Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Стандарты Украины

Досліджування води для визначання вмісту хімічних речовин

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
ГОСТ 17.1.4.02-90 Вода. Методика спектрофотометрического определения хлорофилла-а

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ 4077-2001 Якість води. Визначання рН

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ 4078-2001 Якість води. Визначання нітрату. Частина 3. Спектрометричний метод із застосуванням сульфосаліцилової кислоти

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ 7147:2010 Якість води. Визначення масової концентрації перхлорат-іонів фотометричним методом

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ 7148:2010 Якість води. Визначення масової концентрації бромат-іонів хемілюмінесцентним методом

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ 7150:2010 Якість води. Визначення масової концентрації нікелю експресним безекстракційним фотометричним методом

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ 7151:2010 Якість води. Визначення масової концентрації срібла експресним безекстракційним фотометричним методом

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ 7149:2010 Якість води. Визначення масової концентрації талію методом інверсійної вольтамперометрії

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ EN 1484:2003 Досліджування води. Настанови щодо визначання загального і розчиненого органічного вуглецю

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 5663:2007 Якість води. Визначення азоту за К’єльдалем. Метод після мінералізації із застосуванням селену як каталізатора

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 5664:2007 Якість води. Визначення амонію. Метод дистиляції та титрування

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 5813:2004 Якість води. Визначення розчиненого кисню. Йодометричний метод

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 5814:2003 Якість води. Визначання розчиненого кисню. Електрохімічний метод із застосуванням зонду

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 5815-1:2009 Якість води. Визначення біохімічного споживання кисню після n діб (БСКn). Частина 1. Метод розведення та засівання з додаванням алілтіосечовини

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 5815-2:2009 Якість води. Визначення біохімічного споживання кисню після n діб (БСКn). Частина 2. Метод для нерозведених проб

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 6058:2003 Якість води. Визначання кальцію. Титриметричний метод із застосуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 6059:2003 Якість води. Визначання сумарного вмісту кальцію та магнію. Титриметричний метод із застосуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 6060:2003 Якість води. Визначання хімічної потреби в кисні

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 6332:2003 Якість води. Визначання заліза. Спектрометричний метод із використанням 1,10-фенантроліну

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 6468-2002 Якість води. Визначання вмісту окремих хлорорганічних інсектицидів, поліхлорованих біфенілів та хлорбензолів. Метод газової хроматографії після екстракції типу «рідина-рідина»

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 6703-1:2007 Якість води. Визначення ціанідів. Частина 1. Визначення загального вмісту ціанідів

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 6703-2:2007 Якість води. Визначення ціанідів. Частина 2. Визначення легковивільнюваних ціанідів

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 6703-3:2007 Якість води. Визначення ціанідів. Частина 3. Визначення хлориду ціану

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 6777:2003 Якість води. Визначання нітритів спектрометричним методом молекулярної абсорбції

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 6778:2003 Якість води. Визначання амонію потенціометричним методом

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 6878:2008 Якість води. Визначення фосфору. Спектрометричний метод із застосуванням амонію молібдату

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 7150-1:2003 Якість води. Визначання амонію. Частина 1. Ручний спектрометричний метод

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 7150-2:2003 Якість води. Визначання амонію. Частина 2. Автоматичний спектрометричний метод

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 7393-1:2003 Якість води. Визначання незв’язаного та загального хлору. Частина 1. Титриметричний метод із застосуванням N,N-діетил-1, 4-фенілендіаміну

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 7393-2:2004 Якість води. Визначання незв’язаного та загального хлору. Частина 2. Колориметричний метод із застосуванням N,N-діетил-1, 4-фенілендіаміну для поточного контролю

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 7393-3:2004 Якість води. Визначання незв’язаного та загального хлору. Частина 3. Метод йодометричного титрування для визначення загального хлору

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 7890-1:2003 Якість води. Визначання нітрату. Частина 1. Спектрометричний метод із застосуванням 2,6-диметилфенолу

