Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Стандарты Украины

Захист від опромінення

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
ГОСТ 12.1.040-83 ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения

 

Коды КВЕД: 13.280

ГОСТ 12.1.048-85 ССБТ. Контроль радиационный при захоронении радиоактивных отходов. Номенклатура контролируемых параметров

 

Коды КВЕД: 13.280

ГОСТ 12.4.120-83 ССБТ. Средства коллективной защиты от ионизирующих излучений. Общие технические требования

 

Коды КВЕД: 13.280

ГОСТ 12.4.123-83 ССБТ. Средства коллективной защиты от инфракрасных излучений. Общие технические требования

 

Коды КВЕД: 13.280

ГОСТ 16950-81 Техника радиационно-защитная. Термины и определения

 

Коды КВЕД: 13.280

ГОСТ 17925-72 Знак радиационной опасности

 

Коды КВЕД: 13.280

ГОСТ 23255-78 Средства индивидуальной защиты от радиоактивных веществ. Термины и определения

 

Коды КВЕД: 13.280

ГОСТ 28164-89 Боксы радиационно-защитные с перчатками. Типы

 

Коды КВЕД: 13.280

ГОСТ 28948-91 Столы лабораторные для работы с радиоактивными веществами. Технические условия

 

Коды КВЕД: 13.280

ДСТУ IEC 61275:2007 Прилади радіаційного захисту. Виявлення окремих радіонуклідів у навколишньому середовищі. In situ фотонна спектрометрична система із застосуванням германієвого детектора

 

Коды КВЕД: 13.280

ДСТУ IEC/TR 62461:2014 Прилади радіаційного захисту. Визначення невизначеності вимірювань

 

Коды КВЕД: 13.280

ДСТУ IEC 61577-1:2008 Прилади радіаційного захисту. Прилади вимірювання радону та продуктів його розпаду. Частина 1. Загальні принципи

 

Коды КВЕД: 13.280

ДСТУ IEC 61578:2008 Прилади радіаційного захисту. Калібрування та повірка приладів для вимірювання характеристик альфа- і/або бета-аерозолів за ефективністю компенсації радону. Методи випробування

 

Коды КВЕД: 13.280

ДСТУ ISO 2855:2012 Радіоактивні матеріали. Упаковка. Випробування на витік вмісту та витік радіації

 

Коды КВЕД: 13.280

ДСТУ ISO 2889-2001 Захист від радіації. Загальні принципи відбору проб радіоактивних речовин з повітря

 

Коды КВЕД: 13.280

ДСТУ ISO 2919:2006 Захист від радіації. Джерела радіоактивні закриті. Загальні технічні вимоги та класифікація

 

Коды КВЕД: 13.280

ДСТУ ISO 3925-2001 Захист від радіації. Речовини радіоактивні негерметизовані. Ідентифікація та сертифікація

 

Коды КВЕД: 13.280

ДСТУ ISO 7503-2-2001 Захист від радіації. Оцінювання забруднення поверхні. Частина 2. Забруднення поверхні тритієм

 

Коды КВЕД: 13.280

ДСТУ ISO 9696-2001 Захист від радіації. Вимірювання альфа-активності у прісній воді. Метод концентрованого джерела

 

Коды КВЕД: 13.280

ДСТУ ISO 9698-2001 Захист від радіації. Визначення об’ємної активності тритію. Метод підрахунку сцинтиляцій у рідкому середовищі

 

Коды КВЕД: 13.280

ДСТУ ISO 9978:2014 Радіаційна безпека. Закриті радіоактивні джерела. Методи випробовування на витік

 

Коды КВЕД: 13.280

ДСТУ ISO 10703-2001 Захист від радіації. Визначення об’ємної активності радіонуклідів методом гамма-спектрометрії з високою роздільною здатністю

 

Коды КВЕД: 13.280

ДСТУ ISO 8690:2012 Дезактивація забруднених радіоактивністю поверхонь. Метод випробування та оцінювання легкості дезактивації

 

Коды КВЕД: 13.280

ДСТУ ISO 12794:2014 Ядерна енергія. Радіаційний захист. Індивідуальні термолюмінесцентні дозиметри кінцівок і очей

 

Коды КВЕД: 13.280

ДСТУ ISO 14152:2013 Захист від нейтронного випромінювання. Принципи розрахунку і положення щодо вибору відповідних матеріалів

 

Коды КВЕД: 13.280

СТ СЭВ 1630-79 Изделия радиационно-защитной техники. Экраны наборные из блоков защитных свинцовых. Общие технические условия

 

Коды КВЕД: 13.280