Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Стандарты Украины

Організування та керування підприємствами взагалі

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
ГОСТ 15.000-82 Система разработки и постановки продукции на производство. Общие положения

 

Коды КВЕД: 03.100.01

Комментарий от Норматив PRO: діяв до 2018-01-01, 2018-01-24 № 14 дію відновлено з 2018-01-25 до 2019-01-01, 2018-12-29 № 542 дію відновлено з 2019-01-01 до 2022-01-01

ДСТУ 2155-93 Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів енергозбереження

 

Коды КВЕД: 03.100.01

ДСТУ 2339-94 Енергозбереження. Основні положення

 

Коды КВЕД: 03.100.01

ДСТУ 3051-95 (ГОСТ 30166-95) Ресурсозбереження. Основні положення

 

Коды КВЕД: 03.100.01

ДСТУ 3052-95 (ГОСТ 30167-95) Ресурсозбереження. Порядок встановлення показників ресурсозбереження у документацію на продукцію

 

Коды КВЕД: 03.100.01

ДСТУ 3682-98 (ГОСТ 30583-98) Енергозбереження. Методика визначення повної енергоємності продукції, робіт та послуг

 

Коды КВЕД: 03.100.01

ДСТУ 3755-98 Енергозбереження. Номенклатура показників енергоефективності та порядок їхнього внесення у нормативну документацію

 

Коды КВЕД: 03.100.01

ДСТУ 3860-99 Енергозбереження. Методика розрахунку технологічних втрат електроенергії в діючих мережах електропостачання 220 кВ і вище

 

Коды КВЕД: 03.100.01

ДСТУ 4065-2001 Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги

 

Коды КВЕД: 03.100.01

ДСТУ 4090-2001/ГОСТ 31188-2003 Енергозбереження. Ресурси енергетичні вторинні. Методика визначення показників виходу та використання

 

Коды КВЕД: 03.100.01

ДСТУ 4110-2002 Енергоощадність. Методика аналізу та розраховування питомих витрат енергоресурсів

 

Коды КВЕД: 03.100.01

ДСТУ 4714:2007 Енергозбереження. Паливно-енергетичні баланси промислових підприємств. Методика побудови та аналізу

 

Коды КВЕД: 03.100.01

ДСТУ EN ISO 22301:2014 Соціальна безпека. Системи управління безперервністю бізнесу

 

Коды КВЕД: 03.100.01

ДСТУ EN ISO 22313:2014 Соціальна безпека. Настанова щодо застосування систем управління безперервністю бізнесу

 

Коды КВЕД: 03.100.01

ДСТУ EN ISO 22301:2017 (EN ISO 22301:2014, IDT; ISO 22301:2012, IDT) Безпека суспільства. Система менеджменту неперервністю діяльності. Вимоги

 

Коды КВЕД: 03.100.01

ДСТУ IEC/ISO 31010:2013 Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику

 

Коды КВЕД: 03.100.01

ДСТУ ISO 22398:2017 (ISO 22398:2013, IDT); Соціальна безпека. Методичні рекомендації щодо проведення навчань

 

Коды КВЕД: 03.100.01

ДСТУ ISO 22325:2017 (ISO 22325:2016, IDT) Безпека та стійкість до надзвичайних ситуацій. Управління у надзвичайних ситуаціях. Методичні рекомендації щодо оцінювання готовності

 

Коды КВЕД: 03.100.01

ДСТУ ISO 22322:2017 (ISO 22322:2015, IDT) Соціальна безпека. Управління у надзвичайних ситуаціях. Методичні рекомендації щодо оповіщення населення

 

Коды КВЕД: 03.100.01

ДСТУ ISO/TR 22351:2017 (ISO/TR 22351:2015, IDT) Соціальна безпека. Управління у надзвичайних ситуаціях. Структура сповіщень для обміну інформацією

 

Коды КВЕД: 03.100.01

ДСТУ ISO 31000:2014 Менеджмент ризиків. Принципи та керівні вказівки

 

Коды КВЕД: 03.100.01

ДСТУ ISO 22315:2017 (ISO 22315:2014,IDT) Соціальна безпека. Масова евакуація. Методичні рекомендації щодо планування

 

Коды КВЕД: 03.100.01

ДСТУ ISO 22320:2017 (ISO 22320:2011,IDT) Соціальна безпека. Управління у надзвичайних ситуаціях. Вимоги щодо реагування

 

Коды КВЕД: 03.100.01

ДСТУ ISO 31000:2018 (ISO 31000:2018, IDT) Менеджмент ризиків. Принципи та настанови

 

Коды КВЕД: 03.100.01

ДСТУ ISO/TR 31004:2018 (ISO/TR 31004:2013, IDT) Менеджмент ризиків. Настанова з впровадження ISO 31000

 

Коды КВЕД: 03.100.01

ДСТУ ISO/IEC TS 17021-6:2018 (ISO/IEC TS 17021-6:2014, IDT) Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 6. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем менеджменту безперервності бізнесу

 

Коды КВЕД: 03.100.01

ДСТУ ГОСТ 31279:2005 Інноваційна діяльність. Терміни та визначення понять

 

Коды КВЕД: 03.100.01