Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Стандарты Украины

Електроакустика

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
ГОСТ 10893-87 Аппараты слуховые электронные. Общие технические условия

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ГОСТ 17187-81 Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний

 

Коды КВЕД: 17.140.50

Комментарий от Норматив PRO: 2017-12-14 № 418 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 27955-88 (МЭК 782-84) Преобразователи ультразвуковые магнитострикционные. Методы измерения характеристик

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ГОСТ 8.153-75 ГСИ. Микрофоны измерительные конденсаторные. Методы и средства поверки

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ГОСТ 8.154-75 ГСИ. Приборы измерительные типа "Ухо искусственное". Методы и средства поверки

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ГОСТ 8.257-84 ГСИ. Шумомеры. Методика поверки

 

Коды КВЕД: 17.140.50

Комментарий от Норматив PRO: діяв до 2018-01-01, 2018-01-24 № 14 дію відновлено з 2018-01-25 до 2019-01-01

ГОСТ 8.555-91 (МЭК 866-87) ГСИ. Характеристики и градуировка гидрофонов для работы в частотном диапазоне от 0,5 до 15 МГц

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ EN 60645-1:2014 Електроакустика. Устатковання аудіометричне. Частина 1. Устатковання для тональної аудіометрії

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ EN 60645-3:2014 Електроакустика. Устатковання аудіометричне. Частина 3. Сигнали випробувальні короткотривалі

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ EN 60645-6:2014 Електроакустика. Устатковання аудіометричне. Частина 6. Прилади для вимірювання отоакустичної емісії

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ EN 60645-7:2014 Електроакустика. Устатковання аудіометричне. Частина 7. Прилади для вимірювання реакції стовбура мозку на акустичні сигнали

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ EN 60645-2:2015 (EN 60645-2:1997) Аудіометри. Частина 2. Обладнання для мовної аудіометрії

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ EN 60645-1:2015 (EN 60645-1:2001, IDT) Електроакустика. Устаткованняаудіометричне. Частина 1. Устатковання для тональної аудіометрії

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ EN 60645-1:2015 (EN 60645-1:2015, IDT) Електроакустика. Устаткованняаудіометричне. Частина 1. Устатковання для тональної аудіометрії

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ EN 60942:2017 (EN 60942:2003, IDT) Електроакустика. Калібратори звуку

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ EN 61161:2017 (EN 61161:2013, IDT) Ультразвук. Вимірювання потужності. Метод балансу радіаційних сил

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ EN 61672-1:2017(EN 61672-1:2013, IDT; IEC 61672-1:2013, IDT) Електроакустика. Вимірювачі рівня звуку. Частина 1. Загальні технічні вимоги

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ EN 60645-1:2018 (EN 60645-1:2015, IDT; IEC 60645-1: 2012, IDT) Електроакустика. Устатковання аудіометричне. Частина 1. Устатковання для тональної аудіометрії

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ EN 61094-1:2018 (EN 61094-1:2000, IDT; IEC 61094-1:2000, IDT) Мікрофони вимірювальні. Частина 1. Технічні характеристики лабораторних еталонних мікрофонів

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ EN 61161:2018 (EN 61161:2013, IDT; IEC 61161:2013, IDT) Ультразвук. Вимірювання потужності. Системи врівноважування радіаційної сили та вимоги до функційних характеристик

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ EN 61391-2:2018 (EN 61391-2:2010, IDT; IEC 61391-2:2010, IDT) Ультразвук. Сканери відбитих імпульсів. Частина 2. Вимірювання максимальної глибини зондування та локального динамічного діапазону

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ EN 61669:2018 (EN 61669:2016, IDT; IEC 61669:2015, IDT) Електроакустика. Вимірювання акустичних характеристик слухових апаратів на вусі людини

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ EN IEC 60942:2018 (EN IEC 60942:2018, IDT; IEC 60942:2017, IDT) Електроакустика. Звукові калібратори

