Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Стандарты Украины

Вібрація, вимірювання удару та вібрації

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
ГОСТ 12.1.047-85 ССБТ. Вибрация. Метод контроля на рабочих местах и в жилых помещениях морских и речных судов

 

Коды КВЕД: 17.160

Комментарий от Норматив PRO: діяв до 2018-01-01, 2018-01-26 № 23 дію відновлено з 2018-01-26 до 2019-01-01, 2018-12-29 № 542 дію відновлено з 2019-01-01 до 2022-01-01

ГОСТ 12.4.012-83 ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования

 

Коды КВЕД: 17.160

Комментарий от Норматив PRO: діяв до 2018-01-01, 2018-01-24 № 14 дію відновлено з 2018-01-25 до 2019-01-01

ГОСТ 12.1.049-86 ССБТ. Вибрация. Методы измерения на рабочих местах самоходных колесных строительно-дорожных машин

 

Коды КВЕД: 17.160

Комментарий от Норматив PRO: діяв до 2018-01-01, 2018-01-24 № 14 дію відновлено з 2018-01-25 до 2019-01-01

ГОСТ 16819-71 Приборы виброизмерительные. Термины и определения

 

Коды КВЕД: 17.160

Комментарий от Норматив PRO: діяв до 2018-01-01, 2018-01-24 № 16 дію відновлено з 2018-01-25 до 2019-01-01

ГОСТ 16844-93 Вибрация. Требования к испытаниям механических молотков

 

Коды КВЕД: 17.160

ГОСТ 20420-75 Тензорезисторы. Термины и определения

 

Коды КВЕД: 17.160

ГОСТ 24347-80 Вибрация. Обозначения и единицы величин

 

Коды КВЕД: 17.160

Комментарий от Норматив PRO: діяв до 2018-01-01, 2018-01-26 № 23 дію відновлено з 2018-01-26 до 2019-01-01

ГОСТ 25051.3-83 Установки испытательные вибрационные. Методика аттестации

 

Коды КВЕД: 17.160

Комментарий от Норматив PRO: діяв до 2018-01-01, 2018-01-24 № 18 дію відновлено з 2018-01-25 до 2019-01-01

ГОСТ 25051.4-83 Установки испытательные вибрационные электродинамические. Общие технические условия

 

Коды КВЕД: 17.160

ГОСТ 25275-82 Система стандартов по вибрации. Приборы для измерения вибрации вращающихся машин. Общие технические требования

 

Коды КВЕД: 17.160

Комментарий от Норматив PRO: діяв до 2018-01-01, 2018-01-24 № 18 дію відновлено з 2018-01-25 до 2019-01-01

ГОСТ 30296-95 Аппаратура общего назначения для определения основных параметров вибрационных процессов. Общие технические требования

 

Коды КВЕД: 17.160

ГОСТ 30652-99 (ИСО 5347-3-93) Вибрация. Калибровка датчиков вибрации и удара. Часть 3. Вторичная вибрационная калибровка методом сличения

 

Коды КВЕД: 17.160

ГОСТ ИСО 5347-0-95 Вибрация. Методы калибровки датчиков вибрации и удара. Часть 0. Общие положения

 

Коды КВЕД: 17.160

ГОСТ ИСО 5347-1-96 Вибрация. Калибровка датчиков вибрации и удара. Часть 1. Первичная вибрационная калибровка методами лазерной интерферометрии

 

Коды КВЕД: 17.160

ГОСТ ИСО 7626-1-94 Вибрация и удар. Экспериментальное определение механической подвижности. Основные положения

 

Коды КВЕД: 17.160

ГОСТ ИСО 7626-2-94 Вибрация и удар. Экспериментальное определение механической подвижности. Измерения, использующие одноточечное поступательное возбуждение присоединенным вибровозбудителем

 

Коды КВЕД: 17.160

ГОСТ ИСО 7626-5-99 Вибрация и удар. Экспериментальное определение механической подвижности. Измерения, использующие ударное возбуждение возбудителем, не прикрепляемым к конструкции

 

Коды КВЕД: 17.160

ГОСТ ИСО 8002-99 Вибрация. Вибрация наземного транспорта. Представление результатов измерений

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ 6098:2009 Методи випробування на стійкість до механічних зовнішніх чинників, що впливають на машини, прилади та інші технічні вироби. Випробування на вплив вібрації з відтворенням заданої акселерограми процесу

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ EN 1033-2001 Вібрація локальна. Лабораторний метод вимірювання вібрації на поверхні захвату машин та механізмів з ручним керуванням. Загальні положення

