Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Стандарты Украины

Сертифікація продукції та підприємств. Оцінювання відповідності

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
ГОСТ 24555-81 Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения

 

Коды КВЕД: 03.120.20

Комментарий от Норматив PRO: 2017-11-07 № 352 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ДСТУ 2296-93 Державна система сертифікації. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ 3410-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ 3411:2004 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок їх призначення і надання повноважень на діяльність у системі

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ 3412-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ 3414-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок проведення

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ 3415-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр системи

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ 3417-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ 3418-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ 3419-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ 3420-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію систем управління

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ 3498-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ 3957-2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ EN 45011-2001 Загальні вимоги до органів, які керують системами сертифікації продукції

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2017 (EN ISO/IEC 17043:2010; ISO/IEC 17043:2010, IDT) Оцінка відповідності. Загальні вимоги до перевірки професійного рівня

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ EN ISO/IEC 17021:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що забезпечують аудит та сертифікацію систем менеджменту  

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014 Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів, що проводять сертифікацію персоналу

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2014 Оцінка відповідності. Загальні вимоги до перевірки кваліфікації лабораторій

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ EN ISO/IEC 17067:2014 Оцінка відповідності. Основні положення сертифікації продукції та керівні вказівки щодо схем сертифікації продукції

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015 (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 1. Вимоги

 

Коды КВЕД: 03.120.20

Комментарий от Норматив PRO: діяв до 2019-01-01 2018-12-20 № 526 дію відновлено з 2019-01-01 до 2019-07-01

ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT;ISO/IEC 17021-1:2015, IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до органів,які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ ISO/PAS 17005:2009 Оцінювання відповідності. Використання систем управління. Принципи та вимоги

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ ISO/IEC 17007:2009 Оцінювання відповідності. Настанови щодо складання нормативних документів, придатних до використання для оцінювання відповідності

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ ISO/IEC 17011:2005 Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів акредитації, що акредитують органи оцінювання відповідності

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ ISO/IEC 17020-2001 Загальні критерії щодо діяльності органів різного типу, що здіснюють інспектування

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ ISO/IEC 17021-1:2008 Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем управління

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ ISO/IEC 17024:2005 Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ ISO/IEC 17030:2005 Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до знаку відповідності третьої сторони

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ ISO/IEC 17040:2007 Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до рівноправного оцінювання органів оцінювання відповідності та органів акредитації

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ ISO/IEC 17050-2:2006 Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 2. Підтверджувальна документація

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ ISO/IEC Guide 28:2007 Оцінювання відповідності. Настанови щодо системи сертифікації продукції третьою стороною

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ ISO/IEC Guide 53:2008 Оцінювання відповідності. Порядок використання системи управління якістю організації під час сертифікації продукції

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ ISO/IEC Guide 60:2007 Оцінювання відповідності. Кодекс усталеної практики

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ ISO/IEC Guide 67:2008 Оцінювання відповідності. Засади сертифікації продукції

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ ISO/IEC 9594-8:2014 Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Каталог. Частина 8. Основні положення щодо сертифікації відкритих ключів та атрибутів

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ ISO/IEC TS 17021-2:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що забезпечують аудит та сертифікацію систем менеджменту

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ ISO/IEC 17021-3:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що забезпечують аудит та сертифікацію систем менеджменту. Частина 3. Вимоги до компетентності для аудитів та сертифікації систем менеджменту якості

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006/Поправка № 1:2015 (ISO/IEC 17025:2005/Cor 1:2006, IDT) Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ ISO/IEC TR 17026:2015 (ISO/IEC TR 17026:2015, IDT) Оцінка відповідності. Приклад схеми сертифікації продукції

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ ISO/IEC TS 17021-4:2015 (ISO/IEC TS 17021-4:2013, IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 4. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит та сертифікацію систем менеджменту сталого перебігу подій

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ ISO/IEC TS 17021-5:2015 (ISO/IEC TS 17021-5:2014, IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 5. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем менеджменту активів

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ ISO/IEC TS 17023:2015 (ISO/IEC TS 17023:2013, IDT) Оцінка відповідності. Настанови щодо визначення тривалості сертифікаційного аудиту системи менеджменту

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ ISO/IEC TS 17027:2015 (ISO/IEC TS 17027:2014, IDT) Оцінка відповідності. Словник, пов'язаний з компетенцією осіб, які здійснюють сертифікацію персоналу

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ ISO/IEC 17011:2017 (ISO/IEC 17011:2017, IDT) Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів з акредитації, що акредитують органи з оцінки відповідності

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017, IDT) Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ ISO/IEC TS 17021-4:2017 (ISO/IEC TS 17021-4:2013, IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до органів,які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 4. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит та сертифікацію систем управління сталого перебігу подій

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ ISO/IEC TS 17021-5:2017 (ISO/IEC TS 17021-5:2014, IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до органів,які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 5. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем управління активами

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ ISO/IEC TR 17026:2017 (ISO/IEC TR 17026:2015, IDT) Оцінка відповідності. Приклад схеми сертифікації продукції

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ ISO/IEC TS 17023:2018 (ISO/IEC TS 17023:2013, IDT) Оцінка відповідності. Настанови щодо визначення тривалості сертифікаційного аудиту системи менеджменту

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ ISO/IEC TS 17027:2018 (ISO/IEC TS 17027:2014, IDT) Оцінювання відповідності. Словник щодо компетенції осіб, які сертифікують персонал

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ Б А.1.2-2:2009 Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ Б А.1.2-5:2009 Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Вимоги до персоналу та порядок його сертифікації (атестації)

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ Б А.1.2-6:2010 Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Настанова з порядку проведення оцінки відповідності із застосуванням розрахункового методу підтвердження відповідності.

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ Б А.1.2-4:2009 Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Реєстр декларацій відповідності, сертифікатів та бланки документів

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ Б А.1.2-3:2009 Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок розгляду та критерії аналізування документів під час призначення органів з оцінювання відповідності

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ-Н ПМГ 40:2009 Система сертифікації на залізничному транспорті. Порядок сертифікації залізничної продукції

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ-Н ПМГ 68:2009 Порядок визнання сертифікатів компетентності персоналу у сфері підтвердження відповідності

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ-Н ПМГ 73:2014 Система сертифікації на залізничному транспорті. Порядок сертифікування вантажних і пасажирських вагонів після капітального ремонту з продовженням строку служби

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 68:2008 Угоди щодо визнання та прийняття результатів оцінювання відповідності

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ-Н ПМГ 38:2014 Система сертифікації на залізничному транспорті. Вимоги до органів з питань сертифікації залізничної продукції та порядок їх акредитування

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ-Н ПМГ 39:2014 Система сертифікації на залізничному транспорті. Вимоги до випробувальних центрів (лабораторій) і порядок їх акредитування

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ-Н IAF MD 8:2015 Обов’язковий документ Міжнародного форуму з акредитації для застосування ISO/IEC 17011 в системах менеджменту якості щодо медичних виробів (ISO 13485)

 

Коды КВЕД: 03.120.20

ДСТУ-Н IAF MD 9:2015 Обов’язковий документ Міжнародного форуму з акредитації для застосування ISO/IEC 17021 в системах менеджменту якості щодо медичних виробів (ISO 13485) (IAF MD 9:2011)

 

Коды КВЕД: 03.120.20