Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Стандарты Украины

Якість ґрунту та ґрунтознавство взагалі

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
ГОСТ 17.4.1.02-83 Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения

 

Коды КВЕД: 13.080.01

Комментарий от Норматив PRO: 2017-10-26 № 334 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 17.4.2.01-81 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния

 

Коды КВЕД: 13.080.01

Комментарий от Норматив PRO: 2017-10-26 № 334 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 17.4.2.02-83 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания

 

Коды КВЕД: 13.080.01

Комментарий от Норматив PRO: 2017-10-26 № 334 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 17.4.2.03-86 Охрана природы. Почвы. Паспорт почв

 

Коды КВЕД: 13.080.01

Комментарий от Норматив PRO: 2017-10-26 № 334 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб

 

Коды КВЕД: 13.080.01

Комментарий от Норматив PRO: 2017-10-26 № 334 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

 

Коды КВЕД: 13.080.01

Комментарий от Норматив PRO: 2017-10-26 № 334 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ

 

Коды КВЕД: 13.080.01

Комментарий от Норматив PRO: 2017-10-26 № 334 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 17.4.3.06-86 Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ

 

Коды КВЕД: 13.080.01

Комментарий от Норматив PRO: 2017-10-26 № 334 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 17.4.4.03-86 Охрана природы. Почвы. Метод определения потенциальной опасности эрозии под воздействием дождей

 

Коды КВЕД: 13.080.01

Комментарий от Норматив PRO: 2017-03-23 № 51 термін скасування перенесено з 2016-07-01 на 2019-01-01, 2017-04-27 № 94 скасовано з 2017-05-01

ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения

 

Коды КВЕД: 13.080.01

Комментарий от Норматив PRO: 2017-12-13 № 412 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ГОСТ 17.5.3.01-78 Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов

 

Коды КВЕД: 13.080.01

Комментарий от Норматив PRO: 2017-10-26 № 334 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию

 

Коды КВЕД: 13.080.01

Комментарий от Норматив PRO: 2017-10-26 № 334 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 17.5.4.02-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Метод измерения и расчета суммы токсичных солей во вскрышных и вмещающих породах

 

Коды КВЕД: 13.080.01

Комментарий от Норматив PRO: 2017-12-13 № 412 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 27593-88 Почвы. Термины и определения

 

Коды КВЕД: 13.080.01

Комментарий от Норматив PRO: 2017-10-26 № 334 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ДСТУ 3866-99 Ґрунти. Класифікація ґрунтів за ступенем вторинної солонцюватості

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 3905-99 Вироби обладнання корпусу суден і кораблів. Загальні вимоги безпеки

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 3909-99 (ГОСТ 21021-2000) Пристрої числового програмного керування. Загальні технічні вимоги

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 3910-99 (ГОСТ 17.9.1.1-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 4288:2004 Якість ґрунту. Паспорт ґрунту

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 4362:2004 Якість ґрунту. Показники родючості ґрунтів

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 4376:2005 Якість ґрунту. Оцінювання придатності земель (ґрунтів) для вирощування пивоварного ячменю

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 4768:2007 Якість ґрунту. Порядок проведення робіт з хімічної меліорації кислих ґрунтів

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 4976:2008 Охорона навколишнього природного середовища. Комплекс стандартів у сфері охорони ґрунтів. Основні положення

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 5041:2008 Якість ґрунту. Оцінювання придатності земель для меліоративної плантажної оранки

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7079:2009 Якість ґрунту. Лабораторні методи аналізування торфу. Загальні вимоги

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7080:2009 Якість ґрунту. Проведення польових дослідів. Основні вимоги

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7081:2009 Якість ґрунту. Ерозія ґрунту. Допустимі норми

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7243:2011 Якість ґрунту. Землі техногенно забруднені. Обстеження та використання

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7244:2011 Якість ґрунту. Спеціальні сировинні зони. Загальні вимоги

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7300:2013 Якість ґрунту. Класифікація ґрунтів. Терміни та визначення понять

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7403:2013 Якість ґрунту. Методи визначення змиву ґрунту в результаті водної ерозії

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7535:2014 Якість ґрунту. Морфолого-генетичний профіль. Правила та порядок описування

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7536:2014 Якість ґрунту. Дистанційне зондування ґрунтів. Загальні вимоги

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7539:2014 Якість ґрунту. Оцінювання продуктивної здатності земельних ресурсів за агроґрунтовими потенціалами природної та ефективної родючості. Порядок та правила виконання

