні пальмового стеарину. Технічні умови

 

Коды КВЕД: 71.080.40

ДСТУ 7311:2013 Кислота адипінова. Технічні умови

 

Коды КВЕД: 71.080.40

ДСТУ ISO 753-1:2003 Кислота оцтова технічна. Методи випробування. Частина 1. Загальні положення

 

Коды КВЕД: 71.080.40

ДСТУ ISO 753-2:2003 Кислота оцтова технічна. Методи випробування. Частина 2. Визначення вмісту оцтової кислоти. Титриметричний метод

 

Коды КВЕД: 71.080.40

ДСТУ ISO 753-3:2003 Кислота оцтова технічна. Методи випробування. Частина 3. Визначення вмісту мурашиної кислоти. Йодометричний метод

 

Коды КВЕД: 71.080.40

ДСТУ ISO 753-4:2003 Кислота оцтова технічна. Методи випробування. Частина 4. Визначення вмісту мономеру ацетальдегіду. Титриметричний метод

 

Коды КВЕД: 71.080.40

ДСТУ ISO 753-5:2003 Кислота оцтова технічна. Методи випробування. Частина 5. Визначення загального вмісту ацетальдегіду. Титриметричний метод

 

Коды КВЕД: 71.080.40

ДСТУ ISO 753-6:2003 Кислота оцтова технічна. Методи випробування. Частина 6. Визначення перманганатного числа

 

Коды КВЕД: 71.080.40

ДСТУ ISO 753-7:2003 Кислота оцтова технічна. Методи випробування. Частина 7. Визначення біхроматного числа

 

Коды КВЕД: 71.080.40

ДСТУ ISO 753-8:2003 Кислота оцтова технічна. Методи випробування. Частина 8. Візуальне визначення неорганічних хлоридів

 

Коды КВЕД: 71.080.40

ДСТУ ISO 753-9:2003 Кислота оцтова технічна. Методи випробування. Частина 9. Візуальне визначення неорганічних сульфатів

 

Коды КВЕД: 71.080.40

ДСТУ ISO 753-10:2003 Кислота оцтова технічна. Методи випробування. Частина 10. Візуальне визначення важких металів (у тому числі заліза)

 

Коды КВЕД: 71.080.40