Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Стандарты Украины

Фізичні властивості ґрунтів

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
ГОСТ 26423-85 Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, рН и плотного остатка водной вытяжки

 

Коды КВЕД: 13.080.20

ГОСТ 27784-88 Почвы. Метод определения зольности торфяных и оторфованных горизонтов почв

 

Коды КВЕД: 13.080.20

Комментарий от Норматив PRO: 2017-03-23 № 51 термін скасування перенесено з 2016-09-01 на 2019-01-01, 2017-04-27 № 94 скасовано з 2017-05-01

ДСТУ 4728:2007 Якість ґрунту. Визначання мікроагрегатного складу методом піпетки в модифікації Н.А. Качинського

 

Коды КВЕД: 13.080.20

ДСТУ 4730:2007 Якість ґрунту. Визначання гранулометричного складу методом піпетки в модифікації Н.А. Качинського

 

Коды КВЕД: 13.080.20

ДСТУ 4744:2007 Якість ґрунту. Визначання структурно-агрегатного складу ситовим методом у модифікації Н.І.Саввінова

 

Коды КВЕД: 13.080.20

ДСТУ 4745:2007 Якість ґрунту. Визначення щільності твердої фази пікнометричним методом

 

Коды КВЕД: 13.080.20

ДСТУ 5096:2008 Якість ґрунту. Визначання твердості ґрунту твердоміром Ревякіна

 

Коды КВЕД: 13.080.20

ДСТУ 7461:2013 Якість ґрунту. Виділення мулистої фракції з ґрунту методом центрифугування в модифікації ННЦ ІҐА імені О. Н. Соколовського

 

Коды КВЕД: 13.080.20

ДСТУ 7866:2015 Якість ґрунту. Визначення енергетичного потенціалу ґрунту калориметричним методом

 

Коды КВЕД: 13.080.20

ДСТУ 7924:2015 Якість ґрунту. Методи визначення випаровування води з ґрунту

 

Коды КВЕД: 13.080.20

ДСТУ ISO 11265-2001 Якість ґрунту. Визначання питомої електропровідності

 

Коды КВЕД: 13.080.20

ДСТУ ISO 11271:2004 Якість ґрунту. Визначення окисно-відновного потенціалу. Польовий метод

 

Коды КВЕД: 13.080.20

ДСТУ ISO 11272-2001 Якість ґрунту. Визначання щільності складення на суху масу

 

Коды КВЕД: 13.080.20

ДСТУ ISO 11277:2005 Якість ґрунту. Визначення гранулометричного складу мінерального матеріалу ґрунту. Метод просіювання та седиментації

 

Коды КВЕД: 13.080.20

ДСТУ ISO 11465-2001 Якість ґрунту. Визначання сухої речовини та вологості за масою. Гравіметричний метод

 

Коды КВЕД: 13.080.20

ДСТУ ISO 11508:2005 Якість ґрунту. Визначення щільності частинок

 

Коды КВЕД: 13.080.20

ДСТУ ISO 16720:2007 Якість ґрунту. Попереднє обробляння зразків методом висушування заморожуванням для подальшого аналізування

 

Коды КВЕД: 13.080.20

ДСТУ ISO 23470:2014 Якість ґрунту. Визначання ефективної ємності катіонного обміну (ЄКО) та обмінних катіонів із застосуванням розчину трихлориду гексамінкобальту

 

Коды КВЕД: 13.080.20