Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Стандарты Украины

Досліджування ґрунтів узагалі

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Метод отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа

 

Коды КВЕД: 13.080.05

Комментарий от Норматив PRO: 2017-10-26 № 334 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 27753.0-88 Грунты тепличные. Общие требования к методам анализа

 

Коды КВЕД: 13.080.05

Комментарий от Норматив PRO: з 2015–04–01 замінено на ДСТУ 7532:2014 2014–11–21 № 1367

ГОСТ 27753.1-88 Грунты тепличные. Методы отбора проб

 

Коды КВЕД: 13.080.05

Комментарий от Норматив PRO: з 2015–04–01 замінено на ДСТУ 7533:2014 2014–11–21 № 1367

ГОСТ 27753.2-88 Грунты тепличные. Метод приготовления водной вытяжки

 

Коды КВЕД: 13.080.05

Комментарий от Норматив PRO: з 2015–04–01 замінено на ДСТУ 7534:2014 2014–11–21 № 1367

ГОСТ 29269-91 Почвы. Общие требования к проведению анализов

 

Коды КВЕД: 13.080.05

ДСТУ 4287:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб

 

Коды КВЕД: 13.080.05

ДСТУ 7030:2009 Рослинництво. Правила відбирання проб ґрунту та рослинних зразків на хмелеплантаціях

 

Коды КВЕД: 13.080.05

ДСТУ 7533:2014 Ґрунти тепличні. Метод відбирання проб

 

Коды КВЕД: 13.080.05

ДСТУ ISO 10381-1:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 1. Настанови щодо складання програми відбирання проб

 

Коды КВЕД: 13.080.05

ДСТУ ISO 10381-2:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 2. Настанови з методів відбирання проб

 

Коды КВЕД: 13.080.05

ДСТУ ISO 10381-3:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 3. Настанови з безпеки

 

Коды КВЕД: 13.080.05

ДСТУ ISO 10381-4:2005 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 4. Настанови щодо процедури дослідження природних, майже природних та оброблюваних ділянок

 

Коды КВЕД: 13.080.05

ДСТУ ISO 10381-5:2009 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 5. Настанови з процедури дослідження міських і промислових ділянок щодо забрудненості ґрунту

 

Коды КВЕД: 13.080.05

ДСТУ ISO 10381-6-2001 Якість ґрунту. Відбір проб. Частина 6. Настанови щодо відбору, оброблення та зберігання ґрунту для дослідження аеробних мікробіологічних процесів у лабораторії

 

Коды КВЕД: 13.080.05

ДСТУ ISO 10381-7:2009 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 7. Настанови щодо відбирання проб ґрунтового повітря

 

Коды КВЕД: 13.080.05

ДСТУ ISO 10381-8:2009 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 8. Настанови щодо відбирання проб на відвалах

 

Коды КВЕД: 13.080.05

ДСТУ ISO 11464:2007 Якість ґрунту. Попереднє обробляння зразків для фізико-хімічного аналізу

 

Коды КВЕД: 13.080.05

ДСТУ ISO 17616:2010 Якість ґрунту. Настанови щодо вибору та оцінювання методів біологічних аналізів для екотоксикологічного характеризування ґрунтів і ґрунтових матеріалів

 

Коды КВЕД: 13.080.05

ДСТУ ISO 22892:2008 Якість ґрунту. Настанови щодо ідентифікування цільових сполук газовою хроматографією та мас-спектрометрією

 

Коды КВЕД: 13.080.05

ДСТУ ISO 23909:2010 Якість ґрунту. Готування лабораторних проб з великих зразків

 

Коды КВЕД: 13.080.05

ДСТУ ISO 18512:2014 Якість ґрунту. Настанови щодо довго- та короткострокового зберігання зразків ґрунту

 

Коды КВЕД: 13.080.05

ДСТУ ISO 10930:2015 (ISO 10930:2012, IDT) Якість ґрунту. Вимірювання стабільності ґрунтових агрегатів, що перебувають під впливом води

 

Коды КВЕД: 13.080.05

ДСТУ ІSO 10381-6:2015 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 6. Настанови з відбирання, оброблення та зберігання ґрунту в аеробних умовах для лабораторного оцінювання мікробіологічних процесів, біомаси та різноманіття

 

Коды КВЕД: 13.080.05

ДСТУ-П ISO/TS 21268-4:2010 Якість ґрунту. Процедури вимивання для подальшого хімічного та екотоксикологічного аналізування ґрунтів і ґрунтових матеріалів. Частина 4. Вплив pH на вимивання у разі початкового внесення кислот (основ)

 

Коды КВЕД: 13.080.05

ДСТУ-П ISO/ТS 21268-1:2014 Якість ґрунту. Процедури вимивання для подальшого хімічного та екотоксикологічного аналізування ґрунтів і ґрунтових матеріалів. Частина 1. Замішувальний дослід із застосуванням співвідношення рідини до твердого сухого матеріалу 2 дм3/кг

 

Коды КВЕД: 13.080.05

ДСТУ-П ISO/TS 21268-2:2015 Якість ґрунту. Процедури вимивання для подальшого хімічного та екотоксикологічного аналізування ґрунтів і ґрунтових матеріалів. Частина 2. Замішувальний дослід із застосуванням співвідношення рідини до твердого сухого матеріалу 10 дм3/кг

 

Коды КВЕД: 13.080.05

ДСТУ-П ISO/TS 21268-3:2015 Якість ґрунту. Процедури вимивання для подальшого хімічного та екотоксилогічного аналізування ґрунтів і ґрунтових матеріалів. Частина 3. Дослід просочування з потоком угору

 

Коды КВЕД: 13.080.05