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 7890-2:2003 Якість води. Визначання нітрату. Частина 2. Спектрометричний метод із застосуванням перегнаного 4-фторофенолу

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 8466-1-2001 Якість води. Визначання градуювальної характеристики методик кількісного хімічного аналізу. Частина 1. Статистичне оцінювання лінійної градуювальної характеристики

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 8466-2-2001 Якість води. Визначання градуювальної характеристики методик кількісного хімічного аналізу. Частина 2. Принцип оцінювання нелінійної градуювальної характеристики другого порядку

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 9297:2007 Якість води. Визначення хлоридів. Титрування нітратом срібла із застосуванням хромату як індикатора (метод Мора)

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 9963-1:2007 Якість води. Визначення лужності. Частина 1. Визначення загальної та часткової лужності

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 9963-2:2007 Якість води. Визначення лужності. Частина 2. Визначення карбонатної лужності

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 10260:2007 Якість води. Вимірювання біохімічних параметрів. Спектрометричний метод визначання концентрації хлорофілу-а

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 10301:2004 Якість води. Визначення високолетких галогенованих вуглеводнів методом газової хроматографії

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 10304-1:2003 Якість води. Визначення розчинених фторид-, хлорид-, нітрит-, ортофосфат-, бромід-, нітрат- і сульфат-іонів методом рідинної хроматографії. Частина 1. Метод для малозабруднених вод

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 10304-2:2003 Якість води. Визначення розчинених аніонів методом рідинної іонної хроматографії. Частина 2. Визначення броміду, хлориду, нітрату, нітриту, ортофосфату та сульфату в стічних водах

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 10304-3:2003 Якість води. Визначення розчинених аніонів методом рідинної іонної хроматографії. Частина 3. Визначення хромату, йодиду, сульфіту, тіоцианату та тіосульфату

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 10304-4:2003 Якість води. Визначення розчинених аніонів методом рідинної іонної хроматографії. Частина 4. Визначення хлорату, хлориду і хлориту у воді з низьким рівнем забруднення

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 11732:2003 Якість води. Методи визначання амонійного азоту аналізом потоку і спектрометричним виявленням

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 11885:2005 Якість води. Визначення 33 елементів методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивнозв’язаною плазмою

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 17993:2008 Якість води. Визначення 15 поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) у воді методом високоефективної рідинної хроматографії з флуоресцентним детектуванням після рідинно-рідинного екстрагування

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 18412:2017 (ISO 18412:2005, IDT) Якість води. Визначення хрому (VI). Фотометричний метод для слабкозабруднених вод

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 17378-2:2017 (ISO 17378-2:2014, IDT) Якість води. Визначення арсену та стибію. Метод з використанням генерації гідридів та атомно-абсорбційної спектрометрії

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 7875-1:2012 Якість води. Визначення поверхнево-активних речовин. Частина 1. Метод визначення вмісту аніонних поверхнево-активних речовин вимірюванням індексу метиленового блакитного (МБАР)

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 11369:2013 Якість води. Визначення вмісту окремих речовин обробляння рослин методом із використовуванням високоефективної рідинної хроматографії з ультрафіолетовим виявленням після екстрагування у системі “тверде тіло - рідина”

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 15586:2012 Якість води. Визначення мікроелементів методом атомно-абсорбційної спектрометрії з графітовою пічкою

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 15913:2013 Якість води. Визначання вмісту окремих феноксиалканових гербіцидів, зокрема бентазонів та гідроксибензонітрилів методом газової хроматографії і мас-спектрометрії після твердофазного екстрагування і дериватизації

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 18856:2012 Якість води. Визначення певних фталатів методами газової хроматографії та мас-спектрометрії

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 9377-2:2015 Якість води. Визначення нафтопродуктів у воді. Частина 2. Метод рідинної екстракції та газової хроматографії

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 9390:2015 Якість води. Визначення борат-іонів спектрометричним методом з використанням азомегину-Н

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 9964-3:2015 Якість води. Визначення вмісту натрію та калію. Частина 3. Визначення вмісту натрію та калію методом атомно-емісійної спектрометрії з полуменевим збудженням

