Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Стандарты Украины

Крохмаль і крохмалепродукти

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
ГОСТ 24583-81 Крахмал и крахмалопродукты. Термины и определения

 

Коды КВЕД: 67.180.20

ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) Крахмал. Правила приемки и методы анализа

 

Коды КВЕД: 67.180.20

Комментарий от Норматив PRO: 2007–07–01 в части правил приемки и отбора проб

ДСТУ 3976-2000 Крохмаль кукурудзяний сухий. Технічні умови

 

Коды КВЕД: 67.180.20

ДСТУ 4286:2004 Крохмаль картопляний. Технічні умови

 

Коды КВЕД: 67.180.20

ДСТУ 4380:2005 Крохмаль модифікований. Загальні технічні умови

 

Коды КВЕД: 67.180.20

ДСТУ 4498:2005 Патока крохмальна. Технічні умови

 

Коды КВЕД: 67.180.20

ДСТУ 4643:2006 Декстрини. Технічні умови

 

Коды КВЕД: 67.180.20

ДСТУ 4644:2006 Крохмаль. Правила приймання та методи відбирання проб

 

Коды КВЕД: 67.180.20

ДСТУ ISO 5377-2001 Продукти гідролізу крохмалю. Визначення відновлювальної здатності і декстрозного еквівалента. Метод Лейна і Ейнона з постійним титром

 

Коды КВЕД: 67.180.20

ДСТУ ISO 5381-2001 Продукти гідролізу крохмалю. Метод визначення вмісту води. Модифікована методика Карла Фішера

 

Коды КВЕД: 67.180.20

ДСТУ ISO 10504:2004 Продукти гідролізу крохмалю. Визначення складу глюкозних сиропів, фруктозних і гідрогенізованих глюкозних сиропів методом рідинної хроматографії високороздільної здатності

 

Коды КВЕД: 67.180.20

ДСТУ ISO 11212-1:2004 Крохмаль та похідні продукти. Вміст важких металів. Частина 1. Визначення вмісту миш’яку методом атомної абсорбційної спектрометрії

 

Коды КВЕД: 67.180.20

ДСТУ ISO 11212-2:2004 Крохмаль та похідні продукти. Вміст важких металів. Частина 2. Визначення вмісту ртуті методом атомної абсорбційної спектрометрії

 

Коды КВЕД: 67.180.20

ДСТУ ISO 11212-3:2004 Крохмаль та похідні продукти. Вміст важких металів. Частина 3. Визначення вмісту свинцю методом атомної абсорбційної спектрометрії з електротермічною атомізацією

 

Коды КВЕД: 67.180.20

ДСТУ ISO 11212-4:2004 Крохмаль та похідні продукти. Вміст важких металів. Частина 4. Визначення вмісту кадмію методом атомної абсорбційної спектрометрії з електротермічною атомізацією

 

Коды КВЕД: 67.180.20

ДСТУ ISO 11213-2001 Крохмаль модифікований. Визначення вмісту ацетилу. Ензиматичний метод

 

Коды КВЕД: 67.180.20

ДСТУ ISO 11214:2004 Крохмаль модифікований. Визначення вмісту карбоксильної групи в окисненому крохмалі

 

Коды КВЕД: 67.180.20

РСТ УССР 1738-81 Ґлютен кукурудзяний рідкий. Технічні умови

 

Коды КВЕД: 67.180.20

РСТ УССР 1490-90 Крохмаль пшеничний. Технічні умови

 

Коды КВЕД: 67.180.20