Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Стандарты Украины

Ароматичні вуглеводні

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
ГОСТ 10003-90 Стирол. Технические условия

 

Коды КВЕД: 71.080.15

ГОСТ 10205-73 2-Аминотолуол технический. Технические условия

 

Коды КВЕД: 71.080.15

ГОСТ 10261-81 2-Аминоанизол технический. Технические условия

 

Коды КВЕД: 71.080.15

ГОСТ 20491-75 Изопропилбензол технический. Технические условия

 

Коды КВЕД: 71.080.15

ГОСТ 2168-83 Диметиланилин технический. Технические условия

 

Коды КВЕД: 71.080.15

ГОСТ 313-77 Анилин технический. Технические условия

 

Коды КВЕД: 71.080.15

ГОСТ 4254-76 Дифенил технический. Технические условия

 

Коды КВЕД: 71.080.15

ГОСТ 5243-77 Анилин солянокислый технический. Технические условия

 

Коды КВЕД: 71.080.15

ГОСТ 6599-76 Динитронафталин технический. Технические условия

 

Коды КВЕД: 71.080.15

ГОСТ 8448-78 Бензол каменноугольный и сланцевый. Технические условия

 

Коды КВЕД: 71.080.15

Комментарий от Норматив PRO: 2017-11-29 № 384 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 923-80 2-Нафтол технический. Технические условия

 

Коды КВЕД: 71.080.15

Комментарий от Норматив PRO: 2017-07-24 № 191 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 9385-77 Этилбензол технический. Технические условия

 

Коды КВЕД: 71.080.15

ГОСТ 9593-74 1-Фенил-3-метил-5-пиразолон технический. Технические условия

 

Коды КВЕД: 71.080.15

ГОСТ 9728-79 4-Хлорнитробензол технический. Технические условия

 

Коды КВЕД: 71.080.15

ГОСТ 9991-74 Гексахлорэтан технический. Технические условия

 

Коды КВЕД: 71.080.15

ДСТУ 2436.1-94 (ГОСТ 2706.1-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Методи визначення зовнішнього вигляду та кольору

 

Коды КВЕД: 71.080.15

ДСТУ 2436.2-94 (ГОСТ 2706.2-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Хроматографічний метод визначення основної речовини і домішок у бензолі, толуолі та ксилолі

 

Коды КВЕД: 71.080.15

ДСТУ 2436.3-94 (ГОСТ 2706.3-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Методи визначення забарвлення сірчаної кислоти

 

Коды КВЕД: 71.080.15

ДСТУ 2436.4-94 (ГОСТ 2706.4-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення сірковуглецю в бензолі

 

Коды КВЕД: 71.080.15

ДСТУ 2436.5-94 (ГОСТ 2706.5-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення тіофену в бензолі

 

Коды КВЕД: 71.080.15

ДСТУ 2436.6-94 (ГОСТ 2706.6-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення речовин, що сульфуються

 

Коды КВЕД: 71.080.15

ДСТУ 2436.7-94 (ГОСТ 2706.7-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення реакції водної витяжки

 

Коды КВЕД: 71.080.15

ДСТУ 2436.8-94 (ГОСТ 2706.8-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення випарності

 

Коды КВЕД: 71.080.15

ДСТУ 2436.9-94 (ГОСТ 2706.9-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення висоти шару води у цистерні

 

Коды КВЕД: 71.080.15

ДСТУ 2436.10-94 (ГОСТ 2706.10-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення сірководню та меркаптанів

 

Коды КВЕД: 71.080.15

ДСТУ 2436.11-94 (ГОСТ 2706.11-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення бромного числа

 

Коды КВЕД: 71.080.15

ДСТУ 2436.12-94 (ГОСТ 2706.12-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення температури кристалізації бензолу

 

Коды КВЕД: 71.080.15

ДСТУ 2436.13-94 (ГОСТ 2706.13-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення температурних границь перегонки

 

Коды КВЕД: 71.080.15

ДСТУ 2768-94 (ГОСТ 14888-95); (ISO 3165:1976) Бензоїлу пероксид технічний. Технічні умови

 

Коды КВЕД: 71.080.15

ДСТУ 8776:2018 Бензол кам’яновугільний та сланцевий. Технічні умови

 

Коды КВЕД: 71.080.15

ДСТУ 8777:2018 Толуол кам’яновугільний та сланцевий. Технічні умови

 

Коды КВЕД: 71.080.15