Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Стандарты Украины

Метрологія та вимірювання взагалі

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
ГОСТ 26.008-85 Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования. Исполнительные размеры

 

Коды КВЕД: 17.020

Комментарий от Норматив PRO: 2017-12-06 № 398 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 26.020-80 Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и основные размеры

 

Коды КВЕД: 17.020

Комментарий от Норматив PRO: 2017-12-06 № 398 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 2930-62 Приборы измерительные. Шрифты и знаки

 

Коды КВЕД: 17.020

Комментарий от Норматив PRO: діяв до 2018-01-01, 2018-01-24 № 15 дію відновлено з 2018-01-25 до 2019-01-01

ГОСТ 8.010-99 ГСИ. Методики выполнения измерений. Основные положения

 

Коды КВЕД: 17.020

ГОСТ 8.401-80 ГСИ. Классы точности средств измерений. Общие требования

 

Коды КВЕД: 17.020

Комментарий от Норматив PRO: 2017-09-05 № 257 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 8.454-82 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений количества теплоты растворения и реакции

 

Коды КВЕД: 17.020

ГОСТ 8.489-83 ГСИ. Метрологическое обеспечение аналитических работ с агрохимическими объектами. Основные положения

 

Коды КВЕД: 17.020

ГОСТ 8.508-84 ГСИ. Метрологические характеристики средств измерений и точностные характеристики средств автоматизации ГСП. Общие методы оценки и контроля

 

Коды КВЕД: 17.020

Комментарий от Норматив PRO: діяв до 2018-01-01, 2018-01-24 № 14 дію відновлено з 2018-01-25 до 2019-01-01

ГОСТ 8.565-99 ГСИ. Порядок установления и корректировки межповерочных интервалов эталонов

 

Коды КВЕД: 17.020

ГОСТ 8.566-99 ГСИ. Межгосударственная система данных о физических константах и свойствах веществ и материалов. Основные положения

 

Коды КВЕД: 17.020

ГОСТ 8032-84 Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 2568-94 Метрологія. Порядок атестації і використання довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 2614-94 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань енергії згоряння

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 2709-94 Метрологія. Автоматизовані системи керування технологічними процесами. Метрологічне забезпечення. Основні положення

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3193-95 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань енергетичної освітленості некогерентним випроміненням

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3194:2005 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань температури. Безконтактні засоби вимірювання температури

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3214-2003 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вмісту компонентів у газових середовищах

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3231:2007 Метрологія. Еталони одиниць вимірювань державні, первинні та вторинні. Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3384-96 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань потужності електромагнітних коливань у хвилеводних трактах в діапазоні частот від 37,5 до 178,6 ГГц

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3386-96 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань відхилень від прямолінійності та площинності

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3387-96 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань потужності слабких імпульсних світлових потоків випромінювання від 10-6 до 10-2 Вт в діапазоні довжин хвиль від 0,4 до 1,6 мкм

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3388-96 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань абсолютного тиску в діапазоні від 10-8 до 103 Па

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3390-96 (ГОСТ 8.144-97) Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань магнітної індукції постійного магнітного поля в діапазоні від 0,05 до 2 Тл

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3391-96 (ГОСТ 8.110-97) Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань коефіцієнта гармонік

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3392-96 (ГОСТ 8.232-97) Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань девіації частоти

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3393-96 (ГОСТ 8.109-97) Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань коефіцієнта амплітудної модуляції високочастотних коливань

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3394-96 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань світлових величин

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3395-96 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань енергетичної освітленості малих рівнів

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3400:2006 Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3497:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання рівня рідини

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3497-97 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань рівня рідини

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3496-97 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань абсолютного тиску у діапазоні від 2,7•102 до 4•105 Па

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3536-97 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань об’ємної активності радону-222

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3539-97 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань середньої потужності лазерного випромінювання та енергії імпульсного лазерного випромінювання в діапазоні довжин хвиль від 0,3 до 12 мкм

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3712-98 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричного опору

