Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Стандарты Украины

Досліджування біологічних властивостей води

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
ДСТУ 3959-2000 Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами. Методики біотестування води. Настанови

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ 4074-2001 Якість води. Визначання гострої летальної токсичності хімічних речовин та води на прісноводній рибі [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)]. Частина 1. Статичний метод

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ 4075-2001 Якість води. Визначання гострої летальної токсичності хімічних речовин та води на прісноводній рибі [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)]. Частина 2. Напівстатичний метод

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ 4076-2001 Якість води. Визначання гострої летальної токсичності хімічних речовин та води на прісноводній рибі [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)]. Частина 3. Проточний метод

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ 4080-2001 Якість води. Оцінювання здатності до повного аеробного біологічного розкладання органічних сполук у водному середовищі. Статичне випробування (метод Цана-Велленса)

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ 4167:2003 Якість води. Тест за пригніченням росту морських водоростей Skeletonema costatum та Phaeodactylum tricornutum

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ 4168:2003 Якість води. Визначання гострої летальної токсичності на морських ракоподібних (Crustacea)

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ 4173:2003 Якість води. Визначання гострої летальної токсичності на Daphnia magna Straus та Ceriodaphnia affinis Lilljeborg (Cladocera, Crustacea)

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ 4174:2003 Якість води. Визначання сублетальної та хронічної токсичності хімічних речовин та води на Daphnia magna Straus та Ceriodaphnia affinis Lilljeborg (Cladocera, Crustacea)

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ 4175:2003 Якість води. Оцінювання здатності до повного аеробного біологічного розкладання органічних сполук у водному середовищі. Метод із застосуванням аналізу біохімічного споживання кисню (метод закритої склянки)

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ 7387:2013 Якість води. Метод визначення цито- та генотоксичності води і водних розчинів на клітинах крові прісноводної риби Даніо реріо (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan)

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ ISO 7827:2010 Якість води. Оцінювання здатності органічних сполук до повного аеробного біорозкладання у водному середовищі. Метод вимірювання розчиненого органічного вуглецю

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ ISO 7828:2005 Якість води. Методи відбирання біологічних проб. Настанови щодо відбирання проб водних бентосних макробезхребетних за допомогою сітки

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ ISO 8192:2009 Якість води. Визначення сповільненості споживання кисню активним мулом у процесі окислення вуглевмісних сполук і амонію

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ ISO 8692:2010 Якість води. Визначення сповільненості росту прісноводних одноклітинних зелених водоростей

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ ISO 9408-2001 Якість води. Оцінка повного аеробного біологічного розкладу органічних сполук у водному середовищі визначанням потреби в кисні в закритому респірометрі

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ ISO 9439:2005 Якість води. Оцінювання здатності органічних сполук до повного аеробного біологічного розкладання у водному середовищі. Метод визначення вивільненого діоксиду вуглецю

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ ISO 9887-2002 Якість води. Оцінювання здатності до аеробного біологічного розкладання органічних сполук у водному середовищі. Напівбезперервний метод із використанням активного мулу

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ ISO 10229:2005 Якість води. Визначення пролонгованої токсичності речовин на прісноводних рибах. Методика оцінювання дії речовин на темп росту райдужної форелі [Oncorhynchus mykiss Walbaum (Teleostei, Salmonidae)

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ ISO 10634:2005 Якість води. Настанови щодо готування та оброблення органічних сполук, які важко розчиняються у воді, для подальшого оцінювання їх здатності до біологічного розкладання у водному середовищі

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ ISO 10712:2003 Якість води. Тест на пригнічення росту Pseudomonas putida (тест на пригнічення розмноження клітин Pseudomonas)

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ ISO 11348-1:2005 Якість води. Визначення пригнічувальної дії проб води на світловипромінювання бактерій Vibrio fischeri (випробування із застосуванням люмінесцентних бактерій). Частина 1. Метод з використанням щойно підготовлених бактерій

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ ISO 11348-2:2005 Якість води. Визначення пригнічувальної дії проб води на світловипромінювання бактерій Vibrio fischeri (випробування із застосуванням люмінесцентних бактерій). Частина 2. Метод з використанням бактерій, висушених рідинним десикантом

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ ISO 11348-3:2005 Якість води. Визначення пригнічувальної дії проб води на світловипромінювання бактерій Vibrio fischeri (випробування із застосуванням люмінесцентних бактерій). Частина 3. Метод з використанням ліофілізованих бактерій

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ ISO 11733:2009 Якість води. Оцінювання біологічного розкладання та видалення органічних сполук з водного середовища. Метод моделювання активного мулу

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ ISO 11734-2001 Якість води. Оцінка здатності органічних сполук переробленого мулу до повного анаеробного біорозкладу. Метод вимірювання об’єму біогазу, що виділяється

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ ISO 12890:2005 Якість води. Визначення токсичності на ембріонах та ікрі прісноводних риб. Напівстатичний метод

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ ISO 13829:2003 Якість води. Визначання генотокстичності води і стічної води з використанням Umu-тесту

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ ISO 14442:2005 Якість води. Настанови щодо випробування за пригніченнями росту водоростей погано розчинними матеріалами, леткими сполуками, металами та стічною водою

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ ISO 14592-1:2008 Якість води. Оцінювання здатності до аеробного біологічного розкладання органічних сполук за низьких концентрацій. Частина 1. Метод струшування групи колб з поверхневою водою чи поверхневою водою/завислим мулом

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ ISO 14592-2:2008 Якість води. Оцінювання здатності до аеробного біологічного розкладання органічних сполук за низьких концентрацій. Частина 2. Модель безперервного річкового потоку з фіксованою біомасою

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ ISO 14593:2005 Якість води. Оцінювання здатності органічних сполук до повного аеробного біологічного розкладання у водному середовищі. Методи визначення вмісту неорганічного вуглецю в закупорених посудинах (випробування на наявність СО2 у вільному просторі верхн...

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ ISO 15522:2005 Якість води. Визначення інгібувального впливу складу води на ріст мікроорганізмів активного мулу

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ ISO 16221:2007 Якість води. Настанови щодо визначення здатності до біологічного розкладання в морському середовищі

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ ISO 18749:2008 Якість води. Адсорбування речовин активним мулом. Групове випробування з використанням спеціальних аналітичних методів

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ ISO 9509:2013 Якість води. Визначення токсичності за оцінюванням уповільнення життєдіяльності нітрифікувальних мікроорганізмів активного мулу

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ ISO 10708:2013 Якість води. Оцінювання здатності органічних сполук до повного аеробного біорозкладання у водному середовищі. Визначення біохімічного споживання кисню в закритій посудині двостадійним випробуванням

 

Коды КВЕД: 13.060.70

ДСТУ ISO 11733:2003 Якість води. Оцінювання видалення і біорозкладання органічних сполук у водному середовищі. Випробування на відтворення активного мулу

 

Коды КВЕД: 13.060.70