Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Стандарты Украины

Методи та умови випробування взагалі

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

 

Коды КВЕД: 19.020

Комментарий от Норматив PRO: 2017-11-17 № 367 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01, 2018-12-29 № 542 дію відновлено з 2019-01-01 до 2022-01-01

ГОСТ 24026-80 Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Термины и определения

 

Коды КВЕД: 19.020

ГОСТ 26656-85 Техническая диагностика. Контролепригодность. Общие требования

 

Коды КВЕД: 19.020

Комментарий от Норматив PRO: діяв до 2018-01-01, 2018-01-24 № 18 дію відновлено з 2018-01-25 до 2019-01-01

ГОСТ 27518-87 Диагностирование изделий. Общие требования

 

Коды КВЕД: 19.020

Комментарий от Норматив PRO: діяв до 2018-01-01, 2018-01-24 № 18 дію відновлено з 2018-01-25 до 2019-01-01

ДСТУ 2308-93 Розрахунки та випробування на міцність. Метод визначення температурного коефіцієнта лінійного розширення композиційних матеріалів в трьох взаємоортогональних напрямках

 

Коды КВЕД: 19.020

ДСТУ 2434-94 Розрахунки та випробування на міцність.Метод визначення високотемпературної твердості вдавлюванням пірамідального та біциліндричного індентора

 

Коды КВЕД: 19.020

ДСТУ 2464-94 Розрахунки та випробування на міцність. Методи визначення еквівалентних і допустимих напружень від статичного навантаження

 

Коды КВЕД: 19.020

ДСТУ 2477-94 Розрахунки та випробування на міцність. Методи випробувань матеріалів на термічну втому за неоднорідними тепловим і термонапруженим станами на зразках трубчастої та кільцевої форм

 

Коды КВЕД: 19.020

ДСТУ 2546-94 Розрахунки та випробування на міцність. Методи випробувань на втому металевих матеріалів в умовах багатоциклового навантаження за кріогенних температур (4,2-77 К). Загальні вимоги

 

Коды КВЕД: 19.020

ДСТУ 2576-94 Розрахунки та випробування на міцність. Методи механічних випробувань на тріщиностійкість під дією імпульсного навантаження

 

Коды КВЕД: 19.020

ДСТУ 2637-94 Розрахунки та випробування на міцність. Методи прискорених випробувань на термоциклічну повзучість

 

Коды КВЕД: 19.020

ДСТУ 2987-95 Стенди для випробування ручних машин. Загальні технічні вимоги

 

Коды КВЕД: 19.020