Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Стандарты Украины

Застосування статистичних методів/статистичного контролю

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
ДСТУ ISO 2602:2006 Подавання результатів випробування статистичне. Оцінювання середнього значення. Довірчий інтервал

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 2854:2008 Статистичне опрацювання даних. Методи оцінювання та перевірки гіпотез про середні значення і дисперсії

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 2859-1-2001 Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 1. Плани вибіркового контролю, визначені приймальним рівнем якості для послідовного контролю партій

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 2859-2-2001 Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 2. Плани вибіркового контролю, визначені граничною якістю для перевірки ізольованих партій

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 2859-3-2001 Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 3. Вибіркові процедури з пропусками

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 2859-4:2004 Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 4. Методи оцінювання заявлених рівнів якості

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 2859-5:2009 Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 5. Система планів послідовного відбирання, індексованих межами прийняття якості (МПЯ) для послідовного вибіркового перевірення партій

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 2859-10:2009 Статистичний контроль. Контроль за альтернативною ознакою вибірковий. Частина 10. Вступ до серії стандартів ISO 2859 щодо відбирання проб за альтернативною ознакою

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 3301:2006 Статистичне опрацювання даних. Порівняння двох середніх значень, отриманих у випадку парних спостережень

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 3494:2007 Статистичне опрацювання даних. Потужність статистичних критеріїв щодо середніх значень та дисперсій

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 3951-1:2009 Статистичний контроль. Процедури вибирання для перевірки за кількісною ознакою. Частина 1. Плани одиничного вибирання для послідовної перевірки партій з одиничною характеристикою якості та визначеною межею прийняття якості. Загальні технічні вимоги

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 3951-2:2009 Статистичний контроль. Процедури вибирання для перевірки за кількісною ознакою. Частина 2. Плани одиничного вибирання для послідовної перевірки партій відносно незалежних характеристик якості з визначеною межею прийняття якості. Загальні технічні ...

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 3951-3:2009 Статистичний контроль. Процедури вибирання для перевірки за кількісною ознакою. Частина 3. Плани подвійного вибирання для послідовної перевірки партій, визначених межею прийняття якості. Загальні технічні вимоги

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 3951-5:2009 Статистичний контроль. Процедури відбирання для перевірення за кількісною ознакою. Частина 5. Плани послідовного відбирання, індексовані межею прийняття якості (МПЯ) для перевірення за кількісною ознакою (за відомого значення стандартного відхилу)

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 5479:2009 Статистичне опрацювання даних. Критерії відхилення від нормального розподілу

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 7870-1:2010 Статистичний контроль. Карти контрольні. Частина 1. Загальні настанови

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO/TR 7871:2004 Статистичний контроль. Контрольні карти кумулятивних сум. Настанови щодо контролю якості та аналізу даних з використанням методик CUSUM

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 7873:2004 Статистичний контроль. Контрольні карти для арифметичного середнього з попереджувальними межами

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 7966-2001 Статистичний контроль. Карти приймального контролю

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 8258-2001 Статистичний контроль. Контрольні карти Шухарта

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 8422:2010 Статистичний контроль. Плани послідовного вибіркового контролю для перевіряння за якісною ознакою

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 8423:2010 Статистичний контроль. Плани послідовного вибіркового контролю для перевіряння відсотка невідповідностей за кількісною ознакою з визначеним стандартним відхилом

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 10576-1:2006 Статистичні методи. Настанови щодо оцінювання відповідності заданим вимогам. Частина 1. Загальні положення

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 10725:2004 Статистичний контроль. Плани і методики вибіркового приймального контролю для матеріалів насипом

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 11095:2004 Статистичний контроль. Лінійне калібрування з використанням довідкових матеріалів

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 11453:2004 Статистичний контроль. Критерії та довірчі інтервали для частки у генеральній сукупності

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 11462-1:2006 Статистичний контроль. Настанови щодо здійснення статистичного контролю за процесом. Частина 1. Елементи статистичного контролю за процесом

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 11648-1:2010 Статистичний контроль. Вибірковий контроль матеріалів насипом. Частина 1. Загальні принципи