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7540:2014 Якість ґрунту. Потенціометричний метод визначення активності іонів натрію в ґрунтових пастах

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7636:2014 Якість ґрунту. Агрохімічні дослідження вегетаційним методом. Загальні вимоги

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7692:2015 Якість ґрунту. Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення. Основні положення

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7827:2015 Якість ґрунту. Класифікація ґрунтів за ступенем вторинної засоленості

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7830:2015 Якість ґрунту. Порядок внесення хімічних меліорантів у формі водних розчинів та суспензій в солонцеві ґрунти

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7833:2015 Якість ґрунту. Ґрунти еродовані. Вимоги щодо використання

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7835:2015 Якість ґрунту. Агрохімічний паспорт земельної ділянки. Організаційні роботи та порядок розроблення

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7836:2015 Якість ґрунту. Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення. Складання агрохімічних картограм

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7837:2015 Якість ґрунту. Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення. Організаційні роботи під час польових досліджень

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7838:2015 Якість ґрунту. Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення. Оброблення та узагальнення результатів агрохімічного обстеження

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7839:2015 Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення. Інформаційне забезпечення. Загальні вимоги

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7840:2015 Агрохімічний паспорт земельної ділянки. Загальні вимоги

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7841:2015 Якість ґрунту. Стаціонарні польові дослідження. Номенклатура показників

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7842:2015 Якість ґрунту. Оцінювання якості ґрунтів за гранулометричним складом

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7843:2015 Якість ґрунту. Порядок створення мережі об'єктів моніторингу ґрунтів земель сільськогосподарського призначення

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7844:2015 Якість ґрунту. Діагностування еколого-генетичного статусу ґрунту. Загальні вимоги

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7845:2015 Якість ґрунту. Класифікація ґрунтів за ступенем підлуження

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7846:2015 Якість ґрунту. Оцінювання зміни родючості ґрунтів. Порядок проведення робіт

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7848:2015 Якість ґрунту. Порядок проведення хімічної меліорації природно солонцевих та вторинно солонцюватих ґрунтів

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7849:2015 Якість ґрунту. Дистанційне зондування ґрунтів. Картографування ґрунтового покриву методом багатоспектрального сканування

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7850:2015 Якість ґрунту. Порядок проведення ґрунтово-сольової зйомки земель

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7856:2015 Якість ґрунту. Показники та параметри ґрунтово-меліоративного стану зрошуваних земель

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7857:2015 Якість ґрунту. Ерозія ґрунту. Оцінювання щорічних ерозійних втрат

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7858:2015 Якість ґрунту. Стаціонарні польові дослідження. Вимоги до закладання польових дослідів

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7859:2015 Якість ґрунту. Оцінювання якості проведення меліоративної плантажної оранки

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7860:2015 Якість ґрунту. Порядок проведення меліоративної плантажної оранки на солонцевих ґрунтах

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7872:2015 Охорона ґрунтів. Деградація ґрунтів. Оцінювання хімічної та фізичної деградації ґрунтів

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7873:2015 Охорона ґрунтів. Заходи з охорони ґрунтів від дефляції. Загальні вимоги

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7874:2015 Охорона ґрунтів. Деградація ґрунтів. Основні положення

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7875:2015 Охорона ґрунтів. Екологічне нормування антропогенного навантаження на ґрунтовий покрив. Основні положення

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7876:2015 Охорона ґрунтів. Заходи щодо охорони ґрунтів від водної ерозії. Загальні вимоги

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7921:2015 Якість ґрунту. Великомасштабне дослідження ґрунтового покриву. Загальні вимоги

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7922:2015 Якість ґрунту. Паспорт стаціонарних польових досліджень. Загальні вимоги

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7923:2015 Якість ґрунту. Гумусовий стан. Номенклатура показників

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7925:2015 Якість ґрунту. Максимально допустимі норми внесення азотних добрив під сільськогосподарські культури залежно від ґрунтів та природних зон

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7933:2015 Охорона ґрунтів. Моніторинг еродованих ґрунтів. Основні положення

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7941:2015 Якість ґрунту. Рекультивація земель. Загальні вимоги

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 7948:2015 Якість ґрунту. Проведення аналізів. Загальні вимоги

 

Коды КВЕД: 13.080.01

ДСТУ 8600:2015 Якість ґрунту. Моніторинг ґрунтового покриву земель сільськогосподарського призначення. Порядок проведення робіт

 

Коды КВЕД: 13.080.01