Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Стандарты Украины

Вимірювання об'єму, маси, густини, в'язкості Національна примітка. Охоплює також вимірювання вологості

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
ГОСТ 10028-81 Вискозиметры капиллярные стеклянные. Технические условия

 

Коды КВЕД: 17.060

Комментарий от Норматив PRO: 2017-04-10 № 70 термін скасування перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 1532-81 Вискозиметры для определения условной вязкости. Технические условия

 

Коды КВЕД: 17.060

ГОСТ 19611-74 Влагомеры нейтронные. Типы и основные параметры

 

Коды КВЕД: 17.060

Комментарий от Норматив PRO: діяв до 2018-01-01, 2018-01-24 № 16 дію відновлено з 2018-01-25 до 2019-01-01

ГОСТ 20180-91 Плотномеры радиоизотопные жидких сред и пульп. Общие технические условия

 

Коды КВЕД: 17.060

Комментарий от Норматив PRO: діяв до 2018-01-01, 2018-01-24 № 16 дію відновлено з 2018-01-25 до 2019-01-01

ГОСТ 21196-75 Влагомеры нейтронные. Общие технические требования

 

Коды КВЕД: 17.060

Комментарий от Норматив PRO: діяв до 2018-01-01, 2018-01-24 № 16 дію відновлено з 2018-01-25 до 2019-01-01

ГОСТ 22524-77 Пикнометры стеклянные. Технические условия

 

Коды КВЕД: 17.060

ГОСТ 24802-81 Приборы для измерения уровня жидкости и сыпучих веществ. Термины и определения

 

Коды КВЕД: 17.060

ГОСТ 28725-90 Приборы для измерения уровня жидкостей и сыпучих материалов. Общие технические требования и методы испытаний

 

Коды КВЕД: 17.060

ГОСТ 2939-63 Газы. Условия для определения объема

 

Коды КВЕД: 17.060

Комментарий от Норматив PRO: 2017-07-13 № 177 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01, 2019-04-24 № 112 дію відновлено з 2019-04-26 до 2022-01-01

ГОСТ 8.025-96 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений вязкости жидкостей

 

Коды КВЕД: 17.060

ГОСТ 8.290-78 ГСИ. Вискозиметры типа ВУ. Методы и средства поверки

 

Коды КВЕД: 17.060

Комментарий от Норматив PRO: діяв до 2018-01-01, 2018-01-24 № 14 дію відновлено з 2018-01-25 до 2019-01-01

ГОСТ 8.321-78 ГСИ. Уровнемеры промышленного применения и поплавковые. Методы и средства поверки

 

Коды КВЕД: 17.060

Комментарий от Норматив PRO: діяв до 2018-01-01, 2018-01-24 № 14 дію відновлено з 2018-01-25 до 2019-01-01

ГОСТ 8.434-81 ГСИ. Влажность зерна и продуктов его переработки. Методика выполнения измерений диэлькометрическими и резистивными влагомерами

 

Коды КВЕД: 17.060

Комментарий от Норматив PRO: 2017-11-17 № 367 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 8.512-84 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений влажности неводных жидкостей

 

Коды КВЕД: 17.060

ГОСТ 8.547-86 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений относительной влажности газов

 

Коды КВЕД: 17.060

ГОСТ 8.510-84 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений (счетчиков) объема жидкости

 

Коды КВЕД: 17.060

ГОСТ 8.234-77 ГСИ. Меры вместимости стеклянные. Методы и средства поверки

 

Коды КВЕД: 17.060

Комментарий от Норматив PRO: з 2015-10-01 скасовано в частині масового методу

ГОСТ 9070-75 Вискозиметры для определения условной вязкости лакокрасочных материалов. Технические условия

 

Коды КВЕД: 17.060

Комментарий от Норматив PRO: діяв до 2018-01-01. 2018-07-09 № 202 дію відновлено з 2018-07-11 до 2019-01-01

ДСТУ 3383:2007 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань об'єму та об'ємної витрати газу

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ 4218:2003 Метрологія. Резервуари стальні горизонтальні циліндричні. Методика повірки

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ 7257:2012 Метрологія. Цистерни автомобільні для харчових рідин. Методика повірки (калібрування)

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ 7263:2012 Пурки літрові еталонні. Загальні технічні вимоги

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ 7265:2012 Динамометри еталонні переносні. Методи та засоби повірки

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ 7269:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Методика повірки

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ 7218:2011 Метрологія. Мірники металеві еталонні. Методика повірки (калібрування)

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ 7219:2011 Метрологія. Мірники металеві технічні. Методика повірки (калібрування)

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ 7222:2011 Динамометри еталонні переносні. Загальні технічні вимоги

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ 7223:2011 Датчики силовимірювальні тензорезисторні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ 7219:2011 Метрологія. Мірники металеві технічні. Методика повірки (калібрування)

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ 7393:2013 Метрологія. Дозатори дискретної дії вагові автоматичні. Методика повірки

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ 7679:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вологості газів

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ 7690:2015 Метрологія. Неавтоматичні зважувальні прилади. Методика повірки (калібрування)

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ 8327:2015 Метрологія. Густина рідини. Методика виконання вимірювань із застосуванням пікнометрів

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ EN ISO 384:2018 (EN ISO 384:2015, IDT; ISO 384:2015, IDT) Посуд лабораторний скляний та пластмасовий. Принципи проектування та конструювання мірного посуду (зі скасуванням в Україні