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3741-98 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань довжини

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3742-98 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань температури. Контактні засоби вимірювань температури

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3743-98 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювальної техніки активності, питомої активності та об'ємної активності радіонуклідів

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3741:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання довжини

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3834-98 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електрорушійної сили та постійної напруги

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3863-99 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричної напруги постійного струму у діапазоні від 1 до 800 кВ

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3864-99 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричної напруги змінного струму в діапазоні від 1 до 1,2•500 ?3 кВ та коефіцієнта масштабного перетворення електричної напруги на частоті 50 Гц

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3869-99 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань твердості за шкалами Роквелла та Супер-Роквелла

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3870-99 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань твердості за шкалами Брінелля і Віккерса

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3871-99 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань вологості зерна та продуктів його переробки

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3955-2000 (ГОСТ 8.181-2000) Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань параметрів евольвентних поверхонь та кута нахилу лінії зуба

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3968-2000 Метрологія. Тавра повірочні та калібрувальні. Правила виготовлення, застосування і зберігання

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3989-2000 Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 3990-2000 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань звукового тиску в повітряному середовищі

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 4007-2001 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань надлишкового тиску в діапазоні від мінус 100 кПа до 250 МПа

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 4064-2001 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричної ємності і тангенса кута втрат

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 4134-2002 Метрологія. Канали вимірювальні вимірювальних інформаційних систем та автоматизованих систем керування технологічними процесами. Вимоги до структури та змісту методик виконання вимірювань

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 4371:2005 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання потужності електромагнітних коливань у коаксіальних трактах у діапазоні частот від 0,03 ГГц до 18 ГГц

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 4403:2005 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об’ємної та масової витрати рідини й об’єму та маси рідини, що протікає по трубопроводу

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 4448:2005 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання електролітичної провідності рідин

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 4452:2005 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання віброприскорення в діапазоні частот від 0,001 Гц до 10 Гц

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 4869:2007 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання рН

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 4871:2007 Метрологія. Аналізатори інфрачервоні для визначення вмісту речовини у зерні та продуктах його перероблення. Методика повірки (калібрування)

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 5017:2008 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання параметрів шорсткості Ra, Rmax і Rz в діапазоні від 0,025 мкм до 1600 мкм

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 6044:2008 Метрологія. Міжповірочний інтервал засобів вимірювальної техніки. Основні положення і вимоги до установлення

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 6097:2009 Метрологія. Трансформатори струму. Методика повірки

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 6100:2009 Метрологія. Лічильники активної електричної енергії змінного струму статичні. Методика повірки

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 7094:2009 Метрологія. Маса нафти та нафтопродуктів. Загальні вимоги до методик виконання вимірювання

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 7122:2009 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання спектральних, інтегральних і редукованих коефіцієнтів спрямованого пропускання, дзеркального та дифузного відбиття в діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 25,0 мкм

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 7212:2011 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювальної техніки площинного кута

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 7365:2013 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання одиниці кута зсуву фаз між двома напругами

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 7366:2013 Метрологія. Прилади для визначення числа падіння. Методика повірки

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 7392:2013 Метрологія. Атестація методик виконання вимірювання. Основні положення та порядок виконання

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 7364:2016 Метрологія. Резервуари для скрапленого газу сталеві циліндричні горизонтальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 7473:2016 Метрологія. Резервуари стаціонарні вимірювальні вертикальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методоміз застосуванням геодезичних приладів

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 7474:2016 Метрологія. Резервуари для скрапленого газу сталеві сферичні. Методика повірки (калібрування) геометричним методоміз застосуванням геодезичних приладів

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 7475:2016 Метрологія. Резервуари сталеві циліндричні горизонтальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів

 

Коды КВЕД: 17.020

ДСТУ 7734:2015 Метрологія. Установки повітряно-теплові для вимірювання вологості зерна та продуктів його перероблення. Методика повірки

 

Коды КВЕД: 17.020