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ENV 25349-2001 Вібрація механічна. Настанови щодо вимірювання та оцінки дії локальної вібрації на людину

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ EN 28662-1-2001 Інструменти ручні переносні приводні. Вимірювання вібрації на рукоятці. Частина 1. Загальні положення

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ EN ISO 10819-2001 Вібрація та удар механічні. Вібрація локальна. Метод вимірювання та оцінки властивості рукавиць передавати вібрацію на долоню руки

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ EN 1299:2014 Механічні вібрація та удар. Віброізоляція машин. Інформація щодо застосування ізоляції джерела

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ EN ISO 13753:2015 (EN ISO 13753:2008, IDT) Вібрація та удар механічні. Вібрація локальна. Методика вимірювання коефіцієнта віброізоляції пружних матеріалів у разіїх навантаження системою «кисть-рука»

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 18437-3:2017/Зміна № 1:2017(ISO 18437-3:2005/Amd 1:2010, IDT) Механічна вібрація та удар. Характеристика динамічних механічних властивостей в’язкопру-жних матеріалів. Частина 3. Метод вимірювання зсуву консольного бруса

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 21289:2017 (ISO 21289:2008, IDT) Механічна вібрація та удар. Параметри, які визначають для збирання даних щодо вібрації

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 18437-3:2017 (ISO 18437-3:2005, IDT) Механічна вібрація та удар. Характеристика динамічних механічних властивостей в’язкопру-жних матеріалів. Частина 3. Метод вимірювання зсуву консольного бруса

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 10112:2017 (ISO 10112:1991, IDT) Якість ґрунту. Випробування з рослинами для оцінювання біологічної доступності мікроелементів у навколишньому середовищі для рослин

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 2017-1:2008 Вібрація та удар механічні. Системи пружних кріплень. Частина 1. Технічна інформація для обміну щодо застосування ізолювальних систем

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 2954:2005 Механічна вібрація машин з вертально-поступним і обертовим рухом. Вимоги до засобів вимірювання жорсткості вібрації

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 4867:2008 Норми та правила вимірювання і повідомлення даних щодо вібрації на борту судна

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 4868:2008 Норми та правила вимірювання і повідомлення даних щодо місцевої вібрації на конструкціях та устаткованні судна

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 5344:2008 Системи електродинамічні, що генерують вібрацію. Робочі характеристики

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 5347-5:2006 Методи калібрування давачів вібрацій і удару. Частина 5. Метод калібрування за допомогою гравітаційного поля Землі

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 5347-7:2006 Методи калібрування давачів вібрацій і удару. Частина 7. Метод первинного калібрування за допомогою центрифуги

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 5347-8:2006 Методи калібрування давачів вібрацій і удару. Частина 8. Метод первинного калібрування за допомогою подвійної центрифуги

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 5347-10:2007 Методи калібрування давачів вібрації та удару. Частина 10. Метод первинного калібрування за допомогою поштовхів великої ударної сили

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 5347-11:2007 Методи калібрування давачів вібрації та удару. Частина 11. Випробування на чутливість до поперечних коливань

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 5347-12:2007 Методи калібрування давачів вібрації та удару. Частина 12. Випробування на чутливість до поперечних ударів

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 5347-13:2007 Методи калібрування давачів вібрації та удару. Частина 13. Випробування основи на чутливість до деформації

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 5347-14:2007 Методи калібрування давачів вібрації та удару. Частина 14. Випробування на резонансну частоту недемпфованих акселерометрів, змонтованих на сталевому блоці

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 5347-19:2009 Методи калібрування давачів вібрації і удару. Частина 19. Випробування на чутливість до магнітного поля

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 5347-22:2009 Методи калібрування давачів вібрації і удару. Частина 22. Випробування акселерометра на резонансну частоту. Загальні методи

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 5348:2009 Вібрація та удар механічні. Кріплення акселерометрів механічне

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 6070:2008 Столи допоміжні для віброзбудників. Методи описання характеристик устаткування

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 6954:2008 Вібрація механічна. Настанова щодо вимірювання, реєстрування та оцінювання вібрації стосовно придатності для перебування на пасажирських і торговельних суднах

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 8042:2008 Вимірювання параметрів удару та вібрації. Характеристики сейсмічних давачів

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 8568:2008 Удар механічний. Машини випробувальні. Характеристики та експлуатаційні параметри

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 10816-6:2009 Механічна вібрація. Оцінювання стану машин за результатами вимірювань вібрації на необертових частинах. Частина 6. Машини зворотно-поступальної дії номінальною потужністю від 100 кВт

