Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Стандарты Украины

Молоко та молочні продукти взагалі

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
ГОСТ 17164-71 Молочная промышленность. Производство цельномолочных продуктов из коровьего молока. Термины и определения

 

Коды КВЕД: 67.100.01

ГОСТ 19881-74 Анализаторы потенциометрические для контроля рН молока и молочных продуктов. Общие технические условия

 

Коды КВЕД: 67.100.01

ГОСТ 22760-77 Молочные продукты. Гравиметрический метод определения жира

 

Коды КВЕД: 67.100.01

ГОСТ 23452-79 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов

 

Коды КВЕД: 67.100.01

ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности

 

Коды КВЕД: 67.100.01

Комментарий от Норматив PRO: 2017-12-06 № 395 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 3626-73 Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества

 

Коды КВЕД: 67.100.01

ГОСТ 3627-81 Молочные продукты. Методы определения хлористого натрия

 

Коды КВЕД: 67.100.01

Комментарий от Норматив PRO: 2017-12-06 № 395 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 3622-68 Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к испытанию

 

Коды КВЕД: 67.100.01

Комментарий от Норматив PRO: 2009–07–01 в части определения температуры и массы нетто

ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира

 

Коды КВЕД: 67.100.01

Комментарий от Норматив PRO: 2017-12-06 № 395 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ДСТУ 7047:2009 Молоко та молочні продукти. Визначання вмісту афлатоксину М1 методом рідинної хроматомас-спектрометрії

 

Коды КВЕД: 67.100.01

ДСТУ 7089:2009 Молоко і молочні продукти. Методика підраховування кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, дріжджів і плісеневих грибів за допомогою пластин

 

Коды КВЕД: 67.100.01

ДСТУ 7359:2013 Молоко. Метод визначення аміаку

 

Коды КВЕД: 67.100.01

ДСТУ 8009:2015 Молоко кобиляче. Технічні умови

 

Коды КВЕД: 67.100.01

ДСТУ 8573:2015 Консерви молочні. Метод визначення в’язкості

 

Коды КВЕД: 67.100.01

ДСТУ ISO/TS 11059/IDF/RM 225:2015 Молоко та молочні продукти. Метод підрахування Pseudomonas SPP

 

Коды КВЕД: 67.100.01

ДСТУ ISO 707:2002 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб

 

Коды КВЕД: 67.100.01

ДСТУ ISO 3890-1:2007 Молоко та молочні продукти. Визначення залишків хлорорганічних сполук (пестицидів). Частина 1. Загальні поняття та методи екстрагування

 

Коды КВЕД: 67.100.01

ДСТУ ISO 3890-2:2007 Молоко та молочні продукти. Визначення залишків хлорорганічних сполук (пестицидів). Частина 2. Контрольні методи очищення первинних екстрактів та підтвердження очищення

 

Коды КВЕД: 67.100.01

ДСТУ ISO 5538:2004 Молоко та молочні продукти. Відбирання проб. Контроль за якісними ознаками

 

Коды КВЕД: 67.100.01

ДСТУ ISO 5738/IDF 76:2009 Молоко та молочні продукти. Визначення вмісту міді фотометричним методом (контрольний метод)

 

Коды КВЕД: 67.100.01

ДСТУ ISO 6732:2009 Молоко та молочні продукти. Визначення вмісту заліза спектрометричним методом (контрольний метод)

 

Коды КВЕД: 67.100.01

ДСТУ ISO 7208:2002 Молоко знежирене, сироватка та маслянка. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру (контрольний метод)

 

Коды КВЕД: 67.100.01

ДСТУ ISO 8197:2004 Молоко та молочні продукти. Відбирання проб. Контроль за кількісними ознаками

 

Коды КВЕД: 67.100.01

ДСТУ ISO 11870:2007 Молоко і молочні продукти. Визначення масової частки жиру. Загальні рекомендації щодо використання методів із застосуванням жиромірів

 

Коды КВЕД: 67.100.01

ДСТУ ISO 14156:2005 (IDF 172:2001) Молоко та молочні продукти. Методи екстрагування ліпідів та ліпорозчинних сполук

 

Коды КВЕД: 67.100.01

ДСТУ ISO 14675:2005 (IDF 186:2003) Молоко та молочні продукти. Настанови щодо стандартизованого описування конкурентноспроможного імуноферментного випробування. Визначення вмісту афлатоксину М1

 

Коды КВЕД: 67.100.01

ДСТУ ISO 17129/IDF 206:2009 Молоко сухе. Визначення білків сої та гороху з використанням капілярного електрофорезу з наявністю додецилсульфату натрію. Перевірочний метод

 

Коды КВЕД: 67.100.01

ДСТУ ISO 18252/IDF 200:2009 Жир молочний зневоднений. Визначення складу стерину методом газорідинної хроматографії. Практичний метод

 

Коды КВЕД: 67.100.01

ДСТУ ISO 18330:2005 (IDF 188:2003) Молоко та молочні продукти. Настанови щодо стандартизованого описування імунного або рецепторного випробування для виявлення антимікробних залишків

 

Коды КВЕД: 67.100.01

ДСТУ ISO 14673-1/IDF 189-1:2012 Молоко та молочні продукти. Визначання масової частки нітратів та нітритів. Частина 1. Метод з використанням спектрометрії та відновлення кадмієм

 

Коды КВЕД: 67.100.01

ДСТУ ISO/TS 26844/IDF/RM 215:2014 Молоко та молочні продукти. Визначення антимікробних залишків. Тест на дифузію в пробірці

 

Коды КВЕД: 67.100.01

ДСТУ-Н CAC/RCP 3:2014 Плоди висушені. Настанови щодо гігієнічної практики

 

Коды КВЕД: 67.100.01