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 11648-2:2010 Статистичний контроль. Вибірковий контроль матеріалів насипом. Частина 2. Контроль сипких матеріалів

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 11843-2:2004 Статистичний контроль. Здатність до виявлення. Частина 2. Методологія у разі лінійного калібрування

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 11843-3:2006 Статистичний контроль. Здатність до виявлення. Частина 3. Методологія визначення критичного значення змінної відгуку, якщо відсутні дані калібрування

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 11843-4:2006 Статистичний контроль. Здатність до виявлення. Частина 4. Методологія порівняння найменшого виявленого значення із заданим значенням

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO/TR 13425:2004 Застосування статистичних методів. Настанови щодо вибору статистичних методів у стандартизації

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 13448-1:2010 Статистичний контроль. Процедури вибіркового приймального контролю, основані на принципі розподілу пріоритетів (ПРП). Частина 1. Настанови щодо застосування ПРП

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 13448-2:2009 Статистичний контроль. Процедури вибіркового приймального контролю, основані на принципі розподілу пріоритетів (ПРП). Частина 2. Узгоджені плани одиничного відбирання для вибіркового приймального контролю за якісною ознакою

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 16269-6:2008 Статистичне опрацювання даних. Частина 6. Визначення статистичних допустимих інтервалів

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 16269-7:2006 Статистичне опрацювання даних. Частина 7. Медіана. Оцінювання і довірчі інтервали

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 16269-8:2008 Статистичне опрацювання даних. Частина 8. Визначення прогнозних інтервалів

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 18414:2009 Статистичний контроль. Процедури вибіркового приймального контролю за якісною ознакою. Системи відбирання нуль-прийняття контролювання вихідної якості, які базуються на кредитному принципі

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 21247:2007 Статистичний контроль. Комбіновані системи відбирання зразків з повною відповідністю та процедури контролювання процесу під час приймання продукції

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 21747:2009 Статистичні методи. Статистики функціонування та потужності процесу для виміряних характеристик якості

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 13528:2014 Статистичні методи для застосування під час перевірки професійного рівня за допомогою міжлабораторних порівнянь

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 24153:2014 Статистичні методи. Процедури рандомізації та вибирання випадкової вибірки

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 28640:2014 Статистичні методи. Методи генерування випадкових величин

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 7870-1:2016(ISO 7870-1:2014, IDT) Статистичний контроль. Карти контрольні. Частина 1. Загальні настанови

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 3951-1:2016(ISO 3951-1:2013, IDT) Статистичний контроль. Процедури вибирання для перевірки за кількісною ознакою. Частина 1. Плани одиничного вибирання для послідовної перевірки партій з одиничною характеристикою якості та визначеною межею прийняття якості. Загальні технічні вимоги

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 3951-4:2016(ISO 3951-4:2011, IDT) Статистичний контроль. Процедури вибирання для перевірки за кількісною ознакою. Частина 4. Процедури оцінювання задекларованих рівнів якості

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 3951-2:2016(ISO 3951-2:2013, IDT) Статистичний контроль. Процедури вибирання для перевірки за кількісною ознакою. Частина 2. Плани одиничного вибирання для послідовної перевірки партій відносно незалежних характеристик якості з визначеною межею прийняття якості. Загальні технічні ...

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 7870-2:2016(ISO 7870-2:2013, IDT) Статистичний контроль. Карти контрольні. Частина 2. Карти Шухарта

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 7870-5:2016(ISO 7870-5:2014, IDT) Статистичний контроль. Карти контрольні. Частина 5. Спеціалізовані контрольні карти

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 7870-3:2016(ISO 7870-3:2012, IDT) Статистичний контроль. Карти контрольні. Частина 3. Карти приймального контролю

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 7870-4:2016(ISO 7870-4:2011, IDT) Статистичний контроль. Карти контрольні. Частина 4. Карти кумулятивних сум

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 11462-2:2016(ISO 11462-2:2010, IDT) Статистичний контроль. Настанови щодо здійснення статистичного контролю за процесом. Частина 2. Каталог інструментів і методів