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 13753:2004 Вібрація та удар механічні. Вібрація локальна. Методика вимірювання коефіцієнта віброізоляції пружних матеріалів у разі їх навантаження системою «кисть-рука»

 

Коды КВЕД: 17.160

Комментарий от Норматив PRO: наказом 2016-02-12 № 28 дата скасування перенесена з 2016-01-01 на 2018-01-01

ДСТУ ISO/TS 15694:2005 Вібрація та удар механічні. Вимірювання та оцінювання одиночних ударів, переданих від ручних машин та машин з ручним керуванням до системи «кисть-рука»

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 16063-1:2006 Методи калібрування перетворювачів вібрації та удару. Частина 1. Основні положення

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 16063-11:2009 Методи калібрування перетворювачів вібрації та удару. Частина 11. Первинне калібрування за вібрацією методом лазерної інтерферометрії

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 16063-21:2006 Методи калібрування давачів вібрацій і удару. Частина 21. Калібрування давачів вібрацій методом порівняння з еталонним здавачем

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 16063-22:2006 Методи калібрування давачів вібрацій і удару. Частина 22. Калібрування давачів удару методом порівняння з еталонним здавачем

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 18431-2:2009 Механічна вібрація та удар. Оброблення сигналів. Частина 2. Вікна проміжків часу для аналізування методом перетворювання Фур’є 

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 9688:2014 Вібрація та удар механічні. Аналітичні методи оцінювання опору механічних систем удару. Вимоги до обміну інформацією між замовниками та виконавцями аналізування

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 16063-12:2014 Методи калібрування давачів вібрації та удару. Частина 12. Первинне калібрування давачів вібрації методом зворотного режиму давача

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 10816-7:2015 Вібрація механічна. Оцінювання стану машин за результатами вимірювання вібрації на необертових частинах. Частина 7. Роторнодинамічні насоси промислового застосування з вимірюванням на обертових валах

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 13373-1:2015 Моніторинг і діагностика стану машин. Моніторинг вібраційного стану. Частина 1. Загальні методики

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 13373-2:2015 Моніторинг і діагностика стану машин. Моніторинг вібраційного стану. Частина 2. Обробляння, аналізування та представлення даних щодо вібрації

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 13379-1:2015 Моніторинг і діагностика стану машин. Інтерпретація даних і технічна діагностика. Частина 1. Загальні настанови

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 13379-2:2015 Моніторинг і діагностика стану машин. Інтерпретація даних і технічна діагностика. Частина 2. Додатки, керовані даними

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 13381-1:2015 Моніторинг і діагностика стану машин. Прогнозування. Частина 1. Загальні настановчі принципи

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 18434-1:2015 Моніторинг і діагностика стану машин. Термографія. Частина 1. Загальні процедури

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 18437-2:2015 Механічна вібрація та удар. Характеристика динамічних механічних властивостей в’язкопружних матеріалів. Частина 2. Резонансний метод

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 18437-4:2015 Механічна вібрація та удар. Характеристика динамічних механічних властивостей в'язкопружних матеріалів. Частина 4. Метод вимірювання динамічної жорсткості

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 18437-5:2015 Механічна вібрація та удар. Характеристика динамічних механічних властивостей в’язкопружних матеріалів. Частина 5. Відношення Пуассона, що ґрунтується на порівнянні вимірюваного параметра з результатом його остаточного аналізу

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ISO 29821-1:2015 Моніторинг і діагностика стану машин. Частина 1. Ультразвук. Загальні вимоги

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ГОСТ ИСО 2954:2004 Вібрація машин з зворотно-поступальним й обертальним рухом. Вимоги до засобів вимірювання

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ГОСТ ИСО 5347-2:2004 Вібрація. Калібрування давачів вібрації й удару. Частина 2. Первинне калібрування акселерометрів ударом з використанням балістичного методу вимірювання

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ГОСТ ИСО 7919-1:2009 Вібрація. Контролювання стану машин за результатами вимірювання вібрації на обертових валах. Загальні вимоги

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ГОСТ ИСО 7919-3:2009 Вібрація. Контролювання стану машин за результатами вимірювання вібрації на обертових валах. Промислові машинні комплекси

 

Коды КВЕД: 17.160

ДСТУ ГОСТ ИСО 7919-4:2009 Вібрація. Контролювання стану машин за результатами вимірювання вібрації на обертових валах. Газотурбінні агрегати

 

Коды КВЕД: 17.160