Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Стандарты Украины

Біологічні властивості ґрунтів

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
ГОСТ 17.5.1.03-86 Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ 7847:2015 Якість ґрунту. Визначення чисельності мікроорганізмів у ґрунті методом посіву на тверде (агаризоване) живильне середовище

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ 7905:2015 Захист довкілля. Придатність порушених земель для рекультивації. Класифікація

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ 7906:2015 Захист довкілля. Придатність розкривних та вміщувальних гірських порід для біологічної рекультивації земель. Класифікація

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ 7927:2015 Якість ґрунту. Метод визначення біологічного потенціалу ґрунтів за інтенсивністю дихання

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ 7928:2015 Якість ґрунту. Визначення активності ґрунтового ферменту поліфенолоксидази фотоелектроколориметричним методом

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ 7929:2015 Якість ґрунту. Визначення активності ґрунтового ферменту дегідрогенази фотоелектроколориметричним методом

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ 7997:2015 Мікробіологія ґрунту. Визначання нітратредуктазної активності фотоколориметричним методом

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ 8016:2015 Мікробіологія ґрунту. Визначення фериредуктазної активності фотоколориметричним методом

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ 8578:2015 Мікробіологія ґрунту. Метод визначення нітрифікаційної активності

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ 8644:2016 Якість ґрунту. Визначення загальної біологічної активності ґрунту газохроматографічними методами

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ EN ISO 16119-2:2014 Машини для сільського та лісового господарства. Екологічні вимоги до обприскувачів. Частина 2. Штангові обприскувачі

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ EN ISO 16198:2017 (EN ISO 16198:2015, IDT;ISO 16198:2015, IDT) Якість ґрунту. Випробування з рослинами для оцінювання біологічної доступності мікроелементів у навколишньому середовищі для рослин

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ EN ISO 11063:2017 (EN ISO 11063:2013, IDT;ISO 11063:2012, IDT) Якість ґрунту. Метод прямого екстрагування ДНК з ґрунтових проб

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ ISO 11266-2001 Якість ґрунту. Настанови щодо лабораторного випробовування біодеградації органічних хімічних речовин у ґрунті в аеробних умовах

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ ISO 11267:2003 Якість ґрунту. Пригнічення розмноження ногохвісток Folsomia candida забруднювальними речовинами ґрунту

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ ISO 11268-1:2003 Якість ґрунту. Визначання дії забрудників на земляних черв’яків (Eisenia fetida). Частина 1. Визначання гострої токсичності з використанням штучного субстрату ґрунту

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ ISO 11268-2:2003 Якість ґрунту. Вплив забрудників на земляних черв’яків (Eisenia fetida). Частина 2. Визначання результатів впливу на розмноження

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ ISO 11268-3:2005 Якість ґрунту. Вплив забрудників на земляних черв’яків. Частина 3. Настанови щодо визначення впливу в польових умовах

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ ISO 11269-1:2004 Якість ґрунту. Визначення дії забрудників на флору ґрунту. Частина 1. Метод визначення інгібіторної дії на ріст коренів

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ ISO 11269-2:2002 Якість ґрунту. Визначання дії забрудників на флору ґрунту. Частина 2. Вплив хімічних речовин на проростання та ріст вищих рослин

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ ISO 14238:2003 Якість ґрунту. Біологічні методи. Визначання мінералізації азоту і нітрифікації в ґрунтах та впливу хімічних речовин на ці процеси

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ ISO 14239-2001 Якість ґрунту. Лабораторні інкубаційні системи для вимірювання мінералізації органічних хімічних речовин у ґрунті за умов дії аеробних факторів

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ ISO 14240-1:2003 Якість ґрунту. Визначання ґрунтової мікробної біомаси. Частина 1. Метод субстрат-стимульованого дихання

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ ISO 14240-2:2003 Якість ґрунту. Визначання ґрунтової мікробної біомаси. Частина 2. Фумігаційно-екстракційний метод

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ ISO 15473:2005 Якість ґрунту. Настанови з лабораторного випробування біодеградації органічних хімічних речовин у ґрунті в анаеробних умовах

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ ISO 15685:2005 Якість ґрунту. Визначення потенціалу нітрифікації та інгібіторної дії на нітрифікацію. Експрес-аналіз окиснюванням амонію

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ ISO 15952:2009 Якість ґрунту. Вплив забрудників на молодь земляних слимаків (HELICIDAE). Визначення впливу забруднення ґрунту на зростання

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ ISO 16387:2005 Якість ґрунту. Визначення впливу забруднювачів на відтворювання та виживання черв’яка Enchytraeidae (Enchytraeus sp.)

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ ISO 17126:2007 Якість ґрунту. Визначення впливу забрудників на флору ґрунту. Спостережний дослід на проростання насіння салату (Lactuca sativa L.)

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ ISO 17155:2005 Якість ґрунту. Визначення чисельності та активності ґрунтової мікрофлори із застосуванням кривих дихання

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ ISO 20963:2007 Якість ґрунту. Вплив забрудників на личинки комах (Oxythyrea funesta). Визначення гострої токсичності

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ ISO 22030:2007 Якість ґрунту. Біологічні методи. Хронічна токсичність для вищих рослин

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ ISO 23753-1:2010 Якість ґрунту. Визначення дегідрогеназної активності ґрунтів. Частина 1. Метод з використанням трифенілтетразолхлориду

 

Коды КВЕД: 13.080.30

ДСТУ ISO 23753-2:2010 Якість ґрунту. Визначення дегідрогеназної активності ґрунтів. Частина 2. Метод з використанням іодтетразолхлориду

 

Коды КВЕД: 13.080.30