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO/TR 12845:2016(ISO/TR 12845:2010, IDT) Вибрані ілюстрації дробових факторіальних відсівальних експериментів

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO/TR 12888:2016(ISO/TR 12888:2011, IDT) Вибрані ілюстрації до вивчення повторюваності та відтворюваності показань індикатора

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 13053-1:2016(ISO 13053-1:2011, IDT) Статистичний контроль. Кількісні методи покращення процесу. Шість Сигма. Частина 1. Методологія

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 13053-2:2016(ISO 13053-2:2011, IDT) Статистичний контроль. Кількісні методи покращення процесу. Шість Сигма. Частина 2. Інструменти і методи

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO/TR 13519:2016(ISO/TR 13519:2012, IDT) Статистичні методи. Настанови щодо розробленняі застосування публікацій ISO зі статистики із програмним підтриманням

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO/TR 13587:2016(ISO/TR 13587:2012, IDT) Статистичні методи. Три статистичних підходи до оцінювання та тлумачення вимірювальної невизначеності

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 13528:2016(ISO 13528:2015, IDT) Статистичні методи для застосування під час перевірки професійного рівня за допомогою міжлабораторних порівнянь

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO/TR 14468:2016(ISO/TR 14468:2010, IDT) Вибрані ілюстрації аналізування домовленості про альтернативні ознаки

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 16269-4:2016(ISO 16269-4:2010, IDT) Статистичне опрацювання даних. Частина 4. Визначення й опрацювання викидів

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 14560:2016(ISO 14560:2004, IDT) Статистичний контроль. Процедури вибіркового приймального контролю за альтернативною ознакою. Визначені рівні якості в одиницях невідповідних предметів на мільйон

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 16269-6:2016(ISO 16269-6:2014, IDT) Статистичне опрацювання даних. Частина 6. Визначення статистичних допустимих інтервалів

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 17258:2016(ISO 17258:2015, IDT) Статистичні методи. Шість Сигма. Базовий критерій, що є підґрунтям бенчмаркінгу для методів Шести Сигма в організаціях

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 16336:2016(ISO 16336:2014, IDT) Статистичні методи. Застосування статистичних і пов'язаних із ними методів до нової технології та процесу розроблення продукту. Дизайн із робастним параметром

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 22514-1:2016(ISO 22514-1:2014, IDT) Статистичні методи керування процесом. Потужність і функціювання. Частина 1. Загальні принципи і концепції

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 22514-2:2016(ISO 22514-2:2013, IDT) Статистичні методи керування процесом. Потужність і функціювання. Частина 2. Потужність процесу і характеристики моделей процесів, залежних від часу

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 22514-3:2016(ISO 22514-3:2008, IDT) Статистичні методи керування процесом. Потужність і функціювання. Частина 3. Вивчення характеристик машин для даних, виміряних на дискретних частинах

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 22514-7:2016(ISO 22514-7:2012, IDT) Статистичні методи керування процесом. Потужність і функціювання. Частина 7. Потужність процесу вимірювання

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 22514-6:2016(ISO 22514-6:2013, IDT) Статистичні методи керування процесом. Потужність і функціювання. Частина 6. Статистика потужності процесу для характеристик із багатовимірним нормальним розподілом

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO/TS 28037:2016(ISO/TS 28037:2010, IDT) Визначення і використання прямолінійних калібрувальних функцій

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 22514-8:2016(ISO 22514-8:2014, IDT) Статистичні методи керування процесом. Потужність і функціювання. Частина 8. Характеристики машин у багатостановому процесі виробництва

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ ISO 28801:2016(ISO 28801:2011, IDT) Статистичний контроль. Плани подвійного відбирання за альтернативною ознакою з найменшими розмірами вибірок, визначеними ризиком якості виробника та споживача

 

Коды КВЕД: 03.120.30

ДСТУ-ЗТ ISO/TR 8550-1:2009 Статистичний контроль. Настанови щодо вибирання та використання систем вибіркового приймального контролю для перевіряння окремих предметів у партіях. Частина 1. Контроль вибірковий приймальний

 

Коды КВЕД: 03.120.30