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 15061:2015 Якість води. Методика визначення масової концентрації бромат-іонів методом рідинної хромаграфії іонів

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 17294-1:2015 Якість води. Застосування мас-спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою (ICP-MS). Частина 1. Загальні настанови

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 28540:2015 Якість води. Визначення 16 поліароматичних вуглеводнів (ПАВ) у воді методом газової хроматографії-мас-спектрометрії (ГХ-МС)

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 10566:2017 (ISO 10566:1994, IDT) Якість води. Визначення алюмінію. Спектрометричний метод з пірокатехіновим фіалковим

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 11423-2:2017 (ISO 11423-2:1997, IDT) Якість води. Визначення бензолу і деяких похідних. Частина 2. Метод з використанням екстрагування та газової хроматографії

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 10530:2017 (ISO 10530:1992, IDT) Якість води. Визначення розчинених сульфідів. Фотометричний метод з використанням метиленового синього

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 10359-1:2017 (ISO 10359-1:1992, IDT) Якість води. Визначення фториду. Частина 1. Електрохімічний метод для питної та слабкозабрудненої води

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 10359-2:2018 (ISO 10359-2:1994, IDT) Якість води. Визначення вмісту фториду. Частина 2. Визначення вмісту неорганічно зв’язаного загального фториду після розкладу та дистиляції

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 11423-1:2018 (ISO 11423-1:1997, IDT) Якість води. Визначення вмісту бензолу та деяких похідних. Частина 1. Метод газової хроматографії рівноважної пари

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 15923-1:2018 (ISO 15923-1:2013, IDT) Якість води. Визначення окремих параметрів з використанням систем дискретного аналізу. Частина 1. Вміст амонію, нітрату, нітриту, хлориду, ортофосфату, сульфату та силікату з фотометричним детектуванням

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO/TS 16780:2018 (ISO/TS 16780:2015, IDT) Якість води. Визначення вмісту поліхлорованих нафталінів (ПХН). Метод з використанням газової хроматографії (ГХ) та мас-спектрометрії (МС)

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 17378-1:2018 (ISO 17378-1:2014, IDT) Якість води. Визначення вмісту арсену та стибію. Частина 1. Метод з використанням атомно-флуоресцентної спектрометрії генерації гідриду (ГГ-АФС)

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO/TS 17379-2:2018 (ISO/TS 17379-2:2013, IDT) Якість води. Визначення вмісту селену. Частина 2. Метод з використанням атомно-флуоресцентної спектрометрії генерації гідриду (ГГ-АФС)

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 17495:2018 (ISO 17495:2001, IDT) Якість води. Визначення вмісту окремих нітрофенолів. Метод твердофазної екстракції та газової хроматографії з мас-спектрометричною реєстрацією

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 18857-1:2018 (ISO 18857-1:2005, IDT) Якість води. Визначення вмісту окремих алкілфенолів. Частина 1. Метод для нефільтрованих проб з використанням рідинної екстракції та газової хроматографії з мас-селективною реєстрацією

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 18857-2:2018 (ISO 18857-2:2009, IDT) Якість води. Визначення вмісту окремих алкілфенолів. Частина 2. Газовохроматографічно-мас-спектрометричне визначення алкілфенолів, їхніх етоксилатів та бісфенолу А в нефільтрованих пробах після твердофазної екстракції та утворення похідних

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ISO 24293:2018 (ISO 24293:2009, IDT) Якість води. Визначення вмісту окремих ізомерів нонілфенолу. Метод з використанням твердофазної екстракції (ТФЕ) та газової хроматографії/мас-спектрометрії (ГХ/МС)

 

Коды КВЕД: 13.060.50

ДСТУ ГОСТ 31859:2018 (ГОСТ 31859-2012, IDT; ISO 15705:2002, NEQ) Вода. Визначення хімічного поглинання кисню

 

Коды КВЕД: 13.060.50