Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Стандарты Украины

Атмосфера довкілля

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения

 

Коды КВЕД: 13.040.20

Комментарий от Норматив PRO: діяв до 2018-01-01, 2018-01-24 № 14 дію відновлено з 2018-01-25 до 2019-01-01

ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения

 

Коды КВЕД: 13.040.20

Комментарий от Норматив PRO: діяв до 2018-01-01, 2018-01-24 № 14 дію відновлено з 2018-01-25 до 2019-01-01

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов

 

Коды КВЕД: 13.040.20

Комментарий от Норматив PRO: 2017-07-10 № 169 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 17.2.4.01-80 Охрана природы. Атмосфера. Метод определения величины каплеуноса после мокрых пылегазоочистных аппаратов

 

Коды КВЕД: 13.040.20

Комментарий от Норматив PRO: діяв до 2018-01-01, 2018-01-24 № 14 дію відновлено з 2018-01-25 до 2019-01-01

ГОСТ 17.2.4.02-81 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ

 

Коды КВЕД: 13.040.20

Комментарий от Норматив PRO: 2017-07-10 № 169 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 17.2.4.03-81 Охрана природы. Атмосфера. Индофенольный метод определения аммиака

 

Коды КВЕД: 13.040.20

Комментарий от Норматив PRO: 2017-07-13 № 177 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 17.2.4.05-83 Охрана природы. Атмосфера. Гравиметрический метод определения взвешенных частиц пыли

 

Коды КВЕД: 13.040.20

Комментарий от Норматив PRO: діяв до 2018-01-01, 2018-01-24 № 14 дію відновлено з 2018-01-25 до 2019-01-01

ГОСТ 17.2.6.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Приборы для отбора проб воздуха населенных пунктов. Общие технические требования

 

Коды КВЕД: 13.040.20

Комментарий от Норматив PRO: діяв до 2018-01-01, 2018-01-24 № 14 дію відновлено з 2018-01-25 до 2019-01-01

ГОСТ 17.2.6.02-85 Охрана природы. Атмосфера. Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы. Общие технические требования

 

Коды КВЕД: 13.040.20

Комментарий от Норматив PRO: діяв до 2018-01-01, 2018-01-24 № 14 дію відновлено з 2018-01-25 до 2019-01-01

ДСТУ 2608-94 Аналізатори газів для контролю атмосфери. Загальні технічні вимоги і методи випробувань

 

Коды КВЕД: 13.040.20

ДСТУ EN 14625:2016 (EN 14625:2012, IDT) Повітря атмосферне. Стандартний метод вимірювання концентрації озону на основі фотометрії в ультрафіолетовій області спектра

 

Коды КВЕД: 13.040.20

ДСТУ EN 12341:2018 (EN 12341:2014, IDT) Атмосферне повітря. Стандартний гравіметричний метод вимірювання масової концентрації аерозольних частинок PM10 або PM2,5

 

Коды КВЕД: 13.040.20

ДСТУ EN 14211:2018 (EN 14211:2012, IDT) Атмосферне повітря. Стандартний метод вимірювання концентрації діоксиду азоту та монооксиду азоту методом хемілюмінесценції

 

Коды КВЕД: 13.040.20

ДСТУ EN 14212:2018 (EN 14212:2012, IDT) Атмосферне повітря. Стандартний метод вимірювання концентрації діоксиду сірки методом ультрафіолетової флуоресценції

 

Коды КВЕД: 13.040.20

ДСТУ EN 14626:2018 (EN 14626:2012, IDT) Атмосферне повітря. Стандартний метод вимірювання концентрації монооксиду вуглецю методом недисперсійної інфрачервоної спектроскопії

 

Коды КВЕД: 13.040.20

ДСТУ EN 14662-1:2018 (EN 14662-1:2005, IDT) Якість атмосферного повітря. Стандартний метод вимірювання концентрації бензолу. Частина 1. Примусове відбирання проби з подальшою термічною десорбцією та аналізуванням методом газової хроматографії

 

Коды КВЕД: 13.040.20

ДСТУ EN 14662-2:2018 (EN 14662-2:2005, IDT) Якість атмосферного повітря. Стандартний метод вимірювання концентрації бензолу. Частина 2. Примусове відбирання проби з подальшою десорбцією розчинником та аналізуванням методом газової хроматографії

 

Коды КВЕД: 13.040.20

ДСТУ EN 14662-3:2018 (EN 14662-3:2015, IDT) Якість атмосферного повітря. Стандартний метод вимірювання концентрації бензолу. Частина 3. Автоматичне примусове відбирання проби з аналізуванням методом газової хроматографії на місці

 

Коды КВЕД: 13.040.20

ДСТУ EN 14662-4:2018 (EN 14662-4:2005, IDT) Якість атмосферного повітря. Стандартний метод вимірювання концентрації бензолу. Частина 4. Дифузійне відбирання проби з подальшою термічною десорбцією та аналізуванням методом газової хроматографії

 

Коды КВЕД: 13.040.20

ДСТУ EN 14662-5:2018 (EN 14662-5:2005, IDT) Якість атмосферного повітря. Стандартний метод вимірювання концентрації бензолу. Частина 5. Дифузійне відбирання проби з подальшою десорбцією розчинником та аналізуванням методом газової хроматографії

 

Коды КВЕД: 13.040.20

ДСТУ EN 14902:2018 (EN 14902:2005, IDT) Якість атмосферного повітря. Стандартний метод вимірювання вмісту Pb, Cd, As та Ni у фракції аерозольних частинок PM10

 

Коды КВЕД: 13.040.20

ДСТУ ISO 4219:2004 Якість повітря. Визначення газоподібних сірчистих сполук в навколишньому повітрі. Обладнання для відбирання проб

 

Коды КВЕД: 13.040.20

ДСТУ ISO 4224:2008 Повітря атмосферне. Визначення оксиду вуглецю. Метод інфрачервоного розсіювання

 

Коды КВЕД: 13.040.20

ДСТУ ISO 6767:2008 Повітря атмосферне. Визначення масової концентрації діоксиду сірки. Метод з використанням тетрахлоромеркурату (ТХМ) та парарозаніліну

 

Коды КВЕД: 13.040.20

ДСТУ ISO 6768:2008 Повітря атмосферне. Визначення масової концентрації діоксиду нітрогену. Модифікований метод Гріса - Зальцмана

 

Коды КВЕД: 13.040.20

ДСТУ ISO 9359:2003 Якість повітря. Метод пошарового відбирання проб для оцінювання якості навколишнього середовища

 

Коды КВЕД: 13.040.20

ДСТУ ISO 7996:2014 Повітря атмосферне. Визначення масової концентрації оксидів азоту. Метод хемілюмінесценції

 

Коды КВЕД: 13.040.20

ДСТУ ISO 9855:2014 Повітря атмосферне. Визначення вмісту мікрочастинок свинцю в аерозолях, що осіли на фільтрах. Спектрометричний метод атомної абсорбції

 

Коды КВЕД: 13.040.20

ДСТУ ISO 10313:2016(ISO 10313:1993, IDT) Атмосферне повітря. Визначення масової концентрації озону. Хемілюмінесцентний метод

 

Коды КВЕД: 13.040.20

ДСТУ ISO 13964:2016(ISO 13964:1998, IDT) Якість повітря. Визначення вмісту озону в атмосферному повітрі. Метод фотометрії в ультрафіолетовій області спектра

 

Коды КВЕД: 13.040.20