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ EN 61094-8:2018 (EN 61094-8:2012, IDT; IEC 61094-8:2012, IDT) Вимірювальні мікрофони. Частина 8. Методи визначення чутливості вільного поля робочих стандартних мікрофонів порівнянням

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ EN 61391-1:2018 (EN 61391-1:2006, IDT; IEC 61391-1:2006, IDT) Ультразвук. Ехо-імпульсні сканери. Частина 1. Методи калібрування просторових вимірювальних систем та вимірювання розсіювання точки функційного відгуку

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ EN 61828:2018 (EN 61828:2001, IDT; IEC 61828:2001, IDT) Ультразвук. Фокусовані перетворювачі. Визначення та методи вимірювання для випромінених полів

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ EN 62359:2018 (EN 62359:2011, IDT; IEC 62359:2010, IDT) Ультразвук. Характеристики поля. Методи випробування для визначення теплових та механічних індексів, пов’язаних з діагностичними ультразвуковими полями

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ EN 62555:2018 (EN 62555:2014, IDT; IEC 62555:2013, IDT) Ультразвук. Вимірювання потужності. Терапевтичні ультразвукові перетворювачі та системи високої інтенсивності

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ EN 61391-1:2018 (EN 61391-1:2006, IDT; IEC 61391-1:2006, IDT)/Зміна № 1:2018 (EN 61391-1:2006/A1:2017, IDT; IEC 61391-1:2006/A1:2017, IDT) Ультразвук. Ехо-імпульсні сканери. Частина 1. Методи калібрування просторових вимірювальних систем та вимірювання розсіювання точки функційного відгуку

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ EN 62359:2018 (EN 62359:2011, IDT; IEC 62359:2010, IDT)/Зміна № 1:2018 (EN 62359:2011/A1:2018, IDT; IEC 62359:2010/A1:2017, IDT) Ультразвук. Характеристики поля. Методи випробування для визначення теплових та механічних індексів, пов’язаних з діагностичними ультразвуковими полями

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ EN 61094-8:2018 (EN 61094-8:2012, IDT; IEC 61094-8:2012, IDT)/Поправка № 1:2018 (EN 61094-8:2012/AC:2013, IDT) Вимірювальні мікрофони. Частина 8. Методи визначення чутливості вільного поля робочих стандартних мікрофонів порівнянням

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ IEC 60804:2004 Інтегрувально-усереднювальні вимірювачі рівня звуку

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ IEC 61252:2010 Електроакустика. Технічні умови на індивідуальні дозиметри шуму

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ IEC 61260:2010 Електроакустика. Фільтри смугові октавні та частинооктавні

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ IEC 61094-5:2009 Мікрофони вимірювальні. Частина 5. Калібрування за тиском робочих еталонних мікрофонів методом порівняння

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ IEC 61094-6:2009 Мікрофони вимірювальні. Частина 6. Електростатичні збуджувачі для визначення частотної характеристики чутливості

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ IEC 62127-1:2009 Ультразвук. Гідрофони. Частина 1. Вимірювання та характеристики ультразвукових полів у медицині частотою до 40 МГц включно

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ IEC 62127-2:2009 Ультразвук. Гідрофони. Частина 2. Калібрування для ультразвукових полів частотою до 40 МГц включно

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ IEC 62127-3:2009 Ультразвук. Гідрофони. Частина 3. Властивості гідрофонів для ультразвукових полів частотою до 40 МГц включно

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ IEC 60565:2013 Гідроакустика. Гідрофони. Калібрування в діапазоні частот від 0,01 Гц до 1 МГц

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ IEC TS 61949:2018 (IEC TS 61949:2007, IDT) Ультразвук. Характеристики поля. Оцінювання експозиції в ультразвукових пучках з обмеженою амплітудою

 

Коды КВЕД: 17.140.50

ДСТУ IEC TR 62781:2018 (IEC TR 62781:2012, IDT) Ультразвук. Методи підготування води для ультразвукових вимірювань

 

Коды КВЕД: 17.140.50