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ EN ISO 835:2018 (EN ISO 835:2007, IDT; ISO 835:2007, IDT) Посуд лабораторний скляний. Піпетки мірні градуйовані (зі скасуванням в Україні

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ ISO 1042:2005 Посуд лабораторний скляний. Колби мірні з однією позначкою

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ ISO 4787:2009 Посуд лабораторний скляний. Посуд мірний. Методи використання та перевіряння місткості

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ ISO 6706:2014 Пластиковий лабораторний посуд. Мірні градуйовані циліндри

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ ISO 8655-2:2015 Пристрої мірні поршневі. Частина 2. Поршневі піпетки

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ ISO 8655-3:2015 Пристрої мірні поршневі. Частина 3. Поршневі бюретки

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ ISO 8655-5:2015 Пристрої мірні поршневі. Частина 5. Дозатори

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ ISO 8655-6:2015 Пристрої мірні поршневі. Частина 6. Гравіметричний метод для визначення похибки вимірювання

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ ISO 648:2015 (ISO 648:2008, IDT) Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ ISO 387:2016(ISO 387:1977, IDT) Ареометри. Принципи конструювання та повірки

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ ISO 649-1:2016(ISO 649-1:1981, IDT) Лабораторні вироби зі скла. Ареометри загальної призначеності. Частина 1. Специфікація

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ ISO 649-2:2016(ISO 649-2:1981, IDT) Лабораторні вироби зі скла. Ареометри загальної призначеності. Частина 2. Методи випробування та використання

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ ISO 650:2016(ISO 650:1977, IDT) Ареометри загальної призначеності, калібровані до відносної густини 60/60 градусів F

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ ISO 3105:2016(ISO 3105:1994, IDT) Скляні капілярні віскозиметри кінематичні. Технічні умови та інструкції з експлуатації

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ ISO 3507:2016(ISO 3507:1999, IDT) Лабораторні вироби зі скла. Пікнометри

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ ISO 4801:2016(ISO 4801:1979, IDT) Скляні спиртоміри та ареометри для спирту без термометрів

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ ISO 4805:2016(ISO 4805:1982, IDT) Лабораторні вироби зі скла. Спиртоміри та ареометри для спирту з термометром

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ ISO 15212-1:2016(ISO 15212-1:1998, IDT) Коливальні густиноміри. Частина 1. Лабораторний інструмент

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ ISO 15212-1:2016/Поправка № 1:2016(ISO 15212-1:1998/Cor 1:2008, IDT) Коливальні густиноміри. Частина 1. Лабораторний інструмент

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ ISO 8655-1:2018 (ISO 8655-1:2002; Cor 1:2008, IDT) Пристрої мірні поршневі. Частина 1. Термінологія, загальні вимоги та рекомендації користувачеві

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ ISO 8655-2:2018 (ISO 8655-2:2002; Cor 1:2008, IDT) Пристрої мірні поршневі. Частина 2. Поршневі піпетки

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ ISO 8655-3:2018 (ISO 8655-3:2002; Cor 1:2008, IDT) Пристрої мірні поршневі. Частина 3. Поршневі бюретки

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ ISO 8655-5:2018 (ISO 8655-5:2002; Cor 1:2008, IDT) Пристрої мірні поршневі. Частина 5. Дозатори

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ ISO 8655-6:2018 (ISO 8655-6:2002; Cor 1:2008, IDT) Пристрої мірні поршневі. Частина 6. Гравіметричний метод для визначення похибки вимірювання

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ OIML R 79:2012 Товари фасовані. Вимоги до марковання

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ OIML R 87:2012 Кількість фасованого товару в упаковках

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ OIML R 92:2014 Вологоміри деревини. Методи і засоби повірки. Загальні положення

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ OIML R 107-1:2015 Ваги дискретної дії для сумарного обліку автоматичні бункерні. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ OIML R 107-2:2015 Ваги дискретної дії для сумарного обліку автоматичні бункерні. Частина 2. Форма звіту про випробовування

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ OIML R 108:2014 Рефрактометри для вимірювання вмісту цукру у фруктових соках

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ OIML R 117-1:2014 Динамічні вимірювальні системи для рідин, інших, ніж вода. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ OIML R 138:2014 Ємності, використовувані при торгових операціях

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ OIML R 139:2014 Вимірювальні системи для заправки автомобілів стисненим газом. Технічні вимоги та методи випробування

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ OIML R 140:2014 Вимірювальні системи для газоподібного палива

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ OIML R 79:2017 (OIML R 79:2015, IDT) Вимоги до марковання фасованих товарів

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ OIML R 87:2017 (OIML R 87:2016, IDT) Кількість фасованого товару в упаковках

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ OIML R 137-1-2:2018 (OIML R 137-1-2:2014, IDT) Лічильники газу. Частина 1. Метрологічні й технічні вимоги. Частина 2. Методи підтвердження метрологічних і технічних характеристик

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ ГОСТ 8.024:2004 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання густини

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ ГОСТ 8.036:2009 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений массы радия

 

Коды КВЕД: 17.060

ДСТУ ГОСТ 8.100:2008 ГСИ. Меры вместимости стеклянные образцовые. Методы и средства поверки

 

Коды КВЕД: 17.060

Комментарий от Норматив PRO: 2017-08-31 № 252 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01, 2018-12-27 № 539 дію відновлено з 2019-01-01 до 2022-01-01